Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Інформація про ІнститутНа головну

Інформація про Інститут

 

Наш інститут — єдиний у регіоні заклад післядипломної освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації педагогів.

 

Згідно з постановою Ради народних комісарів УРСР від 4 березня 1940 р. № 316 «Про реорганізацію початкових і середніх шкіл на території західних областей України», з метою підвищення культурного рівня їх населення і здійснення загального навчання Рада народних комісарів Української РСР зобов’язала Народний комісаріат освіти республіки організувати з 15 березня 1940 р. у Волинській області Інститут підвищення кваліфікації вчителів.

 

1993 р. — зміна назви інституту на Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. У 2001 р. назву закладу змінено на Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

ВІППО сьогодні — це сучасний центр підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Його наукова, соціально-культурна та матеріально-технічна бази дозволяють вирішувати складні завдання підвищення педагогічної майстерності, психолого-педагогічної компетентності освітян області. Інститут ліцензовано як вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації із правом підвищення кваліфікації педагогів.

 

Пріоритетним напрямом у роботі відділів, лабораторій, кафедр завжди була робота з учителем, безпосереднє спілкування з ним, вивчення потреб і запитів педагога, вибір оптимальних форм і засобів методичної та навчальної діяльності. Реалізується він через навчання на курсах підвищення кваліфікації, різноманітних семінарах, тренінгах, у роботі творчих груп.

 

У міжкурсовий період кафедри, відділи, лабораторії працюють із районними міськими методичними кабінетами, методичними об’єднаннями вчителів-предметників, колективами шкіл, надаючи їм науково-методичну допомогу в організації навчально-виховного процесу.

 

Теоретичне вивчення наукових і науково-методичних проблем, узагальнення набутого практичного досвіду дозволяють проводити науково-практичні конференції, обласні педагогічні читання. Активно ведеться апробація авторських програм із забезпечення варіативного компонента базового навчального плану профільної школи.

Звіт Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про роботу в 2022 році

 


Основними напрямами діяльності Інституту є:

науково-методичне забезпечення педагогічної діяльності працівників освіти, підвищення їх професійної кваліфікації, фахового, загальнокультурного і методичного рівня;

розробка і науково-методичний супровід регіонального змісту освіти;

освоєння і практичне застосування теоретичних положень дидактик, методів і прийомів активізації навчальної діяльності школярів;

вивчення й апробація прогресивних освітніх технологій, покращення управління процесом їх упровадження;

організація ефективної системи методичної роботи;

організація гнучкої системи безперервної освіти педагогічних кадрів на основі андрагогічних принципів навчання;

організація підвищення кваліфікації працівників освіти на інформаційній та проблемно-пошуковій основі;

забезпечення цілісності й безперервності підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період;

апробація досвіду шкіл щодо сучасних проблем освіти, у тому числі експериментальних навчально-методичних комплексів;

створення педагогічних умов соціалізації молодих фахівців;

розробка та реалізація програм, проектів, спрямованих на професійний розвиток педагогів;

вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;

оволодіння навичками контрольно-аналітичної діяльності.

ВІППО спрямовує процес підвищення кваліфікації педагогів на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 

Нагору