Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ гуманітарних дисциплін На головну

Відділ гуманітарних дисциплін

 

... Школа стає справжнім осередком культури лише тоді,

коли в ній панує чотири культи: культ Батьківщини,

культ людини, культ книги і культ рідного слова.

В. О.Сухомлинський

Науково-методична проблема відділу

Розвиток ключових компетентностей учителів гуманітарного циклу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій

Склад відділу

 

Олевська Ірина Ігорівна  - завідувач відділу,  методист історії, правознавства та суспільних дисциплін;

Сова Ольга Олександрівна - методист української мови та літератури;

Бацмай Світлана Анатоліївна - методист англійської мови;

Ураєва Ірина Григорівна - методист французької мови;

Заїка Оксана Олександрівна - методист німецької (іспанської) мови.

Степанюк Світлана Олександрівна - методист зарубіжної літератури і мов нацменшин

 

 

Структура науково-методичної роботи відділу

 

Пріоритетні напрямки роботи:

Упровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в навчальних закладах області, науково-методичне забезпечення реалізації програм з предметів гуманітарного циклу та сприяння їх розвитку.

Комплексне навчально-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації, створення якісного науково-методичного супроводу педагогічного процесу на курсах підвищення кваліфікації, впровадження нових форм підвищення кваліфікації.

Упровадження освітніх інноваційних технологій, використання ІКТ та мультимедіа.

Підвищення методичної і загальної культури педагога, надання консультативної та адресної методичної допомоги.

Створення й організація роботи обласних методичних формувань: постійно діючих семінарів, проблемних семінарів, творчих груп тощо для вирішення актуальних проблем розвитку освіти.

Цілеспрямована робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток творчих здібностей та мовно-літературних обдарувань.

Організація та проведення апробації підручників, посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів та їх експертиза;

Сприяння розвитку міжнародних зв’язків, інтеграції України в європейський освітній простір; мотивація впровадження інноваційних освітніх технологій у педагогічний процес (мовне портфоліо, дистанційна освіта, проектна методика).

Вивчення стану викладання предметів гуманітарного циклу, рівня навчальних досягнень учнів та підготовка завдань для моніторингових досліджень, а також підсумкових аналітичних матеріалів, вироблення відповідних рекомендацій.

Вивчення, моделювання, аналіз, узагальнення, поширення і впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників;

Експертиза методичних матеріалів педагогічних працівників, представлених для присвоєння звання «вчитель-методист» та на виставку «Творчі сходинки педагогів Волині»;

Організація і проведення представницьких науково-методичних заходів: науково-практичних конференцій, педагогічних читань, науково-практичних семінарів, круглих столів, засідань тощо.

Створення умов для організації і проведення обласних фахових конкурсів педагогічної майстерності, сприяння та підготовка вчителів до участі у всеукраїнських конкурсах.

Координація діяльності та надання науково-методичної та практичної допомоги методичним службам, загальноосвітнім навчальним закладам щодо викладання гуманітарних дисциплін.

Видавнича діяльність.


Співпраця з іноземними інституціями, представництвами й організаціями в Україні


Англійська мова

Участь у проекті МОН України і Британської Ради «Післядипломна педагогічна освіта вчителів англійської мови»

Міністерство освіти і науки України та Британська Ради в Україні продовжують спільний проект «Післядипломна педагогічна освіта вчителів англійської мови».

В результаті першого етапу проекту розроблено рамку професійного росту вчителів іноземної мови, програму та курс фахового удосконалення вчителів англійської мови.

Веб-сторінка: http://vippo.org.ua/sites.php?name=cpd

 

Участь у проекті Ради Європи «Автобіографія міжкультурних зустрічей» та Програми «Песталоцці» — «Ключові компетентності вчителя в контексті освіти для демократичного громадянства».

Розширення міжрегіональної професійної мережі педагогів «Песталоцці».

Веб-сторінка: http://vippo.org.ua/sites.php?name=pestalozzi

 

Участь у проекті Корпусу Миру США в Україні «Навчання англійської мови як іноземної». Співпраця з волонтерами Корпусу Миру США.

Веб-сторінка: http://vippo.org.ua/sites.php?name=cpd&page=peggy-walton

 

Німецька мова

Проект «Мости дружби в Україну». Співпраця інституту із спілкою «Брюкеншлаг» у м. Бад Зальцуфлен, земля Нордрейн-Вестфален (Німеччина) з 2008 року.

Заходи в рамках проекту

Співпраця з Асоціацією германістів України

Співпраця з Гете-Інститутом м. Київ

 

Польська мова

23-28 червня, 2-7 вересня 2014 р. Участь у українсько-польському проекті «Уроки з підприємницьким тлом» Центр Розвитку Освіти в Варшаві. В рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ РП, спрямований на підтримку сталого розвитку країни (Бондарук Л.М.).

Співпраця з Спілкою вчителів-полоністів України: http://polacy.info.pl/uk/спілка-вчителів-полоністів-україни

Співпраця з центром навчання польської мови та культури в Дрогобичі: http://polacy.info.pl/uk/


Французька мова

 Матеріали семінару-тренінгу жовтень 2020

 Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 1 класі

 

Фахова підготовка вчителя іноземних мов


Увага! Конкурс PRO FLE для вчителів французької мови!

Умови участі та зарахування на міжнародні дистанційні курси фахової перепідготовки за посиланням http://www.ambafrance-ua.org/Participez-au-programme-de-formation-pedagogique-PRO-FLE, а також у методиста І.Г.Ураєвої.

Завантажити матеріали

 

 


Методичні матеріали на допомогу вчителю

 

Оновлені програми для 5-9 класів: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Електронні підручники: 

1)      http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/elektronni-pidruchniki.html  

2)      http://mta.ua/stat/pidruchniki_dlya_shkoli?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=pidruchnyky

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/

Cайти видавництв навчально-методичної літератури:

 

Українська мова та література

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури у 2019-2020 н.р.

Орієнтовний календарно-тематичний план українська література 10 клас (рівень стандарту)

Орієнтовний календарно-тематичний план українська мова 10 клас (рівень стандарту)

Орієнтовний календарно-тематичний план українська мова 11 клас (рівень стандарту)

Зміни в програмі ЗНО

Програма ЗНО

Ресурси по ЗНО

20 найбільших новацій українського правопису 2019 року

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Топ-8 помилок ЗНО-2019 з української мови. Розбір завдань

На допомогу вчителеві української мови та літератури. Корисні посилання

 

 

Зарубіжна література

Зарубіжна література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html

«Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії "громадянська відповідальність" в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. - Європейський центр ім. Вергеланда - Київ, 2017 - 136 с.  Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: http://ukr.theewc.org/Content/What-we-do/Demokratichna-shkola/Gromadyans-ka-vidpovidal-nist#

Методичні рекомендації щодо ведення зошитів з української мови та літератури, зарубіжної літератури: https://www.slideshare.net/GalinaSy/ss-65558608

Програми курсів за вибором та  факультативів:

  • Світова література. Програма факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-7 класи (укладачі Гнаткович Т.Д., Химинець А.А., Тонкошкурова Л.І.) 5-7 Видавничо-інформаційний центр ЗПІПО. Лист ІІТЗО від 31.12.2014 № 14.1/12-Г-1925. (Доступно за посиланням: http://svitliteraturu.com/board/programi/programi_fakultativnikh_kursiv_iz_zarubizhnoji_lit_dlja_5_7_kl/3-1-0-240. Сайт вчителя зарубіжної літератури Адріани Химинець).
  • Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 5-7 класи (заг. ред. Химери Н.В.) 5-7 Київський ОІПОПК -Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-333.
  • Збірник програм факультативів та курсів за вибором із зарубіжної літератури. 8-11 класи (заг. ред. Химери Н.В.)  8-11 Київський ОІПОПК -Лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-335.
  • Навчальна програма факультативного курсу «Світовий театр і література» (автор Теодорович В.Г.)  10 (11) Київський ОІПОПК Лист ІІТЗО від 10.07.2014 № 14.1/12-Г-1141.

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»: https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/mizhnarodna-gra-zi-svitovoyi-literaturi-sunflower/  

Лист ВІППО від 15.09.2017 № 586/02-09 «Про проведення І гри „Sunflower"-2016 та про організацію ІІ гри „Sunflower"-2017».

Всеукраїнський науково-педагогічний проект «Філологічний Олімп»: https://sites.google.com/site/vpfilolimp/zurnal-filologicnij-olimp

Корисні посилання:

Видавництва:

Сайт видавництва «Ранок»: http://www.ranok.com.ua/

Видавничий дім «Основа»: http://osnova.com.ua/

Сайт «Шкільне життя»: https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-zarubizhnoji-literatury/

«Методичний портал»: http://metodportal.com/taxonomy/term/49

Сайт видавництва «Шкільний світ»: http://www.osvitaua.com/

Видавництво «Підручники й посібники»: http://pp-books.com.ua/

Фахові видання:

«Зарубіжна література в школах України»: https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-zarubizhnoji-literatury/

« Всесвітня література в школах України» Освітній портал «Педпреса» http://lib.pedpresa.ua/category/zhurnali/naykovo-metodichni-zhyrnalu/vsesvitnya-literatura-v-shkolah-ukrayini

Освітні платформи:

Платформа EdEra: https://www.ed-era.com/

Сайти, що популяризують читання:

Сайт Букмоль. незалежний культурний проект для дітей, їхніх батьків та усіх-усіх небайдужих й охочих до читання: https://bokmal.com.ua/

Сайт «Видавництво Старого Лева»: https://starylev.com.ua/

Іноземні мови

Англійська мова

Матеріали для вчителів

Німецька мова

Рекомендації щодо проведення ДПА-2015 з іноземних мов для 9 класу

Link zu den deutschen Landschaften und Städten: http://www.goethe.de/lrn/duw/pos/deindex.htm, wo es noch Online-Übungen gibt.

Onlinekurs „Deutsch Interaktiv" http://www.dw.de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571. Er passt für die Stufen A1 bis B1 und ist kostenlos.  Man muss sich nur anmelden.

Wie wissen wir, was der Text bedeutet?

Auf diese und andere Fragen können Sie Antworten hier finden.

http://www.mediamanual.at/mediamanual/leitfaden/medienerziehung/bausteine/sprachen.php

Kulturradio für Kinder:

hier können Sie interessante Informationen für Kinder finden (ungewöhnliche Schulwege, der Kakadu Podcast, Leon und Leonie,Nachrichten des Tages)

http://www.kakadu.de/

Auf der Homepage des GI(Goethe-Institut) gibt es das

Portal "Deutsch für dich" mit interaktiven themenbezogenen Materialien zu verschiedenen Sprachniveaus (https://www.goethe.de/prj/dfd/de/index.cfm?fuseaction=network.MyNet), die sowohl für die Deutschlehrer als auch Deutschlerner nützlich sein können.

Das Projekt "PASCH-Schulen" bietet den Lehrern und Schülern eine Möglichkeit, sich mit aktuellen Materialien für den Unterricht vertraut zu machen oder die herunter zu laden: (http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/deindex.htm).

Wollt ihr wissen, was alles "typisch deutsch" ist, schaut euch folgenden Link an:

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/deindex.htm

Unter anderem werden auch verschiedene "typisch deutsche" Begriffe erklärt ( z.B.: Schnäppchen)

http://www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/typ/bar/de5981122.htm

Hier können  Sie Materialien für Deutschunterricht finden: Texte, Videos, Übungen, Bilder.

www.daf-portal.de

www.deutsch-online.com

www.deutsch-als-fremdsprache.de

www.babelyou.de

Video: http://www.kinderkino.de/kostenlos
Spiele: http://www.blinde-kuh.de/bksearch.cgi
Links für Kinder: http://www.daf-portal.net/
Seite des Kinderkanals: http://www.kika.de/

Французька мова

На допомогу вчителю французької мови

2020/2021 навчальний рік

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 3 класі за підручником «Французька мова 3 клас автор І.Г.Ураєва»

 

 

Іспанська мова

Мови національних меншин

Польська мова

Методичні матеріали 2017/2018 н.р.

Російська мова

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2017 /2018 н.р.

Програма: www.mon.gov.ua

Підручники: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/elektronni-pidruchniki.html

Критерії оцінювання

Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови за програмою курсу за вибором (авт. Т.Я.Фролова)

Календарно-тематичне планування уроків 

Перевірка навчальних досягнень учнів

Олімпіади та конкурси:

Нормативна база:

Збірник завдань з олімпіади

Корисні посилання:

Сайти бібліотек

 Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.

Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : http://dnpb.gov.ua/ua/

Львівська обласна бібліотека для дітей: http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/

Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/

Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/

Вікторини, кросворди, ігри з літератури

Літературні вікторини : http://www.sinykova.ru/biblioteka/belskaya_liter_viktorini

Вікторини: http://900igr.net/prezentatsii/literatura/viktoriny-po-literature.html

Кросворди з літератури: http://pedsovet.su/liter/cross

 Олімпіади. Конкурси. Інтернет-карусель (on-line соревнования): http://karusel.desc.ru/

Дистанційні олімпіади для школярів -з російської мови: http://centrtriumph.ru/meropriatiya/olimpiady/russian

 

Історія та правознавство

Навчальні програми:

«Історія України. 5-9. 10-11 класи»

«Всесвітня історія. 10-11 класи»

«Всесвітня історія. 7-9 класи»

Методичні рекомендації щодо навчання суспільствознавчих предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році

Фільм "Скарби української державності"

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія (5-9 класи)

Предмети суспільно-гуманітарного спрямування

 


Літні мовні табори

Методичні рекомендації щодо проведення літніх мовних таборів у 2017-2018 н.р.

Літні мовні табори. Зведена таблиця

Тематичні напрямки роботи

Інформація щодо організації мовних таборів

Методичні рекомендації щодо проведення занять в мовних таборах

Англійська мова

Міжнародний освітньо-методичний центр Pearson Dinternal

 

Найкращі моделі проведення занять в мовних таборах 2016

Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Польська мова

Методичні рекомендації попередніх років

Програма іноземні мови 2012-2013 н.р. (1-4 кл.)

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов

Правознавство (практичний курс): мета, основні риси, зміст

Лист МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» (іноземні мови)

Критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов

Публікації відділу

 Матеріали науково-практичної конференції 

Видавнича діяльність відділу гуманітарних дисциплін за 2016 р.

Видавнича діяльність відділу гуманітарних дисциплін за 2015 р.

Відповідальні за оновлення сторінки:
Олевська І. І., Бацмай С.А., Заїка О. О., Сова О.О., Ураєва І. Г.

Нагору