Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Інклюзивна освітаНа головну

Інклюзивна освіта

Методист з питань інклюзивної освіти: Коць Вікторія Вікторівна

Інвалідність можна розглядати по-різному. Можна вважати, що інвалідність — це нестерпні щоденні страждання не тільки для самого інваліда, а й для всіх членів суспільства. А можна знати,що інвалідність — це не обділеність долею, це, скоріше, такий спосіб життя в обставинах, що слалися, який може бути дуже корисним інваліду та людям довкола нього.

Не хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, що їх може запропонувати суспільство людям з обмеженими можливостями. Умови різних можливостей досяжні лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається через соціальну концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів словами та діями здорових людей. Тоді головний зміст процесу інклюзії можна означити так: «Усім тут раді!»

 

Інклюзія — процес реального включення інвалідів у активне суспільне життя. При цьому всі зацікавлені сторони мають долучатися до участі для отримання бажаного результату. Інклюзія однаковою мірою необхідна всім членам суспільства. Інклюзія — це належність до співтовариства (групи друзів, школи, місця проживання).

Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві загалом. Бути інклюзивним — означає шукати шляхи для всіх дітей бути разом під час навчання (включно з дітьми з інвалідністю). Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка достатньо складна, але відповідає його здібностям. Інклюзія враховує потреби, а також спеціальні умови за підтримку, необхідні учню й педагогам для досягнення успіху.

Проте процес упровадження інклюзії потребує значних зусиль усіх учасників освітнього процесу: від Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту до вчителя, класного керівника, обслуговуючого персоналу.

 

Інклюзивна школа — заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат у шкільному середовищі. Не зважаючи на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

 

Основні завдання:

надання методичної допомоги педагогічним працівникам у роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;

Література Методична скарбничка

 Програми з корекційно-розвиткової роботи

Вимоги щодо організації та супроводу освітнього процесу у ЗЗСО з інклюзивним навчанням на 2018-2019 н. р

Вимоги щодо організації та супроводу освітнього процесу у ЗДО з інклюзивним навчанням на 2018-2019 н.р.

Вимоги щодо організації освітнього процесу у ЗЗСО з індивідуальною формою навчання

 Індивідуальна програма розвитку

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу за індивідуальною формою

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у ЗЗСО з інклюзивним навчанням

Корисні документи

модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підготовка їх до роботи в умовах оновлення змісту освіти;

 

Про затвердження типової освітної програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Наказ № 609 від 08 червня 2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Нормативно-правова база корекційної та інклюзивної освіти ЗЗСО

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти у ЗДО

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в ЗЗСО для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2018/2019 н. р.

Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у ЗДО у 2017/2018 навчальному році

Програмно-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти

Програмно-методичне забезпечення корекційної та інклюзивної освіти (початкові класи)

Запровадження інклюзивної освіти ЗДО

запровадження і поширення моделі інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;

Українсько-канадський проект

Програма спецкурсу

вивчення та застосування перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників, які працюють з дітьми із особливими освітніми потребами.

Впровадження інклюзивної освіти на Волині

З досвіду роботи

 

Публікації (методичні рекомендації, збірки, розробки):

Коць В. В. Корекція нерізко вираженого загального мовного недорозвитку школярів 1-х класів : зб. метод. матеріалів / В. В. Коць . — Луцьк, 2009.

Коць В. В. Модель корекційної роботи з дітьми молодшого шкільного віку / В. В. Коць // Інформаційно-методичний вісник «Освітні горизонти». — Луцьк, 2009.

Коць В. В. Диференційна психолого-логопедична діагностика мовленнєвого розвитку методична розробка / В. В. Коць . — Луцьк, 2010.

Коць В. В. Обстеження будови артикуляційного апарату і звуковимови «Р» / В. В. Коць // Дефектолог. −2010. — № 7, липень.

Коць В. В. Створення системи колекційної роботи, що забезпечує всебічний розвиток мовлення дітей із НВЗНМ / В. В. Коць // Інформаційно-методичний вісник «Освітні горизонти». — Луцьк, 2011.

Коць В. В. Вплив сім’ї на виховання й навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку / В. В. Коць // Науково-методичний вісник «Педагогічний пошук». — 2011. — № 4 (72).

Коць В. В. Професійне самовизначення дітей з особливими потребами: зміст та організація формування / В. В. Коць // Інклюзивна освіта і сімейне виховання у становленні особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку : навчально-метод. посібн. — Луцьк, 2012.

Коць В. В. Корекція порушення читання та письма школярів 2-х — 3-х класів : метод. збірник / В. В. Коць. — Луцьк, 2012.

Коць В. В. Інклюзивна освіта — освіта для дітей з особливими освітніми потребами / В. В. Коць // Інформаційно-методичний вісник "Освітні горизонти. — Луцьк, 2012.

Коць В. В. Вчимося правильного говорити : метод. рекомендації / В. В. Коць. — Луцьк, 2014.

Психолого-педагогічний супровід дошкільників із синдромом Дауна в умовах інклюзивної форми організації навчально-виховного процесу : метод. рекомендації / В. В. Коць. Л. С. Романюк, О. В. Романюк, А. С. Дігалевич. — Луцьк, 2016.

Коць В. В. Cоціальна реабілітація дітей з інвалідністю / В. В. Коць // Соціалізація дітей з особливими потребами в навчально-реабілітаційному центрі : навчально-методич. посіб. / упоряд. М. О. Коць, О. І. Остапйовський, С. М. Демчук, Н. С. Костючик ; за ред. Л. І. Волинець. — Луцьк : ПП Іванюк, 2017. — 434 с. — С. 43-61.

 

 

Відповідальна за зміст сторінки В. В. Коць

Нагору