Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Міжнародний центр фінансово-економічного розвиткуНа головну

Наприкінці минулого року набрало чинності нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників. А це означає, що всі документи, необхідні для проведення атестації педагогічних працівників, потрібно складати відповідно до нових вимог.

КОЗА-ДИСК «Шаблонів документів закладу освіти» Випуск 2011.1 «Атестація педагогічних працівників» укладено згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
6 жовтня 2010 р. № 930. Пропонуємо ознайомитися з переліком розміщених на диску шаблонів документів, необхідних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

 

ПАМ’ЯТКИ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Перелік нормативно-правових актів з питань атестації педагогічних працівників

 • Вимоги до рівня освіти педагогічних працівників для проходження ними атестації на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій

 • Рівні освіти працівників

 • Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

 • Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм педагогічних звань

 • Критерії відповідності педагогічного працівника займаній посаді

 • Орієнтовний зміст діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду

 • Орієнтовний зміст діяльності вихователя-методиста дошкільного навчального закладу на різних етапах атестаційного періоду

 • Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії

 • Пам’ятка для педагогічного працівника з питань атестації (буклет)


ПЛАНИ ЗАХОДІВ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (форма 1)

 • Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (форма 2)

 • План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ ДАНІ ПРО СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

 • Індивідуальна облікова картка педагогічного працівника

 • Картка якісного складу педагогічного колективу

 • Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у поточному навчальному році

 • Анкета для педагогічного працівника, який атестується

 

НАКАЗИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

 • Наказ про результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Наказ про звільнення педагогічного працівника у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді

 • Наказ про переведення педагогічного працівника на іншу посаду у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді

 

ПОДАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому кваліфікаційної категорії

 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому педагогічного звання

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника з метою присвоєння йому педагогічного звання

 • Подання керівника навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника у разі зниження ним рівня професійної діяльності

 • Подання педагогічної ради навчального закладу про проведення позачергової атестації працівника у разі зниження ним рівня професійної діяльності

 

ЗАЯВИ ПРАЦІВНИКІВ

 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії (бланк)

 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою підвищення його кваліфікаційної категорії без дотримання послідовності у присвоєнні категорій та строку проведення позачергової атестації (бланк)

 • Заява працівника про позачергову атестацію з метою підвищення його тарифного розряду (бланк)

 • Заява працівника про перенесення терміну атестації на рік (бланк)

 • Заява працівника про відстрочення атестації до закінчення ним навчання у вищому навчальному закладі (бланк)

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ДОДАТКАМИ

 • Протокол засідання атестаційної комісії про розгляд документів, що надійшли до атестаційної комісії, та затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році

 • Список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році (додаток до протоколу)

 • Протокол засідання атестаційної комісії про затвердження графіка роботи атестаційної комісії та створення при ній експертної групи

 • Графік роботи атестаційної комісії у поточному навчальному році (додаток до протоколу)

 • Протокол підсумкового засідання атестаційної комісії

 • Аркуш ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії (додаток до протоколу)

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

 • Положення про експертну групу з оцінювання діяльності педагогічних працівників

 • Експертний висновок щодо професійної діяльності педагогічного працівника

 • Алгоритм роботи експертної групи у період атестації педагогічних працівників


ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА

 • Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

 • Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (приклад оформлення)

 

БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

 • Бюлетені для таємного голосування

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 • Атестаційний лист

 • Атестаційний лист (приклади оформлення)

 

КЛОПОТАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ІІ РІВНЯ

 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про атестацію педагогічного працівника на відповідність присвоєній раніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

 • Клопотання атестаційної комісії навчального закладу до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння працівнику педагогічного звання

 • Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії навчального закладу щодо порушення клопотань

 

ДОВІДКИ-ПОДАННЯ ТА КЛОПОТАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧИМИ ЗАОХОЧУВАЛЬНИМИ ВІДЗНАКАМИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Відмінник освіти України»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Софія Русова»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «Софія Русова»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «О. А. Захаренко»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «О. А. Захаренко»

 • Довідка-подання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «І. Г. Ткаченко»

 • Клопотання про нагородження педагогічного працівника нагрудним знаком «І. Г. Ткаченко»

 

КАРТКИ ДЛЯ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ

 • Картка аналізу результатів атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році

 • Картка порівняльного аналізу результатів атестації педагогічних працівників за останні 5 років

 

Упевнені, що запропоновані шаблони, бланки та приклади оформлення документів допоможуть вам належно оформити матеріали для проведення атестації педагогічних працівників навчального закладу.

 

Замовити КОЗА-ДИСК можна у відділі передплати Видавничого дому МЦФЕР.

Телефон: 0 (44) 586-56-06

E-mail: peredplata@mcfr.com.ua

Нагору