Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Навчальна літератураНа головну

Навчальна література бібліотеки

 

 

Зек Б. М.

Луцьк у роки нацистської окупації (1941-1944) : монографія / Богдан Миколайович Зек. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 421 с.

 

У монографії висвітлено період нацистської окупації в Луцьку, який тривав з 25 червня 1941 р. до 2 лютого 1944 р. Робота складається із чотирьох розділів. У першому висвітлено історіографію, джерельну базу та методологію дослідження. Другий розділ присвячений органам влади та нацистським репресіям. Автор характеризує ситуацію перших днів війни, політику Голокосту, порушує теми військовополонених, української допоміжної поліції, руху Опору. У третьому розділі розкрито соціально- економічне становище, висвітлено економічні відносини, діяльність Українського допомогового комітету, повсякдення лучан. Автор також звертає увагу на охорону здоров’я. Четвертий розділ присвячений культурі. У ньому йдеться про становище Церкви, освіти, театральне життя. Окремо звернено увагу на роботу Волинського краєзнавчого музею, охарактеризовано міську періодику того часу, проаналізовано діяльність «Просвіти» і спортивне життя періоду окупації.
   

Рожко В. Є.

Святиня над берегами Рати, Підраття і Прип’яті / В. Є. Рожко. - Луцьк : ІІрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. - 96 с.

 

Нова книга автора проливає обширне світло на таємничий Райгородок - кленовий місток, давній монастир скит Вознесіння Господнього її селі Яревище Старовижівського району Волинської області, засновником якого був волинський князь Володимир Василькович, деякого ще за життя князя прийшов спасатися 13-річний юнак Петро Ратенський, де розпочав свої чернечі подвиги з щирих молитов, постів, покаянь і прощень, осягнув перші уроки іконопису, скульптури, переписувача Святого Писання.

Праця написана на основі документальних та історичних джерел. Нове дослідження автора поповнить нашу історичну волиніану, стане важливим джерелом для науковців, студентів, краєзнавців, краєлюбів, священиків-науковців, які прагнуть пізнати рідну історію. 
   

Рожко В. Є.

Найшанованіша православна святиня Ковельського Полісся / В. Є. Рожко. - Луцьк : ІІрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. - 116 с.

 

Це нове історико-краєзнавче дослідження, написане автором на нових джерелах і з новими думками, по-новому висвітлює історію однієї з найдавніших і найбільш шанованих православних святинь Ковельського Полісся - монастиря скиту Св. Троїці й чудотворного образа Св. Миколая в ньому, до яких упродовж століть приходили прочани помолитися і поклонитися, дістати духовні та фізичні зцілення.

Книга буде важливим внеском у волинезнавчу, всеукраїнську духовну скарбницю, джерелом для наших науковців, студентів, справжніх духовних осіб: ієрархів, священиків, ченців, усіх тих, хто захоче пізнати невідомі сторінки рідної історії.


   

Рожко В. Є.

Високопреосвященинй Никанор Абрамович, архієпископ Київський і Чигиринський, митрополит УАПЦ на еміграції / В. Є. Рожко. - Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2017. - 316 с.

 

Це нове дослідження автора про визначного сина Волинської землі, архієпископа Київського і Чигиринського, митрополита УАПЦ на еміграції владику Никанора першим в історіографії рідної церкви, історичної, волинезнавчої науки в Україні. Праця написана на документальних та історичних джерелах Держархівів Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської областей, Західної української діаспори, джерел, виявлених під час наукових подорожей автора в місцях, пов’язаних з ім’ям владики Никанора, всієї давньої волинської священичої родини Абрамовичів. Це наукове дослідження також повертає із напівзабуття видатного ієрарха УПЦеркви, знаного богослова, знавця канонів Вселенського, святого українського православ’я - віри наших батьків, дідів, прадідів.

Нова книга Володимира Рожка стане важливим джерелом для науковців, дослідників нашої історії, рідної церкви, викладачів і студентів світських і духовних навчальних закладів, для широкого кола читачів в Україні, на Волині, українській діаспорі на Заході.


   

Савош О.

Теорія і практика розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання : навч.-метод. посіб. / Валентин Олексійович Савош. -Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 252 с.

 

У навчально-методичному посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти розвитку готовності вчителів фізики до організації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників засобами моделювання. Проведено психолого-педагогічний аналіз організації самостійної пізнавальної діяльності учнів, розкрито суть і видове різноманіття феномену «моделювання». Розглянуто теоретико-методичні засади моделі розвитку зазначеної готовності вчителів фізиків до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів, особливості її впровадження в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Для науковців, викладачів педагогічних ВНЗ і закладів післядипломної педагогічної освіти, педагогів-практиків, студентів.


   Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України : навч.-метод. посіб. / Л. Романів. О. Романів, О. Яроменко та ін. ; відп. за вип. О. Лісовий. С. Лихота. – К., 2016. – 72 с.

 

У виданні подано науково-методичні матеріали із основ географічних досліджень учнів – членів МАН України.

 Видання розраховане на педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, спеціалістів, які займаються організацією науково-дослідницької роботи учнівської молоді у відділенні наук про Землю.

   

Дем’янюк О. Й.

Цивілізаційний вимір України: сюжети поступу : навч. посіб. / О. Й. Дем’янюк. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. - 116 с.

 

У навчальному посібнику здійснено спробу осмислення історичного поступу руської / козацької / української цивілізації від доби Руської держави до сьогодення. Спираючись на сучасну вітчизняну історіографію, використовуючи комплексний підхід у виборі методів дослідження, автор подає своє бачення цивілізаційних процесів, полемізує щодо перекручених фактів, вказує на тенденційність їх використання попередніми дослідниками, намагається відтворити перебіг цивілізаційних процесів на українських землях, провести аналогії між минулим і сучасним.

Розраховано на увагу істориків, вчителів і викладачів гуманітарних дисциплін, дослідників минувшини, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної цивілізації.


   

Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2016 році. - Ч. 2. - К., 2016. - 250 с.

 

У збірці розміщені умови контрольних робіт, що були запропоновані на III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2016 році. 
   

Деревянко В. В.

Спорт проти булінгу : навчальна програма факультативу, курсу за вибором : метод. видання / В. В. Деревянко, О. В. Погонцева, І. Р. Захарчук. - К. : Фенікс, 2017. - 28 с.

 

Програма «Спорт проти булінгу» є складовою навчально-методичного комплекту «Спорт заради розвитку» для загальноосвітніх навчальних закладів. Вона спрямована на розвиток у дітей відповідного віку соціальних навичок, таких як: ефективне спілкування, співчуття, повага до прав людини, робота в команді, запобігання конфліктам і їх конструктивне розв’язання, протистояння негативним соціальним впливам, переговори, медіація, примирення.

Проведення уроків-тренінгів здійснюється в рамках навчальної програми факультативу, курсу за вибором «Спорт проти булінгу» для загальноосвітніх навчальних закладів. Для учнів старшої школи можна використовувати уроки-тренінги в рамках виховних годин. Програма реалізує компетентніший, особистісно-орієнтований та індивідуальний підходи до навчання учнів, які визнані у світі найефективнішими для розвитку психосоціальних та фізичних навичок особистості.

Видання призначено вчителям, фахівцям з фізичною виховання та збереження здоров’я людини, шкільним психологам, студентам вищих навчальних закладів за педагогічними спеціальностями та в галузі знань «Здоров’я та фізична культура», методистам.


   

Спорт заради розвитку : навчальна програма спецкурсу / В. В. Деревянко, О. В. Погонцева, І. Р. Захарчук, О. М. В’яла. - К: Фенікс, 2017. - 60 с.

 

Видання має на меті навчання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти навичок використання спорту та фізичної активності як важливого та ефективного інструменту подолання конфліктів, зменшення соціального напруження в підліткових колективах, зменшення рівня агресії; збільшення мотивації до самореалізації та навчання; підвищення рівня толерантності серед школярів.

Програма спрямована на розвиток у школярів відповідних соціальних навичок: робота в команді, протистояння негативним соціальним впливам оточення, співчуття, повага до незнайомої людини та її прав, запобігання конфліктам і їх конструктивне розв’язання, переговори, покращення комунікативних навичок, розуміння необхідності порозуміння, примирення, прощення та ефективна колективна взаємодія.

Видання буде корисним у роботі вчителям фізичної культури та основ здоров’я, викладачам закладів післядипломної педагогічної освіти; студентам вищих навчальних закладів педагогічного та фізкультурного напряму підготовки; психологам та соціальним працівникам, методистам.


   

Спорт заради розвитку («Щаслива та захищена дитина - активна та здорова родина і нація») : навч.-метод. посіб/ О. В. Погонцева, В. В. Деревянко, І. Р. Захарчук, О. М. В’яла, О. С. Трофимов. - К: Фенікс, 2017. - 268 с.

 

Мета посібника - забезпечити викладацький склад загальноосвітніх навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти науково-методичними розробками, що дозволяють організувати ефективний на­вчальний процес у відповідності до змісту і вимог концепції освіти в інтересах сталого розвитку, програми «Спорт заради розвитку».

Розроблені матеріали методичного посібника «Спорт заради розвитку» можуть бути використані вчителями загальноосвітніх навчальних закладів; викладачами вищих навчальних закладів України в межах проходження ознайомчої та виробничих практик на базах загальноосвітніх навчальних закладів України; організаторами курсів підвищення кваліфікації, методистами, організаторами навчальних програм, семінарів.

Представлені матеріали можуть використовуватися під час проведення занять-тренінгів та занять фізичною культурою з метою усунення соціального напруження, попередження конфліктів, покращення комунікації та взаємодії в колективі тощо, а головним інструментом вирішення проблеми автори пропонують використання фізичної активності та спортивної діяльності.


   

Національна академія педагогічних наук України - 25 років / голов. редкол. : В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Альфа-Віта, 2017. - 316 с. : іл. - Укр., англ.

 

У книзі коротко висвітлено діяльність Національної академії педагогічних наук України. Зроблено акцент на науково-практичному аспекті діяльності - співпраці з навчальними закладами, зокрема експериментальними майданчиками установ НАПН України.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, управлінців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку освіти і суспільства.

The book briefly describes the activities of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. The emphasis is placed on the scientific and practical aspects of the activity - cooperation with educational institutions, in particular, experimental sites of the institutes of the NAES of Ukraine.

For scientists, scientific and pedagogical workers, managers, postgraduates, students, all who are interested in the development of education and society. 
   Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку» / за ред. Данілавічютє Е. А., Колупаєвої Л. А., Трофименко JI. I., Рібцун Ю. В. - Київ - Чернівці: Букрек, 2017. - 152 с.
  Череповська Н. І.
Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 156 с.

У посібнику пропонуються способи оптимізації процесу виховання патріотизму у старшокласників, студентів та розвитку їхньої медіаграмотності засобами медіаосвіти. Автор посібника висуває ідею ресурсності патріотизму особистості н умовах інформаційної війни та збагачення його такими новими інструментальними якостями, як свідоме ставлення до інформації, здатність до рефлексії емоцій, почуттів щодо сприйнятого, спроможність критично осмислити інформацію і зробити самостійні висновки, творчо переосмислити повідомлення та ін. До уваги педагогів подаються навчальні матеріали, методичні і практичні рекомендації щодо прищеплення молоді почуття патріотизму та розвитку її медіаграмотності. Крім теоретичних розробок, представлено програму і методику виховання патріотизму засобами медіа «Я - патріот», а також опис технологій розвитку нових якостей патріота, притаманних цифровій добі й особливо актуальних в умовах інформаційної війни.
Адресується вчителям, медіапедагогам, психологам, викладачам, батькам, соціальним педагогам та соціальним працівникам, усім, хто цікавиться темою сучасного українського патріотизму.
   Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології ; за наук, ред. Т. М. Титаренко. - Кропивницький : Імекс-ЛТД. 2017. - 80 с.
У рекомендаціях, розроблених на основі результатів дослідження соціально-психологічних проблем осіб, що переживають наслідки травматичних подій, пропонуються технології соціально-психологічної реабілітації та способи відновлення психологічного здоров’я особистості; розкриваються ресурси її життєздатності, що забезпечують побудову повноцінного життя в складних умовах, та засоби відновлення цих ресурсів. Крім того, розглядаються можливості застосування мобільних додатків для подолання наслідків психотравматизації; звертається увага на відновлювальний ефект плейбек-театру, що сприяє соціально-психологічній адаптації після перенесеної травми. Пропонуються доступні способи відновлення самоефективності особистості після пережитої втрати, а також способи реінтеграції проблемної молоді в соціум. Описуються технології надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та запобігання вигорянню фахівців, які працюють з учасниками АТО.
Адресуються викладачам психології вищих навчальних закладів, що готують практичних і клінічних психологів, працівникам громадських та державних реабілітаційних центрів, центрів допомоги вразливим верствам населення (у тому числі переселенцям), центрів реабілітації військових, а також командам кризової інтер¬венції, волонтерським організаціям, психологам-практикам.
   Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Вип.12. - К., 2017. - 182 с.
   Сіверс З. Ф.
Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді: посібник / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько: за заг. ред. З. Ф. Сіверс / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ, психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 178 с.

Посібник розширює уявлення про політико-правову свідомість як психологічний механізм нормативно-правової регуляції суспільних відносин, пропонує нові підходи до вирішення проблеми підвищення рівня політико-правової компетентності особистості та унормування її правової поведінки. У ньому здійснено соціально-психологічний аналіз структури політико-правової свідомості особистості, розкрито особливості та визначено комунікативні умови становлення політико-правової свідомості сучасної молоді Висвітлено роль політико-правових компетенцій у становленні політико-правової свідомості особистості та розроблено моделі, формування політико-правової компетентності, запропоновано шляхи її розвитку. Представлено програму тренінгу з формування політико-правової компетентності молоді та дібрано необхідний методичний інструментарій Очікується, що впровадження висловлених у посібнику рекомендацій даси, змогу гармонізувати відносини між громадянином, владою та державними інституціями, забезпечить усвідомлене прилучення особистості до процесів перетвореним суспільства.
   Гудим I. М.
Дидактичне забезпечення та організація уроків математики в початковій школі для сліпих дітей : навч.-метод. посіб. / І. М. Гудим. - Чернівці : Букрек, 2017. - 88 с.

У посібнику висвітлено питання організації уроків математики для дітей з глибокими порушеннями зору. Презентовано засоби та методичні прийоми адаптації навчального матеріалу до пізнавальних можливостей дітей. Розкриваються особливості дотикового сприймання рельєфних зображень геометричних фігур; формулювання навчальних завдань, запитань, математичних схем та їх відтво-рення шрифтом Брайля.
Посібник адресовано фахівцям спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору, науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів; батькам дітей з порушеннями зору.
  Сухіна І.
Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : посібник / І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник / За ред. Сухіної І. В. - Київ - Чернівці : Букрек, 2017. - 192 с.

Посібник присвячено вирішенню питання ранньої психологічної допомоги дітям з розладами аутистичного спектра. У ньому обґрунтовано актуальність даної проблематики, проаналізовано досвід становлення системи раннього втручання в інших країнах, а також вітчизняний. Окреслено психологічні особливості дітей раннього віку з аутизмом та намічено шляхи допомоги. Розглянуто вплив родини на виховання дитини раннього віку з аутизмом. Запропоновано психологічну модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Наведено стандарти надання ранньої допомоги дітям раннього віку з розладами аутистичного спектра.
Посібник стане у нагоді фахівцям психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам.

Конституція України: чинне законодавство станом на 04 травня 2017 р. : Офіц. Текст. - К. : Алерта, 2017. - 80 с.

У виданні представлена Конституція України станом на 04 травня 2017 р.

Палій О.

Короткий курс історії України / О. Палій. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 464 с. ; іл.

У книзі викладено історію України з давнини до наших днів. Вичерпно подано найважливіші події української історії. Посібник стане в пригоді студентам, викладачам, школярам, а також усім, хто цікавиться вітчизняною історією.


 Корчак Я.

Правила життя: Педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; пер. Ю. Г. Попсуєнка ; худож.-оформлювач Н. В. Величко. - Х. : Фоліо, 2016. - 538 с

Януш Корчак (справжнє ім’я Генрик Ґольдшмідт, 1878 або 1879-1942) - всесвітньо відомий польський педагог-новатор, лікар, письменник, автор праць з теорії і практики виховання, громадський діяч, зачинатель діяльності на захист прав дитини і повної рівноправності дітей, засновник і керівник знаменитого «Будинку сиріт». Під час Другої світової війни загинув у газовій камері разом зі своїми вихованцями в таборі смерті Треблінка. За легендою, йому підготували втечу, але він вважав за краще залишитися разом зі своїми підопічними.

Книжку «Правила життя: Педагогіка для дітей та дорослих» слід прочитати всім - і тим, хто вже є батьками, і тим, хто тільки планує ними стати, людям, які дуже люблять своїх дітей, і тим, хто шукає в собі батьківські інстинкти, хто сумнівається у правильності своїх поглядів на виховання і любов до дітей. Адже взаємини між дорослими і дітьми дуже складні, і вони не завжди розуміють одне одного.

Щоб полюбити дитину, треба її прийняти. Щоб прийняти, слід зрозуміти. А щоб зрозуміти, потрібно її знати. Ось про що ця книжка.

Прочитавши її, ви дійсно зможете зрозуміти своїх дітей, а зна­чить, любов до них буде справжньою і творчою. 
Кодекс законів про працю України: чинне законодавство із змінами та допов. на 12 травня 2017 року : Офіц. текст. - К. : Алерта, 2017. - 98 с.

У виданні представлений Кодекс законів про працю України станом на 12 травня 2017 року зі змінами та доповненнями.


Українське дошкілля : збірка для читання і розповідання дітям старшого дошкільного і молодшого віку / упоряд. Н. і О. Зінкевичі, передм. А. Погрібного. - К. : Смолоскип, 2016. - 560 с.

Видання належить до виховної літератури для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Воно розраховане на вихователів дитячих садків, вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів та батьків. Основну увагу в збірці приділено релігійним і національним святам українського народу. Також широко представлено твори про українську історію, подано біографічні портрети найяскравіших українських політичних діячів, мислителів і письменників.

Твори рекомендовано дітям для заучування, а також для читання та розповідання дітям дорослими у викладі, адаптованому до вікових особливостей дитячого сприймання.


Калмикова Л. O.

Перспективність і наступність в навчанні мови й роз­витку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри : навч.-метод. посібн. / Л. O. Калмикова. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. - 448 с.

У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми рідною мовою, мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння дітей; аналізуються їхні висловлення з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонуються інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологів-дослідників, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення. 

Митник О. Я., Середюк Т. В.

Організація психологічної служби : навч.-мет. посібн. / О. Я. Митник, Т. В. Середюк. - К. : Видавничий Дім "Слово", 2017. - 128 с.

Запропонований матеріал представляє інформаційне та організаційно-методичне забезпечення курсу "Організація психологічної служби". Подано план-проспект кожного практичного заняття, який містить короткий зміст лекційного матеріалу; творчі і тестові завдання, які можуть бути використані як для роботи на занятті, так і для самостійної роботи студентів, самоконтролю знань. Презентовано дві модульні контрольні роботи.

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам, студентам педагогічних ВНЗ, практичним психологам, які пра­цюють у системі освіти та в організаціях.


Фаласеніді Т. М. 

Стратегії навчання і педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги в умовах загальноосвітньої школи : методичні вказівки / Т. М. Фаласеніді. - Львів : Свічадо, 2016. - 88 с.

Висвітлені теми у методичних рекомендаціях будуть цікавими як спеціалістам, які навчають дітей з гіперактивним розладом у освітніх, навчально-реабілітаційних закладах, так і фахівцям, які працюють з цією проблемою. Матеріали стануть у пригоді і батькам дітей з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги, які відвідують навчальний заклад або готуються до нього. Робота висвітлює такі питання, як адаптація класного середовища, особливості викладання та навчання таких дисциплін, як математика, письмо, читання, використання поведінкових технік у класі.

Фаласеніді Т. М. - фахівець з соціальної роботи ЛМЦР «Джерело» (з 2007 року), асистент кафедри соціології та соціальної роботи. НУ «Львівська політехніка». Зацікавленість та напрямок діяльності: соціально-побутова реабілітація, інклюзивне навчання дітей у загальноосвітньому просторі, педагогічна підтримка та супровід дітей з особливими освітніми потребами у навчально-виховному процесі 

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»: чинне законодавство із змінами та допов. станом на 14 лютого 2017 року : (Офіц. текст). - К. : Алерта, 2017. - 60 с.

У виданні представлений Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» зі змінами та доповненнями, станом на 14 лютого 2017 року.


Чередніченко H. B.

Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) : навч.-метод. посіб. (курс лекцій) / Н. В. Чередніченко. - 2-ге вид. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. - 208 с.

Курс лекцій з цього розділу дає студентам можливість усвідомити сучасну систему навчання рідної мови в початкових класах школи для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, засвоїти її теоретичний фундамент, а також оволодіти теоретичними знаннями, практичними уміннями щодо формування, корекції та розвитку звукової та лексико-граматичної системи мови у молодших школярів із ТПМ.

Призначається студентам, що навчаються за спеціальністю «Логопедія. Початкова корекційна освіта», а також рекомендовано вчителям та логопедам спеціальних шкіл для дітей із ТПМ.


Седих К.

Психологія сім’ї : навч. посіб. / Кіра Седих. - 2-ге вид., стереотип. - К. : ВЦ «Академія», 2017. - 192 с. - (Серія «Альма-матер»).

Навчальний посібник розкриває основні аспекти сім’ї як психологічного феномену. У цьому йдеться про сім’ю як соціопсихологічну систему, її виховний потенціал, чинники стійкості і криз. Цінний теоретичний і прикладний матеріал зосереджений у розділах про психологію інтимних стосунків у подружній парі та розлучення, а також про психологічну допомогу сім’ям.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам-практикам, соціальним працівникам і всім, зацікавленим збагнути психологічні особливості сімейного життя. 

Добробати / Катерина Гладка, Дмитро Громаков, Вероніка Миронова та ін. ; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Х. : Фоліо, 2017. - 325 с. : іл.

Чи вистояла б Україна без мужності добровольчих батальйонів? У чому сутність руху добробатів - і де його витоки? Якою була роль добровольців під час найважливіших етапів битви України проти гібридного агресора? 1 що чекає на добробати у майбутньому? На ці питання вирішила відповісти група експертів і журналістів. Проект «Добробати» - це хроніка історії руху і водночас роздуми над його природою. Створення добробатів, їхній бойовий шлях і сучасний стан - усе це безпосередньо з уст учасників подій, політиків, військових, громадських діячів та волонтерів.

Климець К. В. Рухова активність та психічне благополуччя дитини старшого дошкільного віку : навч.-метод, посібник / К. В. Климець, Т. О. Піроженко. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. — 208 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні аспекти проблеми рухової активності дитини як необхідної умови її психічного розвитку. Представлено психодіагностичні методики, які дають змогу дослідити рівень прояву рухової активності та психічного благополуччя старших дошкільників. Презентовано методичні рекомендації, що стосуються питань збалансованості рухової активності як чинника психічного благополуччя та розвитку дитини у дошкільному закладі та удома. Матеріали адресовано вихователям, батькам, інструкторам з фізичної культури, практичним психологам, методистам, завідуючим дошкільних навчальних закладів, а також студентам зі спеціальності педагогічних та психологічних напрямків вищих навчальних закладів.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX — поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2013 — . — (Серія «Альма-матер»). Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. — 2015. — 576 с.

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Четвертий том висвітлює літературний процес в Україні під час національно-визвольних змагань і драми «розстріляного відродження» в культурно-соціальному контексті 20-х років.

Якименко С. І. Інтегрована особистісно-орієнтована технологія — продуктивна технологія наступності дошкільної та початкової освіти : навчально-методичний посібник / С. І. Якименко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 302 с.

Посібник з інтегрованої особистісно-орієнтованої технології — технології наступності між дошкільним навчальним закладом та загальноосвітньою школою І ступеня — це продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації і навчально-виховного процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для дитини і педагога. Пропонований посібник призначений для вихователів ДНЗ, вчителів ЗОШ І—III ст., студентів — майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти. Посібник може бути використаний як в роботі педагогів-практиків, так і під час проведення аудиторних занять в педагогічних коледжах та ВНЗ.

Українське державотворення: проблеми і сучасність : Зб. наук. праць. Вип. XI / Ред. кол.: Г.В. Бондаренко, О.Й. Дем’янюк [та ін.]. — Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2016.- 100 с.

Випуск вміщує статті з проблем українського державотворення; аналізується роль окремих осіб у державотворчих процесах на українських землях, озвучених під час роботи круглого столу 21 червня 2016 р. в м. Луцьку. Видання присвячене 75-й річниці початку німецько-радянської війни 1941— 1945 рр. Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів історії, аспірантів, студентів.

Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / уклад. В. О Савош. — Луцьк: ВІППО, 2015. — 272 с.

Серед проблем сучасного освітнього процесу, чільне місце посідає готовність учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Автори матеріалів конференції запропонували свої погляди щодо різноаспектності вказаної проблеми і шляхів її усунення на користь оптимальних моделей взаємодії між педагогом та аудиторією. Збірник рекомендовано для наукових та педагогічних працівників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Ґатто Дж. Т. Прихована програма обов’язкової шкільної освіти. Отуплення / Джон Тейлор Ґатто; Переклала з англ. Олександра Літвіняк. — Львів: Літопис, 2016.-100 с.

Джон Тейлор Ґатто — один із найвідоміших американських експертів освіти, вчитель із 30-річним стажем, послідовник ідеї радикального оновлення шкільної системи навчання. Неодноразово визнаний найкращим учителем року міста Нью-Йорк, а згодом — найкращим учителем року штату Нью-Йорк. Книжка «Прихована програма обов’язкової шкільної освіти. Отуплення» отримала високі оцінки в усьому світі, а впродовж десятиліття була бестселером: тільки у США продано понад 100 000 примірників. Книжка Джона Ґатто — це радикальні міркування про вади державної освіти, яка часто дегуманізує учнів і вчить їх бути гвинтиками в механізмі. Автор ділиться своїми роздумами про те, як можна змінити освіту, тому його поради стали цінним дороговказом для батьків, які шукають альтернативні методи навчання. Відважний учитель, Джон Ґатто боровся проти дискримінації дитини і захищав її людську гідність. Ця книжка присвячена саме цьому — утвердженню людської гідності в школах. Для широкого кола читачів.

Ґатто Дж. Т. Прихована історія американської освіти. Глибоке дослідження в’язниці сучасного шкільного навчання / Джон Тейлор Ґатто; Переклад з англ. М. Плесак. — Львів: Діор-К, 2016.- 412 с.

«Прихована історія американської освіти» розповідає про систему шкільного навчання у США від самих її витоків до сьогодення. Автор Джон Тейлор Ґатто надзвичайно ґрунтовно аналізує різні періоди і філософські течії як безпосередньо в освіті, так і в американській (а почасти і світовій) історії загалом, адже всі процеси, що відбуваються у суспільстві, є тісно пов’язаними між собою. Він викриває проблеми сучасної освіти і показує, як, коли і чому саме вони виникли. Усі твердження пана Ґатто підкріплені численними фактами як з власного досвіду, так і з досвіду його учнів і колег, а також історичними прикладами. Окремі частини різних розділів публікувалися на сторінках таких видань, як Harper’s, The Wall Street Journal, UTNE Reader, The Sun, The Whole Earth Review, YES! A Journal of Sustainable Futures, Skole, The Journal of Family Life, Homefires, The Link, The Independent Family, The Maine Scholar, DESIGNER/ builder, San Francisco Chronicle, Miami Herald, Pittsburgh Post-Gazette та інших. Деякі частини тексту були попередньо розкриті у радіопередачах Pacifica, National Public Radio і під час майже 800 публічних виступів, — здійснених протягом дванадцяти років, що передували виходу книги, — у кожному американському штаті й у восьми інших країнах. «Прихована історія американської освіти» може бути доброю основою для тих, хто хоче збагнути, а відтак подолати вади сучасного шкільного навчання — не тільки у США, айв Україні, адже деякі проблеми є спільними, а дещо ми запозичуємо просто тепер.

Ґатто Дж. Т. Вчитель 2.0. Як розв’язати проблему американського шкільництва / Джон Тейлор Ґатто; Переклала з англ. Тетяна Дитина. — Львів: Літопис, 2016.- 168 с.

Джон Тейлор Ґатто — один із найвідоміших американських експертів освіти, вчитель із 30-річним стажем, послідовник ідеї радикального оновлення шкільної системи навчання. Неодноразово визнаний найкращим учителем року міста Нью-Йорк, а згодом — найкращим учителем року штату Нью-Йорк. У книжці «Вчитель 2.0» автор зібрав свої найважливіші тексти — доповіді, роздуми, плани дій, критичні зауваги, — які детально і влучно описують функціонування системи освіти і водночас подають орієнтири для ключових системних змін, які спроможні врятувати шкільну освіту. Джон Ґатто твердо переконаний, що покликання Вчителя — зробити все, щоб підготувати учнів до безболісного входження у складний дорослий світ, навчити їх успішно використовувати всі можливості в житті та вправно долати життєві виклики. Для широкого кола читачів.

Ґатто Дж. Т. Зброя масового навчання. Мандрівка шкільного вчителя темними світами обов’язкового шкільництва / Джон Тейлор Ґатто; Переклала з англ. Галина Сташків. — Львів: Літопис, 2016. −210 с.

Джон Тейлор Ґатто — невтомний борець за поліпшення та вдосконалення шкільної системи США. Впродовж 30 років працював учителем у Нью-Йорку. Неодноразово визнаний найкращим учителем року міста Нью-Йорк, а згодом — найкращим учителем року штату Нью-Йорк. У «Зброї масового навчання» автор досліджує механізми примусового вишколу, що калічать уяву та знеохочують дітей критично мислити. Розповідаючи про людей, які уникли пастки примусового вишколу, ця книжка демонструє, що необхідно змінити, щоб розвивати потенційні здібності учнів. Освіта має дати учням змогу взаємодіяти не тільки з довкіллям, а й зі своїм внутрішнім світом. Ця книжка дуже на часі, вона зацікавить усіх, кому не байдуже майбутнє освіти. Для широкого кола читачів.

Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку моленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс : навч.-метод. посібник / Л.O. Калмикова. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. −384 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюється методика діагностики дитячого мовлення і передбачувальні рівні його розвинутості, розкриваються психолого-педагогічні умови і принципи цілеспрямованого формування мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного віку, психолінгводидактичні техніки й технології розвитку мовленнєвої діяльності особистості дошкільника, прогнозовані якісні зміни в становленні його мовленнєво-діяльнісних характеристик під впливом навчання. Посібник адресовано вихователям, методистам та завідувачам ДНЗ, дитячим психологам, майбутнім вихователям, викладачам кафедр дошкільної освіти ВНЗ.

Конституція України: чинне законодавство: Офіц. текст.- К.: Алерта, 2016.- 80 с.

У виданні представлена редакція Конституції України з урахуванням змін внесених згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яка набула чинності 30.09.2016 р.

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині. Науковий збірник. Випуск 57. Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 24-25 лютого 2016 року. Упоряд. А. Силюк, В. Комзюк. — Луцьк, 2016. — 290 с., іл.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Лесі Українки, яка відбулася в с. Колодяжне на Волині 24-25 лютого 2016 року, в яких досліджується життєвий шлях, творча спадщина і пошанування пам’яті Лесі Українки, Олени Пчілки та інших представників відомої української родини Косачів-Драгоманових в контексті української та світової історії та культури. Розраховане на науковців, краєзнавців, музейних працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Піроженко Т.О. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навч.-метод. посібник / Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, Ладивір С.О. та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. — 248 с.

У матеріалах навчально-методичного посібника розкрито особливості становлення базових цінностей дошкільника і визначено специфіку психолого-педагогічного супроводу даного процесу. Матеріали рекомендовано для використання вихователями та психологами дошкільних навчальних закладів, домашніми вихователями (гувернерами), батьками, а також для професійної науково-предметної підготовки у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації майбутніх фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта».

Спадщина В. О. Сухомлинського — джерело сучасної педагогічної науки і практики : монографія / авт. кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко. П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін.; упоряд. П. С. Олешко. — Луцьк : Надстир’я, 2016. — 256 c.

До книги ввійшли статті науковців, методистів і вчителів-практиків опубліковані у різних виданнях за останні 10 років. Вони присвячені творчій спадщині видатного українського педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Висвітлюються різні аспекти: проблеми освіти, особистість дитини, творчість учителя, дидактика, освітній простір тощо. Питання розглянуто у взаємозв’язку з історією та новітніми досягненнями в галузі навчання та виховання дітей. Для широкого кола педагогів і науковців.

Улюкаєва І.Г. Історія дошкільної педагогіки: підручник / І.Г. Улюкаєва. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 424 с.

У підручнику поданий систематизований, хронологічно послідовний виклад розвитку теорії та практики виховання дітей дошкільного віку впродовж усієї історії світової цивілізації. Це перший підручник з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» у вітчизняній практиці дошкільної педагогічної освіти. Він містить авторське трактування історичних подій, фактів, педагогічних теорій. Адресований студентам напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Може стати у пригоді педагогам-практикам системи дошкільної освіти, науковцям.

Зайченко I.B. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. — 3-тє видання, перероблене та доповнене. — К.: Видавництво Ліра-К, 2016. — 608 с.

Підручник відповідає Державному стандарту вищої освіти для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів і спрямований на забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх педагогів до науково обгрунтованого й творчого здійснення педагогічного процесу в навчальних закладах різного рівня акредитації. Для студентів ВНЗ. Книга буде корисною докторантам, аспірантам у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки, вчителям, всім, хто цікавиться проблемами освіти, школи й педагогіки.

Богуш A.M. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах: підручник / A.M. Богуш, Н.В.Гавриш ; за ред. A.M. Богуш. — Вид. 2-ге, доповнене. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 704 с.

Висвітлено науково-теоретичні положення лінгводидактики, що ґрунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку мовлення дошкільників. У друге видання, доповнене, включена модульна програма курсу «Дошкільна лінгводидактика». Зміст підручника відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Практичний матеріал побудовано на інноваційних педагогічних та лінгводидактичних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи студентів, що передбачає перехід на модульну систему навчання. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання».

Бондаренко Г. В. Спеціальні історичні дисципліни: навч. посібник / Геннадій Васильович Бондаренко. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 424 с.

У посібнику відповідно до навчальних програм вищих навчальних закладів подано матеріал із курсів «Палеографія» і «Неографія», «Документознавство», «Історична метрологія», «Нумізматика» й «Боністика», «Історична геральдика», «Фалеристика» та «Вексилологія», «Історична географія», «Історична топоніміка», «Музеєзнавство», «Колекціонування», що здебільшого стосується України і її історичних земель. Для кращого вивчення й розуміння проблем теорії та приктики історичного пізнання й ознайомлення з іншими історичними науками в кінці кожного розділу подано питання для самоконтролю, таблиці та ілюстрації, а в кінці посібника — словник окремих понять і термінів. Рекомендовано студентам І й II курсів напряму підготовки «Історія», «Культура», спеціальностей «Історія», «Документознавство», «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури», а також тим, хто цікавиться спеціальними історичними дисциплінами, зокрема вчителям історії, краєзнавцям.

Історія європейської цивілізації. Греція / під ред. Умберто Еко; пер. з італ. О.В. Смінтіна, І. С. Горнова, О. О. Феденко, С. А. Кулініч, І. В. Раєвська, В. О. Пшоняк, І. М. Потапова, О. А. Юдін, Д. Ю. Кондакова; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. —Харків: Фоліо, 2015. — 863 с.: іл.

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до XX століття і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи — Близький Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи — Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів — XVI— XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник — видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко — керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі. «Історія європейської цивілізації. Греція» — це сучасна енциклопедія історії Європи, яка надає повну картину політичного, військового та культурного світу Стародавньої Греції від початку палацової фази мінойської цивілізації (близько 2000 року до н. е.) до завершення Ахейської війни, останньої спроби відкритого повстання проти Риму (146 рік до н. е.). Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом — всесвітньо відомими шедеврами із багатьох музеїв світу.

Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Тетяна Качак. — К. : ВЦ «Академія», 2016. — 352 с. — (Серія «Альма-матер»)

Читання дає дитині небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення. Підручник прислужиться педагогам, дитячим психологам, фахівцям із дитячого читання, працівникам бібліотек, батькам, авторам і дослідникам творів для дітей та юнацтва.

Киричок Т. Ю. Немережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок. — Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. — 144 с.

Систематизовано теоретичні та практичні відомості щодо немережевих електронних видань. Наведено нормативну базу, основні визначення, термінологію і класифікацію електронних видань. Подано характеристику й основні формати складників немережевих електронних видань. Розглянуто і систематизовано всі види носіїв, технологічні засади та обладнання для тиражування дисків за допомогою реплікації та дублікації. Детально описано наявні способи нанесення зображення на поверхню диска: трафаретний, офсетний, цифровий друк, друк наклейок на диски, технології LightScribe та LabelFIash. Описано та класифіковано пакування оптичних дисків, їхні види та конструкції. Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавляться проблемами немережевих електронних видань.

Махній М. М. Історія психології : навчальний посібник / М. М. Махній. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 472 с.

Чому протягом історії людству так і не вдалося узгодити поняття психіки з поняттями душі та духу, а лише протиставити їх одне одному? Чому й досі існує стільки різних тлумачень природи психіки? Аби спробувати відповісти на ці питання, автор пропонує зазирнути в|історію і простежити логіку формування уявлень про психічне як своєрідний прояв живої природи взагалі й людського буття зокрема. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Релігієзнавство», «Богослов’я», викладачів, а також для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться психологією та історією психологічної думки.

Книжка молодого вчителя фізичної культури : навч. посібн. / За заг. ред. В. Г. Папуші. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. —368 с.

Навчальний посібник допоможе молодому вчителеві отримати відповіді на питання, які будуть виникати у нього в перші роки роботи в школі. У посібник включені офіційні документи, методичні матеріали і поради, що розкривають організацію, зміст і методику проведення уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі. Значну увагу приділено питанням медичного обслуговування та лікарського контролю школярів. Для учителів фізичної культури, методистів, викладачів факультету фізичного виховання, студентів.

Сучасна українська проза. Антологія / Упор. Петруша О.О. — К.:Книга, 2015. — 320 с.

Пропонована читачеві антологія творів українських літераторів — це жива і безпосередня розмова авторів з читачами про найнеобхідніше, хвилююче, що відбувається зараз, тут і з нами, де співрозмовники — сучасники, друзі, громадяни нової, молодої України. Проза молодих і зрілих, аматорів та професіоналів літературних порталів, переможців та лауреатів літературних конкурсів, представлена у збірнику, обов’язково знайде свого читача. Збірник призначений для розповсюдження та розсилки в бібліотеки України. Українською та російською мовами. Книга розрахована на широке коло читачів.

Влененко Т. Фарбуємо писанки природними барвниками / Т. Влененко, Л. Ктіторова. — Львів : Свічадо, 2015. — 128 с.

Із цією книгою помандруємо у захопливий світ писанкарства. Не лише дізнаємося, якими барвниками користувалися для фарбування писанок наші прабабусі, а й навчимося виготовляти природні барвники і творити неповторні писанки.

Рацул А. Б. Педагогіка: інформативний виклад : навчальний посібник / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 344 с.

Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки. Зміст посібника адресовано викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ним можуть скористатися студенти заочної та екстернатної форм навчання, особи, що навчаються в умовах дистанційної чи післядипломної освіти та самостійно оволодівають педагогічними знаннями.

Степанова Т.М. Підготовка майбутніх вихователів до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку: монографія / Т.М. Степанова, A.B. Курчатова. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 288 с.

У монографії представлено експериментальну методику підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку; методику підготовки майбутніх вихователів до роботи з сім’ями дітей; методику діагностики рівнів підготовленості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до виховання шанобливого ставлення до батька; серію педагогічних задач, вправ й ігрових ситуацій морального спрямування. Матеріали монографії можуть бути використані в практиці роботи вихователів з дітьми старшого дошкільного віку, в організації співпраці вихователів із батьками; викладачами ВНЗ у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку; студентами магістратури, аспірантами в написанні наукових досліджень, наукових статей, посібників, методичних рекомендацій тощо.

Педагогічні умови формування творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних закладах: навчально- методичний посібник / за заг. ред. С.І. Якименко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. — 184 с.

Навчальний посібник є узагальненням результатів наукового дослідження актуальних проблем розвитку дитини засобами хореографічного та музичного мистецтв в умовах позашкільних навчальних закладів. У посібнику органічно поєднується науково-теоретичний матеріал з методичними та практичними рекомендаціями. Матеріали посібника будуть корисними для студентів, вчителів та керівників гуртків.

Андрощук І.В. Методика виховної роботи : навч. посібник / І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 320 с.

У посібнику висвітлено теоретичні основи методики виховної роботи у вигляді логіко-структурних схем: зміст та особливості виховання; форми, методи і напрями виховання, їх характеристику; планування та проектування виховного процесу. Розкрито основні питання методики виховної роботи: особливості організації позанавчальної виховної роботи, функції та обов’язки класного керівника, організації учнівського колективу, особливості виховної роботи з різними групами учнів та їхніми батьками. Для студентів педагогічних спеціальностей та педагогів і вихователів закладів системи освіти.

Бонь О. І. Всесвітня історія : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. І. Бонь, О. Л. Іванюк. — К.: Літера ЛТД, 2015. — 272 с.

Матеріал підручника охоплює історію Старого Світу (Європи, Азії, частини Африки) доби Середньовіччя (II-XV ст.). Навчальний матеріал структурований за проблемно-тематичним принципом. Особливу увагу приділено формуванню в учнів уявлень та знань про еволюцію політичних структур середньовічної Європи, зародження європейського парламентаризму, становлення європейського права, контакти та взаємовплив християнської, арабо-мусульманської та традиційних цивілізацій Сходу. Відповідно до вимог навчальної програми передбачено сім практичних занять, де учні напрацьовують навички роботи з ілюстративним матеріалом, текстовими документами, історичними картами. Розширенню уявлень про повсякденну, «живу» історію середньовічного суспільства, актуалізації раніше вивченого матеріалу та напрацюванню предметних компетентностей сприятиме опрацювання рубрик «Історична довідка», «Галерея портретів», «Пригадайте», «Наказ короля» (вивчіть слова та їхнє значення), «Велика мандрівка» (позначте на контурній карті), «Запам’ятайте дати», «Перевірте себе» (тестові завдання до кожного розділу). Для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання / Упорядник Геннадій Боряк. — К.: TOB «Видавництво „Кліо“», 2015.-LXII; 810 с.: іл.

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Енського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини XIX — початку XX ст. Частина документів пов’язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених «заборонних» актів щодо української літературної мови — одного із ключових чинників формування української ідентичності. Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями історії лінгвоциду української мови.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Практикум : навчальний посібник / І.М. Дичківська. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 448 с.

Вивчення основ педагогічної інноватики, інноваційних педагогічних технологій у дошкільній і початковій освіті є вкрай важливим у професійній підготовці педагога. Усебічному пізнанню, осмисленому і вмотивованому використанню цих знань сприятиме опанування матеріалу, вміщеному у пропонованому навчальному посібнику, який спонукає до самостійного вивчення головних положень педагогічної інноватики як науки про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій, глибокого розуміння концептуальних засад і особливостей змісту системних, модульних і локальних інноваційних педагогічних технологій. Йдеться в ньому і про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти. Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у нагоді педагогам дошкільних і загальноосвітніх закладів, батькам, а також усім, хто цікавиться нестандартними методами навчання і виховання.

Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний посібник / Н. Гавриш, О. Брежнєва, І. Кіндрат, О. Рейпольська; За загальною редакцією О. Брежнєвої. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 176 с., 32 с. кол. іл.

У цьому посібнику на основі наукового обґрунтування процесу формування в дошкільників базових особистісних якостей представлено методичні розробки і рекомендації щодо практичного втілення означених ідей в освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу: сценарії ігор і вправ, конспекти інтегрованих занять, що дасть змогу педагогам дошкільної освіти суттєво підвищити якість і результативність виховної роботи з дошкільниками. Конкретні практичні матеріали також можуть успішно використовуватися в умовах сімейного виховання. Посібник може бути цікавим для студентів і магістрантів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків, гувернерів, співробітників центрів з підготовки дітей до школи.

Гільберг Т.Г. Природознавство : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. — Київ : Генеза, 2015. — 176 с. : іл.

Матеріал підручника викладено відповідно до чинної програми з природознавства для 4 класу (зі змінами) і структуровано за такими темами: «Вступ», «Всесвіт і Сонячна система», «План і карта», «Природа материків і океанів», «Природа України», «Тіла і речовини». Запитання на початку і в кінці параграфів допоможуть відновити вивчене, узагальнити прочитане. Рубрика «Бібліотечка природодослідника» розширить уявлення про природу.

Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А. О. Гін. — 13-е видання. — X.: Вид. група «Основа», 2015. — 112 с.

Ця книга-методика адресована учителям-практикам і методистам незалежно від предметної спеціалізації. Вона містить апробовані і чітко сформульовані прийоми управління класом, підтримки дисципліни і уваги; технологія організації традиційних і нетрадиційних форм роботи на уроці, взаємодопомоги учнів; прийоми забезпечення ефективної перевірки знань тощо, а також дидактичні прийоми: як зацікавити учнів лекцією, не нудно повторити основний матеріал теми, підтримати інтерес до навчальної проблеми, навчити грамотно будувати своє мовлення при відповіді. Крім того, у ній розкриті прийоми організації праці вчителя.

Гісем О. В. Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с. : іл.

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел і запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання на закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу. Електронні додатки: цікава інформація до параграфів, навчальні відеоматеріали, тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання розміщені на сайті: http://interactive.ranok.com.ua Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Голосовська Г. Українська мова для всіх : навч. посіб. / Галина Голосовська. — 2-ге вид., випр., доповн. — К. : ВЦ «Академія», 2015. — 208с. — (Серія «Альма-матер»).

Культура мовлення починається із самоусвідомлення мовної особистості і виявляється у послуговуванні мовними нормами. Оволодінню ними сприятиме робота з пропонованим навчальним посібником. Його структуру формують аналіз складних випадків творення і вживання іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів і дієслівних форм, сполучників і прийменників, а також відомості про основні мовні норми з морфології, синтаксису, лексичної сполучуваності, дієслівного керування, семантики, акцентуації. Завдання і матеріали додатків допоможуть усвідомити, узагальнити і перевірити набуті знання, мовностилістичні рекомендації — уникнути поширених помилок. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім зацікавленим у мовленнєвому саморозвитку.

Григорович О. В. Хімія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Григорович. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 192 с. : іл.

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач. На сторінках підручника учні знайдуть посилання на сайт interactive.ranok.com.ua, де розміщено завдання для самоконтролю та демонстраційні відео хімічних дослідів. Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Харченко Д.М. Психосоматичні розлади. Теорії, методи діагностики, результати досліджень : навчальний посібник / Д.М. Харченко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 280 с.

В посібнику представлені теоретико-методологічні основи природи психосоматичних співвідношень. З позицій системного підходу визначений характер структурно-функціональних взаємозв’язків соціально-психологічних, психічних і психофізіологічних факторів ризику виникнення психосоматичних розладів. Описані методи дослідження психосоматичних розладів з детальним висвітленням їх концепцій, викладаються результати досліджень різними вченими, а також представлені результати власних досліджень. Книга може становити інтерес для медичних працівників, практичних і медичних психологів, студентів, аспірантів, а також викладачів, які читають курси із психосоматики, клінічної психології, патопсихології та психодіагностики.

Історія України в особах: XIX століття / Кол. авт.: B.C. Шандра (керівник), І.І. Глизь, О.М. Донік та ін. — К.: Україна, 2015. — 368 с.: іл.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ-го століття. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів.

Кліщ О.М. Трудове навчання : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Кліщ, О. М. Дятленко, Л. М. Коваль та ін. — Київ : Літера ЛТД, 2015. — 128 с.

Підручник створено за чинною програмою з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний зміст спрямований на опанування техніками обробки різних матеріалів, розвиток творчих здібностей, набуття досвіду предметно-перетворювальної діяльності.

Коченгіна М. В. Літературне читання. Українська мова : підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів / М. В. Коченгіна, О. А. Коваль. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 208 с., іл.

Підручник розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної державної програми з літературного читання. Особливістю підручника є його насиченість високохудожніми творами дитячої літератури та оригінальний навчально-методичний апарат (система умовних позначок, запитання та завдання різного рівня складності, літературознавчі поняття та терміни, наочний та ілюстративний матеріал), який надає можливість використовувати в навчально-виховному процесі не тільки методи власно літературного розвитку молодших школярів, а й ігрові прийоми навчання. Змістом підручника передбачено проведення різних видів уроків літературного читання.

Кочерга O.B. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : методичні рекомендації для фахівців спеціальних, загальноосвітніх навчальних закладів та батьків учнів / Кочерга О.В., Шорохова В.В. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 64 с.

У посібнику узагальнено теоретичні підходи до використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау, подано методику проведення занять із баламетрики, представлений практичний матеріал для її застосування в освітньому закладі. Методичний посібник адресовано педагогам, які працюють з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку та типовим розвитком, а також може бути використаний батьками.

Література: для дітей середнього шкільного віку / уклад. В. М. Скляренко; худож.-оформлювані Б. П. Бублик, С. В. Правдюк. — К.: Кордон, 2015. — 318 с.: іл.

З давніх-давен людина прагнула не тільки хліба, а й видовищ. Так у Середземномор’ї з’явився давньогрецький античний театр, якому ще раніше передували храмові дійства... Саме про народження театру, про його національні і жанрові різновиди ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку. До того ж читач знайде в нашій енциклопедії докладну оповідь про цирк, кіно, мультиплікацію та професії, що з ними пов’язані. І, звичайно, ми розповімо про найвідоміші кінофестивалі та кінонагороди.

Скорульська Р. Микола Лисенко. Дні і роки / Р. Скорульська, М. Чуєва. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 744 с.

Пропоноване видання включає як широко відому, так і досі не введену в обіг інформацію про життя, творчість та громадську діяльність М. Лисенка, зібрану за 30 років науковцями Музею Миколи Лисенка . Видання розраховане на викладачів та студентів середніх та вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, дослідників української музики, театру, історії мистецтв та загальної історії України, а також на найширші кола шанувальників вітчизняної культури.

Лисенко H.B. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи : навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. −352 с.

У книзі порушено актуальну проблему — екологічна освіта дітей від трьох — до шестирічного віку, яку все ще недостатньо досліджено, відтак, не сповна представлено у навчально-методичній літературі. Автор подає концептуально нові підходи до екологічної освіти дітей, її парадигму й шляхи реалізації у різних видах діяльності, а також розгорнутий план роботи з дітьми в усі пори року в різних організаційних формах. Різноманітні дидактичні матеріали на допомогу студентам і вихователям ДНЗ сприятимуть успішному вирішенню освітніх завдань з формування екологічної культури дітей на основі гармонійних стосунків із довкіллям.

Листопад Н. П. Математика : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. П. Листопад. — Київ : Літера ЛТД, 2015. — 176 с.: іл.

Підручник розроблено відповідно до програми з математики для 4 класу (у редакції 2014 року). Підручник побудований за класичними традиціями, які перевірені багаторічною практикою навчання математики: зміст подано поурочно, пропонований матеріал забезпечує весь процес засвоєння змісту, передбачено систематичне повторення вивченого. Завдання складені таким чином, щоб сприяти практичному закріпленню набутих знань і стимулювати пізнавальну активність молодших школярів. Сюжети завдань підібрано з урахуванням інтересів сучасних школярів, що сприятиме зацікавленості у вивченні математики, підвищить рівень їх навчальних досягнень. Призначено для учнів 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Махній М. М. Етнічна психологія : навчальний посібник / М. М. Махній.- К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 272 с.

Психологічні особливості різних народів і культур вивчає особлива галузь психологічної науки — етнопсихологія, важливим завданням якої є дослідження взаємодії людини як носія етнічної свідомості та суспільства. Етнічна культура, створюючи значущий контекст для особистого вибору людини, не обмежує її здатність піддавати сумніву та переглядати окремі цінності чи переконання. Отож, стрижневою ідеєю пропонованого видання є аналіз співвідношення соціального і національного, формування поваги до всіх існуючих у суспільстві культурних потреб та способів життя. Для широкого кола читачів — студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться соціокультурними питаннями життя етносу.

Макнаб К. Як вижити в екстремальних умовах / Крис Макнаб, перекл. з англ. Володимира Скоробогатова, Катерини Озерової. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. — 320 с.: іл.

Посібник із виживання в екстремальних умовах створено на основі досвіду підрозділів спеціального призначення. Ви дізнаєтеся, як побудувати надійне укриття, розпалити вогонь у будь-яких умовах, відрізнити їстівні рослини від неїстівних, розставляти пастки, полювати, добувати воду... Ваші шанси вижити в надзвичайній ситуації підвищаться, якщо ви навчитеся орієнтуватися на місцевості, правильно подавати сигнали, надавати першу медичну допомогу!

Максименко С.Д. Практикум із групової психокорекції: підручник / Максименко С.Д., Прокоф’єва О.О., Царькова О.В., Цехмістер Я.В., Кочкурова О.В. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 752 с.

У підручнику представлено детальну інформацію щодо специфіки групової психологічної корекції та її основних напрямів. Особливу увагу приділено обґрунтуванню тренінгу як психокорекційного методу, його методичних засобів. Розглядаються проблеми психокорекційної роботи з різними віковими групами. Матеріал підручника допоможе сформувати цілісні уявлення про організацію психокорекційної роботи у групі. До кожної з тем авторами подано теоретичну довідку, питання для самоконтролю, дискусійного обговорення, методичні рекомендації до практичних вправ. Для засвоєння термінології у підручнику наведено глосарій. Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, психологів загальноосвітніх закладів, соціальних працівників.

Марченко І.С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навчально-методичний посібник / І.С. Марченко, О.Г. Тюленева. — Вид. 2-ге. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 96 с. та 8 с. кол.

У посібнику розкривається проблема навчання дітей із дизартрією при ДЦП комунікації із однолітками і дорослими у різних ситуаціях. Представлені умови і низка педагогічних заходів, спрямованих на формування комунікативної поведінки цих дітей. Посібник призначений для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, корекційних педагогів, батьків. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія).

Мойсей українського Духа /Автор-упорядник О. Д. Михайлюк. — Львів: ПП «Видавничий дім «Артклас», 2015. — 564 с.

Автор-упорядник підготувала та зібрала, представлені священнослужителями, дослідниками, істориками та мистецтвознавцями науково-історичні та мистецькі, монографічні матеріали й документи про унікальну особистість, одну з найвизначніших в історії українського народу XX століття — Вселенську постать Князя Української Церкви, Велетня Церковника, видатного українця Митрополита Андрея Шептицького.

Несвіт А. Англійська мова : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Несвіт. — Київ : Генеза, 2015. — 144 с.: іл.

Підручник «Англійська мова» створений відповідно до чинної програми з іноземних мов, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для оволодіння англійською мовою у 4-му класі загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку навичок і вмінь аудіювання, читання, говоріння і письма. Тематико-ситуативний розподіл навчального матеріалу забезпечує дотримання принципів посильності, логічності, активності та наочності у навчанні.

Павлов О. Скрипкова абетка / О. Павлов ; худож. К. Лавро. — Київ : Муз. Україна, 2015. — 192 с.

Пропоноване видання охоплює основні етапи розвитку скрипалів-початківців: від гри на відкритих струнах до знайомства із позиціями, технікою подвійних нот. У книзі рівноцінно представлені композиції, які стали класикою педагогічного репертуару, п’єси з раритетних збірок, що були видані в Україні у другій половині минулого століття, а також твори сучасних композиторів, у тому числі, написані спеціально для даного видання. Специфічною особливістю збірки є наявність двох типів акомпанементу. Перший — звичний фортепіанний супровід, а другий — суто скрипковий, що сприяє творчому контакту учня з викладачем. Відтворити чарівну казкову атмосферу допомагають яскраві ілюстрації чудового українського художника Костя Лавро.

Плющ М.Я. Системна організація граматичної будови української мови. Таблиці. Схеми : навчальний посібник / М.Я. Плющ, О.Ю. Грипас. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 264 с.

У посібнику вміщено таблиці, в яких систематизовано теоретичні відомості з граматики української мови. Визначено основні поняття морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, з’ясовано особливості лексико-граматичних класів слів і синтаксичних конструкцій у їхньому взаємозв’язку і взаємодії як складників граматичного рівня мови з погляду функціонального потенціалу у межах слова, словосполучення, речення, тексту. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Помогайбо В. Основи антропогенезу : підручник / Валентин Помогайбо, Андрій Петрушов, Наталія Власенко. — К. : Академвидав, 2015. — 144 с. — (Серія «Альма- матер»).

Матеріал підручника розкриває розвиток уявлень про походження та еволюцію людини, специфіку методів антропологічних досліджень, обґрунтовує генетичні аспекти антропогенезу, а також розгортання, механізми та чинники расогенезу. Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде усім, хто цікавиться проблемами походження та еволюції людини.

Проніков O.K. Історія педагогіки : курс лекцій / О.К. Проніков. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 440 с.

В підручнику викладено курс лекцій відповідно з вимогами навчальної програми «Історія педагогіки» для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості та специфіку їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми. Підручник курс лекцій «Історія педагогіки» розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів та аспірантів, які забезпечують підготовку майбутніх учителів.

Рудько Г.І. Україна, яку ми втрачаємо / Г.І. Рудько. — Чернівці : Букрек, 2015. — 280 с. : іл.

Про те, як людина в результаті нераціональної техногенної діяльності руйнує довкілля, де жити нашим нащадкам, як запобігти зсувам, повеням та іншим екологічним лихам — про це книга знаного в Україні і за рубежем ученого Георгія Рудька. Вона є своєрідним застереженням від можливих небезпечних аномалій. На вагомому науковому матеріалі автор доводить, що забезпечення екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем стане можливим при впровадженні стратегії сталого розвитку нашої держави. Для широкого кола читачів.

Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920-х років / Упорядник Раїса Мовчан. — К.: ТОВ «Видавництво „Кліо“», 2015. — 640 с.

Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських митців, чиї автобіографії пощастило розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-ми роками. Книжка покликана стати надійним помічником для науковців, викладачів, студентів, зацікавлених читачів у пізнанні й дослідженні складної, неоднозначної доби «Розстріляного відродження», образ якої вона доповнить та увиразнить багатьма невідомими персоналіями, фактами, деталями, автентичним колоритом.

Седих K.B. Делінквентний підліток : навчальний посібник з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків для студентів психологічних, педагогічних, соціальних, юридичних спеціальностей та інтернів-психіатрів / К.В. Седих, В.Ф. Моргун. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 272 с.

У навчальному посібнику «Делінквентний підліток» висвітлюються актуальні проблеми психології підлітків, що схильні до протиправної поведінки. Розглядаються особливості підліткового віку в контексті цілісної періодизації розвитку особистості. Дається системна характеристика фізичного, когнітивного, емоційного та психосоціального розвитку дитини в підлітковому віці. Розглядається структура протиправної поведінки людини, її чинники та профілактика, психодіагностика і корекція в підлітковому віці. У додатку міститься опис конкретних методик профілактики, діагностики та програма психокорекції делінквентної поведінки підлітків. Пропоноване видання буде корисним не тільки студентам, а й практикуючим психологам, фахівцям суміжних спеціальностей — педагогам, соціальним працівникам, медикам, юристам, батькам і широкому колу читачів.

Сотникова С. І. Німецька мова (7-й рік навчання) : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с. : іл.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Видання містить посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть учням розширити свій словниковий запас, потренуватися у читанні й аудіюванні, перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні німецької мови. Для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну, та вчителів німецької мови.

Тагліна О. В. Я у світі: підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 144 с. : іл.

Підручник «Я у світі» для 4 класу розроблено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальної програми. Зміст підручника забезпечує виконання вимог щодо формування ключових і предметних компетентностей учнів: громадянської, комунікативної, соціальної; сприяє розвитку мотивації до навчання та творчої діяльності, а також формуванню навичок самооцінки й самоаналізу. Кожний параграф містить рубрики: «Повтори те, що знаєш», «Поділися своїми думками», «Ознайомся з думкою інших людей», «Я дізнався, що...», «Я прагну...». У підручнику також є завдання, для виконання яких необхідно здійснити пошук на електронному освітньому ресурсі.

Тагліна О. В. Основи здоров’я : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Тагліна. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 160 с. : іл.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров’я для 7-го класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики «Обміркуйте й обговоріть ситуацію», яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є блок запитань для повторення й обговорення. Підручник також містить розробки практичних вправ, цікаві завдання, словничок термінів. На його сторінках учні знайдуть посилання на сайт, де розміщене відео до деяких тем та завдання для самоконтролю знань.

Терещук А. І. Трудове навчання (для хлопців) : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. І. Терещук, О. Б. Авраменко. — К. : Літера ЛТД, 2015.- 136 с.

Підручник створено відповідно до чинної навчальної програми з трудового навчання для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У підручнику розкриваються техніко-технологічні відомості з технології обробки деревини, загальні питання техніки, технологій і проектування, основи побутової діяльності і малярних робіт, вміщено технологічні картки для виготовлення виробів, наводиться опис практичних робіт, які учні можуть виконувати в домашніх умовах разом з дорослими.

Терещук А. І. Трудове навчання (для дівчат) : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. І. Терещук, О. Ю. Медвідь, Ю. М. Приходько. — К.: Літера ЛТД, 2015. — 192 с.

Підручник складається з чотирьох розділів, які знайомлять учнів з властивостями матеріалів тваринного походження, технологією в’язання виробів гачком, містять відомості про основи техніки, технологій та проектування та технологію побутової діяльності.

Запорожець Н. В. Біологія : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Запорожець, І. І. Черевань, І. А. Воронцова; за ред. К. М. Задорожного. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 240 с. : іл.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го класу. Він складається з п’яти розділів, поділених на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками «Запам’ятайте найважливіше». У кінці параграфа є блок запитань «Перевірте свої знання». Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і практичних робіт, словник термінів. На його сторінках учні знайдуть посилання на сайт, де розміщене відео та презентації до практичних робіт, а також завдання для самоконтролю знань.

Зубцов Д.Е. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д.Е. Зубцов. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 200 с.

Депресія — самий небезпечний ворог нашої цивілізації, вона «навідується» до кожного із нас. Як проявляється депресія та чому вона виникає? Що робити в випадку виникнення депресивного стану? Саме цим питанням присвячена ця робота. У роботі аналізуються та систематизуються матеріали щодо питань загальної характеристики депресії, її видів та причин виникнення. З’ясовані екзистенційні прояви депресивних переживань та описані особливості психологічних проблем і життєвих стратегій розлучених жінок з депресивним станом. Розроблена психодіагностична процедура виявлення депресивних переживань, визначені основні етапи та способи психологічної допомоги розлученим жінкам освітнього та соціального простору з подолання депресивних переживань. Книга буде цікавою та корисною психологам, вихователям, вчителям, студентам, викладачам вищої школи та широкому загалу читачів.

Балух В. О. Культура Античності : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур. — Чернівці : Наші книги, 2015. — 632 с. : іл.

Підручник містить систематичний виклад розвитку культури Античності, висвітлює процес зародження, формування, розквіту і занепаду античної культури, починаючи з культурного розвитку крито-мікенської цивілізації і завершуючи загальною кризою і падінням Західної Римської імперії. У додатках вміщено термінологічний словник, перелік географічних назв та видатних державних і культурних діячів, найважливіші античні божества та громадсько-релігійні свята, перелік основних мір, ваг і монетно-лічильних одиниць Стародавніх Греції і Риму, афінський та римський календарі, предметний, географічний та іменний покажчики, бібліографію. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, коледжів, гімназій, ліцеїв і всіх, хто цікавиться світовою культурною спадщиною.

Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність : навч. посіб. / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 392 с.

У посібнику розкрито теоретичні, методико-організаційні основи професійної майстерності вчителя. Тему розкрито відповідно до завдань розбудови національної школи, останніх досягнень педагогічної теорії й практики. Рекомендовано студентам педагогічних навчальних закладів, працівникам освіти.

Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К. : Міленіум, 2014.-196 с.

У словнику вперше в Україні здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв’язку з глобалізаційними процесами в ході розвитку інформаційного суспільства. Численність та специфіка термінів обумовили структуру словника. Він складається з трьох розділів: «Медіакультура особистості та суспільства», «Інтернет- та кіберкультура», «Медіаосвіта. Медіапсихологія», в яких об’єднано понятійні апарати цих сфер суспільного життя. Розрахований перш за все на викладачів шкільного і вишівського курсів «Медіакультура», учнів середніх шкіл, студентів ВНЗ, які вивчають цей курс, а також журналістів, психологів, широкі кола педагогічної громадськості.

Богуш А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підручник / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. — Вид. 2-е. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 408 с.

Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику ознайомлення дітей дошкільного віку із предметним і соціальним довкіллям. Розкрито науково-теоретичні засади, засоби, форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з довкіллям та входження дитини в соціум: багатовекторність дитячих стосунків, шляхи соціалізації дитини, ставлення соціуму до дитинства. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання» .

Чекан О.І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу : навчальний посібник / О.І. Чекан. — К : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 184 с.

У посібнику розкрито сутність і характеристику понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність»; поняття «комп’ютерні технології» та місце комп’ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ і ДНЗ; особливості застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми. Подано методику професійної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу засобами комп’ютерних технологій. Описано конспекти різних видів і типів занять, дитячі освітні комп’ютерні ігри, гігієнічні норми та рекомендації роботи за комп’ютером, офтальмотренаж, поради батькам. Посібник адресовано студентам дошкільних факультетів педагогічних університетів (інститутів, коледжів, педучилищ), магістрантам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

Дятленко Н.М. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / Н. М. Дятленко, Н. З. Софій., О. В. Мартинчук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — К.: TOB Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с.

У навчально-методичному посібнику представлена навчальна програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі» та навчально-методичний супровід її реалізації. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам.

Дубич K.B. Вступ до соціальної допомоги : навчальний посібник / К.В. Дубич. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 224 с.

У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періоду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Розкрито соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального захисту. Розглянуто державно-правові основи соціального захисту населення. Зроблена класифікація соціальних ризиків, розкрито сутність державних соціальних допомог: державні соціальні стандарти та соціальні норми. Розглянуто теоретико-методологічні основи соціальної допомоги та категорії громадян, яким надається соціальна допомога. Посібник розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.

Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : монографія / за наук. ред. Л.О. Кияшко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К.: Міленіум, 2014. — 314 с.

У монографії представлено грунтовне дослідження об’єктивних та суб’єктивних чинників макро- і мікросередовища, які впливають на формування мотивації та навичок політичної участі молоді. Описано концептуальну модель формування мотивації і навичок соціальної взаємодії у політичному середовищі, дано наукове обґрунтування системи соціально-психологічного впливу на розвиток когнітивного, комунікативного, мотиваційного компонентів політичної участі, навичок прийняття політичних рішень. Значну увагу приділено критеріям оцінки ефективності технологій психологічного супроводу процесів корекції та формування умінь і навичок, що є складовими готовності молоді до ефективної політичної участі. Для психологів, політологів, соціологів, працівників сфери освіти та виховання дітей і молоді, системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів, працівників відділів зв’язків з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників політичних та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами підготовки молодого покоління до участі в політичному житті українського суспільства.

Тоні Бут. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посібник/ Тоні Бут, Мел Ейнскоу; пер. з англ. — К.: TOB Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 190 с.

Посібник «Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл» — третє видання, призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання Індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань. Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

Карпенко О.Г. Теорія та практика соціальної роботи : навчальний посібник / О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 408 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як професійної діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено структуру та практику роботи соціальних закладів та установ, які надають соціальні послуги сім’ям, молоді та дітям, іншим групам клієнтів з особливими потребами, які не в змозі вирішити соціальні проблеми без сторонньої допомоги. Навчальний посібник пропонується для студентів, що готуються до роботи у соціальній сфері, для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних соціальних установах.

Макарчук С.А. Джерелознавство історії України: Навч. посібн. / С.А. Макарчук. — Львів: Світ, 2008. — 512 с. іл.

В посібнику висвітлені предмет джерелознавства, типи, види і підвиди історичних джерел як носіїв всебічної інформації про минуле людства, особливості кодування відкритої та прихованої інформації в джерелах різних видів, українська історіографічна традиція використання історичних джерел. Проаналізовані такі види писемних джерел з історії України, як літописи, актові документи і діловодна документація, джерела іноземного походження, періодики, статистика, мемуари тощо. Розглянуто різнотипові та різновидові пеписемні джерела: археологічні, зображальні, речові багатьох видів, лінгвістичні, етнографічні й усні, фотодокументи та фонодокументи. Для наукових працівників, викладачів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників): Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Спеціальність: Корекційна освіта (логопедія) / І.С. Марченко. — Вид. 3-є, перер. та доп. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015.-312 с.

У посібнику розкриваються всі основні розділи курсу теорії та спеціальної методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення. Навчальний посібник розраховано для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, спеціальність — корекційна освіта (логопедія).

Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / [О. Т. Баришполець, О. Л. Вознесенська, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова. Н. О. Обухова, Н. І. Череповська] ; за наук. ред. Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К. : Міленіум, 2014. — 348 с.

У монографії представлено результати науково-дослідної роботи «Соціально- психолопчні аспекти взаємодії інформаційного та освітнього просторів України», що виконувалася лабораторією психології масової комунікації та медіаосвіти протягом 2009-2013 років. Медіапсихологію розглянуто як нову галузь, що інтегрує напрацювання психології та наук із соціальних комунікацій і виступає концептуальною основою медіаосвіти. Головну увагу приділено найбільш дискусійним проблемам взаємодії медіа та освіти: візуальному догмату сучасних медіапрактик, проблемам медіанасильства і медіазалежності. На основі емпіричних досліджень виокремлено три прикладні напрями медіапсихології: вікову, педагогічну та сімейну. Виявлено особливості соціалізації дитини під впливом сучасних медіа, запропоновано вікову періодизацію медіаризиків, індивідуально-психологічну типологію медіапрактик старшокласників. Педагогічну медіапсихологію покладено в основу шкільної та позашкільної моделей медіаосвіти, узагальнених принципів формування медіакультури учнів та педагогів. У медіапсихологічних дослідженнях розглянуто різноманітні чинники взаємодії сім’ї з медіапростором, зокрема такі як образ сім’ї в українських теленовинах і вплив популярних телесеріалів. Запропоновано модель сімейної медіаосвіти. Книга може бути корисною науковцям і практикам, дотичним до медіаосвіти дітей та молоді, шкільним психологам, студентам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, а також батькам і широкому колу читачів, зацікавлених у розумінні психологічних феноменів сучасного інформаційного простору.

Педагогіка: збірник наукових праць [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти» (14 травня 2015 р.)] / за ред. П.М. Гусака, Н.І. Корпач. — Луцьк: ПП Іванюк .- 2015.- 404 с.

У збірнику вміщено статті науковців, аспірантів та студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : [монографія] / [П. П. Горностай, О. А. Ліщинська, Л. Г. Чорна та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К. : Міленіум, 2014.-252 с.

Монографію присвячено дослідженню соціально-психологічних вимірів групової ідентичності та інших інтеграційних феноменів у контексті життєдіяльності малої групи. У концептуально-феноменологічному полі групової свідомості і групового несвідомого малу групу розглянуто не лише як об’єкт психологічного впливу, а і як суб’єкта колективних психологічних феноменів. Предметом грунтовного наукового аналізу стали особливості становлення та функціонування групової ідентичності, закономірності її прояву в малих групах. Значну увагу приділено вивченню таких форм і видів групової ідентичності, як рольова, гендерна, професійна ідентичність, становлення і функціонування яких на рівні малих груп та найближчого соціального оточення індивіда досі були практично не досліджені. Для фахівців у галузі соціальної психології, соціології, психотерапії, психологічного консультування, методології науки, викладачів педагогічних ВНЗ та інститутів післядипломної педагогічної освіти, шкільних психологів, працівників соціальних служб для молоді та всіх, хто цікавиться проблематикою малих груп.

Романчук О. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей : Практичне керівництво / Олег Романчук. — Львів : Свічадо, 2015. — 300 с.

Книга присвячена одному з найпоширеніших поведінкових розладів дитинства — гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. В ній синтезовано сучасні наукові знання та практичний досвід допомоги дітям із цим розладом. Велику увагу присвячено аналізові сучасних знань щодо природи розладу, його етіології, патогенезу та клінічної картини. Детально висвітлені питання діагностики та терапії — зокрема допомоги батькам дітей із ГРДУ, розглядаються підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книга спростовує поширені міфи щодо цього одного з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям із ГРДУ та їхнім сім’ям, яка базується на сучасних наукових знаннях. Дану модель представлено з огляду на можливість її інтеграції в українську суспільну реальність — книга відображає також практичний досвід роботи програми для дітей з поведінковими розладами центру розвитку дитини «Коло сім’ї». Книжка призначена для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів, лікарів-психіатрів та загалом усіх, хто цікавиться проблематикою психічного здоров’я дітей, вихованням та навчанням дітей з особливими потребами.

Скляренко Н.В. Основи дизайн-проектування дитячого простору: навчальний посібник для студентів спеціальності «Дизайн» денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, Д. К. Авраменко, Ю.С. Христюк. — К: Видавець Олег Філюк; 2014. — 248 с.

Навчальний посібник розкриває основи проектування дитячого простору як складової системи предметно-просторового середовища. Теоретичний матеріал посібника представлений лекційним курсом та охоплює питання еволюції дитячого простору; розкриває його класифікаційні ознаки; функціональні, конструктивно-технологічні, естетичні та ергономічні аспекти дизайн-проектування екстравертивного та інтровертивного дитячого середовища. Навчальний посібник також містить інформацію про особливості організації курсового проектування дитячого простору для студентів спеціальності «Дизайн». У посібнику приділено увагу етапам виконання курсового проекту, вимогам до змісту й оформлення демонстраційної графіки та пояснювальної записки. Посібник призначений для студентів вищих художніх і технічних навчальних закладів. Видання також може бути корисним викладачам шкіл, технікумів, дизайнерам, інженерам, художникам, мистецтвознавцям, архітекторам.

Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / Упоряд. Валентина Шевченко. — К.: TOB «Видавництво „Кліо“», 2015. — 800 с.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень контролюючих спецорганів, матеріалів діловодства долучених до гуманітарних проблем війни установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. У книзі подано вже опубліковані, а також віднайдені, дотепер не відомі, архівні та письмові музейні джерела, результати археографічних експедицій. Видання містить і добірку фотографічних зображень, оригінальних карт бойових операцій, систем життєзабезпечення армії та цивільного населення. Дібрані та згруповані за видовою ознакою джерела дають змогу читачам і дослідникам відповісти на велику кількість складних, суперечливих питань того періоду, осягнути як глобальний соціально-економічний, політичний, так і особистісний, психологічний аспект Великої війни. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Волинець Л.Л. Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США : монографія / Л.Л. Волинець, Г.С. Єгоров, Н.М. Лавриченко, О.І. Локшина, Б.Ф. Мельниченко, О.О. Першукова, Н.В. Шеверун; за заг. ред. док. пед. наук Н.М. Лавриченко . — К.: Педагогічна думка, 2014 — 200 с.

Монографію присвячено дослідженню європейської та американської шкільної гуманітарної освіти у сукупності її ідеологічних, стратегічних і тактичних педагогічних засад, розкриттю світоглядних основ викладання гуманітарних дисциплін у європейських та американських школах у зіставленні їх з вітчизняними аналогами. Для розробників освітньої політики, науковців, керівників освітніх установ, учителів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи: Монографія / За ред. Ляшенко О.І., Жука Ю.О. — К.: Педагогічна думка, 2014 — 200 с.

В монографії розкрито загальні проблеми застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. Розглянуто окремі питання щодо визначення рівня формування компетентостей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання. Наведено конкретні прилади тестів, які можуть зацікавити учителів-практиків. Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах постмодерної соціальності: монографія / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. Черемних; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. — К.: Міленіум, 2014. — 206 с.

У монографії представлено результати дослідження соціально-психологічних практик конструювання життя в умовах постмодерної соціальності. Автори пропонують розглядати практики як способи особистісного життєконструювання, що сприяють пошуку оновлених ідентичностей, забезпечують усвідомлення особистістю власної неперервності, дають їй змогу гнучко реагувати на соціальні зміни, рухатися назустріч новому досвіду. Для науковців, викладачів, студентів і аспірантів у галузі психології, методології науки та всіх, хто цікавиться проблемами становлення особистості в сучасному суспільстві.

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. — Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015.-294 с.

Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес; тенденцій розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності; економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи в науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Аніщенко Н. В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів: монографія / Н. В. Аніщенко. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 184 с.

У монографії висвітлено історичні, теоретичні та практичні аспекти використання музики в процесі підготовки майбутнього вчителя. Розкрито вплив музичної освіти на розвиток педагогічної культури. Викладено методологічні основи та обгрунтовано педагогічну ефективність музичного впливу в процесі навчання і виховання учнівської молоді. Для педагогів і студентів педагогічних спеціальностей закладів освіти та культури; аспірантів, докторантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами музичної освіти.

Бартків О. С. Оздоровчо-виховна діяльність у літньому дитячому таборі: монографія / О. С. Бартків, В. Г. Грановський, Є. А. Дурманенко ; за ред. П. М. Гусака. — Луцьк : Вежа-Друк, 2013. — 204 с.

У монографії на основі узагальнення науково-педагогічних досліджень і передового педагогічного досвіду розкрито теоретичні основи, методичні вимоги та практичні рекомендації щодо здійснення оздоровчо-виховної діяльності в дитячих оздоровчих таборах. Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів, аспірантів, науковців і педагогічних працівників.

Бельская Н. А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н. А. Бельская. — К. : Институт одаренного ребенка, 2014. — 94 с.

Работа посвящена проблеме оценивания как важнейшей операции в структуре интеллектуальной активности эстетически одаренной личности. Представлены результаты анализа работ в области философской эстетики, проанализированы биологические основы эстетического восприятия и переживания в контексте антропогенеза. Предложена концепция эстетической одаренности, роль системообразующего фактора в которой отведена функции оценки. Выдвинута и экспериментально доказана гипотеза о связи между оценочным стилем (как основным атрибутом оценки) и задатками эстетической одаренности (на материале восприятия произведений классической живописи). Пособие для студентов, аспирантов, психологов, преподавателей средней и высшей школы.

Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : Посібник / О. В. Білоус, О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко, І. Д. Малицька, Н. В. Морзе, О. В. Овчарук, Д. Б. Рождественська, Н. В. Сороко, Л. І. Тимчук, В. А. Ткаченко, М. А. Шиненко, А. В. Яцишин ; За заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. -К.: Атіка, 2014.-212 с.

Посібник із питань формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять дослідження в галузі формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів у країнах зарубіжжя та стосуються світових, європейських тенденцій застосування засобів ІКТ у навчальному процесі ЗНЗ у викладанні шкільних дисциплін, у підготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Посібник містить відомості щодо он-лайнових ресурсів для педагогів, які можуть бути використані у шкільній практиці. Може бути застосований широкою педагогічною громадськістю.

Від першої особи: історія Голокосту у свідченнях очевидців; навч. посібник / Упоряд. В. Бобров .- К.: Український центр вивчення історії Голокосту, 2014.- 279 с.

Навчальний посібник «Від першої особи: історія Голокосту у свідченнях очевидців» — це матеріали, які стали частиною освітніх заходів проекту «Захист та меморіалізація місць масових поховань євреїв України періоду Другої світової війни». Посібник має на меті зосередити увагу учнів та вчителів на використанні свідчень очевидців для вивчення місцевої історії, проблемному підході до організації навчання з історії Голокосту та під час проведення позакласних заходів зі вшанування пам’яті про загиблих співгромадян. Видання містить короткі методичні рекомендації, тексти свідчень очевидців Голокосту, проблемні блоки запитань для обговорення.

Інтернет орієнтовані підагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : Монографія / [Авт. кол.: Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, І. В. Соколова ; За редакцією Ю. О. Жука]; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. — К. : Атіка, 2014.- 196 с.

У монографії розкрито проблеми використання мережних технологій на всіх етапах проектування, реалізаціії та оцінювання результатів здійснення навчальних експериментів із предметів природничо-математичного циклу в середній загальноосвітній школі. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто особливості утворення та вживання в педагогічному обігу термінології, що пов’язана з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Розкрито особливості навчального дослідження в Інтернет-просторі. Досліджено фактори, тісно пов’язані з поняттям критичного мислення, педагогічними технологіями формування та оцінювання навичок критичного оцінювання веб-ресурсів, проблемами критичного оцінювання Інтернет-ресурсів для навчальної дослідницької діяльності, сформованості в учнів уміння критично оцінювати ресурси Інтернету Монографію призначено для викладачів, магістрантів і студентів педагогічних університетів, учителів загальноосвітньої школи, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та всіх, хто цікавиться проблемами застосування мережних технологій у системі середньої освіти.

Кунгурцева Л. В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи- інтернату : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. -К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 242 с.

У монографії представлено погляди на природу обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Розглянуто особливості дослідження обдарованих дітей-сиріт. Представлено методи психодіагностики феномену обдарованості, у тому числі оригінальні авторські методи, які друкуються вперше. Описано тренінгові технології для актуалізації потенційної обдарованості дітей-сиріт, які можуть бути успішно використані у шкільних групах. Матеріали будуть корисними для практичного психолога закладів освіти та всіх, хто проявляє інтерес до роботи з обдарованими дітьми.

Лучинкіна А. І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі: монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 252 с.

У монографії йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, розкривається погляд на соціалізацію обдарованої особистості в Інтернеті як на процес розширення власного досвіду, звертається увага на те, що соціалізація в Інтернет-середовищі є вагомою складовою соціалізації особистості. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою частиною монографії є розроблена система психологічного супроводу процесу Інтернет-соціалізації та профілактики девіантного розвитку обдарованих підлітків. Монографія розрахована на науковців і педагогічних працівників: педагогів, психологів, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів.

Мітлош А. В. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош, В. О. Моляко, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. -К. : Інститут обдарованої дитини, 2014.-290 с.

У монографії представлено погляди на природу лідерської обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Пропонуються особливості дослідження лідерської обдарованості молодіжних громадських організацій. Представлено методи психодіагностики феномена лідерства, в тому числі оригінальні авторські, що друкуються вперше. Описано тренінгові технології для формування лідерських якостей, що можуть бути успішно використані в шкільних та студентських групах. Матеріали будуть корисні практичним психологам закладів освіти та всім, хто проявляє інтерес до роботи з лідерами.

Збірник тез доповідей VIII Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки» / Укладачі: О.П. Боярчук, І.В. Макарук, О .Я. Лещенко — Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф»™, 2015.-332 с.

До збірників включені тези доповідей студентів на VII та VIII Міжнародних студентських наукових конференціях «Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки». Висвітлені актуальні проблеми і перспективи розвитку менеджменту та економіки; запропоновані шляхи вдосконалення фінансової та маркетингової політики; підвищення мовної компетенції майбутніх фахівців; вирішення глобальних і регіональних екологічних проблем сучасності.

Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами: навчальний посібник / С.М. Ніколаєнко. -К.: НУБіП України, 2015. — 225 с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи законодавчого забезпечення управління навчальними закладами в Україні, правове регулювання фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та зарубіжний досвід функціонування і законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів. Посібник призначений насамперед для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде також корисною керівникам навчальних закладів, аспірантам, докторантам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, усім, кого цікавлять проблеми законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.

Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : Монографія / [Богачков Ю. М., Биков В. Ю., Пінчук О. П., Олійник В, В., Буров О. Ю., Манако А. Ф., Коневщинська О. Е., Ухань П. С., Іванюк І. В., Рождественська Д. Б., Барладим В. М., Корнієць О. М., Мушка І. В. ; наук, ред. Ю. М. Богачков] ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України. — К. : Атіка, 2014.-184 с.

Ця монографія є результатом ґрунтовного психолого-педагогічного дослідження впровадження дистанційного навчання у ЗНЗ України та проектування системи надання освітніх послуг учням у дистанційній формі. Зміст охоплює питання організації, створення та функціонування ресурсних центрів дистанційної освіти (РЦДО) та проектування їхньої мережі. У монографії поєднано фундаментальні дані про виклики та напрямки розвитку інформатизації освіти XXI ст., досліджено відповідний сучасний термінологічний апарат і надано конкретні рекомендації щодо проектування РЦДО. Монографія призначена для управлінців у галузі освіти, адміністрації навчальних закладів і закладів управління освітою різних рівнів, адже вони повинні розуміти як і навіщо створювати РЦЦО та як їх застосовувати у роботі навчальних закладів. А ще монографію адресовано розробникам автоматизованих систем дистанційного навчання та відповідних ресурсів. У таких системах тісно пов’язані як педагогічні так і інформаційно-технологічні аспекти. Розробники таких систем повинні знати, як із ними працюватимуть користувачі, їхні типові вимоги до цих систем. Також монографія стане в пригоді науковцям, які розробляють та впроваджують середовища дистанційного навчання.

Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології: наук. посіб. / авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». — К.: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014. — 318 с.

У посібнику розглядаються концептуальне бачення й законодавче відображення післядипломної освіти, особливості змісту післядипломної підготовки науково-педагогічних кадрів, управління їхнім професійним розвитком тощо. Особлива увага приділяється формуванню кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації державної кадрової політики (тенденції, сутність і структура, освітній та креативно-аксіологічний потенціал педагогічного професіоналізму та європейського досвіду). Посібник може стати у нагоді науковцям, аспірантам, керівникам навчальних закладів, педагогам, усіх, хто цікавиться питаннями підготовки фахівців в системі ППО.

Поліхун Н. І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів: методичні рекомендації / Н.І. Поліхун. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 87 с.

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки. Представлені матеріали апробовані на мережевих ресурсах Інституту обдарованої дитини НАПН України та Національного центру «Мала академія наук України» під час роботи «Віртуальної школи юного дослідника».

Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 96 с.

Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей. Запропоновано та теоретично й експериментально обгрунтовано модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей підлітків. Роботу орієнтовано на студентів, аспірантів, психологів, вчителів, викладачів вищих навчальних закладів.

Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / за ред. О. Є. Стрижака. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 144 с.

У посібнику викладено технологічні підходи щодо термінологічного розбору речень, виділення контексту для певних термінів, формування таксономії текстового документу та послідовний семантичний аналіз змісту. Виклад матеріалу основано на використанні програми TextTermin. Рекомендовано для викладачів, учителів, студентів педагогічних університетів та учнів старших класів.

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи: посібник / Н. В. Лук’янчук, Н. А. Климова, О. А. Ковальова, Ю. Ю. Савченко; за заг. ред. Н. В. Лук’янчук і Н. А. Климової. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. — 132 с.

Посібник створено з метою ознайомлення читачів з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи надасть можливість покращити уміння особистості започатковувати та підтримувати необхідні контакти з однолітками і дорослими, бути соціально адаптованою людиною. Також у посібнику містяться рекомендації для вчителів і батьків щодо формування соціально-комунікативної компетентності. Посібник призначено для вчителів початкової школи, практичних психологів, які працюють з обдарованими учнями в системі освіти, студентів педагогічних навчальних закладів та для тих, кого цікавлять питання розвитку обдарованості.

Рибалка В. В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого: посібник / В. В. Рибалка. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014.-220 с.

Головна мета посібника — дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезній духовний, творчий, продуктивний, інноваційний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого — шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника. Призначений для педагогічних працівників загальноосвітніх закладів і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, студентів, викладачів, практичних психологів, керівників вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної та недержавної форм власності, службовців і роботодавців.

Савченко О.Я. Уміння вчитися — ключова компетентність молодшого школяра: посібник; О.Я. Савченко . — К.: Педагогічна думка, 2014. — 176 с.

У методичному посібнику розкрито сутність і структуру уміння вчитися як ключової компетентності молодшого школяра. На основі експериментальних даних визначено рівні сформованості в учнів цієї здатності; обґрунтовано сукупність дидактичних умов, які позитивно впливають на її формування. Викладено методику формування навчально-організаційних, навчально-мовленнєвих, загальнопізнавальних, оцінних і рефлексійних умінь молодших школярів. Для вчителів і методистів початкової освіти, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Шаповалов Б. Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / Б. Б. Шаповалов, В. С. Бажанюк. В. В. Камишин. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 230 с.

У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді. Матеріал буде корисним для роботи тренерів, педагогів та психологів, які проявлять інтерес до роботи зі спортивно обдарованою молоддю.

Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соц. педагогіки / П. М. Гусак [та ін] ; за заг. ред. П. Гусака, Л. Грицюк. — Луцьк : Вежа- Друк, 2012.-668 с.

У навчально-методичному посібнику зібрано інформаційно-дидактичні матеріали, шо забезпечують викладання навчальних дисциплін і проведення практик під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.0101006 «Соціальна педагогіка» з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Видання розраховане на викладачів і студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, на соціальних педагогів, слухачів закладів післядипломної освіти, педагогічних і соціальних працівників, які працюють у соціально-педагогічній сфері.

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу: посібник / За заг. ред. В. О. Киричука. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2014.- 192 с.

У посібнику розкриваються сутність, функції, особливості та теоретико-практичні аспекти соціально-педагогічних технологій проектування розвитку обдарованості в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Представлено актуальні тренінг-семінари щодо формування соціальної компетентності обдарованих учнів, співпраці з батьками, підвищення рівня адаптованості учнів, профорієнтації. Практичний посібник призначено для науковців, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та усіх осіб, зацікавлених у впровадженні в практику навчального закладу засад проектної педагогіки.

Синергетика і освіта : монографія / За ред. В. Г. Кременя. — К.:Інститут обдарованої дитини, 2014. — 348 с.

У монографії розглянуто сучасні освітні, соціокультурні процеси в якості цілісної, динамічної самоорганізованої системи, здатної до перманентної трансформації та оновлення. Досліджено, що крізь призму синергетики освіта перетворює з можливості в дійсність формування творчої, високоінтелектуальної особистості. здатної орієнтуватися у колосальних потоках інформації, вільно існувати у відкритій, складній системі відносин людини та сучасної цивілізації. Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.

Синергетика і творчість : монографія / За ред. В. Г. Кременя. — К.:Інститут обдарованої дитини, 2014. — 314 с.

У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, динамічну, когерентну систему, що має здатність до саморозвитку. Творчість можна подати не лише як цілісну, а й складну (комплексну) систему, що здатна переходити від хаосу множини ідей до впорядкованості творчого здійснення. Саме в контексті наповнення новим змістом поняття хаосу, як деякої надскладної впорядкованості, що існує неявно, потенційно і може реалізуватися у багатоманітті впорядкованих структур, виявляється методологічна значущість синергетики. Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.

Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : монографія / [Гриб’юк О. О., Дем’яненко В. М, Жаддак М. І., Запорожченко Ю. Г., Коваль Т. І., Кравцов Г. М, Лаврентьєва Г. П., Лапінський В. В., Литвинова С. Г., Пірко М. В., Попель М. В., Скрипка К. І., Співаковський О. В., Сухіх А. С., Татауров В. П., Шишкіна М. П.]; за ред. М. І. Жалдака. — К.: Атіка, 2014. −172 с.

Охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку досліджень проблем оцінювання якості та стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення. Здійснено систематизацію електронних освітніх ресурсів (ЕОР) згідно з їхніми роллю і місцем в організації навчально-виховного процесу. Обгрунтовано психолого-педагогічні вимоги до якості електронних засобів і ресурсів, призначених для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Здійснено класифікацію та параметризацію показників і обгрунтовано науково-методичні засади проведення експертизи якості EOР у навчально-виховному процесі. Встановлено, що таку експертизу доцільно здійснювати із застосуванням методики, яка ґрунтується на методах апробації та експертних оцінок. Уточнено педагогічні вимоги до апаратно-програмних засобів навчального комп’ютерного комплексу.

Тарадайник В. М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М. Тарадайник. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 68 с.

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології. Представлено аналіз інформаційно-соціального середовища для розвитку обдарованих дітей та розглянуто фактори, які істотно впливають на формування та соціалізацію особистості. Посібник буде корисним для керівників, психологів, педагогічних працівників для використання у роботі з обдарованими дітьми.

Вінник Н. Д. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників : методичні рекомендації / Н.Д. Вінник. — К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. — 26 с.

У методичних рекомендаціях зроблено аналіз основних психолого-педагогічних підходів до особистісного розвитку учнів, розроблено та обґрунтовано особистісно-компетентнісний підхід як інноваційний метод розвитку загальної обдарованості. Інноваційними компонентами цього підходу є ключові компетенції. На думку автора, особистісно-компетентнісний підхід дозволить визначати та розвивати як особистісні, так і професійні якості обдарованих дітей. Методичні рекомендації призначено для науково-педагогічних працівників, методистів, аспірантів, докторантів, спеціалістів, які займаються управлінням освітньою діяльністю.

Використання Інтернет технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики : Посібник / [Авт. кол. Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. В. Слободяник, П. К. Соколов ; За ред. Ю. О. Жука] ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. — К. : Атіка, 2014. — 172 с.

У посібнику розкрито проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у курсі фізики середньої загальноосвітньої школи, формування системи знань засобами мережних технологій, особливості роботи учня з екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності. Розглянуто основи методики підготовки і проведення навчальних досліджень у мережному просторі інформаційно-комунікаційних технологій, особливості використання комп’ютерних симуляцій навчального експерименту з фізики. Посібник призначено для викладачів, магістрантів і студентів педагогічних університетів, учителів профільних класів загальноосвітньої школи, слухачів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і всіх, хто цікавиться проблемами застосування мережних технологій у системі середньої освіти.

Атрощенко Т. О. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу: Навчально- методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. О. Атрощенко. — К.: Кондор-Видавництво, 2014.- 164 с.

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу «Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу», що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (основні поняття змістових модулів курсу, питання для обговорення та контролю, теми практичних занять, завдання для самостійної роботи, залікові питання та завдання для контрольних робіт). Рекомендовано для студентів магістратури вищих навчальних закладів, а також для викладачів, аспірантів.

Барна І. Загальна біологія : збірник задач / І. Барна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. — 736 с.

У навчальному посібнику, що відповідає чинній програмі із загальної біології, подано базовий теоретичний матеріал, приклади розв’язання задач, задачі для самостійного розв’язування, контрольні тести, а також словник біологічних термінів і додатки. Посібник також містить задачі, пропоновані на вступних іспитах до вищих навчальних закладів, на всеукраїнських та обласних олімпіадах. Для вчителів біології, старшокласників, учнів гімназій, ліцеїв, училищ, абітурієнтів, може бути корисним для студентів.

Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 9-те вид., доповн. — К. : Знання, 2014. — 710 с. — (Класичний університетський підручник).

Це нове видання добре відомого в Україні підручника з економічної теорії. Його найважливіші особливості: системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Підручник устаткований необхідними таблицями, рисунками, графіками, глосарієм, запитаннями для самоконтролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу і забезпечує можливість використання новітніх освітніх технологій, зокрема дистанційних методів навчання, придатний для комп’ютерних технологій організації навчального процесу. Розраховано насамперед на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також науковцям, керівникам та службовцям державних установ, працівникам комерційних структур, усім, хто прагне оволодіти економічною теорією.

Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах трансформаційних змін в освіті : кол. моногр. / Є. Р. Чернишова, Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова ; за наук. ред. Є. Р. Чернишової. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015.-296 с.

У монографії подано концептуальні підходи до формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти, окреслено шляхи підвищення ефективності діяльності науково-методичних установ післядипломної педагогічної освіти України в контексті вдосконалення управлінської діяльності щодо професійного розвитку працівників. Видання рекомендоване керівникам закладів різних освітніх систем, науковцям, науково-педагогічним працівникам, службовцям установ управління освіти та всім, хто цікавиться проблемою управління професійним розвитком кадрового потенціалу.

Дубич K.B. Вступ до соціальної допомоги : навчальний посібник / К.В. Дубич. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 224 с.

У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періоду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Розкрито соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального захисту. Розглянуто державно-правові основи соціального захисту населення. Зроблена класифікація соціальних ризиків, розкрито сутність державних соціальних допомог: державні соціальні стандарти та соціальні норми. Розглянуто теоретико-методологічні основи соціальної допомоги та категорії громадян, яким надається соціальна допомога. Посібник розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.

Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство: Навчальний посібник / О.Й. Фізеші.- К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 390 с.

Навчально-методичне видання вміщує матеріали з курсу «Педагогіка», необхідні при вивченні студентами вищих закладів освіти III — IV рівнів акредитації, які здобувають фах педагога. Рекомендовано для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, викладачів, учителів загальноосвітніх шкіл, а також для широкого загалу.

Фомічова Л.І. Розвиток слухового сприймання: 1 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л.І. Фомічова, В.Л. Котова, О.В. Комісаров.- К.: Либідь, 2014.- 208 с.: іл.

 

Фомічова Л.І. Розвиток слухового сприймання: 2 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л.І. Фомічова, В.Л. Котова, О.В. Комісаров.- К.: Либідь, 2014.- 224 с.: іл.

 

Фомічова Л.І. Розвиток слухового сприймання: Підготовчий клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л.І. Фомічова, В.Л. Котова, О.В. Комісаров.- К.: Либідь, 2014.- 224 с.: іл.

 

Фомічова Л.І. Вимова: Підготовчий клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л.І. Фомічова, В.Л. Котова.- К.: Либідь, 2014.- 176 с.: іл.

 

Фомічова Л.І. Вимова: 1 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л.І. Фомічова, В.Л. Котова.- К.: Либідь, 2014.- 112 с.: іл.

 

Фомічова Л.І. Вимова: 2 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом / Л. І. Фомічова, В.Л. Котова.- К.: Либідь, 2014.- 128 с.: іл.

 

Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі : зб. матеріалів / укл. М. О. Сташенко. — Луцьк : ВІППО, 2015. — 148 с.

Збірник містить матеріали міжрегіонального засідання кафедр управління ОІППО (Луцьк-Рівне-Хмельницький) з теми «Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі». Для вчителів, керівників шкіл, методичних працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : програма розвитку дітей з важкими порушеннями зору від 3 до 6 років / І. М. Гудим, Л. С. Вавіна. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 106 с.

В основу програми розвитку незрячої дитини від 3-х до 6-ти років покладено концепцію психологічного віку як періоду розвитку, що характеризується структурою (соціальна ситуація розвитку; певна ієрархія видів діяльності та провідний тип її; новоутворення, які мають самоцінне значення для психічного розвитку дітей певного періоду і є умовою переходу до наступного періоду) та динамікою. Зміст програми систематизовано за усталеними в практиці дошкільного виховання розділами. Із загальноорозвиваючих розділів тут представлені: фізичне виховання, розвиток мовлення, формування елементарних математичних уявлень та ознайомлення з навколишнім світом. У них розкриваються освітні завдання: навчальні, виховні та акцентується увага на корекційно-розвивальних завданнях розвитку, в яких діти з глибокими порушеннями зору мають найбільші труднощі. Зміст усіх розроблених розділів програми допоможе реалізувати корекційну спрямованість навчально-виховного та корекційно-розвивального процесів за визначеними завданнями розвитку. Рекомендовано батькам, тифлопедагогам, вихователям.

Гудим І. M. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : методичні рекомендації. Дидактичне забезпечення педагогічного супроводу дітей раннього віку з важкими порушеннями зору / І. М. Гудим, C.B. Кондратенко, А. А. Нафікова. — Кіровоград: Імекс- ЛТД, 2014. — 50 с.

У методичних рекомендаціях, які є додатком до програми педагогічного супроводу, висвітлено особливості психофізичного розвитку незрячого малюка раннього віку, запропоновані практичні рекомендації з організації ігрового розвиваючого середовища, підібрані ігрові вправи для сенсорного, соціально-комунікативного розвитку, для стимуляції тактильної чутливості та дрібної моторики. Рекомендовано батькам, тифлопедагогам, вихователям.

Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями : навчально-методичний посібник / А.Й. Капська, І.В. Пєша, О.Ю. Міхеєва, М.Г. Соляник. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 328 с.

У навчально-методичному посібнику охарактеризовано систему державної підтримки сімей, описано основні технології, форми та методи підтримки різних типів сімей, детально описано та визначено специфіку соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах та прийомними сім’ями. Посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота», викладачам соціально-педагогічних дисциплін, працівникам-практикам, що займаються соціально-педагогічною діяльністю.

Карпенко О.Г. Теорія та практика соціальної роботи : навчальний посібник / О.Г. Карпенко, Н.Ф. Романова. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 408 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як професійної діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено структуру та практику роботи соціальних закладів та установ, які надають соціальні послуги сім’ям, молоді та дітям, іншим групам клієнтів з особливими потребами, які не в змозі вирішити соціальні проблеми без сторонньої допомоги. Навчальний посібник пропонується для студентів, що готуються до роботи у соціальній сфері, для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних соціальних установах.

Коробко С. Л. Робота психолога з молодшими школярами : методичний посібник / С. Л. Коробко, О. І. Коробко. — 3-тє вид., перероб. і допов. — К. : Літера ЛТД, 2014. — 416 с.

Посібник складається з трьох частин. У першій подано загальний опис моделі супроводу розвитку учнів у початковій школі, визначено завдання роботи на різних етапах, а також форми і засоби виконання цих завдань. Другу частину присвячено діагностичній діяльності психолога в роботі з молодшими школярами. Тут подано опис технологій психологічного діагностування дітей: експрес-діагностика готовності дитини до шкільного навчання; технологія вивчення динаміки психічного розвитку першокласників; технологія вивчення динаміки психічного розвитку учнів 2-4-х класів; технологія вивчення готовності випускника початкової школи до переходу у середню ланку. Третю частину посібника присвячено корекційно-розвивальній діяльності психолога. Описується загальна стратегія корекційної роботи, пропонується розробка циклу занять із першокласниками у період їхньої адаптації до школи, наводяться тематичні плани з ретельними сценаріями тренінгу особистісного розвитку молодшого школяра: самоусвідомлення і самооцінки, самостійності й відповідальності, толерантності та інших соціальних навичок. Тренінгові заняття орієнтовані на формування у дітей здатності протистояти шкідливим впливам, піклуватися про власне фізичне та психічне здоров’я. Наводяться також цикли й окремі вправи для розвитку уваги, пам’яті, мислення і творчих здібностей.

Кисла О.Ф. Корекційна педагогіка: навч. посібник / О.Ф. Кисла. — К.: Кондор- Видавництво, 2015. — 320 с.

У посібнику висвітлено причини виникнення відхилень у розвитку і поведінці дітей, визначено типові ознаки і особливості відхилень, запропоновано практичні методики корекції різних видів аномалій. Студенти і вихователі знайдуть конкретні поради щодо організації і здійснення корекційного виховання дітей з неорганічними розладами. Посібник адресований студентам, які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта», буде корисний для вихователів, методистів, батьків.

Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) / І.С. Марченко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015.-312 с.

У посібнику розкриваються всі основні розділи курсу теорії та спеціальної методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення. Навчальний посібник розраховано для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, спеціальність — корекційна освіта (логопедія).

Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. А. А. Мазаракі; худож.-оформлювач І. М. Безрукавий. — Харків: Фоліо, 2014,— 846 с.: іл.

В підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в системі управління соціально-економічними утвореннями, закони, закономірності та принципи менеджменту, особливості побудови процесу управління в динамічних умовах зовнішнього середовища, загальні та конкретні функції менеджменту, визначені особливості процесу прийняття та реалізації управлінських рішень тощо. Викладений матеріал містить результати наукових досліджень провідних вчених України, які вивчали комплексно проблеми менеджменту. Підручник орієнтований на навчальні програми для фахівців різних напрямів підготовки. Крім того, він буде корисним і для викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців та керівників підприємств і організацій, яких цікавлять питання менеджменту.

На допомогу вчителю предметів морально-духовного спрямування. Конспекти уроків у 2-х частинах / упоряд., вступ О. В. Рудь. — Луцьк : ВІППО, 2014.

Християнство впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяло заради просвіти народу, створювало шедеври високої духовної культури, закладало систему ефективної у свій час народної освіти. Вивчення багатства цього вчення, значимості історичної спадщини і усвідомлення перспективи, отже розумієш головне завдання — підготувати вчителя, який прийде до учнів викладати предмет. Для вчителів, педагогів-організаторів.

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наук. праць / за ред. В.В. Засенка, A.A. Колупаєвої. — Вип. 5. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 264 с.

Збірник містить матеріали щодо технологій корекційної роботи, впровадження інклюзивної освіти в Україні, навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Наводяться результати експериментальних досліджень, пошуків шляхів підвищення ефективності підготовки означеної категорії дітей до самостійного життя, інтегрування в соціум. Увага акцентується на особистісно-орієнтованих інноваційних педагогічних технологіях. Адресується науковцям, практикам, студентам дефектологічних факультетів і відділень, всім, кому не байдужа доля дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кре дитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / З. В. Рябова, І.І. Драч, Н. О. Приходькіна [та ін.]. — К. : TOB «Альфа-Реклама», 2014, — 338 с.

У монографії розкрито концептуальні підходи, зміст, технологію, технологічне забезпечення, маркетингово-моніторинговий супровід та трансформаційні процеси підготовки фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, описано педагогічні умови процесу підготовки магістрів специфічної категорії «педагогіка вищої школи». Монографія призначається для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, науковців, науково-педагогічних працівників та всіх тих, хто цікавиться проблемою управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Шушкевич А.Ф. Народна лялька. Технологія виготовлення : навчально-методичний посібник / А.Ф. Шушкевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с. +8 с. : вкл. : іл.

Навчально-методичний посібник підготовлений за програмою варіативного модуля «Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега» до навчальної програми «Технології» 10-11 класи. Посібник стисло охоплює основні методичні рекомендації щодо організації та проведення уроків, містить інструкційно-технологічні картки для проведення занять та ілюстрації готових виробів, які наочно доповнюють теоретичний матеріал. Автор сподівається, що матеріали посібника допоможуть у роботі вчителям трудового навчання, керівникам гуртків та студій декоративно-ужиткового мистецтва, а також усім, хто бажає створювати народну ляльку.

Стежки у світ: програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / Жук В.В., Литовченко C.B., Максименко Н.Л. [та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 248 с.

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у Світ» є програмою нового типу, яка розроблена згідно сучасних світових та вітчизняних освітніх тенденції. Вона ґрунтується на концептуальних положеннях, розроблених колективом співробітників лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Серед них: гнучкість програмних вимог, варіативність форм навчання, методичних підходів, індивідуальний добір комунікативних засобів, етапність розвитку, зумовлена поєднанням дії різних чинників (стан слуху, своєчасність та ефективність слухопротезування, спеціальної допомоги, мовні традиції родини та ін.), а не лише віком та роком навчання дитини, розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності та ін. Програма призначена для використання у спеціальних дошкільних установах для дітей зі зниженим слухом, спеціальних групах для дітей зі зниженим слухом при дошкільних закладах загального типу, дошкільних закладах з інклюзивною формою навчання, центрах раннього втручання, реабілітаційних центрах та родинах, які виховують дітей з порушеннями слуху.

Стежки у світ: навчально-наочний посібник для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху (у 3 книгах) / В.В. Жук, О.Ф. Федоренко, В.В. Литвинова, C.B. Литовченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 178 с.

Навчально-наочний посібник для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху «Стежки у світ» містить завдання та дидактичні матеріали з основних напрямів розвитку та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху. Його зміст відповідає вимогам діючої програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху «Стежки у світ». Впровадження матеріалів посібника сприятиме пізнавальному, мовленнєвому та особистісному зростанню дітей, урізноманітненню занять з основних ліній розвитку. Навчально-наочний посібник «Стежки у світ» адресований педагогам спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями слуху та закладів з інклюзивним навчанням, батькам дошкільників з порушеннями слуху.

Трофименко А. І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : монографія / А. І. Трофименко. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 104 с.

У монографії висвітлено результати дослідження порушень мовленнєвого розвитку у дітей середнього та старшого дошкільного віку, обґрунтовано основи діагностики та корекції загального недорозвитку мовлення. З принципово нових науково-теоретичних засад визначено основоположні підходи до дослідження мовленнєвої функції, які базуються на теоретичних положеннях про мовленнєву діяльність, розвиток мовлення в умовах збереженого та порушеного онтогенезу, психолінгвістичну структуру мовленнєвої діяльності, лінгво-дидактичне забезпечення процесу розвитку та корекції мовлення у дошкільників. Монографію адресовано науковцям для організації подальших досліджень та читання лекцій на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників при ІППО, викладачам та студентам педагогічних вищих навчальних закладів, аспірантам, методичним працівникам, учителям-логопедам, іншим фахівцям спеціальної та загальної дошкільної педагогіки.

Підвищення ефективності та якості уроку: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали обласної науково-практичної конференції / уклад. Н. В. Ясінська, М. Я. Миць, О. П. Муляр. — Луцьк : ВІППО, 2014. — 268 с.

У матеріалах конференції запропоновано погляди науковців, вчителів-практиків щодо вдосконалення методики викладання шкільних предметів. Адже провідною формою шкільного навчання є урок, результативність якого залежить від технології проведення, заснований не формуванні основних правил організації навчального процесу.

Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : програма ранньої допомоги дітям з важкими порушеннями зору від народження до 3-х років / Л.С. Вавіна (укладач) ; за наук. ред. А. С. Вавіної. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 68 с.

Програма ранньої допомоги висвітлює особливості фізичного і психічного розвитку дитини від народження до 3-х років з важкими порушеннями зору, практичні рекомендації з організації ігрового розвивального середовища та корекційної спрямованості сенсомоторного, мовленнєво-комунікативного, особистісного розвитку. Представлені теоретичні та практичні поради слугуватимуть батькам та практикам для досягнення ефективності в розвитку незрячих дітей раннього віку, з урахуванням вікових етапів їхнього становлення. Рекомендовано батькам, тифлопедагогам, вихователям.

Вища математика: підручник для студентів економічних напрямків підготовки / За ред. В.С. Пономаренка; худож.-оформлювач І. М. Безрукавий. — Харків: Фоліо, 2014. — 669 с.

Підручник «Вища математика» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки України з видання базових підручників для студентів вищих навчальних закладів. У реалізації проекту брали участь педагогічні та наукові колективи провідних навчальних закладів України, причому підручник є результатом спільної праці представників різних ВНЗ нашої країни і втілює передовий досвід, накопичений цими колективами. Головним завданням авторського колективу була систематизація основ вищої математики, знання яких необхідні сучасному фахівцеві в галузі економіки при дослідженні економічних процесів і визначенні їх характеристик. Викладено основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, різницевих рівнянь. Для кращого розуміння матеріалу кожен розділ підручника супроводжується численними задачами економічного змісту та прикладами, значна частина яких надається разом з їх розв’язком. Також наведено питання для самоперевірки. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також тих, хто прагне самостійно підвищити рівень знань з математики.

Якименко С.І. Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі : навчально-методичний посібник / С.І. Якименко, І.А. Хозраткулова. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2015. — 232 с.

Навчально-методичний посібник є узагальненням результатів наукового дослідження актуальної проблеми насилля у підлітковому середовищі. Чітко та у доступній формі пропонується психолого-педагогічна корекційна програма для підлітків, схильних розв’язувати конфлікти насильницьким шляхом. Посібник підготовлено у відповідності до нових стандартів навчання студентів. У посібнику органічно поєднується науково-теоретичний матеріал з практичними рекомендаціями. Це видання буде корисним студентам психологічних, педагогічних та соціальних факультетів університетів та спеціалістам, практикуючим у соціально-психологічній сфері.

Ярошенко О. Г. Збірник задач і вправ з хімії: Навчальний посібник / О. Г. Ярошенко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. — 272 с.

Збірник адресовано учням 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, котрі не байдужі до своїх навчальних досягнень з хімії, випускників ЗНЗ, які вирішили проходити зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, студентів — майбутніх учителів хімії.

Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 352 с.

Приводом для написання колективом авторів підручника з Загальної педагогіки та історії педагогіки стала актуальна потреба в створенні єдиного державного національного підручника для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації, який відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та сучасній уяві про історію виникнення педагогіки та роль і місце педагогічних знань у діяльності практичного психолога та соціального працівника. Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів, непрофільних факультетів, майбутніх практичних психологів та соціальних працівників, педагогів, викладачів.

Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика. Навчальний посібник / Під загальною редакцією професора С.О. Нікітчиної. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 368 с.

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні засади дошкільної освіти, особливості її розвитку, інноваційні підходи до організації дошкільної освіти з досвіду роботи викладачів кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» доктора пед. наук, професора Нікітчиної С.О.; к. філософ. н., доцента Андреєвої Т.Т.; ст. викладача Білоусько Л.B.; к. пед. н., доцента Химич Н.Є.; к. пед. н., доцента Усик О.Ф., а також науковців з Києва — доктора педагогічних наук, професора Бєлєнької Г.В., доктора психологічних наук, професора Кузьменко В.У.; завідувачки сектору Інституту Інноваційних технологій змісту освіти Міністерства освіти і науки України відділення вищої освіти, кандидата педагогічних наук Удалової O.A. У навчальному посібнику розкрито положення Концепції дошкільної освіти та організаційно-педагогічні умови її реалізації, подано інформацію про авторські програми, технології, проекти, провідні ідеї видатних педагогів минулого і сьогодення, а також методичні і практичні поради щодо їх впровадження із досвіду роботи. Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти та працівників дошкільних навчальних закладів.

Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навчально- методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільнаосвіта» / В.Є. Бенера, Н.В. Маліновська. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 384 с.

Навчально-методичний посібник актуалізує потребу наукових пошуків щодо розробки нових інтенсивних технологій навчання. У ньому висвітлено можливості опрацювання навчального курсу «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей» на засадах фреймового підходу у контексті сучасної парадигми мовної освіти. Відповідно до програми курсу висвітлено науково-теоретичні та науково-методичні положення української дошкільної лінгводидактики за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Інноваційні педагогічні технології, запропоновані у посібнику, містять варіативні різнорівневі дидактичні завдання для самостійної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Посібник рекомендовано для фахівців дошкільної освіти, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, студентів.

Богуш А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навчальний посібник / А. Богуш, І. Попова. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 200 с.

У посібнику розкрито сутність і характеристику понять «образне мовлення», «поетичне мовлення», «ейдетика»; особливості поетичних творів та сприймання їх дітьми; поняття «гумор» і специфіку сприймання дітьми гумору. Подано методику розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності засобами поетичних гумористичних творів; описано конспекти різних видів і типів занять, ігрові вправи, сценарії свят. Посібник адресовано студентам дошкільних факультетів педагогічних університетів (інститутів, коледжів, педучилищ), магістрантам, вихователям дошкільних навчальних закладів.

A.M. Богуш. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / A.M. Богуш, Н.В. Гавриш, О.В. Саприкіна.- Вид. 2-е. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 408 с.

Висвітлено теоретичні положення розвитку мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики. Розкрито особливості становлення і розвитку мовлення на різних етапах раннього дитинства. Представлено методику розвитку мовлення дітей раннього віку. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільне виховання».

Бойко В. М. Граматика української мови: Морфеміка. Словотвір. Морфологія: навч. посіб. / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. — К. : Академвидав, 2014. — 248 с. — (Серія «Альма-матер»)

Граматика є найскладнішим аспектом сучасної української мови. Засвоїти її допоможе пропонований навчальний посібник, теоретичний матеріал у якому структурований за розділами «Морфеміка», «Словотвір», «Морфологія». Він містить також різноманітні види вправ для аудиторного і самостійного виконання, запитання й завдання для самопідготовки, блоки модульного контролю знань. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне опанувати граматику української мови.

Чорна К.І. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності: [методичні рекомендації] / К. І. Чорна. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 72 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Докукіна, Г.А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М.В. Тимчика. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

У навчально-методичному посібнику теоретично обгрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, проаналізовано вікові особливості учнів підліткового віку, методику фізичного виховання в процесі ігрової діяльності, визначено ефективність методики фізичного виховання учнів основної школи, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, обгрунтовано ефективність формування в учнів 5-9-х класів готовності до вибору спортивного профілю навчання, розкрито зміст військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу. Для вчителів фізичної культури, тренерів спортивних секцій, викладачів фізичного виховання, аспірантів, батьків та читачів, які цікавляться питаннями фізичного виховання учнівської молоді загальноосвітньої школи.

Малафіїк I.B. Дидактика новітньої школи : Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. — 632 с.

У навчальному посібнику висвітлюються важливі проблеми сучасної педагогічної науки та шкільної практики. Кожна наука володіє своїми, їй притаманними методами дослідження. І лише розкриваючи особливості цих методів та демонструючи їх «роботу», можна з достатньою глибиною розкрити сутність самої науки. Автор намагався розкрити зміст дидактики новітньої школи, застосувавши для цього системний підхід, його конкретне втілення — метод системно-змістової декомпозиції знань у формі системної призми. Наскільки це вдалося зробити — судити читачеві. Навчальний посібник призначений для магістрантів, аспірантів і докторантів, студентів, викладачів педагогічних дисциплін, і, звичайно, для вчителів.

Санковська І.М. Екологічний календар : метод. посіб. для вчителів та класних керівників / І.М. Санковська. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 28 с.

Цей методичний посібник містить матеріали, які сприятимуть формуванню засад екологічного мислення, вихованню в учнів цінностей та нової моделі поведінки у школі, вдома та у суспільстві. Видання складається із вступу й трьох розділів: загальних рекомендацій щодо роботи із 7 групами екологічних дат календарного року, інформації і методичних рекомендацій щодо провідної дати місяця та практичних розробок заходів. Кожна календарна дата забезпечена довідково-інформаційною складовою. Серед дат місяця обрана одна провідна, до якої розроблено захід і методичні рекомендації з його проведення. Методичний посібник призначений для методистів, вчителів, керівників гуртків, студентів ВНЗ і широкого кола читачів, які цікавляться питаннями екологічного виховання учнівської молоді.

Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посіб. / С.Д. Федака. — К. : Знання, 2014. — 782 с. — (Вища освіта XXI століття)

Посібник містить системний огляд подій від появи перших людей на території України до 1648 р. У чотирьох частинах послідовно розглядаються десятки племінних спільнот, протодержавних утворень і держав; велична давньоруська цивілізація, її історія і культура; доля українських земель в умовах кількавікового переділу давньоруської спадщини сусідніми державами; становлення і розвиток такого унікального феномену української історії, як козацтво. Особлива увага приділяється розвою матеріальної і духовної культури, визначним персоналіям, перебігові військових змагань. Розглянуто регіональні особливості історичного розвитку, окремі розділи присвячено Закарпаттю, Буковині, Криму. Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться історією України.

Науково-предметна підготовка магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» [текст] : навч. посіб. / За ред. Федій О. А. [О. А. Федій, О. О. Вашак, О. А. Гнізділова та ін.] — К. : «Центр учбової літератури», 2014. — 304 с.

Навчальний посібник є узагальненням досвіду підготовки магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Представлено навчальні програми, опорні конспекти лекцій, тематика практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи магістрантів, список рекомендованої літератури з курсів та спецкурсів циклу науково-предметної підготовки. У посібнику також розміщено програму організації та проведення виробничої науково-педагогічної практики, а також методичні рекомендації щодо написання магістерської кваліфікаційної роботи. Навчальний посібник адресований викладачам та магістрантам вищих педагогічних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Петрушенко B.Л. Філософія: Підручник / В.Л. Петрушенко. -Львів: «Магнолія 2006», 2011. — 506 с.

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи: методичний посібник / H.A. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова, Ю.В. Солобай, Г. П. Тарасюк, Є. В. Копилець. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 156 с.

У посібнику обгрунтовано сутність культури екологічної поведінки учнів основної школи, чинники, що впливають на її формування. Представлено технології формування культури екологічної поведінки школярів. Структура та зміст відповідають навчальним програмам «Культура екологічної поведінки» для 8(9) класів, «Сучасні екологічні проблеми» для 8 (9) класів. Призначений для вчителів, класних керівників.

Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / В. П. Горпинюк, О.М. Докукіна, Т.В. Кравченко, І.М. Мачуська, K.M. Павицька, Л.В. Повалій, В.Г. Постовий, A.B. Хижняк, О.Л. Хромова; за заг. ред. Т. В. Кравченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 268 с.

Посібник присвячено розгляду педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників, що відображає інноваційний підхід до розв’язання цієї проблеми. Порушені питання розглядаються як у теоретичній, так і в методичній площині: поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного самовизначення старшокласників, характеристики професійного самовизначення в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали (діагностичні методики, зміст і форми просвітницької роботи з батьками, орієнтовна схема системи її організації). Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали посібника також стануть у пригоді викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам, які досліджують аналогічні або суміжні до них питання.

Хамітов Н. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології . Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. — К:. КНТ, 2015 — 396 с.

Автор більшості лекцій — доктор філософських наук, професор Н.В. Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам — своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін. Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі — становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному: доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман; підхід до історії філософії як до комунікативної системи; виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва; наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини. Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії.

Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М.В. Тимчик ; за ред. М.Д. Зубалія. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито теоретичні засади фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі; особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4-х класів загальноосвітньої школи; проаналізовано сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі, визначено рівні фізичної вихованості молодших школярів, досліджено взаємодію родини і школи у вихованні свідомого ставлення учнів початкових класів до фізичного вдосконалення, розроблено педагогічні умови фізичного виховання учнів початкових класів у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів; розкрито виховання наполегливості в учнів початкових класів у процесі занять хортингом. Для вчителів фізичної культури, керівників і тренерів спортивних секцій, батьків та вчителів, які цікавляться питаннями фізичного виховання учнів початкових класів у процесі позакласної роботи.

Карпенко О.Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навчальний посібник / О.Г. Карпенко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 192 с.

Навчальний посібник розкриває актуальні проблеми професійної підготовки соціального працівника; розглядаються теоретико- методологічні і практичні вимоги до діяльності фахівця в соціальній сфері; окреслено шляхи формування професійно-особистісних якостей соціального працівника в умовах теоретичної та практичної підготовки та його вплив як суб’єкта на негативні процеси у соціумі. Посібник розрахований на викладачів, спеціалістів, практиків, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, що готуються до роботи у соціальній сфері.

Кохно Т. Н. Формування читацьких навичок на уроках літературного читання у 3 класі : методичні рекомендації / Т. Н. Кохно. — К. : Педагогічна думка, 2014. — 52 с.

Робота присвячена проблемі формування читацьких навичок молодших школярів. У посібнику визначено основні складові якостей читання та розглянуто прийоми формування в учнів 3-х класів шкіл із російською мовою навчання умінь читати українською мовою, подано практичні поради щодо удосконалення правильності, швидкості, свідомості читання та оволодіння школярами технікою мовлення, логічною виразністю та вмінням емоційно виразити описане. Упровадження методичних рекомендацій допоможе учителям початкових класів шкіл з російською мовою навчання у підготовці та проведенні уроків українського літературного читання. Посібник адресовано вчителям початкових класів та студентам педагогічних закладів. Схвалено для використання в навчальному процесі ЗНЗ.

Кондратенко В. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків: Посібник для вищих навчальних закладів / В. Кондратенко, В. Ломоносов . — К. : КНТ, 2014. — 152 с.

У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галузях та корекційній педагогіці. Інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури, методику поєднання рухів руки і мовлення та україномовний дидактичний матеріал, який може використовуватись як для роботи разом із логопедом, так і для самостійної роботи заїкуватого хворого. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів, вчителів, а також хворим на заїкання.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX — поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2013 — . — (Серія «Альма-матер»). Т. З : У сподіваннях і трагічних зламах. — 2014. — 472 с.

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Третій том висвітлює літературний процес в Україні під час національно-визвольних змагань і драми «розстріляного відродження» в культурно- соціальному контексті 20-х років.

Беднарчук С. Кращий ерудит : Інтелектуальна гра для учнів 7-11 класів / С. Беднарчук, С. Герасимчук, В. Якимчук. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. — 224 с.

Пропонований посібник являє собою продовження серії «Українські інтелектуальні ігри» і містить розробку правил інтелектуальної гри для учнів 7- 11 класів, вчителів та студентів, а також добірку завдань і запитань різноманітної тематики для її проведення. Для організаторів виховної роботи, класних керівників, вчителів, студентів, учнів середньої школи та всіх, хто цікавиться інтелектуальними іграми.

Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник / О.Г. Кучерявий. -К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. −440 с.

У посібнику викладені як загальноприйняті положення педагогічної науки, так і особиста позиція автора щодо розв’язання її провідних проблем. Розширюються уявлення про зміст освіти і закономірності навчання, представлені нова класифікація його методів, таксономія стратегічних цілей уроку та інші дидактичні інновації. В особистісному вимірі розглядаються структура і зміст національного виховання, моделі громадянської та валеологічної культур, системи професійної орієнтації, трудового, екологічного, сімейного виховання тощо. Виклад матеріалу здійснюється у різних формах: нарисів, розвідок в історію питань, аналітико-публіцистичних роздумів, ознайомлення зі світом цінностей психології та вчительської практики, сполучення образного і проблемного бачення педагогічних явищ і процесів та ін. Для студентів (майбутніх педагогів) і викладачів ВНЗ. Буде корисним учителям, батькам, широкому колу зацікавлених читачів.

Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища: навчально-методичний посібник / автори-упорядники В.І. Кириченко, О.О. Єжова. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Представлені матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загальноосвітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Киричок В.А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : [методичні рекомендації] / В. А. Киричок, О. В. Роговець. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 80 с.

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (особистої, людської та національної) молодших школярів у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання з урахуванням вікових особливостей учнів. Означений комплекс форм і методів сприяє розвитку критичного мислення школярів, залученню їх до виховної взаємодії, що покращує період адаптації першокласників, учнів 2-4 класів як до умов шкільного колективу, так і до умов сучасного українського соціуму. Методичні рекомендації адресовані вчителям початкових класів, вихователям, методистам, практичним педагогам, студентам педагогічних вузів, батькам.

Логопедія. Підручник / За ред. М.К. Шеремет. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 672 с.

Висвітлено науково-методичні засади логопедії як науки, системні порушення усного мовлення, причини його прояву, патогенез і кореляційно-реабілітаційну роботу, вікові норми мовленнєвого розвитку дитини. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Дефектологія».

Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. — Київ: КНТ, 2014.-262 с.

У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів. Посібник розрахований на викладачів, аспірантів і магістрантів вищих навчальних закладів.

Маруніна Г.Г. Виховання основ культури гідності дошкільників : [методичні рекомендації] / Г.Г. Маруніна. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 28 с.

У методичних рекомендаціях «Виховання основ культури гідності дошкільників» висвітлюються зміст, форми, методи і педагогічні умови виховання основ культури гідності дітей старшого дошкільного віку. Методичні рекомендації адресовані практичним педагогам, студентам педагогічних вузів, батькам.

Міщик Л.I. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник / автори-укладачі Л.І. Міщик, О.П. Демченко ; за заг. ред. Л.І. Міщик. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. — 328 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті ознайомити студентів з азами професії соціального педагога, сформувати в них цілісне уявлення про соціально-педагогічну діяльність як гуманістичну та творчу, розкрити її суть і специфіку, перспективи та шляхи оволодіння нею. Матеріал посібника структуровано відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. В ньому подано орієнтовні плани і зміст лекцій, плани практичних занять, систему запитань і завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для модульного контролю, словник термінів. Посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна педагогіка» , викладачам соціально-педагогічних дисциплін, практичним працівникам, що займаються соціально-педагогічною діяльністю, волонтерам.

Мустафін О. Р. Справжня історія Стародавнього світу / О. Р. Мустафін; худож.-оформлювач Д. О. Самойленко. — Харків: Фоліо, 2013. —349 с.

«Справжня історія Стародавнього світу» — це не просто книжка про події, що відбувалися тисячі років тому. На відміну від шкільних підручників, в ній йдеться не лише про історію окремих народів — шумерів, єгиптян, греків, римлян, а й про увесь Стародавній світ як цілісну систему. Чому перші міста з’явилися на Близькому Сході, а коня приручили в Україні? За чим шумери плавали до Стародавньої Індії? Що греки запозичили у фінікійців окрім абетки? Чи могли зустрітися Будда, Конфуцій і Піфагор? Чому індіанці, що жили за тисячі кілометрів від Єгипту, теж будували піраміди? І як так сталося, що наймогутніші держави виявилися безсилими перед вихідцями з маленького містечка на краю цивілізованого світу? Відповіді на ці та багато інших питань дозволяють не лише дізнатися про цікаві факти, але й зрозуміти «логіку історії». Від появи перших людей — до виникнення держави. Від першого обробленого каменю — до класичної філософії. Глава за главою читач пройде той шлях, яким століття за століттям проходило людство. Різні культури, різні цивілізації, різні релігії— і спільна спадщина Стародавнього світу, без якої не можна уявити сучасного життя. Колесо і папір, гроші і глиняний посуд, літери і цифри, спорт і пошта, театр і вибори — про те, як і чому вони виникли чи були винайдені, розповідає ця книжка.

Побудова кар’єри : комплекс навчальних програм (9,17, 35, 70 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І.І. Ткачук, О.М. Пархоменко, З. В. Охріменко, М. В. Лузан. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 88 с.

Комплекс навчальних програм «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) є удосконаленою й апробованою впродовж 2009-2013 рр. програмою «Побудова кар’єри» для старшокласників, яка була рекомендована МОН України до використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 1/11-6441 від 16.08.2007 р.). У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 навчальних роках, ця програма була визначена складовою профільного навчання. Реалізується програма профорієнтаційного спрямування за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Навчальні програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-7 класи. — К.: Педагогічна думка, 2014. — 36 с.

Навчальні програми з географії 6-7 класи розроблені в розрізі науково-дослідної роботи з теми «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі» (науковий керівник О.Ф. Надтока) співробітниками лабораторії географічної і економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Програми розраховані на використання учителями та методистами в галузі навчання географії. Дана програма розрахована на впровадження в експериментальних навчальних закладах, які співпрацюють з Інститутом педагогіки НАПН України.

Назаренко Г. А. Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів : [методичні рекомендації] / Г. А. Назаренко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 24 с.

У методичних рекомендаціях «Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів» обгрунтовано методичні засади, зміст, форми, методи і напрями підготовки вчителів до виховання культури гідності учнів у процесі післядипломної освіти. Методичні рекомендації адресовані науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної освіти, директорам, заступникам директорів, педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних закладів, вузів.

Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

Навчально-методичний посібник присвячений проблемі технологій розбудови виховної системи школи в умовах формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. У розділах надається інформація про використання технологій збереження здоров’я школярів, виховної роботи школи з профілактики вживання учнями психоактивних речовин (проекти, тренінги, профілактична програма), технології запобігання агресії та насильства у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Навчально-методичний посібник адресований студентам педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів для теоретико-практичної підготовки з навчальних дисциплін «Соціально-педагогічне проектування», «Система виховної роботи в установах державного піклування», «Соціальна робота в сфері дозвілля», «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Менеджмент соціальної роботи», де в окремих темах вивчаються питання технологій розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу. Посібник буде корисним і для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків та представників різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти, науково-педагогічних працівників, у системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і соціальних кадрів.

Докукіна О. М. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. Павицька. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014.- 52 с.

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Методичні рекомендації призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

Пермяков O.A. Дидактичні ігри на уроках музики: науково- методичний посібник / O.A. Пермяков, І.М. Власенко, О.О. Лаврентьєва. — Київ: КНТ, 2014. — 271 с.

Мета пропонованого посібника — допомогти вчителям музики, що працюють у початкових класах, в організації й проведенні дидактичних ігор на уроках музики. У посібнику представлений теоретичний матеріал про основи гри; методика проведення дидактичних ігор на уроках музики в початкових класах; досвід роботи вчителів музики, описаний у методичній літературі: ігри на розвиток темпу й метроритму, звуковисотного чуття, чуття тембру, динамічного чуття, музичного сприйняття, музичної пам’яті, вокально-хорових навичок та інших музичних здібностей, а також різноманітні ігри, які можна використати на різних етапах уроку. Посібник буде корисним вчителям музики початкових класів, а також студентам, викладачам педагогічних училищ і вищих навчальних закладів.

Петрушенко B.Л. Філософія: Підручник / В.Л. Петрушенко. — Львів: «Магнолія 2006», 2011. — 506 с.

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / О. В. Мельник, О. Л. Морін, І.A. Гуцан, І.І. Ткачук, О.М. Пархомеико, З.В. Охріменко,Т.С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О. В. Мельника. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

Навчально-методичний посібник «Побудова кар’єри» (для педагогічних працівників) є складовою створеного співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України програмно-методичного комплексу «Побудова кар’єри» для 10-11 класів, який має на меті формування компетентності старшокласника у виборі професії й успішної реалізації в майбутньому професійної кар’єри. Структура і зміст посібника відповідає навчальній програмі профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри», яка розроблена у варіанті 70 годин. У ньому розкриті основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями-предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Полонська Т. К. Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : метод. рек. / Т. К. Полонська. — К.: Педагогічна думка, 2014. — 80 с.

У методичних рекомендаціях розглядаються актуальні питання організації профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів України (на прикладі англійської мови). Особливу увагу звернемо на базові компоненти профільного навчання іноземної мови: елективні курси, професійну орієнтацію, мовне портфоліо. Методичні рекомендації призначено вчителям іноземних мов ЗНЗ, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, студентам вищих педагогічних навчальних закладів — майбутнім учителям іноземних мов, аспірантам і науковцям, які досліджують окремі проблеми профільного навчання іноземних мов, учням ЗНЗ, і всім тим, кого цікавлять питання профільного навчання іноземних мов.

Повалій Л.В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л.В. Повалій, І.М Мачуська. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 52 с.

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості педагогічного впливу на учнів старших класів з метою формування їхнього професійного самовизначення. Метою пропонованих матеріалів є ознайомлення читача із вказаним процесом, педагогічними засобами профорієнтаційної діяльності, а також системою методик вивчення індивідуальних особливостей учнів. Методичні рекомендації адресовано науковим і практичним працівникам системи освіти, аспірантам, студентам.

Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Єжова О. О., Кириченко В. І., Тарасова Т. В., Федорченко Т. Є., Муромець В. Г., Нечерда В. Б., Оржеховська В.М., Кириленко C.B.; За заг. ред. д.п.н., проф. В.М. Оржеховської . — Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. — 172 с.

У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу, окреслені організаційно-педагогічні умови до його формування, зокрема, теорія і технологія моделювання виховної системи з профілактики негативних проявів у поведінці школярів; моделювання виховного середовища, його ресурсне забезпечення, науково-методичний супровід; партнерська взаємодія у формуванні превентивного виховного середовища; моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент.

Основи природознавства : підручн. / Н. Д. Карапузова, І. В. Карапузова, В. М. Помогайбо, Є. А. Починок.— К. : ВЦ «Академія», 2014. — 368 с. — (Серія «Альма-матер»).

Життєвим середовищем людини є навколишній світ, визначальний принцип існування якого — цілісність, що забезпечується єдністю, нерозривними взаємозв’язками та взаємозалежностями всіх його складників, явищ, умов і впливів. У пропонованому підручнику розкрито сутність, закони та закономірності фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних та географічних систем, що дає змогу сформувати у свідомості читача науково-природничу картину світу. Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться педагогам, усім, хто цікавиться природознавством.

Школа екологічного вчинку : навчальний посібник / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О.Л. Пруцакова. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014,- 116 с.

Навчальний посібник містить інформацію та розробки завдань для самостійного опрацювання, спрямовані на мотивування екологічної поведінки учнів. Враховано психологічні механізми самовиховання особистості. Призначений для учнів основної школи.

Ігри та ігрові технології на уроках трудового навчання : навчально- методичний посібник / Упоряд. Л.O. Савченко, Н.В. Волкова, Ю.С. Кулінка. — К.: КНТ, 2014. −371с.

У навчально-методично посібнику розкриваються наукові основи і методика впровадження ігор та ігрових технологій на уроках трудового навчання. Теоретично обґрунтовано сутність та специфіку проведення ігрових уроків обслуговуючої праці. Подано приклади проведення різноманітних видів гри на різних етапах уроку, розкрито методичні основи ігрової діяльності з учнями середньої та старшої школи. Матеріали допоможуть педагогам, що прагнуть до змін та оновлення педагогічного процесу в інноваційній діяльності і можуть бути використані вчителями трудового навчання, методистами районних (міських) методичних кабінетів, керівниками районних (міських) методичних об’єднань вчителів технології та креслення, студентам педагогічних вузів.

Сазонова А.В. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку/ А.В.Сазонова. — Вид. 2-е. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 248 с.

У навчальному посібнику висвітлюються особливості організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички Кюізенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо. Адресується студентам вищих навчальних педагогічних закладів (спеціальності «Дошкільне виховання», «Дошкільна освіта»), вихователям дошкільним навчальних закладів.

Шкільна І.М. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : [методичні рекомендації] / І.М. Шкільна. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 32 с.

Методичні рекомендації грунтуються на гуманістичній моралі та гуманістичних цінностях, що визначає особливості роботи зі старшими підлітками у позаурочний час. Особлива увага звертається па вікові особливості старших підлітків та виховання у них особистої, людської та національної гідності через ставлення особистості до себе, до оточуючих, до суспільства. Представлені методичні рекомендації спрямовані на утвердження людського у людині через знання, мотиви та відповідну поведінку. Методичні рекомендації адресовані практичним педагогам, студентам педагогічних вузів, батькам.

Школа екологічного вчинку: методичні рекомендації / Н.А. Пустовіт, О.О. Колонькова, О.Л. Пруцакова. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014.-36 с.

Методичні рекомендації складають єдиний комплекс з навчальним посібником «Школа екологічного вчинку». Розкривають теоретичні засади розуміння вчинку як одиниці поведінки, типів екологічних вчинків, значення і сутність виховних орієнтирів у формуванні культури екологічної поведінки; характеризують триетапну технологію та відповідні діагностичні методики. Для вчителів, класних керівників.

Сологор К. А. Основи зоогеографії : навч. посіб. / К. А. Сологор, Я. А. Омельковець. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»)

Сукупність фундаментальних і актуальних для нинішнього часу знань про основні засади зоогеографії, зоогеографічне районування суші, Світового океану, континентальних водойм і територій України містить пропонований навчальний посібник. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям-практикам і всім, хто цікавиться особливостями розселення тварин у біосфері.

Технології: підручник для 1 класу/ А.М. Тарара, Б.М. Терещук, В.П. Тимоненко.- К.: педагогічна думка, 2014.- 136 с.

 

Tapapa A.M. Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності: навчально — методичний посібник/ Tapapa A.M.- К. : Педагогічна думка, 2014 — 134 с.

У посібнику «Технічна творчість учнів основної школи у процесі проектної і технологічної діяльності» висвітлено широкий спектр дидактичних питань, що стосуються технічної творчості учнів основної школи, як основи їх підготовки до майбутньої творчої технічної діяльності на промисловому виробництві (зокрема, початкової профорієнтаційної та до профільної підготовки учнів 8-9 класів). Значна увага у посібнику приділяється розгляду методичних питань: методики організації і реалізації різних типів творчої технічної діяльності учнів та добору її змістового компонента; принципів і критеріїв формування системи творчих завдань, винахідницьких задач для розвитку кмітливості, винахідливості, технічного творчого мислення і уяви учнів, здатності до фантазування; методів технічної творчості та методик розв’язування творчих технічних задач, способів оцінювання навчальних досягнень учнів і т. ін. Особлива увага у посібнику акцентується на психологічних основах творчої діяльності людини та важливості їх врахування у процесі творчої технічної діяльності учнів (асоціативне мислення, асоціації, інтуїція, інертність мислення тошо). Концепція посібника передбачає максимальний розвиток різнопланових творчих здібностей учнів: компетентностей у теоретичних питаннях технічної творчості, практичних умінь розроблення творчого проекту, що передбачає проектування і виготовлення технічних моделей і виробів реального застосування, вирішення творчих завдань, розв’язування винахідницьких задач тощо; сприяє формуванню творчої особистості учня. Посібник містить значну кількість малюнків, які ілюструють методику формування і розвитку творчих технічних здібностей учнів. Матеріал посібника з успіхом може бути використаний вчителями трудового навчання, керівниками гуртків технічної творчості, викладачами і студентами відповідних факультетів, а також учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Технології (технічні види праці) : Підручник для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / A.M. Тарара, В.І. Туташинський, Б.М.Терещук, В.П. Тименко.- К. : Педагогічна думка, 2014 — 172 с.

Експериментальний підручник «Технології» для учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України — результат фундаментального дослідження змісту освіти в основній школі, проведеного лабораторією трудової підготовки та політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України. З урахуванням вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів у підручнику розкривається науково обгрунтований зміст технологічної освіти. Книга служить формуванню проектно-технологічної компетентності та розвиткові творчих здібностей учнів. Підручник видано з метою підвищення якості освіти і призначений для використання на уроках технічної праці в експериментальних класах, а також для самостійної позакласної роботи учнів.

Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методичний посібник / Під заг. ред. К. І. Чорної. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.- 260 с.

У методичному посібнику розкрито зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (особистої, людської та національної) дітей старшого дошкільного віку, молодших школярів, старших та молодших підлітків, старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі та підготовки вчителів до виховання цього феномена. Розрахований на спеціалістів різних галузей науки і практики: педагогів, психологів, студентів, батьків, наукових службовців, які за родом своїх занять займаються питаннями морального розвитку дітей, а також на всіх, хто не байдужий до проблем дітей в Україні.

Журба К.О. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім’ї і школи : [методичні рекомендації] / К.О. Журба. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. — 72 с.

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Зубалій М. Д. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів: навч.-метод, посіб. / М.Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік; за ред. М.Д. Зубалія. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито історію становлення й розвитку поняття «позакласна робота», проаналізовано сутність і зміст спортивної діяльності в процесі позакласної роботи, розкрито особливості фізичного виховання в процесі фізкультурно-масової і спортивної роботи, проведено сутнісний аналіз термінології і змісту позакласної роботи, визначено сутність і зміст туризму в літературі, розкрито методику фізичної підготовки старшокласників у процесі занять туризмом, розроблено тематику занять учнів старших класів у процесі позакласної роботи. Для вчителів фізичної культури, викладачів фізичного виховання, тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків та читачів, які цікавляться питаннями фізичного виховання, фізичної культури, спортивних ігор, спорту і туризму учнів у процесі позакласної роботи.

Акпинар Л.E. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: Навчальний посібник / Л. Е. Акпинар. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 288 с.

Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший розділ присвячено теоретичним аспектам проблеми формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій: дано аналіз категоріального апарату готовності майбутнього вчителя початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, розглядаються інтерактивні технології та особливості їх застосування в початковій школі. У другому розділі подається практикум з інтерактивних технологій навчання. Посібник розрахований на роботу зі студентами психолого-педагогічних факультетів спеціальності «Початкова освіта». Посібник рекомендовано для майбутніх вчителів, викладачів вищих навчальних закладів, учнів та викладачів педагогічних училищ, вчителів початкової школи, вчителів середньої та старшої ланки загальноосвітніх шкіл, методистів, спеціалістів відділів освіти.

Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. / О. М. Авраменко — К.: Грамота, 2014. — 264 с., іл.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі з української літератури. Видання містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників. Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості шестикласників. Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Бандровський О.Г. Всесвітня література. Історія України: підруч. для 6-го кл. ЗНЗ / О.Г. Бандровський, В.С. Власов.- К.: Генеза, 2014.- 272 с.: іл., карти.

Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Теорія, завдання, тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. — К. : Знання, 2014. — 405 с.

Перевагою пропонованого навчального посібника з української мови є системний (відповідно до чинної шкільної програми) виклад теоретичного матеріалу, для закріплення якого розроблено завдання різноманітного характеру, зокрема тестові та контрольні комплексні, що сприяють узагальненню і систематизації набутих знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, творчому розвитку мовної особистості учня. Книга містить також чітко структуровану систему питань для самоконтролю, схеми і зразки фонетичного, графічного, лексичного, морфемного, словотвірного, морфологічного та синтаксичного розборів. Посібник призначений для старшокласників, випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, усіх, хто готується до незалежного тестування з української мови з метою вступу до вищих навчальних закладів України.

Основи здоров’я: Підручник для 6 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Видавництво «Алатон», 2014. — 200 с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до навчальної програми з основ здоров’я для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я і гармонійного розвитку учнів. Підручник розроблено у співпраці з ЮНЕСКО. Матеріали, що містяться в ньому, не обов’язково відображають точку зору ЮНЕСКО. За надану інформацію несуть відповідальність автори.

Богуш A.M. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А.М. Богуш, Н.В. Маліновська. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. — 424 с.

У посібнику представлено теоретичні засади мовленнєвої підготовки дітей до школи та навчання грамоти. Розкрито сутність понять «мовленнєва готовність», «передшкільна освіта», схарактеризовано варіативні методи і методики навчання дітей звукового аналізу, грамоти, раннього читання як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів з практичним ілюстративним матеріалом, а також подано методику підготовки руки дитини до письма. Навчальний посібник адресовано студентам, магістрантам, вихователям, учителям початкової школи, батькам дітей раннього і дошкільного віку.

Бондарева Е. Е. Интегрированный курс «Литература» (русская и мировая): учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на рус. яз. / Е. Е. Бондарева, Н. И. Ильинская, В. И. Мацапура, Г. В. Биткивская. — К.: Грамота, 2014. — 240 с.: ил.

Учебник содержит материал, соответствующий действующей программе по литературе (русская и мировая) для общеобразовательных учебных заведений — художественные произведения, теоретические сведения, теоретико-литературные понятия, методический аппарат. С целью повышения эффективности использования предложенных материалов в учебнике предусмотрены тематические рубрики.

Чепіль М. М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / М. М. Чепіль. — К. : Академвидав, 2014. — 216 с. — (Серія «Альма-матер»).

Порівняльна педагогіка набула актуальності в Україні у зв’язку з інтегруванням національної освітньо-виховної системи в загальноцивілізаційний простір, міграцією робочої сили, підвищенням цінності людського капіталу у глобальній економіці знань. Опанування цієї дисципліни збагачує фаховий світогляд і діяльність педагога знанням світових надбань і тенденцій, регіональних та національних особливостей в освіті, досвідів, міжнародних узаємодій, ролі міжнародних освітніх організацій і програм у розвитку навчального середовища тощо. На цих аспектах зосереджений пропонований навчальний посібник, головні адресати якого — студенти вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться особливостями освіти дітей, молоді і дорослих у світі.

Чередніченко H.B. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ). Навчально-методичний посібник (курс лекцій) / Н.В. Чередніченко. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 208 с.

Курс лекцій з цього розділу дає студентам можливість усвідомити сучасну систему навчання рідної мови в початкових класах школи для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, засвоїти її теоретичний фундамент, а також оволодіти теоретичними знаннями, практичними уміннями щодо формування, корекції та розвитку звукової та лексико-граматичної системи мови у молодших школярів із ТПМ. Призначається студентам, що навчаються за спеціальністю «Логопедія. Початкова корекційна освіта», а також рекомендовано вчителям та логопедам спеціальних шкіл для дітей із ТПМ.

Педагогічна психологія: Хрестоматія: Навч. посібн. / Уклад. Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська та ін. — К.: Каравела, 2014. — 368 с.

Посібник включає статті та витримки зі статей та монографій, що відображають наукові позиції відомих зарубіжних та вітчизняних психологів у галузі педагогічної психології. Тексти відображають проблеми психології уміння та учбової діяльності як однієї із форм учіння, психології навчання, психології виховання та психології вчителя. Даний навчальний посібник доповнює матеріали підручників та навчальних посібників із педагогічної психології та може бути корисним як широкому колу читачів, що цікавляться актуальними питаннями педагогічної психології, а також викладачам, студентам ВНЗ в організації самостійної роботи з дисципліни.

Диференційна психологія: підручник / За загальною ред. академіка С.Д. Максименка. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. — 600 с.

Підручник містить систематизований виклад основних розділів диференційної психології, викладених з позиції цілісної і неповторної особистості. Представлені генетико-вихідні одиниці тих чи інших здібностей та «нужди» як джерела і спонукальної активності індивіда (лат. Vis Vitalis — життєва енергія) і її глибинність та відпочаткову єдність (синтетичність) (лат. Vis vitae — життєва сила), яка конституює особистість. Онтогенез психіки розглядається через цілісність та неповторність життєвого шляху людини. Розглядаються індивідуальні (індивідуально-типологічні), типологічні та групові відмінності між людьми, а також природа, джерела і наслідки цих відмінностей та закономірності їхнього психічного варіювання. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів і викладачів психології. Може бути корисним для підготовки фахівців гуманітарного профілю, фахівцям у галузі психодіагностики, практичним психологам тощо.

Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред. H.B. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. кол. Е.В. Еєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко та ін. — К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — 400 с.

Методичні рекомендації, розроблені за структурою Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», є складовою методичного комплекту і спрямовані на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 р., а також повністю відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти України, що затверджений наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 22.05.2012 р. № 615. У розділах розкрито сучасні підходи щодо реалізації завдань навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку, а також концептуальні підходи, сучасні методи і прийоми, зміст і засоби, форми організації роботи з дітьми за кожним розділом програми. Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, приватних педагогів (гувернерів), батьків, студентів і викладачів вищих навчальних педагогічних закладів.

Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна ; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко та ін. / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. — 3-є вид., доопр. та доп. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.-492 с.

Комплексна програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене) розроблена на виконання законів України «Про дошкільну освіту» та «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». У ній втілено сучасні тенденції та прогресивні педагогічні і світоглядні гуманістичні ідеї щодо змісту та розвитку дошкільної освіти. Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, сімейних педагогів (гувернерів), батьків, студентів, аспірантів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. 7-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 32 с.

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізична культура: 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 240 с.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 64 с.

 

Голуб Н.М. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. — Ч. 1. — Вид. 1-е. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 384 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто принципи корекційно-розвивальної роботи при порушеннях формування в молодших школярів писемного мовлення. Представлено дидактичний матеріал, що спрямований на усунення в учнів дислексії, дисграфії, дизорфографії, формування в них навичок читання та письма, виховання культури української мови. Пропоновані у посібнику корекційно-розвивальні завдання дібрані та розроблені в межах певних лексичних тем, мають комплексний характер і призначені для корекції недоліків і розвитку мовного та смислового рівнів організації писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку. Для вчителів-логопедів, викладачів, студентів у галузі корекційної педагогіки.

Греченко В. А. Історія української культури : навч. посіб. для студ. вшц. навч. закл. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. -К. : Кондор-Видавництво, 2013. — 352 с.

У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичному матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні. Для викладачів курсу «Історія української культури», студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться здобутками рідної культури.

Гавриш H.B. Філософія для дітей. Цікаві уроки для молодших школярів : методичний посібник / Н.В. Гавриш, О.О. Ліннік. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. — 232 с.

Посібник «Філософія для дітей» містить програму навчально-розвивального інтегрованого курсу для учнів початкової школи, методичні рекомендації щодо роботи за відповідною програмою з дітьми молодшого шкільного віку та дидактичні матеріали, що дадуть змогу педагогам і батькам самостійно конструювати цікаві уроки філософії для дітей. Посібник складається з двох частин: теоретичної (в ній викладені основні науково-теоретичні позиції побудови курсу дитячої філософії та рекомендації щодо організації навчально-розвивальної роботи в освітньому процесі початкової школи) та практичної, що становить по суті методичний конструктор з текстами, описами ігор, вправ, запитань для опрацювання кожної з тем програм для початкової школи, які подано на початку розділу. Рекомендовано для учителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів, гувернерів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток розуму й моральності дітей, формування в них цілісної картини світу.

Гавриш Н. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць / Н. Гавриш, О. Безсонова. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. — 256 с.

Методичний посібник «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості» спрямовано на стимулювання пізнавальної активності та любознавства дітей, розширення й систематизації уявлень про довкілля. Посібник складається з набору коректурних таблиць для дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку та методичного супроводу для роботи з ними. Системі дидактичних завдань (запитання, інтелектуально-мовленнєві завдання, вправи, загадки, віршовані тексти, мовленнєвотворчі ігри тощо) передує детальний опис технології застосування коректурних таблиць в організованій навчально-пізнавальній діяльності та в умовах самостійної пізнавальної діяльності дітей. Використання посібника дасть змогу педагогам і батькам здійснювати ефективну цілеспрямовану роботу з інтелектуально-мовленнєвого розвитку дітей, спираючись на їхню природну зацікавленість, пізнавальні та ігрові мотиви. Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів, гувернерів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток розуму й мовлення дітей, формування в них цілісної картини світу.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 32 с.

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 96 с.

 

Історія української літератури : в 12 томах.- К.: Наукова думка, 2014. — Т.1. Давня література ( Х — перша половина XVI ст. ) / Пелешенко Ю., Сулима В., Білоус П. та ін. — 840 с.

Нова дванадцятитомна «Історія української літератури» подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства X–XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності. невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією. Перший том присвячений літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X — перша половина XIII ст.), та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями. Видання розраховане на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів гуманітарних факультетів, учителів-філологів та всіх тих, хто цікавиться історією української літератури.

Історія української літератури: у 12 томах.- К.: Наукова думка, 2014.- Т.4. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. — 784 с.

Четвертий том «Історія української літератури» у 12 томах присвячено одній постаті — Тарасу Шевченку. Автор здійснює літературознавчу інтерпретацію творчої спадщини Кобзаря у поєднанні з роозповіддю про його життєвий і творчий шлях, з’ясовуючи природу його феноменальної популярності та впливу на уми і почуття багатьох поколінь українців.

Качак Т. Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. — К. : Академвидав, 2014. — 416 с. — (Серія «Альма-матер»).

Зарубіжна література, допомагаючи дітям збагнути багатоманіття світу і людських доль, виводить їх на шлях порівняльного пізнання і саморозвитку. Якісне її викладання у школі під силу педагогові, який уміло поєднує у своїй діяльності знання світу дитини і надбань, витворених письменниками різних народів. Студент, який опановує цю дисципліну і готує себе до викладання зарубіжної літератури для дітей, знайде в цьому навчальному посібнику необхідні знання і спонуки для роботи над собою. Педагогам-практикам він цінний внутрішньою логікою, авторськими інтерпретаціями творів. Є в ньому багато привабливого для всіх, хто цікавиться адресованими дітям творами зарубіжних письменників.

Карп’юк О.Д. Англійська мова: підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (6-й рік навчання) / О.Д. Карп’юк.- Тернопіль: Астон, 2014.- 224 с.: іл.

 

ВОЛИНСЬКИЙ КОБЗАРИК / Редактори-упорядники Н. П. Горик, Н. П. Гуменюк. — Луцьк: Надстир’я, 2014. — 128 с.

«ВОЛИНСЬКИЙ КОБЗАРИК» — книга на пошану Великого Кобзаря у рік його 200-ліття. До книги ввійшли твори Т. Г. Шевченка для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Незвичайність видання в тому, що його проілюстровано роботами учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв Волині — переможців творчого конкурсу на честь ювілею Кобзаря. Окремий розділ у книзі займає поетична шевченкіана волинян, де поміщено вірші членів Національної спілки письменників України, а також вірші волинської одинадцятикласниці — переможця всеукраїнського конкурсу творів, присвячених Кобзареві. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку, всіх шанувальників українського поетичного слова.

Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX — початок XXI ст.) : навч. посіб. / М. М. Кріль. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2013. — 278 с.

У навчальному посібнику подано стислі нариси про країни Центрально-Східної Європи від останнього десятиліття XX ст. донині. Висвітлено найважливіші проблеми, загальні закономірності та специфічні особливості їх державно-політичного розвитку, соціально-економічних змін, культури, основні напрями зовнішньої політики. Значну увагу приділено причинам ліквідації авторитарних і тоталітарних структур влади. Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані зі становленням і розвитком державності народів, які її не мали або втратили з розвитком історичних подій. Для студентів факультетів — історичного, журналістики та міжнародних відносин вищих закладів освіти, викладачів гімназій і коледжів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами країнознавства.

Кучеренко Є. В. Професійне самовизначення майбутнього психолога : теорія і практика : навчально-методичний посібник / Є. В. Кучеренко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 192 с.

У посібнику висвітлено результати теоретичного та емпіричного дослідження професійного самовизначення студентів психологічних спеціальностей. Автор розглядає професійне самовизначення студента як самодетерміновану діяльність, спрямовану на інтеграцію уявлень про майбутню професійну та актуальну учбово-професійну діяльності. На основі інтеграційно-діяльнісної моделі професійного самовизначення в посібнику описано методи емпіричного дослідження цього явища та подано корекційно-розвивальну програму його оптимізації в студентів-майбутніх психологів. Робота адресована науковцям, які займаються проблемою професійної підготовки особистості, а також викладачам та практичним психологам вищих навчальних закладів, у яких здійснюють фахову підготовку психологів.

Ларіна Я. С. Поведінка споживача : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розкрито мотиваційні складники процесу прийняття споживачами рішень про купівлю, купівельної поведінки, а також методи та маркетингові інструменти їх дослідження та впливу на них. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться маркетологам-практикам, фахівцям із продажів і всім, кого цікавлять економічні, соціопсихологічні передумови ефективної дистрибуційної діяльності.

Лучик В. В. Вступ до слов’янської філології : підручник / В. В. Лучик. — 2-ге вид., випр., доповн. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 344 с. — (Серія «Альма- матер»).

У другому виданні підручника розкрито становлення і розвиток слов’янської філології в її взаємозв’язках з історією, особливостями буття слов’янських народів, їх культурою (писемністю), а також представлено наукові теорії, що стосуються цієї проблематики. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться викладачам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться походженням, взаємозв’язками слов’янських мов і народів у давнину і сьогоденні.

Психологія та педагогіка: підручник / С.Д. Максименко, М.Б. Євтух, В.В. Коваленко, Я.В. Цехмістер, О.О. Лазуренко; За ред. С.Д. Максименка. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. — 584 с.

У підручнику викладено основи нормативного курсу «Основи психології. Основи педагогіки», розкрито загальні питання психології та педагогіки. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається цей курс.

Марченко І.С. Спеціальна методика початкового навчання української мови (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. / І.С. Марченко. — 2-ге вид. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2013. — 288 с.

У посібнику розкриваються всі основні розділи курсу теорії та спеціальної методики початкового навчання мови дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення. Навчальний посібник розраховано для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, спеціальність — корекційна освіта (логопедія).

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Математика; Інформатика. 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 96 с.

 

Мерзляк А.Г. Математика: підруч. для 6 кл. ЗНЗ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір.- Х.: Гімназія, 2014.- 400 с.: іл.

Методика навчання риторики в школі: навч. посіб. / Автор-укладач В. А. Нищета. — К.: «Центр учбової літератури», 2014.-200 с.

Навчальний посібник містить навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни «Методика навчання риторики в школі», яка входить до складу професійно орієнтованих і є частиною лінгводидактичної та лінгвометодичної підготовки студентів філологічних спеціальностей педагогічних університетів. Навчальний матеріал у посібнику розроблений відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS). До хрестоматії ввійшли методичні матеріали відомих фахівців з проблематик риторичної освіти. Для студентів-філологів, учителів-словесників, працівників системи післядипломної педагогічної освіти.

Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. — 3-є видання. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. — 464 с.

У навчальному посібнику розглянуто історичні етапи становлення психодіагностики та її специфіку як теоретико-практичної дисципліни. Спираючись на фундаментальні праці Б.Г. Ананьєва, А. Анастазі, Л.С. Виготського, Л.Ф. Бурлачука, Ю.З. Гільбуха, К.М. Гуревича, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, С.Л. Рубінштейна, О.Г. Шмельова та ін., особливу увагу приділено типології методів, психометричним основам психологічної діагностики, а також розгляду основних методик, розроблених у межах об’єктивного, суб’єктивного та проективного підходів. Подано математико-статистичні процедури обробки діагностичних даних за допомогою пакету комп’ютерних програм SPSS. У додатку наведено завдання для індивідуальної та самостійної роботи, семінарських занять, питання для самоконтролю, методику оцінки ефективності навчальної діяльності студентів, іменний і предметний покажчики. Навчальний посібник розрахований на студентів-бакалаврів освітнього напряму «Психологія», а також може бути корисний викладачам, науковцям, практичним психологам.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Музичне мистецтво; Образотворче мистецтво; Інтегрований курс «Мистецтво». 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 32 с.

 

Ніколенко О.М. Світова література: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Ніколенко, Т. М. Конева, О. В. Орлова та ін. — К. : Грамота, 2014. — 256 с.

У підручнику вміщено нову інформацію про видатних письменників, їхні твори, відомості про міфологію та культуру різних народів, а також різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова. У виданні застосовано інтерактивні технології вивчення текстів зарубіжних авторів (в оригіналах іноземними мовами й українських перекладах). Підручник сприяє формуванню якостей творчого читача, стійкого інтересу до книжки, вихованню почуття належності до світової спільноти й любові до національних надбань. Для учнів, учителів, методистів і батьків.

Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК / Гаркавенко З.О., Гобод І.Ю., Жук Т.В. та ін. ; наук. ред. В.Г. Панок, І.І. Цушко. — 2-ге вид., випр. — К. : Ніка-Центр, 2014.-260 с.

Посібник «Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК» підготовлений на виконання НДР «Організаційно-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти» Наукова актуальність тематики, що висвітлюється в тексті посібника, пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей організації та методичного забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти. Практична значущість НДР випливає з необхідності реалізації «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» (наказ МОН України від 06.08.2013 р. № 1106), змін і доповнень до «Положення про психологічну службу» (наказ МОН України від 02.07.2009 р. № 616) та ряду інших нормативних документів. Посібник складається із двох розділів. Перший присвячений науково-методичному забезпеченню діяльності психологічної служби системи освіти України, другий — науково-методичному забезпеченню діяльності ПМПК. Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі / Упоряд. Є.В. Дубровська, М.Е. Ясеновська .- К., 2013.- 96 с.

Навчально-методичний посібник створений для поширення інформації про можливості системної тренін- гової роботи з дітьми, батьками та педагогами задля подолання насильства над дітьми в школі. Посібник стане в нагоді вчителям, соціальним педагогам, психологам та іншим спеціалістам, які працюють безпосередньо з дітьми. Система тренінгів, що представлена у посібнику, випробувана в 20 пілотних школах при роботі з педагогічними колективами. Посібник розроблено в рамках проекту «Попередження насильства над дітьми в школі», що здійснювався за фінансової підтримки Save the Children Sweden, і видано в рамках проекту «Впровадження Конвенції ООН про права дитини в Україні», котрий впроваджується за фінансової підтримки Save the Children International та Шведського агенства з питань міжнародного розвитку (SIDA). SIDA може не поділяти думки, висловлені в публікації. Відповідальність за них лежить виключно на авторах.

Пестушко В.Ю. Географія : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. — К. : Генеза, 2014. — 256 с.

Підручник «Географія» складено за новою програмою з географії для 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить повний обсяг обов’язкового навчального матеріалу, передбаченого чинною програмою. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато картосхем, діаграм, графіків, довідкових даних, а також словник географічних термінів і понять.

Петрович Й. М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем : навч. посіб. / Й. М. Петрович. — К. : Знання, 2013. — 510 с.

У навчальному посібнику узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід управління діяльністю організаційно-виробничих систем у ринкових умовах господарювання. Чільне місце відведено теоретичним засадам їх формування і функціонування, особливий акцент зроблено на висвітленні проблемних питань управління інноваційною, виробничою, постачальницькою та збутовою діяльністю. Розглянуто проблемні питання управління процесами адаптації, диверсифікації, конверсії та перепрофілювання діяльності організаційно-виробничих систем. Актуалізації й перевірці засвоєння матеріалу сприятимуть вміщені в посібнику контрольні запитання та тести. Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують економічні спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», а також для студентів технічних спеціальностей, слухачів закладів підвищення кваліфікації, аспірантів, економістів і менеджерів, освітян та науковців, яких цікавлять сучасні проблеми управління.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство; Біологія. 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 64 с.

 

Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя : методичний посібник / Кузьмук Л. І. та ін.; за ред. Т. І. Поніманської. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. — 568 с.

У зміст методичного посібника ввійшли матеріали досвіду педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 44 м. Рівне з виховання дитини третього року життя. Розкрито завдання, зміст, засоби та методи фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку дітей. Висвітлено особливості організації предметно-ігрового середовища, питання організації планування та контролю за навчально-розвивальною діяльністю. Показано особливості роботи з дітьми та педагогами в адаптаційний період, а також роботи з батьками. Посібник адресований педагогам дошкільних навчальних закладів, студентам і викладачам спеціальності «Дошкільна освіта».

Шеремет М. К. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, М. В. Лепетченко. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. — 128 с.

У навчально-методичному посібнику вперше у вітчизняній корекційній педагогіці висвітлюються результати дослідження теоретичних і методичних аспектів вивчення явища творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення. Розкрито авторське тлумачення цього особистісного феномену, компоненти, критерії, показники та рівні здатності до творчого самовираження. Посібник містить практично-методичний матеріал (методику та практичні рекомендації) для діагностики здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення. Запропоноване видання призначене для логопедів, дефектологів, соціальних педагогів, педагогів спеціальних закладів освіти для дітей дошкільного віку, батьків дітей із порушеннями мовлення, студентів відповідних напрямів підготовки.

Г.В. Сухорукова. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі. Підручник / Г.В. Сухорукова, О.О. Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур; за заг. ред. Г.В. Сухорукової. −3-тє вид., переробл. -К.: Видавничий Дім «Слово», 2014,- 376 с.: іл.

Висвітлено загальні питання теорії образотворчого мистецтва: види, жанри, засоби виразності, напрями. З погляду мистецького та особистісно-орієнтованого підходу розкрито варіативні технології різнобічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в процесі опанування ними різних видів образотворчої діяльності. Підручник побудовано за модульним принципом, визначено запитання і завдання для модульного й тематичного контролю знань студентів. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та фахівцям у галузі дошкільної освіти.

Терлецька Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика : підручник / Л.Г. Терлецька . — К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. −608 с.

У частині І " Теоретичні основи вікової психології і психодіагностики " висвітлено питання вікової психології як у галузі психологічного знання, типологічного розвитку людини, психологічної діагностики, індивідуального розвитку особистості. Подано теми семінарських занять та рефератів. У частині II «Практикум» подано психодіагностичні методики, застосовувані вітчизняними спеціалістами у закладах освіти і центрах соціальної служби молоді з урахуванням вікових властивостей особистості. Для студентів вищих навчальних закладів.

Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 575 с.

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, включені до навчального курсу для студентів спеціальності «Соціальна робота». Розглянуто інноваційні підходи в застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні й спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Соціальна робота», викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання. 5-9 класи . — К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 80 с.

 

Тверезовська Н. Т. Практика студентів у соціальних установах України: навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська. Л. А. Сатановська. — К. : «Центр учбової літератури», 2013. — 378 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні засади практичної підготовки соціальних педагогів, а саме на основі аналізу зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців для соціальної/соціально-педагогічної сфер показано можливості його прогресивних ідей при використанні в Україні. Розкрито професійні основи соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами та категоріями клієнтів, зміст навчальних практик у Національному університеті біоресурсів та природокористування України для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»: навчальних (ознайомчої з фаху; соціально-педагогічної; соціально-педагогічної у сільській місцевості) практики, виробничої (соціально-педагогічної) і виробничої (соціально-педагогічної в соціальних службах) практик. Рекомендовано для науковців, викладачів, студентів, соціальних педагогів, соціальних працівників.

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості: Навч. посібник. 2-е вид. / Т.М. Титаренко — К.: Каравела, 2013.-372 с.

У навчальному посібнику, що відповідає сучасному рівню психології особистості, приверне увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, розгляд життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього. Знайдуть свого читача і розділи посібника, присвячені часу і простору людського життя, індивідуальній своєрідності, можливостям життєтворчості особистості. Для психологів-практиків корисними будуть методичні додатки, що супроводжують кожний розділ. Запропоновані партитури авторських тренінгів, способи організації інших видів групової роботи, прийоми самодопомоги та поглиблення самопізнання сприятимуть розробці спеціалістами власних методик надання психологічної допомоги різним категоріям населення.

Волощук Є.В. Світова література: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук.- К.: Генеза, 2014.- 256 с.

Єрмоленко С. Я. Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук. — К. : Грамота, 2014.-272 с.; іл.

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. У ньому подано відомості з лексикології та фразеології, інформацію про способи словотворення в українській мові. Окремі розділи присвячені розгляду частин мови — іменника, прикметника, числівника, займенника. Значну увагу приділено розвиткові зв’язної мови. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Антологія для позакласного читання для учнів 7-8 класів, які вивчають польську мову = Antologia do czytania samodzielnego. Klasy VII-VIII / Упорядкув. Хлопек А. Б. — X. : Торсінг Плюс, 2013. — 208 с. — Текст польською мовою.

До антології для позакласного читання увійшли твори польської літератури, а також переклади польською мовою творів світової літератури та українських авторів.

Аристова Л. С. Музичне мистецтво: підручник для 3 кл. / Л.С. Аристова, В. В.Сергієнко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. — 112 с. : іл.

У підручнику, укладеному відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво» та навчальної програми «Музичне мистецтво», подано матеріали, спрямовані на формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних (музичних) компетентностей у процесі сприймання та практичної діяльності. У підручнику вміщено тексти пісень та ноти. Для учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Основи здоров’я: Підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Видавництво «Алатон», 2013. — 160 с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до навчальної програми з основ здоров’я для учнів 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я і гармонійного розвитку учнів.

Блінова Г. Й. Від А до Я : Дидактичний матеріал з формування правильної звуковимови : навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / Г. Й. Блінова. — К. : Либідь, 2013. — 256 с. : іл.

Посібник містить конкретний мовний матеріал для розвитку в дітей уваги. пам’яті, слухового сприйняття кожного опрацьовуваного звука, формування навичок аналізу і синтезу слова із цим звуком. До кожного звука подано схематичний профіль артикуляції, характеристики правильної та дефектної вимови, а також комплекс практичних завдань, спрямованих на коригування конкретних вад: спершу наводяться вправи на розвиток слухового сприйняття, а потім — на автоматизацію вимови у складах, словах і реченнях. Передбачено завдання як для усного, так і для письмового виконання. Всі вправи діти мають виконувати спочатку в логопедичному кабінеті під керуванням логопеда, а потім удома під контролем батьків. Для дітей дошкільного віку, які ще не володіють грамотою, рекомендовано вправи на слухове сприйняття ( повторення за логопедом чи батьками наведених у посібнику складів, слів, речень).

Данильчук, Д. В. Український правопис: роздоріжжя і дороговкази / Дмитро Данильчук . — К.: Либідь, 2013. — 224 с.

Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, — це та багато іншого знайде у цій книзі небайдужий читач. Для широкого загалу.

Дробот О.А. Українська жестова мова: навч. посіб. для підготовчого, 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для глухих дітей та зі зниженим слухом / О.А. Дробот.- К.: Либідь, 2013.- 320 с.: іл.

Матеріал, уміщений у пропонованому навчальному посібнику, зорієнтований на розвиток у дітей, які не чують, творчих здібностей, комунікативних навичок, культури мовлення. Дидактичні блоки, з яких складається посібник, допоможуть учителю у підготовці до занять і сприятимуть формуванню в дітей, які не чують, універсальних умінь і навичок, розвитку мисленнєвої діяльності, необхідних для розуміння (сприймання, розпізнавання, зчитування, відтворення, співвідношення тощо) одиниць мовлення з різних тем.

Дробот О.А. Дидактичний матеріал з української жестової мови: навч. посіб. для підготовчого 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для глухих дітей та зі зниженим слухом/ О.А. Дробот, Н.А. Зборовська.- К.: Либідь, 2013.- 288 с.: іл.

Пропонований дидактичний матеріал з української жестової мови є актуальною інноваційною розробкою, спрямованою на розвиток комунікативних навичок у дітей дошкільного й молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. Вміщені в навчальному посібнику дидактичні ігри, що враховують мовленнєві особливості дітей, які не чують, допоможуть педагогам і батькам в організації й урізноманітненні спеціальної навчально-вих овної роботи з такими дітьми як у навчальних закладах, так і в домашніх умовах.

Галич О. А. Історія літературознавства : підручник / О. А. Галич. — К. : Либідь, 2013. — 392 с.

У підручнику, який не має аналогів на українських теренах, висвітлено рух світової літературознавчої думки від сивої давнини до сучасності. Представлено найкращі надбання в царині літературознавства не тільки європейських країн, а й стародавніх та середньовічних Китаю, Індії, Японії, арабських і закавказьких держав. Докладно репрезентовано основні напрями сучасної науки про літературу, які побутують на всіх континентах. З-поміж інших постає вітчизняне літературознавство, що має понад тисячолітню писемну традицію. Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний для всіх, хто цікавиться світовим літературним процесом.

Галик В. М. Україна в Європі і світі : навч. посіб. / Володимир Галик ; відп. за випуск Л. В. Тимошенко. — К. : Знання, 2013. — 364 с.

У навчальному посібнику розкрито основні напрями зовнішньої політики України доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, які визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни. Для викладачів і студентів вищих закладів освіти, а також викладачів і вчителів новітньої історії України та всіх, хто цікавиться проблемами зовнішньої політики України періоду незалежності.

Хоменко Е.Г. A Grammar of the English Language = Граматика англійської мови : навч. посіб. / Е.Г. Хоменко. — 3-тє вид., виправл. — К. : Знання, 2013. — 606 с.

У посібнику детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації сучасної англійської мови. В організації навчального матеріалу широко використовуються вербальні правила, таблиці, схеми, символи та численні приклади з перекладом українською мовою, пояснюються найбільш важкі для засвоєння граматичні явища, які часто трапляються в процесі вивчення англійської мови. Особлива увага приділяється порівнянню вживання граматичних форм англійської мови з їх українськими еквівалентами. Розраховано насамперед на учнів і вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та осіб, які готуються до вступних іспитів з англійської мови. Посібник може бути використаний також студентами вищих навчальних закладів, усіма, хто вивчає англійську мову.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV — початку XXI століть : навч. посіб. / Ю.А. Горбань, Б.І. Білик, Л.B. Дячук та ін. ; за ред. Ю.А. Горбаня. — К. : Знання, 2012. — 438 с.

У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення — суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю й конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомасштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення. Для студентів вищих навчальних закладів.

Історія української культури : навч. посіб. / За ред. О. Ю. Палової—2-ге вид. перероб. та доп.- К.: Центр учбової літератури, 2013. — 340 с.

Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.

Каляндрук Т. Б. Загадки козацьких характерників : монографія / Тарас Каляндрук. — Львів : ЛА «Піраміда», 2013. — 288 с. : іл.

Це друга книга серії історичних розвідок Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу», що були розпочаті у «Таємницях бойових мистецтв України». У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний із найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо. Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.

Калініна Л.B. Англійська мова : підруч. для 3-го кл. спеціаліз. шк. з поглибл. вивч. англ. мови / Л.B. Калініна, І.В. Самойлюкевич. — К. : Генеза, 2013. — 160 с. : іл.

Підручник складається із семи розділів, розроблених відповідно до нової програми з іноземних мов для 3-го класу шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Кожен розділ містить мовленнєвий та мовний матеріал, який сприяє реалізації основної цілі навчання — формуванню комунікативної компетенції учнів. Запропонований у виданні текстовий матеріал має соціокультурну спрямованість. Вправи та завдання побудовано на основі інтерактивного підходу з урахуванням індивідуальних інтересів та особливостей школярів. Для учнів 3-го класу шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 50. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права / упоряд. А. Силюк. — Ковель, 2013. — 608 с., іл.

У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася 12–13 грудня 2013 року в м. Ковелі, присвячені археологїі, історії, культурі та етнаграфії Ковельщини в контексті української історії. Окремі розділи присвячено історії місцевого самоврядування і Магдебурзького права, загальним питанням волинезнавства і краєзнавчої освіти. Розраховане на науковців, краєзнавців, освітніх працівників та широке коло шанувальників минувшини.

Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика : підручник / А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Берковець та ін.; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 340 с. — (Університетський підручник).

У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, основи української ономастики та структуру і лексичну базу антропонімів, а також актуальні питання української фразеології і сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному (функціональному) вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О.О. Потебні HAH України. Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Лобова. — К. : Школяр, 2013. — 160 с. : іл.

Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової школи у номінації «Музичне мистецтво». Він створений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, базової програми з музичного мистецтва та авторської концепції підручників для 1 −4 класів. Підручник вирізняється інноваційною тематичною структурою. Його зміст, побудований у формі подорожей до країн пісні, танцю та маршу, дає учням змогу опанувати сутність, особливості і різновиди цих основоположних жанрів музичного мистецтва.

Мелешко B. B. Управління розвитком сільської малочисельної школи: посібник/ В. В. Мелешко. — К.: Педагогічна думка, 2013. — 104 с.

У посібнику розглядаються проблеми розвитку сільських малочисельних шкіл, що функціонують у сільській місцевості, розкривається сутність їхньої багатофункціональної ролі в освітньому просторі. Описано особливості управління малочисельною школою, подано теоретичне обгрунтування моделі управління розвитком таких навчальних закладів. До посібника ввійшли матеріали практичного впровадження моделей розвитку у сільських малочисельних школах. Рекомендується керівникам малочисельних шкіл, методистам районних відділів (управлінь) освіти, тим освітянам, науково-практичний інтерес яких пов’язаний з проблемами сільської школи.

Мельник Ю. С. Задачі прикладного змісту з фізики у старшій школі: навчально-методичний посібник / Ю.С. Мельник. — К.: Педагогічна думка, 2013. — 120 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито актуальні проблеми прикладної спрямованості фізики. Обґрунтовано дидактичні вимоги до змісту фізичних задач прикладного характеру. Охарактеризовано загальні й часткові способи їх розв’язування. Упровадження посібника сприятиме забезпеченню міцного оволодіння учнями системою фізичних знань, практичних умінь і навичок, усвідомленню того, як фізичні теорії, закони, закономірності застосовуються на практиці, впливають на розвиток техніки і народного господарства, підвищення ефективності виробничої діяльності кваліфікованого працівника. Видання адресовано керівникам органів управління освітою, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, учителям-практикам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів.

Щоголєва Л. О. Моніторинг якості освіти в навчальному закладі: навчально-методичний комплекс / Л. О. Щоголєва. — Луцьк : ВІППО, 2013.- 180 с.

В пропонованій роботі представлено програму модуля «Моніторинг якості освіти в навчальному закладі», який спрямований на формування професійних компетенцій для здійснення ефективного управління освітніми процесами; матеріали до кожної теми та питання для самоперевірки. Опрацювання тем модуля допоможе визначати системи показників і критеріїв якості дошкільної та шкільної освіти відповідно до мети і завдань моніторингових досліджень, здійснювати аналіз освітньої системи та розробляти рекомендації щодо підвищення її функціонування.

Сучасна українська мова: Морфологія : підручник / Л.A. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. над. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 524 с. — (Університетський підручник)

У підручнику висвітлено найголовніші питання морфології сучасної української літературної мови. Багаторічний досвід авторів у викладанні курсу морфології української мови сприяв виробленню сучасної триєдиної концепції цієї дисципліни — морфемологія, словотвір і парадигмологія. Теоретичною основою курсу морфології є аксіоматика і дихотомії сучасної лінгвістики: мова як система і структура, парадигматичні і синтагматичні аспекти опису мовних одиниць, їх інваріанти й варіанти, синхронні та діахронні явища. Спираючись на традиційні погляди, автори запропонували нові підходи до проблемних питань морфології. Теоретичні положення проілюстровано численними таблицями і схемами, що сприяє унаочненню матеріалу і поглибленню лінгвістичного аналізу. Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Орлова T.B. Сучасна політична історія країн світу : навч. посіб. / Т.В. Орлова. — К. : Знання, 2013. — 677 с.

Ця книга є першим в Україні навчальним посібником, у якому розглядається політична історія країн світу останніх трьох десятиріч. На відміну від традиційних підходів, які використовуються в новітній історії, викладення матеріалу здійснюється на засадах міждисциплінарності, що дає змогу на основі багатого фактичного матеріалу виокремити головні риси і тенденції політичного розвитку провідних держав, регіонів, усього людства. Акцент зроблено на проблемах модернізації, яку в різний спосіб уявляють та втілюють у життя різні політичні сили. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі історії, політології, міжнародних відносин, а також для всіх, хто цікавиться сутнісними процесами сучасного політичного життя у їх конкретних проявах.

Паршикова О. О. Німецька мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач. — К.: Грамота, 2013. — 176 с. : іл.

Підручник створений відповідно до програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається із семи розділів, які поділені на уроки. Кожен урок містить матеріал для формування навичок і розвитку вмінь третьокласників в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. У виданні подано ігри-змагання, рольові ігри, проектні роботи. Для учнів, учителів, методистів, студентів педагогічних коледжів і вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Піскунова Л. Е. Безпека життєдіяльності: підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»).

У підручнику розкрито сутність і загальні засади безпеки життєдіяльності, джерела, фактори, особливості небезпек, ризиків, загроз організму і внутрішньому світу людини, способи протидії їм на індивідуальному і суспільному рівнях. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям-екологам, психологам, педагогам, усім, хто переймається питаннями безпеки життєдіяльності людини.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: підручник / Т. І. Поніманська. — 2-ге вид., доповн. — К. : Академвидав, 2013. — 464 с. (Серія «Альма-матер»).

У вищій школі це видання здобуло популярність як навчальний посібник. Унесені зміни і доповнення, висока затребуваність у навчальному процесі забезпечили йому статус підручника. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде педагогам-практикам, усім, хто переймається вихованням дітей у дошкільному віці.

Попович М. Бути людиною / М. Попович. — К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2013.-223 с.

Праця являє собою спробу сформулювати погляд на цінності сучасного суспільства, який із певної позиції охоплював би різні сторони функціонування останнього. Автор прагнув обґрунтувати засобами, придатними для філософії сучасності, певний світогляд, який сьогодні, як і в інші часи, перебувае під загрозою. Це — світогляд гуманізму, що виходить із уявлення про людину як вищу й абсолютну цінність. Для студентів, науковців та усіх, хто цікавиться філософськими темами.

Харцій О.М. Візуальна психодіагностика : навч. посібник (модульний варіант) / О.М. Харцій. — Львів: Магнолія 2006. — 2012. — 224 с.

В навчальному посібнику розкрито систему знань про візуальну психодіагностику як науку, визначено рівень знань, умінь та навичок, які потрібні спеціалістам для успішного вирішення проблем під час ділового спілкування, пізнання ділового партнера. Навчальний матеріал викладено за модульним принципом. Він призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний вченими, аспірантами, фахівцями у сфері управління персоналом.

Психологія управління : курс лекцій / автор-укладач Л. О. Щоголєва. — Луцьк, 2014. — 180 с.

У пропонованій роботі представлено теоретичний матеріал до вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління», який може бути використаний як для підготовки лекцій викладачами, так і для самостійної роботи студентів магістратури з метою засвоєння останніми системи знань про сучасні тенденції в управлінні, роль і місце людини в управлінській діяльності, особливості використання методів психології управління в практичній діяльності керівника навчального закладу.

Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Редька — К. : Педагогічна думка, 2013. — 260 с.

Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови старшокласників; з’ясовано науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до побудови елективних курсів; схарактеризовано особливості організації самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної освіти педагогічні технології навчання тощо. Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів — майбутніх учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.

Рівкінд Ф. М. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. — 192 с.

Підручник є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Система вправ спрямована на вироблення основних умінь та навичок, передбачених програмою, на розвиток мислення, формування умінь аналізувати, самостійно робити висновки. Для учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ростоцька М. Є. Англійська мова : підручник для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови / М.Є. Ростоцька, О.Д. Карп’юк . — Тернопіль : Видавництво «Астон», 2013. — 192 с. : іл.

Підручник є основним компонентом навчально-методичного комплекту, розробленого на основі оригінальної авторської концепції креативного іншомовного навчання молодшого школяра, яка акцентує особливу увагу на ролі уяви та творчого розвитку учня у формуванні комунікативної компетенції. Книга продовжує серію навчальних видань авторів для початкової школи і містить навчальний матеріал, передбачений чинною Програмою Міністерства освіти і науки України з предмета «Англійська мова» для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням англійської мови.

Рудишин С. Д. Основи біогеохімії: навч. посіб. / С. Д. Рудишин. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 248 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто теоретичні і прикладні аспекти біогеохімії, основні біогеохімічні закони, принципи, теорії і категорії, біогеохімічні колообіги біогенних елементів, закономірності міграції радіонуклідів та пестицидів, принципи біогеохімічного районування ландшафтів, причини деградаційних процесів екосистем України. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться питаннями біогеохімії та геохімічної екології.

Л. Скорина Аналіз художнього твору : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика) / Л. Скорина. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 424 с.

Пропонована книга — систематичний навчальний посібник зі спецкурсу «Аналіз художнього твору», покликаний навчити студентів аналізувати художній твір в цілому й окремі його компоненти та елементи: тематику, проблематику, художню мову, сюжет, композицію тощо. У книзі також ідеться про основи методології й систему методичних прийомів роботи з художнім твором. Навчальний посібник адресований учням, студентам гуманітарних спеціальностей, учителям-словесникам.

Соборність України: погляд крізь століття : дайджест науково-дослідницьких робіт / Упоряд. Т. Л. Гінетова. — Чернівці : Букрек, 2012. — 148 с. : іл.

У рамках XII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, представлені науково-дослідницькі роботи переможців у номінації «Історія України і державотворення». Тематика традиційно висвітлює роль «малої Батьківщини» в житті людини, значення найважливіших історичних подій України та державотворення, утвердження патріотичних почуттів, ставлення до творчої спадщини великого Кобзаря, відомих і маловідомих героїв українського народу, рідного краю й отчого дому. Для істориків, краєзнавців, усіх патріотів України.

Сидоренко В. К. Трудове навчання : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. — Харків : Сиция, 2013. — 128 с. : іл.

У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління для початкової школи, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Її зміст спрямовано на формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає їм можливість самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Підручник містить завдання профорієнтаційного характеру. Для учнів 3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Сучасна українська мова: Синтаксис : підручник / А.К. Мойсієнко, І.М. Арібжанова, В.В. Коломийцева та ін. ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2013. — 238 с. — (Університетський підручник)

У підручнику висвітлено найголовніші питання синтаксису сучасної української літературної мови. Значний досвід авторів у викладанні університетського курсу сучасної української літературної мови уможливив розкриття складних категорійних понять синтаксису й типологічної системи речення як центральної синтаксичної одиниці. Спираючись на традиційні погляди, автори здійснили водночас сміливу спробу розробити нові концептуальні підходи до багатьох проблемних питань граматики, як-от: класифікація неповних та односкладних речень; статус опосередкованих означень у структурі простого речення, аналіз речень із кількома присудками, кваліфікація синтаксичних конструкцій із порівнянням, типологія вставності, перехідні явища в системі складних речень та інші. Теоретичні положення проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал і логіку лінгвістичного аналізу. Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова.

Топузов О.М. Загальна методика навчання географії: Підручник / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. — К.: ДНВП «Картографія», 2012.-512 с.

У підручнику викладено основні складники загальної методики навчання географії як вчення, що досліджує різні форми взаємодії навчання в процесі оволодіння учнями змістом географії у загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянуто теоретичні засади навчання географії, особливості його компетентісної орієнтації, методи педагогічного наукового дослідження у шкільній географії й ретроспективу її становлення на теренах України та за кордоном, а також характерні риси чинної системи шкільної географічної освіти. Викладено методику формування географічних компетенцій учнів, яка об’єднує сучасні методи й методичні прийоми навчання географії та безпосередні підходи до формування найважливіших компетенцій школярів. Для студентів і викладачів університетів і вищих навчальних закладів, передусім педагогічних, а також співробітників загальноосвітніх навчальних закладів та інших установ і організацій освітнього профілю.

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Упоряд. О. Реєнт. — К.: TOB «Видавництво «КЛІО», 2013.— 784 с.

У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914-1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потрясінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, активізації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпосередній суб’єкт. Пропонований том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, «українську карту» в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914- 1918 рр. та актуалізацію «українського питання», бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Захарійчук М. Д. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. — К. : Грамота, 2013. — 176 с.: іл.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти і побудований за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною. У навчальному змісті підручника використано текстоцентричні підходи, що дає змогу на основі тексту формувати основну комунікативну компетентність третьокласників. Уміщені тексти, прислів’я, приказки, легенди сприятимуть розвитку духовно-моральних якостей, емоційної й естетичної чутливості учнів. Видання призначене для учнів, учителів, методистів, батьків.

Карпухіна О. О. Фізика. 10 клас. Академічний рівень : збірник задач / О. О. Карпухіна, Ф. Я. Божинова, В. В. Хардіков.— 3-тє вид.— X. : Вид-во «Ранок», 2013,— 288 с.

Посібник відповідає чинній програмі з фізики для 10 класу (академічний рівень) і містить задачі, що диференційовані за трьома рівнями складності. Видання побудовано максимально зручно для учителя й учня; за кожною темою наведено приклади розв’язування типових задач. Посібник призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.

Основи християнської етики. 7 клас: навч. посіб. / В.М. Жуковський, В.В. Зоринська, Н.Д. Ковальчук та ін. — К.: Літера ЛТД, 2014.- 208 с.

 

Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. : за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. — Вид. 2-ге. випр. і доп. — К.,2013.-311 с.

Навчальний посібник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій. Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Соломаха С.О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 158 с.

У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури. Розкрито шляхи опанування її секретами. Розроблено технологію формування комунікативної культури викладачів як мистецтва діалогу особистості з художнім твором. Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов’язану з ціннісним ставленням людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у художньому творі. Матеріали, викладені у посібнику, створюють підґрунтя для формування аксіологічного ставлення до мистецтва і орієнтації особистості у світі духовних цінностей, що сприятиме творчій професійній діяльності викладачів мистецтва. Методичний посібник буде корисним для викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів, викладачів та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.

Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості : посібник / Е.О. Помиткін. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 144 с.

У змісті посібника розкрито основи цілісної психологічної теорії духовності та розвитку духовного потенціалу особистості, висвітлено методичні підходи до розв’язання проблеми психологічної діагностики показників духовного зростання людини. Розглянуто генезис уявлень про духовність та духовний потенціал особистості в історії світової психології. Запропоновано авторський підхід до вивчення духовного потенціалу людини, виокремлено мотиви та психологічні механізми розвитку духовного потенціалу особистості, наведено узагальнену психологічну модель особистості з високим духовним потенціалом. Особливу увагу в книзі приділено розробці психодіагностичного інструментарію, спрямованого на дослідження показників розвитку духовного потенціалу особистості, та результатам його впровадження. Книга може бути корисною науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам системи освіти, практичним психологам, студентам, а також широкому загалу, зацікавленому у власному духовному самопізнанні та вихованні дитини.

Дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи: монографія / Волинський В.П., Красовський О.С., Чорноус О.В., Якушина T.B. — К.: Педагогічна думка, 2013. — 304 с.

У монографії розглянуто дидактичні основи створення аудіовізуальних електронних засобів для середньої загальноосвітньої школи. Для вчителів, викладачів та слухачів системи підвищення кваліфікації, науковців.

Основи християнської етики. 7 клас : хрестоматія / упоряд. В. М. Жуковський, І. Є. Мазур. — К.: Літера ЛТД, 2014. — 224 с.

Хрестоматія є складовою навчально-методичного комплекту з курсу «Основи християнської етики» для 7 класу. В ній подано твори відомих українських і зарубіжних письменників з морально-етичної тематики. Призначена для вчителів християнської етики, учнів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання.

Рибалка В. В. Психологія і педагогіка праці особистості: посібник / В. В. Рибалка. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 136 с.

Головна мета посібника — дати читачам наукове уявлення про основні поняття сучасної психології і педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності і професійної підготовки українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу, що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний духовний, творчий, продуктивний потенціал. Цей підхід базується на використанні поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, ефективного здійснення професійної діяльності працівника. Призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, керівників і педагогічних працівників професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти. Може бути корисним для фахівців органів державної адміністрації та місцевого самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної і недержавної форм власності, роботодавців.

Яновицька Н. І. Формування граматичних умінь з української мови учнів початкових класів шкіл з польською мовою викладання. Методичний посібник / Н.І. Яновицька. — К.: Педагогічна думка, 2013. — 110 с.

Посібник складається з двох розділів. У першому з них розкрито теоретичні засади вивчення граматичного матеріалу української мови в школах з польською мовою навчання, зокрема розкрито психологічні особливості засвоєння української мови як другої, здійснено порівняльний аналіз граматичного матеріалу української і польської мов, висвітлено особливості формування граматичних умінь з української мови як другої. У другому розділі розглядаються способи презентації граматичного матеріалу, методи і прийоми його опрацювання, види вправ, а також зразки уроків, що стосуються вивчення різних частин мови. Посібник має прикладне значення і адресується вчителям-практикам, методистам, студентам.

Українська література. 9 клас: Хрестоматія-довідник (для шкіл з українською мовою навчання) Упорядник О. І. Борзенко.- X.: Вид-во «Ранок», 2013.— 656 с.— (Джерела)

Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література» для шкіл з українською мовою навчання. Поряд із літературними творами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Призначено для учнів 9 класу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання і вчителів української літератури.

Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку ЗНЗ: монографія / Щекатунова Г.Д., Тесленко В.В., Цимбалару А.Д., Гораш К.В., Пузіков Д.О., Варава В.Ю., Волченкова Г.М. За ред. Щекатунової Г.Д. — К. : Педагогічна думка, 2013. — 264 с.

Автори монографії розкривають теоретичні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу та досліджують його рівні у контексті сучасної педагогічної інноватики, надають практичну характеристику змісту інноваційних змін відповідно до рівнів інноваційного розвитку ЗНЗ; визначають організаційно-педагогічні умови, які забезпечують не лише інноваційний розвиток школи, але й становлення якісно нової та ефективної системи шкільної освіти. У монографії розглянуто процесуальні детермінанти інноваційного розвитку ЗНЗ, використання яких надасть системного характеру інноваційним змінам та забезпечить її прогнозування, проектування, моделювання. Розроблено науково-методичний супровід інноваційного розвитку ЗНЗ, що сприятиме виваженому, усвідомленому вибору освітніх новацій для практичної інноваційної діяльності шкіл. Робота може бути використана науковцями, які досліджують проблеми педагогічної інноватики, творчими педагогічними колективами, що переймаються впровадженням новацій в освітній процес навчального закладу, управлінцями загальної середньої освіти усіх рівнів, студентами та викладачами педагогічних ВНЗ, слухачами ІППО та усіма читачами, яким не байдуже майбутнє сучасної школи.

Світова література. 11 клас: Хрестоматія. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. 2-е вид. / Авт.-упоряд. І. Л. Столій.—X.: Вид-во «Ранок», 2013.— 736 с.— (Джерела)

Хрестоматія відповідає чинним програмам зі світової літератури. Оглядові статті допоможуть уявити загальну картину мистецького життя певної епохи. Розповіді про письменників, їхні життєві та творчі шляхи, естетичні пошуки покликані підготувати учнів до сприйняття художніх творів. Питання, завдання зосереджують увагу на ключових фрагментах твору, окремих образах, деталях, особливостях стилю письменника, допомагають усвідомити значущість художнього явища. Посібник призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Українська література. 10 клас. Профільний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О. І. Борзенко. — X.: Вид-во «Ранок», 2013. — 960 с. — (Джерела)

Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література. 10-11 класи. Профільний рівень». Поряд із літературними творами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури. Призначено для учнів 10 класу і вчителів української літератури.

Українська література. 10 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О. І. Борзенко.— X.: Вид-во «Ранок», 2013.— 624 с.— (Джерела).

Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література. 10- 11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень» для загальноосвітніх шкіл. Поряд із літературними творами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури. Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів української літератури.

Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш.— 4-те вид., доопр. і доп.— X.: Вид-во «Ранок», 2013.—192 с.— (Сучасна дошкільна освіта)

Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з урахуванням варіативних чинних програм із розвитку мовлення і навчання дітей дошкільного віку рідної мови в Україні та в країнах СНД. При укладанні програми і методичних рекомендацій було використано результати експериментальних досліджень автора та її наукової школи, а також практичний досвід дошкільних закладів і студентів факультетів дошкільного виховання.

Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 174 с.

У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах. У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історико-психологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури педагогів. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики розвитку складових духовної культури педагогічного персоналу, зокрема презентовано новий дослідницький інструментарій — опитувальник з вивчення рівня розвитку духовної культури педагога, що є колективною розробкою. Наведено результати апробації опитувальника та представлені психолого-педагогічні засоби розвитку компонентів духовної культури педагога у формі консультативної, тренінгової взаємодії та інших форм психологічної роботи. Книга може бути корисна вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник /Упорядник О. І. Борзенко.— X.: Вид-во «Ранок», 2013.— 576 с.— (Джерела)

Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень» для загальноосвітніх шкіл. Поряд із літературними творами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури. Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів української літератури.

Формування освітнього середовища профільної школи: колективна монографія / Піддячий М. І., Васьківський М. В., Доротюк В. І., Левченко Н. Г., Туташинський В. І., Кохан О. В., Ассанов М. О., Рогоза В. В., Коляновська М. С., Чудакова В. П. За ред. М. І. Піддячого. — К. : Педагогічна думка, 2013. — 200 с.

Монографія присвячена формуванню освітнього середовища профільної школи у царині забезпечення поступу особистості учня, що в системі загальної середньої освіти відображається такими основними поняттями і категоріями: соціалізація, адаптація, навчально-виховний процес, зміст і якість освіти, професійна орієнтація, професійне самовизначення, допрофесійна і професійна підготовка, розвиток, саморозвиток, самоорганізація, самовдосконалення, формування, компетентності, технології, засоби праці, продуктивні сили. Включені матеріали розкривають теоретико-методичні засади спрямування особистості в систему соціальних і професійних відносин на різних етапах розвитку із врахуванням вікових особливостей, за рахунок формування знань, умінь, якостей, цінностей, норм тощо, які дозволяють їй функціонувати в умовах швидкозмінного середовища. Для системи загальної середньої освіти та студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний в Інститутах післядипломної педагогічної освіти, психологами, управлінцями, соціальними працівниками, науковцями психолого-педагогічної проблематики, докторантами, аспірантами.

Коновець C.B. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів : посібник / C.B. Коновець. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 148 с.

У посібнику розглядаються естетичні та етичні засади професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів. Викладено особливості та витоки професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва і визначено передумови її творчої спрямованості. Представлено теоретичні та методичні основи викладання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах. Обґрунтовується сутність феномену «оптимізація» та розглядаються критерії оптимізації педагогічного процесу загалом і професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва у сучасних вищих навчальних закладах зокрема. Описано способи оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів. У додатках подано методичні розробки тестів, лекцій, тренінгівих і практичних занять, творчих вправ, орієнтовних планів уроків тощо. Для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, аспірантів, докторантів, вчителів образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, а також усіх зацікавлених проблемами викладання образотворчого мистецтва у навчальних закладах різних рівнів та типів.

Світова література. 9 клас : хрестоматія / Упоряд. І. Л. Столій. X.: Вид-во «Ранок», 2013. — 416 с.

Хрестоматія відповідає чинній програмі зі світової літератури. Посібник містить усі твори за шкільною програмою, вступні нариси до кожного розділу, відомості про життєвий і творчий шлях письменників, запитання і завдання. До текстів, які вперше внесені до шкільної програми, надаються запитання для їх детального аналізу і кращого розуміння. Посібник призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи: методичний посібник/ Піддячий М.І., Доротюк В.І., Левченко Н.Г., Туташинський В.І., Чудакова В.П., Кохан О.В., Аесанов М.О., Рогоза В.В., Коляновська М.С. — К. : Педагогічна думка, 2013 — 144 с.

У методичному посібнику пропонується сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів проведення навчально-виховної роботи за допомогою інформаційного простору, спрямованого на вирішення проблем підготовки старшокласників до життя та праці; формування освітньо-виховного простору із врахуванням суспільної і соціально-економічної спрямованості; формування соціально-професійно зорієнтованого освітньо-виховного простору; формування та використання навчально-виховного комплекту для старшої школи і періодичності його корегування в залежності від напрямів і динаміки розвитку; використання Інтернет-технологій в освітньому середовищі профільної школи; визначення базових і спеціальних знань й вмінь з метою формування компетентностей; організації професійної орієнтації старшокласників в умовах освітнього середовища профільної школи.

Плазовська Л. В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін: Навч. посіб. / Л.В. Плазовська — К.: Кондор-Видавництво, 2013. — 258 с.

Зміст посібника розроблено з урахуванням чинної програми з дисципліни «Декоративне мистецтво» для студентів вищих навчальних закладів, що оволодівають фахом вчителя образотворчого мистецтва. Актуальність посібника полягає у зверненні до одвічних джерел духовності й культури, що живлять естетичну сферу особистості. Навчальний посібник розроблено доцентом кафедри образотворчого мистецтва Інституту педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова, членом Національної спілки художників України Л. В. Плазовською. В роботі розглянуто питання використання потенціалу декоративного мистецтва в процесі естетичного виховання студентів і школярів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів мистецьких факультетів, що освоюють фах образотворчого профіля, а також для вчителів образотворчого мистецтва, художників-педагогів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та методистів художніх студій та гуртків шкіл різного типу.

Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. — Вид. 7-ме, випр. — К.: Літера ЛТД, 2013. — 416 с.

У посібнику наголошено на основних ознаках офіційно-ділового стилю, подано писемну форму його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх складання, запропоновано завдання різного ступеня складності. Увиразнено індивідуальні та колективні форми усного спілкування. Виклад матеріалу доповнено правилами орфографії та пунктуації в таблицях. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто дбає про високу культуру спілкування у професійній сфері.

Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 632 с.

Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво». Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб’єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з’ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми. Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.

Лихолат С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. — К. : Знання, 2013. — 367 с.

Мета навчального посібника «Етика бізнесу» — формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спілкування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо. Для студентів усіх спеціальностей економічних напрямів, викладачів, слухачів післядипломної освіти, практиків.

Фізична культура в школі: навчальна програма для 1-4, 5-9 класів загальноосвіт. навч. закладів. — К. : Літера ЛТД, 2013.-352 с.

Програма «Фізична культура» для 1-4 класів запроваджується у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин. Складається з пояснювальної записки і таких розділів: «Теоретично-методичні знання», «Способи рухової діяльності», «Додатки». На відміну від попередніх, у цій програмі навчальний матеріал розподілений за «школами», до яких увійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності, а не за видами спорту. Навчальна програма для 5-9 класів побудована за модульною системою. Вона містить інваріантну (обов’язкову) та варіативну складові. До інваріантної частини належать: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із модулів, запропонованих навчальною програмою, які розроблено на п’ять років. Вони містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, потрібного для освоєння модуля.

Хорошковська О. Н. Теоретико-методичні засади навчання української мови і мовлення у школах І ступеня з мовами викладання національних меншин України : монографія / О. Н. Хорошковська. — К. : Педагогічна думка, 2013. — 160 с.

Зазначена монографія є першим монографічним дослідженням проблеми навчання української мови у школах І ступеня зазначеного типу. Вона складається з трьох розділів. Перші два присвячено теоретичним питанням методики (психологічним й загальнодидактичним), що стосуються психологічних закономірностей оволодіння українською мовою, цілей, методів, прийомів навчання, підходів до визначення змісту навчання тощо. У третьому розділі розкриті методи і прийоми навчання кожного розділу програми: формування усного мовлення (1-й клас); навчання української грамоти (2-й клас); вивчення мовного та правописного матеріалу (3-4 класи). Зазначений посібник адресується учителям та методистам, викладачам і студентам ВНЗ І і II ступеня акредитації тих регіонів України, в яких працюють школи з національними мовами навчання.

Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець XIX — поч. XXI ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. — К. : ВЦ «Академія», 2013 . — (Серія «Альма-матер»). Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. — 2013. — 512 с. Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. — 2013.— 624 с.

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Перший том — «У пошуках іманентного сенсу» — містить дослідження передумов становлення і розвитку українського модернізму, аналіз творів перехідного періоду, а також передмодерністської та ранньої модерністської лірики. Другий том — «У пошуках іманентного сенсу» — завершує дослідження передмодерністських і ранніх модерністських явищ національного письменства.

Кочан І. М. Українська наукова лексика: міжнародні компоненти в термінології : навч. посіб. / І. М. Кочан. — К. : Знання, 2013. — 294 с.

У посібнику детально розглянуто специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови. Порушено дискусійні проблеми оновлення українського фахового лексикону, пов’язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності. Для студентів філологічних спеціальностей, аспірантів і викладачів. Посібник буде корисним також науковцям, спеціалістам з нових галузей, покликаних до життя науково-технічним прогресом, що потребують своєї мовної бази.

Зеленько A.C. Загальне мовознавство : навч. посіб. / A.C. Зеленько. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 380 с.

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці XX століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Загальне мовознавство». Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством.

Музичне мистецтво Волині XIX-XX століття : колективна монографія / В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова, О. Шевченко, Л. Філоненко, М. Новакович, Г. Бернацька, А. Єфіменко ; за заг. ред. П. Й. Шиманського. — Луцьк : ПВД «Твердиня», 2012. — 156 с.

Запропонована колективна монографія — результат роботи над держбюджетною темою: «Проблеми дослідження та збереження мистецької спадщини Волині»; присвячена історії розвитку музичного мистецтва Волині ХІХ-ХХ століття.

Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 232 с.

У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку. Вони містять теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників та практичну, яка висвітлює діагностичні методики, анкети, опитувальники, нестандартні та оригінальні завдання, діагностичні критерії, що дають змогу вивчити вікові та індивідуально- психологічні особливості, визначити рівень їх розвитку, надійно спрогнозувати тенденції і характерні труднощі у психічному розвитку кожної дитини, окреслити адекватні способи педагогічного впливу, а також розв’язати завдання особистісно-оріентованої взаємодії дорослого і дошкільника. Матеріали посібника будуть корисні викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам дошкільних закладів освіти (вихователям, психологам, соціальним працівникам), батькам та іншим.

Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. — К. : Знання, 2013. — 327 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти педагогіки вищої школи з позицій сучасних вимог до організації навчально-виховного процесу та підготовки фахівців епохи інформаційного суспільства. Акцентовано на питаннях реалізації завдань Болонського процесу. Для студентів, магістрів, аспірантів і науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти.

Пихтіна Н. П. Основи педагогічної техніки: навч. посіб. / Н.П. Пихтіна. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 316 с.

У посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з навчальної дисципліни «Основи педагогічної техніки», вибіркової дисципліни професійної підготовки фахівців дошкільної освіти. У додатках до посібнику зібрані зразки виконання завдань для самостійної роботи студентів та індивідуальних творчих завдань. Навчальний посібник може бути доцільним у роботі студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ, викладачам, вихователям ДНЗ, педагогам.

Психологія мас : навчальний посібник / автор-упорядник Я.Є. Кальба. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012.— 208 с.

Посібник розроблено на основі авторського курсу та програми «Психологія мас. Спеціальність: 6.030200 Журналістика» для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Посібник рекомендовано студентам для вивчення навчальної дисципліни «Психологія мас»; викладачам вищих навчальних закладів, які читають курси психолого-педагогічного спрямування; працівникам соціальної сфери; практичним психологам та усім зацікавленим проблемою формування психології мас. Видання синтезує матеріали праць соціальних та політичних психологів-науковців і практиків, а також узагальнює власний досвід автора-упорядника як практичного психолога й викладача психології мас вищих навчальних закладів.

Брич В.Я. Психологія управління: Навчальний посібник / Брич В.Я., Корман М.М. — К.: Кондор-Видавництво, 2013. — 384 с.

Наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни «Психологія управління»: теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, ділові та рольові ігри, кейси, психологічні тести та список рекомендованої літератури. Сприятиме формуванню у студентів теоретичних і практичних знань з питань психології управління. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та фахівців, які займаються питаннями психології управління.

Яртись А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 423 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст, структуру і функції релігієзнавчої науки. Проаналізовано релігієзнавчі концепції про походження релігії та її сутність, з’ясовано функції релігії, її роль у житті людини та в історії суспільства. Значна увага приділена дослідженню типів історичних релігій — родоплемінних релігійних вірувань, національно-державних і світових релігій: буддизму, християнства, ісламу. Розглянуто витоки християнства, його еволюцію та вплив на духовне життя суспільства. Поряд із традиційними релігіями охарактеризовано новітні релігійні течії та рухи. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс релігієзнавства. Книга буде корисною для викладачів, науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії релігії, її розвитку.

Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. — К. : Кондор-Видавництво, 2013. — 350 с.

Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова за професійним спрямуванням» для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості. Для педагогів-словесників, студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів військового, юридичного, медичного, фінансово-економічного, міжнародних відносин, педагогічного, мистецького (театр, кіно, архітектура, живопис) спрямування, для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів з профорієнтаційною метою, для факультетів україністики зарубіжних навчальних закладів. Для всіх шанувальників української державної мови.

Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. — К. : Академвидав, 2013. — 224 с. — (Серія «Альма- матер»).

Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, сучасні проблеми економічного і політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде фахівцям із міжнародної політики, права, економіки, журналістам, а також усім, хто цікавиться інтеграційними процесами в Європі.

Аристова Л. С. Музыкальное искусство : учеб. для 2 кл. / Л. С. Аристова, В. В. Сергиенко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 128 с. : ил.

В учебнике, созданном согласно требованиям нового Государственного стандарта начального общего образования в отрасли «Искусство» и учебной программы «Музыкальное искусство» поданы материалы, направленные на формирование и развитие у учеников комплекса ключевых, межпредметных и предметных (музыкальных) компетентностей в процессе восприятия и практической деятельности. Эта учебная книга стала победителем Всеукраинского конкурса рукописей учебников для начальной школы. В учебнике помещены ноты и тексты песен. Для учащихся 2-х классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения, учителей начальной школы, методистов, студентов педагогических колледжей и высших учебных заведений педагогического направления, родителей.

Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл./ О.М. Авраменко. — К.: Грамота, 2013. — 288 с.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі з української літератури. Видання підготовлено відповідно до нової концепції літературної освіти. Підручник містить художні твори, відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників. Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтовані на вікові особливості п’ятикласників.

Основи здоров’я: підручник для 5-го кл. загальноосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Видавництво «Алатон», 2013. — 180 с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів. Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних технологій, зокрема інтерактивних методів.

Бех И.Д. Основы здоровья: учеб. для 2-го кл. общеобразов. уч. завед. / И. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К. : Алатон, 2012. — 136 с.

Учебник создан в соответствии с программой по основам здоровья для учащихся 2-го класса общеобразовательных учебных заведений. Содержание учебника направлено на развитие жизненных навыков, способствующих здоровью, безопасности и гармоничному развитию учащихся. Учебник разработан в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Содержащиеся в нём материалы не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО. За предоставленную информацию несут ответственность авторы.

Біленька-Свистович Л.В. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (1-й рік навчання) / Л.В. Біленька, Є. Ковалевський, М.О. Ярмолюк.- Чернівці: Букрек, 2013.- 224 с.: іл.

 

Богданович М.В. Математика: учеб. Для 2 кл. общеобразоват учеб. заведений с рус. яз. обучения: пер. с укр. / М.В. Богданович, Г.П. Лишенко.- К.: Генеза, 2012.- 160 с.: ил.

 

Основи здоров’я : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т.Є. Бойченко, C.B. Василенко, Н.І. Гущина та ін. — К. : Генеза, 2013. — 208 с. : іл.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОНмолодьспорту України. Підручник складається з чотирьох розділів, матеріали яких підкажуть, як навчитися організовувати свій день, навчать бути відповідальним, розкажуть про правила спілкування з дорослими, однолітками, сім’єю. Учні навчаться обирати види активного відпочинку і загартовування для зміцнення організму.

Бондарева Е. Е. Интегрированный курс «Литература» (русская и мировая): учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. завед. с обуч. на рус. яз. / Е.Е. Бондарева, Н.И. Ильинская, В.И. Мацапура, Г.В. Биткивская. — К.: Грамота, 2013. — 296 с.

Учебник содержит материал, соответствующий действующей программе по литературе (русская и мировая) для общеобразовательных учебных заведений — художественные произведения, теоретические сведения, теоретико-литературные понятия, методический аппарат. С целью повышения эффективности использования предложенных материалов в учебнике предусмотрены тематические рубрики.

Бориско Н. Ф. Німецька мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл./ Н.Ф. Бориско, М.М. Сидоренко, Л.В. Горбач, Л.П. Савченко, О.О. Паршикова, Г.М. Мельничук. — К. : Грамота, 2012. — 176 с. : іл.

Підручник створений відповідно до програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається із семи розділів, які поділені на уроки. Кожен урок містить матеріал для формування навичок і розвитку вмінь другокласників в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. У підручнику подано ігри- змагання, рольові ігри, проектні роботи. Для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів і вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Быкова Е.И. Русский язык: учеб. Для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обуч. на русском языке / Е.И. Быкова, Л.В. Давидюк, Е.С. Снитко, Е.Ф. Рачко.- К.: Видавничий дым «Освыта», 2013.- 240 с.: илл.

 

Давидюк Л.В. Русский язык (5-й год изучения): учеб. для 5 кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на украинском языке / Л.В. Давидюк.- К.: Видавництво «Світоч», 2013.- 320 с.: илл.

 

Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. Для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак.- К.: Генеза, 2012.- 160 с.

 

Глазова О.П. Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.П. Глазова.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 272 с.: іл.

 

Грущинська І.В. Природознавство: підруч. для 2 кл. / І.В. Грущинська.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.- 160 с.

 

Ходзицька І.Ю. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / І.Ю. Ходзицька, Н.М. Павич, О.В. Горобець, О.І. Безносюк. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — 160 с. : іл.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОНмолодьспорту України. Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післяди- пломної педагогічної освіти: науково-методичний посібник/ Ващенко Л.М., Чміль А.І., Пустова Т.В., Гаєвська Л.А, Драч І.І., Даниленко Л.І., Софій Н.З., Паламарчук А.Ф., Гринивецька Н.М., Маслов В.І.; За наук. ред. Ващенко Л.М. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 140 с.

Науково-методичний посібник є першою спробою узагальнення сучасних і обгрунтування нових підходів до організації підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти України. Основна увага приділяється питанням інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти, обгрунтуванню наукових основ підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників; концептуальним підходам до формування інноваційного середовища в закладах післядипломної педагогічної освіти. Розкрито можливості трансформації європейського досвіду освітніх реформ вищої школи у вітчизняній системі ППО. Зміст посібника відображає сучасну модель організації навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації в умовах соціально-економічних й загальнокультурних змін; дозволяє опанувати технологіями планування навчального процесу, адміністративної діяльності, методикою оцінювання результатів навчання у контексті андрагогічних вимірів. Посібник рекомендовано фахівцям, науково-педагогічним працівникам та керівникам системи післядипломної освіти, молодим ученим, представникам органів державного управління освітою, а також тим, кому небайдужі проблеми освіти дорослих.

Істер О.С. Математика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.С. Істер. — К. : Генеза, 2013. — 368 с. : іл.

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».

Калініна Л.В. Англійська мова: підруч. для 5-го кл. спеціаліз. шк. з поглибленим вивч. англ. мови / Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич.- К.: Генеза, 2013.- 256 с.

 

Карп’юк О. Д. Англійська мова: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль: Видавництво «Астон», 2012. — 136 с. : іл.

Підручник розроблено на основі авторської концепції позитивної мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови. Книга продовжує серію для початкової школи і містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Англійська мова» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник є основним компонентом навчально-методичного комплекту і передбачає використання комунікативно-ігрової методики.

Клименко Ю.М. Французька мова: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / Ю.М. Клименко.- К.: Генеза, 2013.- 208 с.

 

Кондратова Л.Г. Музичне мистецтво: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.Г. Кондратова.- Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013.- 176 с.: іл.

 

Корнієнко М. М. Сходинки до інформатики : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — X. : Видавництво «Ранок», 2012. — 144 с. : іл.

 

Коршевнюк T.B. Природознавство : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий; за заг. ред. О.Г. Ярошенко. — К. : Генеза, 2013. — 256 с.: іл.

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та із чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ — механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо. У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв’язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.

Лапшина И.Н. Литературное чтение: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / И.Н. Лапшина, Т.Д. Попова.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.- 160 с.

 

Ломаковская А. В. Ступеньки к информатике : учебн. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. В. Ломаковская, Г. А. Проценко, И. Я. Ривкинд, Ф. М. Ривкинд. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 160 с.: илл.

 

Масол Л.М. Музичне мистецтво: підруч. для 5 кл. для загальноосвіт. навч. закл. / Л.М. Масол, Л.С. Аристова.- Харків: Сиция, 2013.- 160 с.: іл.

 

Мерсіянова Г. М. Професійно-трудове навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей: посібник / Мерсіянова Г. М. — К.: Педагогічна думка,2012. — 80 с.

Посібник створено на основі узагальнення існуючих досліджень з проблеми трудового навчання розумово відсталих школярів, власних багаторічних досліджень автора та вивчення практики роботи спеціальних шкіл. Посібник призначено для учителів трудового навчання, а також для викладачів та студентів, дефектологічних факультетів.

Мерзляк А.Г. Математика: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір.- Х.: Гімназія, 2013.- 352 с.: іл.

 

Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська.- К.: ВД «Освіта», 2013.- 256 с.

 

Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К. : Школяр, 2012. — 144 с.: іл.

Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників для початкової школи у номінації «Музичне мистецтво». Він створений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, базової програми з музичного мистецтва та авторської концепції підручників для 1-4 класів. Підручник вирізняється інноваційною тематичною структурою. Його зміст ознайомлює учнів із витоками й емоційно-змістовим розмаїттям музичних творів, особливостями мови та розвитку музики.

Мякушко О.І. Психологічний супровід корекційно-реабілітаційного навчання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю: наук.-методичний посібник / Мякушко О. І. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 128 с. з іл.

У посібнику представлено результати аналізу вітчизняних та зарубіжних науково-методичних підходів до корекційно-реабілітаційного навчання і виховання дітей шкільного віку з помірною розумовою відсталістю; визначено складові організації навчального процесу (особливості структурування освітнього середовища), що обумовлюють ефективність шкільного навчання дітей цієї категорії; охарактеризовані особливості засвоєння ними програмового матеріалу з предмету «Я і Україна» (Довкілля)«; викладений зміст спеціально розроблених комплексів навчально-розвивальних завдань для діагностики і формування уявлень учнів про довкілля, а також формування базових дій та операцій (тобто, чотирьох з універсальних категорій, необхідних для засвоєння і розширення початкових уявлень дітей про світ: простір, час, якість і кількість), які забезпечують достатній рівень засвоєння програмового матеріалу з предмета «Я і Україна (Довкілля)». Посібник адресується педагогам, психологам, студентам, аспірантам і батькам.

Науменко В.О. Літературне читання: українська мова для загальноосвітніх навч. закл. з навчанням укр. мовою: підручник для 2 кл./ В.О. Науменко.- К.: Генеза, 2012ю- 160 с.: іл.

 

Несвіт A.M. Англійська мова: підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К. : Генеза, 2012. — 160 с.: іл.

Підручник «Англійська мова» (2-й рік навчання) створений на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно-орієнтованого підходів до навчання англійської мови. Уніфікований комплекс вправ і завдань дозволяє сформувати в учнів уміння і навички говоріння, аудіювання, читання й письма. У підручнику подано також англо-український словник.

Несвіт A.M. Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загально- освіт. навч. закл./ A.M. Несвіт. — К. : Генеза, 2013. — 224 с.

Підручник «АНГЛІЙСЬКА МОВА» створений відповідно до нової програми з іноземних мов (2012 р.) і рекомендований для оволодіння англійською мовою у 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів (п’ятий рік навчання). Він є складовою навчально-методичного комплекту і продовжує серію НМК для учнів початкових класів автора A.M. Несвіт. Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. В ньому дотримано загальнодидактичні принципи посильності, логічності, доступності, активності та наочності у навчанні.

Ніколенко О. М. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.М. Ніколенко, Т.М. Конєва, О.В. Орлова та ін. — К.: Грамота, 2013. — 296 с.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій програмі зі світової літератури. У ньому вміщено інформацію про зарубіжних письменників, художні тексти в класичних і сучасних перекладах, відомості про зв’язок літератури та культури різних країн. Запропоновано інтерактивні технології вивчення літературних творів, різноманітні рубрики, що розкривають красу художнього слова. Підручник сприятиме залученню учнів до здобутків художньої літератури, підвищенню мотивації вивчення української та іноземних мов.

Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання: навч. посіб. / В.В. Олійник, В. О. Гравіт; Л. Л. Ляхоцька [та ін.];. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 210 с.

У посібнику широко представлені результаті НДР «Організація кредитно-модульного навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти», подано аналіз стану освітньої діяльності ВНЗ ППО, описані структурно-функціональну модель та технологія впровадження ЄКТС в освітню діяльність та їх нормативне, методичне та інформаційне забезпечення. Обгрунтовано доцільність застосування технологій дистанційного навчання в ЄКТС. Для керівників освіти, викладачів навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти, працівників органів управління освітою, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів.

Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 кл. / О. В. Калініченко, В. В. Сергієнко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 144 с.

У підручнику, укладеному відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво» та відповідної базової навчальної програми «Образотворче мистецтво», подані матеріали, що сприяють посиленню ролі образотворчих мистецтв в особистісному становленні учнів. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Оригінальність подання матеріалу полягає в тому, що для оптимального художньо-естетичного розвитку молодших школярів зміст підручника побудовано за наскрізним тематичним принципом і з урахуванням варіативності художньо-практичних завдань, які учень самостійно вибирає з кількох запропонованих варіантів, що дає змогу втілити особистісно-розвивальну парадигму освіти. Для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, батьків, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування.

Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: збірник наукових праць. Вип. 7 /ав.: Біндюг С.Є., Блеч Г.О., Бобренко І.В., Висоцька A.M., Ґава O.Л., Ганіслав І.М., Гладченко І. В., Депутат Н.І., Дуброва І.М., Качанова О. В., Кобильченко В. В., Крупей Р.Я., Лощених В.П., Мельниченко М. В., Мерсіянова Г. М., Мозолюк-Коновалова О.М., Прокопенко О. А., Семешко Г. А., Супрун М. О., Трикоз С. В., Чеботарьова О. В.; За ред. Т. В. Сак. — К.: Педагогічна думка, 2012 — 120 с.

Збірник містить статті з актуальних проблем теорії і практики олігофренопедагогіки та спеціальної психології. Представлено результати теоретичних, практичних та експериментальних досліджень проблем навчання і виховання розумово відсталих дітей, надаються рекомендації стосовно їх впровадження в практику, здійснюється екскурс в історію проблеми. Адресовано науковцям, учителям, вихователям, психологам закладів спеціальної освіти, працівникам соціальної служби, студентам дефектологічних факультетів педагогічних університетів, аспірантам, всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси / [В.І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н.В. Гузій, Ю.С. Осокіна, Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова. Г.О. Штомпель]; За ред. В. І. Саюк, Є.Р. Чернишової. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 164 с.

У дидактичних матеріалах містяться програми навчальних дисциплін і спецкурсів для організації навчання аспірантів і здобувачів. Вони, на думку авторів, дадуть аспірантам і здобувачам цілісне уявлення про науку як систему знань і засіб пізнання, сформують погляди на методологію наукового дослідження, покажуть значення і можливості педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу, дадуть можливість практично познайомитися з технологією проектної діяльності тощо.

Основи здоров’я: Підручник для 2-го кл. загальноосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. — К.: Видавництво «Алатон», 2012. — 136 с.

Підручник «Основи здоров’я» створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст підручника спрямовано на розвиток життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку учнів.

Пахомова Т.Г. Англійська мова: Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (1-й рік навчання) / Т.Г. Пахомова.- К.: методика Паблішинг, 2013.- 152 с.

 

Перевірка бібліотечних фондів : методичні рекомендації / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. М. Доркену ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; рецензенти: Л. В. Савенкова, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, І. П. Білоцерківець]. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 48 с. — (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; Випуск 11).

Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги бібліотечним працівникам мережі освітянських бібліотек МОНмолодьспорту України та НАПН України для виконання комплексу заходів, спрямованих на перевірку бібліотечних фондів. У посібнику висвітлено завдання, основні етапи, види і способи перевірок та оформлення результатів, які розглядаються як складові традиційного методу збереження фонду в бібліотечному технологічному процесі та виконують контролюючу функцію обліку фонду в бібліотеках.

Полякова Т.М. Русский язык: учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. языке (1-й год обуч.) / Т.М. Полякова, Е.И. Самонова.- К.: Генеза, 2013.- 256 с.: илл.

 

Історія України (Вступ до історії): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / О.І. Пометун, І.А. Костюк, Ю.Б. Малієнко.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 192 с.: іл.

 

Редько В.Г. Іспанська мова: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання) / В.Г. Редько, В.І. Береславська. — К. : Генеза, 2013. — 192 с. : іл.

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння іспанською мовою у 5 класі як другою іноземною. Система вправ і завдань, раціонально організований мовний, мовленєвий та ілюстративний матеріал, засоби орієнтування дозволяють учням оволодіти іспаномовним спілкуванням в усній та писемній формі. Підручник містить короткий граматичний довідник, вирази класного вжитку та іспансько-український словник.

Ростоцька М. Є. Англійська мова : підручник для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням англійської мови / М.Є Ростоцька, О.Д. Карп’юк. — Тернопіль : Видавництво «Астон», 2012. — 160 с. : іл.

Підручник є основним компонентом навчально-методичного комплекту, розробленого на основі оригінальної авторської концепції креативного іншомовного навчання молодшого школяра, яка акцентує особливу увагу на ролі уяви та творчого розвитку учня у формуванні комунікативної компетенції. Книга продовжує серію навчальних видань авторів для початкової школи і містить навчальний матеріал, передбачений чинною Програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Англійська мова» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням англійської мови.

Ривкінд Й.Я. Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.A. Чернікова, В.В. Шакотько. — К. : Генеза, 2013. — 200 с.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить диференційовані запитання та завдання для самоконтролю, цікаві рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що ...», «Для тих, хто працює з Windows 7». Також у підручнику вміщено 6 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.

Самонова Е.И. Русский язік: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на укр. яз. / Е.И. Самонова, В.И. Стативка, Т.М. Полякова.- К.: Генеза, 2012.- 160 с.

 

Савченко О.Я. Літературне читання: підруч. для 2 кл. / О.Я. Савченко.- К.: ВД «Освіта», 2012.- 160 с.: іл.

 

Сильнова Э.С. Русский язык: учеб. для 2-го кл. общеобразоват. учебн. заведений с обучением на рус. яз./ Э.С. Сильнова, Н.Г. Каневская, В.Ф. Олейник.- К.: Генеза, 2012.- 160 с.

 

Сотникова С. І. Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «Н@llо, Freunde!» / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова. — X.: Ранок, 2013. — 192 с.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 5 класах загальноосвітніх шкіл. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, автентичних пісень і римувань. Виклад супроводжується яскравими ілюстраціями. Підручник є складовою навчально-методичного комплексу разом із робочим зошитом, зошитом для контролю знань, книгою для вчителя, книгою для читання, аудіо- диском. Для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Сотникова С. І. Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів «Deutsch lernen ist super!» / C. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. — X.: Ранок, 2013. — 240 с.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 5 класах загальноосвітніх шкіл. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного комплексу разом із робочим зошитом, зошитом для контролю знань, книгою для вчителя, книгою для читання, аудіодиском. Для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну.

Сидоренко М. М. Німецька мова (перший рік навчання): підруч. для 5 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М.М. Сидоренко, О.А. Палій — К.: Грамота, 2013. — 296 с.: іл.

Підручник є частиною навчально-методичного комплекту «Німецька мова» для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які розпочинають вивчати німецьку як другу іноземну мову. Видання містить 8 розділів, які складаються з певної кількості уроків для закріплення та узагальнення навчального матеріалу. Підручник сприяє формуванню в учнів навичок і розвитку умінь як в усному (говоріння, аудіювання), так і в писемному (читання, письмо) мовленні.

Сидоренко В. К. Трудовое обучение : учеб. для 2 кл. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянец. — Харьков : Сиция, 2012. — 128 с. : ил.

В учебнике в соответствии с требованиями Государственного стандарта начального общего образования и базовой учебной программы заложены возможности для реализации всех содержательных линий отрасли: ручные техники обработки материалов, техническое творчество, декоративно-прикладное искусство, самообслуживание. Учебник содержит задачи профориентационного характера. Для учащихся 2 класса общеобразовательных учебных заведений, учителей начальной школы, методистов, студентов педагогических колледжей и высших учебных заведений педагогического профиля, родителей.

Сидоренко В.К. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / В.К. Сидоренко, Т.С. Мачача, В.П. Титаренко, С.П. Павх, Г.М. Гаврилюк.- Харків: Сиция, 2013.- 240 с.

 

Сидоренко В.К. Трудове навчання (для хлопців): підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закладів/ В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедєв, А.М. Гедзик, В.В. Юрженко .- Харків: Сиция, 2013.- 256 с.: іл.

 

Тарасенко Н.А. Математика: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Н.А. Тарасенко, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.- 352 с.

 

Терещук Б.М. Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Б.М. Терещук, В.К. Загорний, В.М. Гащак, Р.М. Лещук.- К.: Генеза, 2013.- 176 с.: іл.

 

Власов B.C. Історія України (Вступ до історії) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / B.C. Власов. — К. : Генеза, 2013. — 256 с. : іл.

Підручник Історія України (Вступ до історії) створено відповідно до нової навчальної програми з історії України для 5 класу. Основний зміст навчальної книги побудовано на українознавчих засадах. Запропонована в підручнику методика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові лінії навчального курсу. У текстових (основний текст, адаптовані до вікових особливостей історичні документи) та позатекстових (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компонентах підручника, спрямованих на формування історичного мислення у школярів, враховано принципи й підходи компетентнісно орієнтованого навчання історії.

Волощук Є.В. Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Волощук. — К. : Генеза, 2013. — 256 с.

Підручник ознайомлює з художніми творами світової літератури, вивчення яких передбачено програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 2012 р. Видання містить інформацію про життя і творчість авторів художніх текстів, пропонованих для вивчення; орієнтовні рекомендації для самостійного читання; цікаві рубрики, що висвітлюють різні аспекти й контексти літературних творів; систему диференційованих запитань і завдань, а також добірку ілюстрацій. Побудова підручника сприятиме ґрунтовному засвоєнню школярами програмового матеріалу й забезпечить усебічний розвиток їхніх читацьких компетенцій.

Ярошенко О.Г. Природознавство: підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко.- К.: Видавництво «Світоч», 2013.- 240 с.: іл.

 

Єрмоленко С. Я. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова. — К. : Грамота, 2013. — 296 с.

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це відомості про словосполучення і речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв’язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Заболотний О.В. Українська мова. 5 клас.: підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний.- К.: Генеза, 2013.- 256 с.

 

Захарійчук М. Д. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. з навч. укр. мовою. — К. : Грамота, 2012. — 176 с.: іл.

Підручник написаний відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Реалізацію завдань мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльнісної змістових ліній забезпечують уривки з оповідань, легенди, загадки, казки, скоромовки, лічилки. Запропоновані вправи спрямовані на формування мовних, мовленнєвих, інтелектуальних і творчих умінь другокласників. Для учнів 2 класу, методистів, учителів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів, батьків.

Железняк С. Н. Изобразительное искусство : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. завед. /С. Н. Железняк, О. В. Ламонова. — К. : Генеза, 2013. — 176 с.

Из учебника «Изобразительное искусство» ученики узнают о том, что такое искусство и какие существуют виды изобразительного искусства, о видах графики и ее техниках, о приемах композиции, о видах живописи, о скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, о сочетании разных видов искусства, а также о творчестве известных украинских и зарубежных художников.

Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практнчної

конференції (Частина 1). — Луцьк: Луцький педагогічний коледж, 2013. — 344 с. У збірнику розміщено матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців на сучасному етапі». Педагоги та студенти вищих навчальних закладів окреслили оптимальні шляхи модернізації структури та змісту вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Колупаєвої A.A. — К.: Видавнича група «A.C.K. », 2012. — 124 с.

У посібнику представлено програму і навчально-тематичний план курсу «Диференційоване викладання в інклюзивному класі», а також теоретичні та навчально-методичні матеріали до нього. Особлива увага приділяється технології диференційованого викладання, специфіці організації роботи учнів на уроці з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, планування уроків на основі аналізу курикулуму та добору методів викладання. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічних працівникам, педагогам-практикам.

Інклюзивна освіта. Посібник для батьків. Досвід Канади: посіб. — К.: Паливода A.B., 2012. — 120 с.

Посібник «Інклюзивна освіта. Посібник для батьків» — це добірка матеріалів для батьків дітей з особливими потребами, яка допоможе зорієнтуватися в найрізноманітніших питаннях, що стосуються інклюзії. В посібнику ви знайдете відповіді щодо сутності інклюзивного навчання; як вибрати заклад освіти; як орієнтуватися у навчальному плані та планувати індивідуальну програму розвитку; як розбудовувати партнерство між батьками та школою? Особливе місце в посібнику відведено обстоюванню інтересів дітей як механізму зміни існуючої ситуації на користь інклюзії.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. — Київ: Центр вільної преси, 2012. — 352 с.

Підручник «Медіаосвіта та медіаграмотність» розроблено для забезпечення відповідного курсу у вищих навчальних педагогічних закладах України. Автори підручника, провідні українські та зарубіжні науковці, об’єднали найактуальніші світові розробки в галузі підготовки студентів до викладання предметів з медіаосвіти, медіаграмотності, медіакультури. Призначений для студентів педагогічних спеціальностей.

Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді: методичний посібник [для педагогічних працівників] / автори: О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 112 с.

У науково-методичному посібнику представлені результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкриті проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовані та систематизовані методи психодіагностики професійного самовизначенні учнівської молоді в процесі оволодіння ними обраною робітничою професією у системі професійно-технічної освіти; окреслені традиційні та перспективні напрями розвивального психолого-педагогічного і діагностичного супроводу професійної орієнтації учнів, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці робітничих професій.

Основи наукових досліджень: навчальний підручник / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна, Н. М. Скоробогатько, Є. Р. Чернишова, Г. О. Штомпель]; За ред. В. І. Саюк, Є. Р. Чернишової. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 144 с.

У підручнику подано основні відомості про організацію науки в Україні та особливості підготовки кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито методологічні засади наукового пізнання та творчості, пошуку й опрацювання наукової інформації. Значне місце відведено методам наукового дослідження та практичного використання їх у науковій діяльності. У підручнику розглянуто і докладно висвітлено етапи планування та проведення наукового дослідження, опрацювання результатів експерименту. Підручник містить рекомендації та вимоги щодо оформлення результатів досліджень. Для студентів магістратури, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців.

Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 144 с.

У науково-методичному посібнику обгрунтовано науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій, визначено зміст, основні тенденції та чинники психологічної компетентності управлінців, розроблено модель формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій; обґрунтовано можливості її реалізації у системі післядипломної педагогічної освіти керівників освітніх організацій. Науково-методичний посібник призначено керівникам освітніх організацій, працівникам системи післядипломної педагогічної освіти, психологам, які працюють у галузі освіти, науковцям, які досліджують психологічні проблеми підвищення ефективності управління, післядипломної педагогічної освіти та формування психологічної компетентності фахівців.

Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннз. — К.: Паливода А, В., 2012. — 32 с.

Посібник «Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта» — це добірка матеріалів з досвіду практичної роботи асистентів вчителів у закладах освіти Канади. У виданні зроблено особливий акцент на ролі, кваліфікаційних вимогах та особливостях підготовки асистентів вчителів, а також подано матеріали щодо партнерства з різними учасниками освітнього процесу. Матеріали посібника спрямовано на широку аудиторію користувачів, які є дотичними до питань інклюзивної освіти як в сфері планування політики, так і практик її впровадження. Розробка матеріалів здійснена Канадським центром вивчення питань інвалідності та не може бути відтворена в будь-якому вигляді та будь-якими засобами без попередньої згоди Центру.

Педагогічна і психологічна науки в Україні зб. наук. праць : в 5 т. — Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти / Ред. колегія: Сухомлинська О.В. (відп. ред.), Бех І.Д., Бондар В.І. та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012. — 368 с.

У книзі вміщено праці членів Національної академії педагогічних наук України та науковців Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з пріоритетних питань методології педагогічної науки, філософії освіти, історії педагогіки як наукознавчої дисципліни, розвитку особистості в сучасних освітньо-виховних середовищах, застосування інноваційних технологій в різних освітніх закладах. Розраховано на наукових, науково-практичних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, психологів, учителів.

Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць : в 5 т. — Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / Ред. колегія: Максименко С.Д. (відп. ред.), Чепелєва Н.В., Засенко В.В. та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012. — 400 с.

У книзі вміщено праці членів Академії та науковців Відділення психології, вікової фізіології та дефектології з актуальних психологічних, соціально-психологічних, фізіологічних та дефектологічних проблем сучасності. Розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, психологів, учителів.

Педагогічна і психологічна науки в Україні зб. наук. праць : в 5 т. — Т. З : Загальна середня освіта / Ред. колегія: Ляшенко О.І. (відп. ред.), Савченко О.Я., Бібік Н.М. та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012. — 432 с.

У збірнику подано статті членів Відділення загальної середньої освіти з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії і практики, зокрема відображено результати досліджень з теорії і методики навчання, використання інформаційно- комунікаційних технологій в освіті, удосконалення підготовки педагогічних кадрів. Видання розраховане на наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, учителів.

Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук, праць : в 5 т. — Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих / Ред. колегія: Ничкало Н.Г. (відп. ред.), Радкевич В.О., Зязюн І.А. та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012 — 512 с.

Збірник наукових праць присвячено 20-річчю Національної академії педагогічних наук України. Аналізуються основні етапи розвитку. Відділення професійної освіти і освіти дорослих, напрями досліджень з проблем теорії і методики неперервної професійної освіти, педагогічної майстерності, а також філософсько-педагогічні й андрагогічні аспекти розвитку освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, в умовах розбудови в Україні демократичного громадянського суспільства. Видання розраховано на наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та викладачів навчальних закладів профтехосвіти.

Педагогічна і психологічна науки в Україні : збір. наукових праць : в 5 т. — Т. 5 : Вища освіта / Ред. колегія: Євтух М.Б. (відп. ред.), Губерський Л.В., Кононенко В.І. та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012 — 392 с.

У книзі вміщено праці членів Відділення вищої освіти НАПН України і науковців Інституту вищої освіти НАПН України з актуальних проблем розвитку вищої освіти, методологічного та методичного забезпечення виконання університетами нової місії в сучасному демократичному суспільстві у всій різноплановості аспектів його розвитку та підготовки рекомендацій з формування державної політики у сфері реформування системи вищої освіти України. Видання розраховане на наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, учителів.

Післядипломна освіта в умовах євроінтеграцїї: сутність, зміст, технології, готовність до змін: навчально-методичний посібник / Пуховська Л.П., Артюшина М.В., Базелюк В.Г., Лушин П.В., Снісаренко О.С., Сніцар Л.П., Солодков В.Т., ; за наук. ред. Л.П. Пуховської. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 122 с.

Науково-методичний посібник є спробою аналізу євроінтеграційних процесів у сучасній теорії і практиці післядипломної педагогічної освіти. Різноманітні науково-методичні матеріали, присвячені теоретичному осмисленню європейського виміру та компетентнісного підходу в педагогічній освіті, аналізу аксіологічних аспектів проектування навчального процесу у контексті європейської інтеграції, а також характеристиці кращих вітчизняних практик євроінтеграційної діяльності, розширюють інформаційне поле та допомагають глибше зрозуміти принципи і динаміку розвитку інтеграційних процесів в освіті в умовах глобалізації. Посібник містить багатоманітний фактичний матеріал щодо формування готовності працівників системи післядипломної педагогічної освіти до сприйняття європейських цінностей та міжкультурної взаємодії. Для розробників освітньої політики, керівників освітніх закладів, науковців, викладачів, учителів, аспірантів, слухачів системи післядипломної освіти.

Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади: посіб. / відп. за вип. Н.В. Чайковська — К.: Паливода A.B., 2012. — 50 с.

«Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» це добірка практичних матеріалів щодо розвитку та підтримки партнерства батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко представлені такі питання, як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх забезпечення, розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

Колупаєва A.A., Данілавічютє Е.А., Литовченко C.B. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально- методичний посібник. — К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. — 192 с.

У посібнику представлено програму і навчально-тематичний план курсу «Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі», а також теоретичні та навчально-методичні матеріали до нього. Розкрито поняття «професійне співробітництво», розуміння його ролі та місця в умовах інклюзивного середовища. Репрезентовано основні показники, що свідчать про ступінь організації діяльності співробітництва в інклюзивній школі. Особливу увагу приділено стратегії й тактиці використання професійного співробітництва як інструмента впровадження інклюзії. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам.

Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник / Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Красюкова- Еннз. — К.: Паливода А. В., 2012. — 46 с.

Посібник «Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді» — це добірка матеріалів з питань впровадження інклюзивної освіти в Канаді, з особливим наголосом на інтегрованому плануванні послуг. В ньому описуються основні складові процесу планування послуг, його позитивні результати та можливі ризики. Представлені матеріали спрямовано на широку аудиторію користувачів, які є дотичними до питань інклюзивної освіти як в сфері планування політики, так і практик впровадження. Розробка матеріалів здійснена Канадським центром вивчення питань інвалідності та не може бути відтворена в будь-якому вигляді та будь-якими засобами без попередньої згоди Центру.

Данілавічютє Е.А., Литовченко C.B. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За заг. ред. A.A. Колупаєвої. — К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. — 360 с.

У посібнику представлено закономірності розвитку вітчизняної інклюзії та її місце у єдиній системі освіти. Розкрито поняття «гуманістична педагогічна взаємодія» як основа стратегій викладання. Репрезентовано концептуальні засади проектування педагогічної діяльності в інклюзивному класі. Особливу увагу приділено стратегіям планування та реалізації навчально-виховного процесу. Посібник адресовано педагогам-практикам, батькам, викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам.

Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія/ В.Г. Кремень, В.В. Ільїн; Національна академія педагогічних наук України.- К.: Педагогічна думка, 2012.- 368 с.

У монографії досліджується проблема сучасного етапу розвитку інституту освіти в контексті синергетичного підходу, на основі якого формується новий стиль мислення і знання. Автори показують можливості і перспективи синергетичної парадигми у побудові моделей розвитку соціокультурних та освітніх процесів, місця в них смислового буття людини. В організації процесу навчання і виховання синергетика виступає як зміст і метод освітньої теорії і практики. Для створення цілісної креативної особистості, яка потрібна для «суспільства знань», освіта повинна більшою мірою враховувати досягнення сучасних концепцій самоорганізації і саморозвитку, які уособлює синергетика. Книга адресована всім, кого цікавлять проблеми освіти і людини в складному, непередбачуваному, глобальному просторі сучасного життя.

Управління шкільним бюджетом /В. Громовий, О. Ковальчук, Т. Оленич, Л. Паращенко, Ю. Шукевич; за заг. ред. С. Калашнікової. — К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012.- 243 с.

Навчальний посібник призначений для керівників навчальних закладів з метою розвитку їх професійної компетентності щодо управління шкільним бюджетом в умовах посилення інституційної автономії та децентралізації управління освітою.

Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / кол. авт.: М. Михальченко (керівник), Т. Андрущенко, В. Баранівський, О. Бульвінська та ін. — К. : Педагогічна думка, 2012. — 320 с.

У монографії представлено аналіз перспектив розвитку освітньої галузі, обумовлений адекватністю розгляду освітньої системи, значущості та функціональних особливостей її елементів. Дослідницькі зусилля авторів спрямовані на виявлення сутнісних особливостей вищої освіти як соціального інституту та з’ясування механізмів соціалізації молоді. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавлених у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.

Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 2 кл. / Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. — 128 с. : іл.

У підручнику, укладеному відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво» та навчальної програми «Музичне мистецтво» подані матеріали, спрямовані на формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних (музичних) компетентностей у процесі сприймання та практичної діяльності. Ця навчальна книга стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. У підручнику вміщено тексти пісень та ноти. Для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Басов В.П. Хімія: навч. посіб. 7-ме вид./ В.П. Басов, Родіонов В.М.- К.: Каравела, 2013.- 340 с. До посібника включені і розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії — загальної, неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при підготовці до іспитів з даної дисципліни. Розглянуто основні типи хімічних задач, даються рекомендації до їх розв’язку. Розрахований на широке коло читачів: випускників загальноосвітніх шкіл, слухачів факультетів довузівської підготовки та підготовчих відділень вузів, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл для організації факультативних занять з хімії. Може бути використаний для самостійної роботи над предметом.

Коляда І. А., Марченко С. А., Кирієнко О. Ю. Битва під Берестечком / І. А. Коляда, С. А. Марченко, О. Ю. Кирієнко; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. — К.: Шанс, 2012. — 128 с.

Наймасштабнішою битвою періоду Української національно-визвольної війни 1648–1654 років була битва під Берестечком, де в бою зіткнулися, з одного боку, козацько-селянське військо Богдана Хмельницького, його союзники кримські татари та військо Речі Посполитої — з іншого. Ця битва мала неабияке значення для обох сторін: поляки прагнули взяти реванш за поразку у попередніх битвах під Жовтими Водами, Корсунській, Пилявецькій, Зборівській та ін. і врешті-решт розправитися з бунтівниками; натомість козакам необхідно було силою зброї остаточно довести право на існування власного державного утворення — Держави Війська Запорозького.

Історія України: Джерельний літопис / За ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. — К.: КВІЦ, 2012. — 832 с.: іл.

Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

Сорока Ю.В. Чигиринські походи / Ю. В. Сорока; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. — К.: Шанс, 2012. — 128 с.

Походи турецької армії та її союзників на Правобережжя і до Чигирина, а також битви, які відбулися в межах тієї операції османського війська, дістали назву Чигиринських походів 1677–1678 років. Турецький султан Магомет IV, вважаючи Правобережну Україну своїм васальним володінням, мав намір закріпитися там і навіть піти далі — на Лівобережжя й з цією метою розпочав воєнну кампанію. Йому протистояло об’єднане козацько-московське військо гетьмана Івана Самойловича і князя Григорія Ромодановського. Бойові дії тривали упродовж двох років, й хоча Чигирин, зруйнований турками, довелося залишити, українсько-московська армія стримала наступ Оттоманської Порти й зірвала турецькі плани захоплення українських земель..

Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин: Навчальний посібник / В.А. Гайченко, Й.В. Царик .- Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. — 232 с.

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

Горєлов М. Є. Українська етнічна нація / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О.О. Рафальський . — К.: Еко-продакшн, 2012. — 192 с.

Автори цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від XIX ст. до сьогодення. Для усіх, хто цікавиться історичним розвитком України.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Вивчення теми «Голодомор 1932–1933 рр. в Україні» на уроках суспільно-гуманітарного циклу / укл. М.В. Жадан. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 112 с.

До посібника подано методичні розробки уроків з української мови, літератури та історії України, а також добірка поезій про голодомор в України 1932–1933 рр. Даний матеріал допоможе вчителям та вихователям поглибити знання учнів, розкрити трагізм людського життя нашої держави в період голодомору.

Проект «Україна». Галерея національних героїв / автор-упорядник А. Ю. Хорошевський. — Харків: TOB «Бібколектор», 2012. — 410 с.

У цій книзі представлені нариси про найяскравіших особистостей минулого та сучасності, які народилися на Україні і своєю працею та талантом прославляли цю країну і вплинули на хід її історії. Разом з життєписами знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченка, Г. Сковороди, М. Башкирцевої, Є. та Б. Патонів, братів Кличків та багатьох інших) подані нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають в тіні, — І. Паскевича, І. Гудовича, Г. Гамова, І. Буяльського. А між тим вони неабияк сприяли розвитку науки, культури, були великими фахівцями військової справи, отже своє місце в «Галереї національних героїв» займають по праву.

Хорошковська О. Н., Охота Г. І. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосв. навч. закл. із навч. рос. Мовою / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. — К. : Освіта, 2012,— 160 с.

Підручник, що складається з двох частин — букварної та післябукварної, допоможе учням набути навички правильного і свідомого читання. Водночас ілюстративний матеріал, завдання і вправи підручника забезпечать збагачення й активізацію словникового запасу школярів, розвиток комунікативного мовлення та граматичних умінь.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. / З.І. Хижняк — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. — 223 с.

Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка б справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд — для англійців, Сорбонна — для французів, Карловий університет для чехів, Ягеллонський — для поляків.

Калиниченко Е. В. Изобразительное искусство : учебн. для 2 кл. / Е. В. Калиниченко, В. В. Сергиенко. — К.: Видавничий дім «Ocвiтa», 2012. — 144 с. : ил.

В учебнике, составленном в соответствии с требованиями нового Государственного стандарта начального общего образования в области «Искусство» и соответствующей базовой учебной программе «Изобразительное искусство», представлены материалы, способствующие усилению роли изобразительных искусств в личностном становлении учащихся. Эта учебная книга является концептуальным продолжением системы учебников нового поколения, которая стала победителем во Всеукраинском конкурсе рукописей учебников для начальной школы. Оригинальность подачи материала заключается в том, что для оптимального художественно-эстетического развития младших школьников содержание учебника построено по сквозному тематическому принципу и с учётом вариативности художественно-практических задач, которые ученик самостоятельно выбирает из нескольких предложенных вариантов, что позволяет воплотить личностно развивающую парадигму образования. Для учащихся 2-х классов общеобразовательных учебных заведений, учителей начальной школы, методистов, родителей, студентов педагогических колледжей и высших учебных заведений педагогического направления.

Комісарик М. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / М. Комісарик, Г. Чуйко. — Чернівці: Книги — XXI, 2013. — 484 с.

Даний підручник підготовлено відповідно до програми з курсу «Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», що читається для студентів спеціальності «Дошкільне виховання» за Болонською системою навчання. У підручнику в скороченому вигляді представлені програма та лекційний матеріал з курсу, запропоновані різні варіанти перевірки знань студентів. Пізнавальну та практичну цінність має і додаткова інформація, включена до підручника, що стосується фізичного розвитку дошкільників, підбору рухливих ігор, комплексів для фізкультхвилинок, зразків конспектів занять та комплексної контрольної роботи з курсу. Пропонований підручник призначений для студентів спеціальності «Дошкільне виховання» — майбутніх вихователів дитячих садків, батьків дітей дошкільного віку, зацікавлених небайдужих осіб.

Кравченко Г. Ю. Якість освіти в навчальному закладі. / Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова. — X.: Вид-во «Ранок», 2013. — 176 с.

Науково-методичний посібник висвітлює теоретичні та методологічні аспекти, поняття «управління якістю освіти», його складові; визначаються особливості та специфіка реалізації моніторингу якості загальної середньої освіти; механізм розробки нових цілей, змісту, форм і методів управління якістю освіти в умовах науково-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали посібника призначено для керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх рівнів.

Луцевич Д. Д. Хімія. Тести : навч.-метод. посіб. / Д. Д. Луцевич ; за ред. Б. С. Зіменковського. — К. : Знання, 2012. — 591 с.

Навчальне видання містить типові тестові завдання різного рівня складності з усіх розділів шкільного курсу хімії, складені відповідно до Програми з хімії для учнів середніх загальноосвітніх закладів. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають поглибити свої знання з хімії, готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії або до хімічних олімпіад, а також для слухачів підготовчих відділень ВНЗ та вчителів хімії.

Магочій Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт Магочій; перекл. з англ. С. Біленький.- К.: Критика, 2012.- 448 с.

Популярна, проте зіперта на міцному академічному ґрунті синтеза з пера канадсько-американського науковця, очільника кафедри українознавчих студій у Торонтському університеті проф. Павла-Роберта Магочія має на меті не тільки дати широкій аудиторії стислий, захопливий, динамічно викладений огляд історії України від античности аж до «постпомаранчевого» сьогодення, але й дослівно зобразити цю історію за допомогою детальних мап на початку кожного із 46 розділів і численних ілюстрацій, що створюють вельми цілісний, хоч і неабияк стереоскопічний, образ навдивовижу розмаїтої та багатокультурної цивілізації. На відміну від більшости дослідників, автор дивиться на свій предмет під територіальним і мультикультурним, а не етно-національним кутом зору, і його увагу привертають, нарівні з українцями, всі народи, що колись замешкували терени нашої країни в її чинних кордонах. Такий оригінальний і збалансований виклад політичної, соціяльно-економічної та культурної історії Краю стане у пригоді кожному любителю української минувшини, надто освітянам та учнівській і студентській молоді.

Новітнє вчення про тлумачення правових актів: навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації, і кандидатів на посади суддів, що проходять спеціальну підготовку / В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, А. Г. Ярема та ін.; відп. ред., кер. авт. кол. В. Г. Ротань. — X. : Право, 2013. — 752 с.

У посібнику системно викладаються положення новітнього вчення про тлумачення правових актів (113 правил роботи з юридичними текстами). Це вчення розроблене авторами на базі досліджень законодавства України та практики його застосування, результати яких раніше викладені у низці видань науково- практичного змісту (коментарях до трудового і цивільного законодавства тощо). Зазначене вчення враховує вітчизняний, російський дореволюційний, радянський і зарубіжний досвід дослідження проблем тлумачення правових актів, а також судового тлумачення правових актів із часів римського права. Положення цього вчення обговорювались на п’яти тижневих семінарах, які були організовані за фінансової підтримки Ради Європи і Європейського Союзу і в яких, крім авторів цієї книги, брали участь експерти Ради Європи і судді Верховного Суду, вищих спеціалізованих і апеляційних судів України. Видання адресується суддям і кандидатам на посади суддів.

Українські прислів’я і приказки / упорядник Т. М. Панасенко. — Харків: TOB «Бібколектор», 2012. — 351 с.

Немає такої сфери в житті українців, яка б не знайшла відображення в іскрометних і мудрих прислів’ях і приказках. В них яскраво відтворений не тільки характер, але й побут, звичаї, уподобання — все, чим сповнене людське буття. До збірки ввійшли не тільки прислів’я і приказки, а й близькі до них народні порівняння, вітання, побажання тощо, які свідчать про дотепну вдачу і кмітливість українського народу.

Пузиренко Я.В. Декоративна флористика: навчальний посібник. — К.: Кондор- Видавництво, 2013. — 232 с.

У посібнику подається теоретичний матеріал, який охоплює основні відомості з декоративної флористики та практичні поради щодо створення об’ємних і площинних флористичних композицій. Посібник призначено для студентів навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Декоративна флористика», а також для широкого кола читачів, залюблених у природу та мистецтво.

Рівкінд Ф. М. Математика : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. — 160 с.

У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Система вправ спрямована і на вироблення основних вмінь і навичок, передбачених програмою, і на розвиток мислення, формування вмінь аналізувати, самостійно робити висновки. Для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Шкільна бібліотека: нормативно-правове забезпечення / Уклад. О.М. Куликова.- Х.: Вид. група «Осова», 2013.-224 с.

У книзі зібрано основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Надано зразки положень, правил, інструкцій. Особливу увагу приділено організації атестації шкільних бібліотекарів. Для шкільних бібліотекарів, керівників навчальних закладів.

Сидоренко В. К. Трудове навчання : підруч. для 2 кл. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець. — Харків : Сиция, 2012. — 128 с. : іл.

У підручнику відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та базової навчальної програми закладено можливості для реалізації всіх змістових ліній галузі: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування. Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління для початкової школи, що стала переможцем у Всеукраїнському конкурсі рукописів підручників для початкової школи. Її зміст спрямовано на формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає їм можливість самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Підручник містить завдання профорієнтаційного характеру. Для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів початкової школи, методистів, студентів педагогічних коледжів та вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, батьків.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек та ін.]. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 368 с. — (Серія «Моно- граф»).

Багатоманітність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи особливе розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та інших сутнісно-функціональних аспектів. Для науковців, викладачів і студентів профільних вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом.

Воропай О. Звичаї нашого народу : нар.-календар, звичаї, укр. нар. одяг : етногр. нарис / Олекса Воропай ; худож. оформ. І. Бородаєвої.— К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. — 632 с.

«Звичаї нашого народу» — фундаментальна праця Олекси Воропая, підсумок його самовідданої багатолітньої пошукової роботи, яка охоплює річний календарно-обрядовий цикл життєдіяльності українців та традиції народного одягу. Видання розраховане на всіх, кому дороге минуле нашого народу, його прадавні корені.

Возняк М. Історія української літератури / М. Возняк ; упорядкування, передмова М. Гнатюка. — 2-ге вид., випр. — Львів : Світ, 2012. — 872 с.

Фундаментальна праця відомого українського філолога, академіка М. Возняка висвітлює періоди розвитку української народності, української літературної мови, оригінального і перекладного письменства, літописну літературу. Докладно проаналізовано всі аспекти утвердження національної самобутності українського народу в XVI-XVII ст., активну роль у цих процесах І. Вишенського, відомих представників полемічного письменства, київських схоластів. Усебічно досліджено своєрідність української шкільної драми, комедії, духовної та світської лірики, історичних пісень козацького епосу. Для студентів філологічних спеціальностей вузів.

Вихованець І. Р. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець; післямова А. Загнітка.— К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012.— 160 с.

У цій книжці йдеться про культуру української мови, типові вади усного і писемного мовлення. У ста десятьох мовознавчих етюдах подано поради стосовно вибору слів, морфологічних форм, синтаксичних конструкцій, словесного наголосу, стилістичних варіантів для найкращого висловлення думки. Шанувальникам рідного слова, журналістам, науковцям, редакторам, учителям, студентам і учням усім, хто дбає про культуру української мови.

Мовчун A.I. Абетка духовності / А.І. Мовчун. — К. : АВДІ, 2012. — 312 с. : іл.

Цей посібник-довідник в алфавітному порядку розкриває основні поняття духовних цінностей людини. У ньому поєднується розповідь із цікавими художніми і біблійними текстами. Мудрі прислів’я як українські, так і народів світу, біблійні вислови зроблять ваше мовлення багатим та образним. Зміст посібника збагатить ваш інтелект тими моральними істинами, які цінує весь світ. Пропонуються також завдання, що допоможуть вам осягнути зміст духовних чеснот. Видання унікальне не тільки за змістом, а й художнім оформленням. У ньому зібрані шедеври світового мистецтва. Тонко, зі смаком, логічно виправдано добиралися репродукції ікон та картин художників світу на біблійні та моральні сюжети. Їхній перелік подається в кінці посібника. Для учнів молодшого та середнього шкільного віку. Може стати в пригоді вчителям, батькам, а всім, кого цікавлять проблеми моралі, — настільною книгою.

Бойко О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. — 4-те вид., доповн. — К. : Академвидав, 2012. — 704 с. — (Серія «Альма-матер»).

Під час підготовки четвертого видання підручника уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів. Викладені вони в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням зумовленості вчинків історичних постатей. Проаналізовано і сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси та тенденції. Підручник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним буде учителям середніх шкіл та всім, хто прагне пізнати минуле, порозмірковувати над сучасними реаліями нашого народу.

Бориско Н.Ф. Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau С. Німецька мова: досконале володіння. — Київ: TOB «ВП Логос-М», 2011. — 528 с. (Серія «Вас чекає успіх!»)

Навчальний посібник «Deutsch fur Fortgeschrittene Niveau С» розраховано на тих, хто оволодів першими двома рівнями німецької мови та бажає удосконалити свою німецькомовну комунікативну компетенцію до рівня С — «компетентного користувача» (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, 2001). У пропонованому навчальному посібнику реалізується сучасна концепція викладання та вивчення іноземної мови на просунутому рівні: діяльнісно та особистісно орієнтоване навчання, розвиток автономії осіб, що навчаються, зростання ролі когнітивного та рефлексивного підходів до феноменів мови, мовлення та культури, а також процесів оволодіння ними, домінування письмових форм спілкування та функціонально-комунікативний підхід до вивчення граматики.

Дубовик В.П . Вища математика: навч. посіб. для студ. виш, навч. зак. / В.П Дубовик., II. Юрик. — К.: Ігнатекс-Україна, 2013. — 648 с: іл. — (Вища школа). -Бібліогр.: с. 632-633.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра та аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теоретичний матеріал відповідає навчальній програмі з курсу вищої математики і супроводжується достатньою кількістю прикладів і задач. Особливу увагу приділено прикладній і практичній спрямованості курсу. Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Галян I. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с. — (Серія «Альма-матер»).

У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні і психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Для студентів вищих навчальних закладів.

Кулешов С. Г. Загальне документознавство: навч. посібник / Укрдержархів; УНДІАСД. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. −123 с.

У навчальному посібнику викладено основні етапи розвитку документознавства, теоретичні засади загального документознавства, його поняттєвий апарат, охарактеризовано напрями, засоби і методи уніфікації документації. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, всіх, хто цікавиться питаннями історії та теорії документознавства.

Куранова С. I. Основи психолінгвістики : навч. посіб. / С. І. Куранова. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 208 с. — (Серія «Альма-матер»).

Психолінгвістика — наука про взаємозв’язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки становить концептуальну основу, проблемну структуру і зміст навчального посібника. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться психологічними основами мислення, мовного розвитку і мовної діяльності людини.

Мовчун А.І. Абетка моральності: Що в характері твоїм?/ А.І. Мовчун, Л.В. Мовчун — К.: МКПФ «Злата», 2011. — 304 с.

Чи оцінювали ви, шановний читачу, свій характер? Чи завжди були задоволені своїми вчинками? Книга, яку ви щойно розгорнули, допоможе вам пізнати себе й оцінити свої стосунки з людьми. Вона складається з цікавих розповідей, що поведуть учнів початкових і середніх класів, їхніх батьків і вчителів у дивовижний світ слів, якими визначаються риси людської вдачі. Книга призначена для виховної роботи в 1-4 класах. Нею можна користуватися і на уроках етики в 5-6 класах, на класних годинах. Несподівані історії з життя слів, захоплюючі легенди, казки й притчі, вірші та оповідання, народна мудрість зроблять сімейні вечори цікавими й змістовними. Майбутнім учителям початкових класів книга допоможе у педагогічній практиці.

Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навч. посіб. / Т.В. Орлова. — К. : Знання, 2012. — 446 с. — (Вища освіта XXI століття).

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти. Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії.

Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу-: навч. посібник. — 2-ге вид., виправлене. — К. : Видавництво Ліра-К. — 2012. — 336 с.

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.

Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 640 с.

У посібнику розкрито зміст методики музичної освіти як науки і вузівської навчальної дисципліни, проаналізовано здобутки європейської музичної педагогіки в історичному вимірі; висвітлено основні напрямки розвитку музичної педагогіки XX століття, провідні педагогічні ідеї українських музикантів-педагогів; викладено основи методики музично-освітньої роботи з учнями; здійснено аналіз методологічних і методичних проблем музичного навчання, виховання і розвитку школярів, розкрито закономірності та принципи музичної освіти. Посібник адресовано студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів музично-педагогічної освіти, учителям музики.

Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб. для студ. екон. вузів/ М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В.І. Ткачук — К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 410 с.

У навчальному посібнику «Самоменеджмент: практикум» представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів за спеціальностями «Менеджмент організацій» та «Менеджмент ЗЕД». Посібник також може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення кваліфікації та для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів. Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких практичних знань з дисципліни самоменеджмент, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності в майбутньому.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручник для студентів ВНЗ. — К.: Грамота, 2012. — 504 с.

У підручнику викладено загальні засади дидактики початкової освіти: предмет, функції, етапи розвитку, особливості проведення дидактичних досліджень: проаналізовано проблеми змісту й методів навчання, контролю й оцінювання, формування в учнів уміння вчитися; висвітлено особливості навчально-виховного процесу в малокомплектній школі; розглянуто тенденції розвитку сучасної зарубіжної школи. Матеріал викладено на засадах особистісно зорієнтованої, діяльнісної освіти. Засвоєнню знань сприятимуть діалогічний стиль викладу, схеми, таблиці, тематичні карти, завдання для роздумів і самоперевірки; робота зі словником дидактичних термінів і понять. Для студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, учителів, методистів початкової школи.

Савчин М. В. Загальна психологія : навч. посіб. / М.В. Савчин.- К.: Академвидав, 2011.- 464 с.- (Серія «Альма Матер»)

У навчальному посібнику висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки, основні аспекти психології особистості (індивідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери), а також психологічні передумови різноманітної діяльності тощо. Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

Шейко В.М. Культурологія : навч. посіб. / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. — К. : Знання, 2012. — 494 с.

На широкому й різноманітному історико-теоретичному матеріалі розглядаються становлення та розвиток культурології як науково-навчальної дисципліни. Висвітлюється формоутворююча роль культурології у вивченні шляхів світової цивілізації та її складових, характеризуються методологічні засади різноманітних культурологічних підходів та концепцій у вирішенні історико-теоретичних проблем культурології. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених аспектів становлення та розвитку культурології. Акцентується увага на компаративістському показі науково різнопланових цивілізаційних галузей суспільного життя, які відіграли визначальну роль у становленні культурології як науки. При цьому приділяється увага питанням трансформації історико-культурологічної думки в Україні. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи на базі діючих навчальних програм вивчення культурологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 408 c.

Це навчально-методичне видання є новим та суттєво відрізняється від існуючих видань як за змістом, так і за методикою викладу матеріалу. Видання грунтується на сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. Посібник розширює простір навчального курсу, та включає в себе такі теми, як: «Основи фінансового управління капіталом людини та сім’ї», «Основи фінансового управління країною» тощо. Вивчення фінансового менеджменту з використанням посібника дає можливість засвоїти найголовніше: принципи обігу грошових зобов’язань та їх взаємозв’язок з кількісними показниками на всіх рівнях господарської діяльності, починаючи від сім’ї і закінчуючи державою. Уважний читач знайде для себе корисним не тільки зміст посібника, але й запропоновану в ньому методику навчання. Видання є базовим і створює основу для розробки спецкурсів різних магістерських програм, зокрема з девелоперства, фінансового планування сім’ї, фінансової оцінки господарства, фінансового менеджменту країни тощо. Зміст книги містить новітні технології інтерактивного навчання. Видання розраховане на викладачів університетів, слухачів магістерських програм, фінансистів-практиків і всіх тих, хто цікавиться сучасними фінансами.

Ющук І.П. Українська мова в школі : методичні поради для вчителя / І.П. Ющук. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. −256 с.

У пропонованому посібнику йдеться про те, як, викладаючи рідну мову, формувати в дітей навички логічного мислення, виробляти в них свідоме осмислене ставлення до тих чи інших явищ дійсності взагалі. З цією метою тут переглянуто й формулювання деяких мовних правил відповідно до логічної структури нашої мови, даються конкретні орієнтовні рекомендації щодо оптимальної побудови викладу окремих теоретичних тем і питань курсу рідної мови в школі за активної участі учнів. Посібник призначений насамперед для вчителів рідної мови. Ним може скористатися й кожен, кого цікавить логічна структура української мови.

Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. — К. : ВІД «Академія», 2012. — 304 с.

Уміння точно і дотепно висловлюватися — важливий чинник комунікаційної і життєвої ефективності. У мові людей, які дбають про це, завжди більше змісту, ніж слів. Такою її робить доречне використання фразеологізмів, про різноманітні аспекти (етимологію, семантику, комунікаційну роль) яких ідеться в цьому виданні. Є в ньому і тлумачний словник найуживаніших фразеологізмів, різноманітні вправи і завдання, робота над якими сприятиме збагаченню власного мовлення. Видання адресоване передусім учням загальноосвітніх шкіл, студентам. Корисним буде вчителям-філологам, усім, хто зацікавлений у мовному саморозвитку.

Захарійченко Ю. О. Повний курс математики в тестах / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний, Л. І. Захарійченко, О. В. Школьна.— 2-ге вид., випр.— X.: Видавництво «Ранок», 2012.— 496 с.— (Енциклопедія тестових завдань).

Видання являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу математики (5-11 класи). До всіх письмових завдань подано відповіді. Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу математики; вчителів математики.

Жулинський Микола. Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. — К. : Либідь, 2011. — 1152 с, іл.

Цю свою книжку відомий критик, літературознавець, громадський діяч, професор, академік НАН України Микола Григорович Жулинський замислював як велику шпаргалку — підручний літературознавчий матеріал із текстами. З п’ятдесяти нарисів-есеїв, героями яких є як широко-, так і маловідомі українські митці, автор творить велике панно — цілісний портрет національної літератури XIX–XX ст. Провідна ідея книжки: змагання за своє світобачення для багатьох українських письменників було змаганням за збереження цілісності української культури, за збереження і розвиток української мови, а отже — української нації. Важливим складником цієї своєрідної антології є художні тексти, ретельно дібрані до кожного нарису, серед них — раритетні чи призабуті. Для тих, хто вивчає чи викладає українську літературу, всіх небайдужих до історії й сучасності української словесності.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / I. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).

Стратегічна ідея пропонованого навчального посібника — створення виховного простору, спроможного забезпечити ефективну духовно орієнтовану рефлексію, формування благочестивої особистості, для якої почуття совісті є глибинним ціннісним сенсом. Адресований студентам вищих навчальних закладів, а також учителям, класним керівникам, методистам виховної роботи, усім, зацікавленим виховними проблемами.

Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. / П. В. Білоус. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 336 с. — (Серія «Альма-матер»).

Навчальний посібник містить системні знання про унікальну природу словесного мистецтва, його основні функції, поетику і риторику, роди і жанри, специфіку літературної творчості та історичний розвиток літературних форм і художньої свідомості. З-поміж інших навчальних видань про літературу і літературознавство він вирізняється поглядом на письменство як на самостійний і самодостатній вид мистецтва. Адресований студентам-філологам.

Бодик О. П., Рудакова Т. М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. — 416 с.

У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологічного та фразеологічного розборів, наводяться їхні зразки. У теоретичній частині проведено ґрунтовне наукове дослідження іншомовних лексичних запозичень у словниковому складі сучасної української літературної мови, укладено «Тлумачний словник іншомовних соціально-економічних запозичень». Для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. — К. : Академвидав, 2010. — 336 с. (Серія «Альма-матер»).

Висока культура управління грошовими потоками і відносинами — одне з найважливіших джерел ефективності сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики для фінансового благополуччя підприємства, оперативно виробляти і приймати оптимальні рішення.

Історія зарубіжної літератури XX ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко та ін. ; за ред. В. І. Кузьменка. — 2-ге вид., стереотип. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 432 с. — (Серія «Альма-матер»).

У навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства XX ст., представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію. Адресований студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться зарубіжною літературою, намагається пізнати життя і творчість найвидатніших письменників XX ст., найзначущіші їхні надбання.

Іванова Л. I. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я: метод. посібник / Л. І. Іванова. — К.: Літера ЛТД, 2012.-320 с.

У методичному посібнику розкриваються організаційні та методичні питання фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з відхиленнями у стані здоров’я. Подано нормативні документи щодо занять фізичним вихованням учнів спеціальних медичних груп. Рекомендовано майбутнім фахівцям фізичного виховання та спорту, вчителям фізичної культури та викладачам, які працюють у цій галузі.

ПАЛЕХА ЮРІЙ. Кадрове діловодство: навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). — 5-те вид., доп.-— К.: Ліра-К, 2011. — 476 с. — Бібліогр.: 455 с. (Серія «Культура діловодства»).

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документаційного забезпечення кадрового менеджменту. Наведені зразки оформлення основних документів з роботи з персоналом. Детально описані технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів. Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспіратів, усіх тих, хто працює з кадровою документацією й прагне до високої культури діловодства.

Настільна книга класного керівника : навч.-метод. по-сіб. / А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко. — К. : Знання, 2012.— 262 с.

У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень сучасної педагогічної і психологічної науки, використання передового педагогічного досвіду розкриваються теоретичні й методичні засади роботи класного керівника: вивчення учнів і первинного дитячого колективу, система діяльності з організації позакласної виховної роботи з дітьми, особливості, форми та напрями роботи з батьками учнів, планування роботи. У додатках наводяться нормативно-правові документи, що регулюють діяльність середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Для студентів і викладачів педагогічних навчальних закладів. Книга буде корисною також класним керівникам, учителям-класоводам, керівникам шкіл, методистам.

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.

Вивчення курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу «Конфліктологія та теорія переговорів».

Ковальова К.І., Ковальов В.В. Методика викладання економіки в школі: навч. посіб. / К.І. Ковальова, В.В. Ковальов — К.: Видавництво Ліра-К, 2012.- 184 с.

У навчальному посібнику розглядаються особливості вивчення економіки як навчального предмета, сучасні підходи до формування знань і умінь, використання сучасних форм, методів і прийомів навчання. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, вчителів.

Гайштут О. Г. Математика : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / О. Г. Гайштут, Р. П. Ушаков, О. А. Шамович. — К. : Літера ЛТД, 2012. — 624 с.

Зміст і розміщення матеріалу довідника дозволяє використовувати його як у загальноосвітніх закладах, так і в школах з поглибленим вивченням математики. Він зручний для підготовки до вступних іспитів до університетів та інститутів, а також для студентів педагогічних спеціальностей, які вивчають елементарну математику. На початку кожної теми розділу розглянуто приклади і методи розв’язання задач, викладено додатковий теоретичний матеріал і методичні поради. До кожної теми підібрано задачі для вправ, і до деяких із них подано розв’язки. Дещо ширше, ніж у шкільний програмі, викладено такі питання, як розв’язування рівнянь і систем рівнянь, доведення і розв’язування алгебраїчних і трансцендентних нерівностей, обернені тригонометричні функції, нестандартні тригонометричні рівняння, умовні рівності тощо. Видання адресоване учням, абітурієнтам і всім тим, хто любить математику і бажає у ній удосконалюватися, вміти самостійно розв’язувати задачі, які виходять за рамки шкільної програми.

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. — 2-ге вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2012. — 200 с. — (Серія «Альма-матер»).

Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання. Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику, адресованому студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться він і педагогам-практикам, усім, хто має намір обрати професію педагога.

Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пoc. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 384 с.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі «Людина-Техніка-Середовище». Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, екологічному, соціальному. Показано значения законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики, містить 2 додатки, 330 с., 10 рис., 7 табл.

Кузікова С. Б. Основи психокорекції : навч. посіб. / С. Б. Кузікова. — К. : Академвидав, 2012. — 320 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику викладено теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер і поведінки особистості. Психокорекційний вплив проаналізовано з позицій триєдиного принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, реабілітологам.

ПАЛЕХА Ю.І., ЛЕМІШ Н.О. Загальне документознавство. Навч. посібник: 3-тє вид., К.: Видавництво «Ліра-К», 2012. — 432 с.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з’явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності. Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов’язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Степанов О. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О. М. Степанов. — К. : Академвидав, 2011. — 416 с. (Серія «Альма-матер»).

Сучасний педагог повинен не лише досконало володіти своїм предметом, бути ерудованою, всебічно розвиненою особистістю, а й розуміти внутрішній світ дітей, професійно грамотно вибудовувати з ними гармонійні стосунки. Особистість учителя і учня, особливості їх відносин розкрито у пропонованому посібнику. Він містить інформацію про методологічні і теоретичні основи педагогічної психології, її історію, закономірності і динаміку психічного розвитку та формування особистості, психологічні основи учіння і навчання, методи педагогічного управління цими процесами. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, педагогам, батькам, широкому колу зацікавлених читачів.

Перевозчиков В. I., Тимчик О. А. Історія економіки українських земель (кінець IX — початок XX ст.): Курс лекцій — К.: КНТ, 2011. — 472 с.

У навчальному посібнику розглядаються характерні особливості історії економіки українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічного розвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темам, що відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних історичних умовах та часових періодах. Навчальний посібник адресовано економістам, історикам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, тим, хто цікавиться економічною історією.

Піскунова Л. Е. Безпека життєдіяльності: підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»).

У підручнику розкрито сутність і загальні засади безпеки життєдіяльності, джерела, фактори, особливості небезпек, ризиків, загроз організму і внутрішньому світу людини, способи протидії їм на індивідуальному і суспільному рівнях. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям-екологам, психологам, педагогам, усім, хто переймається питаннями безпеки життєдіяльності людини.

Поп Ю. I. Нова історія країн Азії і Африки (XVI — поч. XX ст.): підручник / Ю. І. Поп. — К. : ВЦ «Академія», 2012. — 376 с. — (Серія «Альма-матер»).

Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її — важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах Сходу у XVI — на початку XX ст., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться історією, традиціями та сучасним життям східних країн.

Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. посібник. 3-тє вид. — К.: Каравела, 2012. — 248 с.

У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Охарактеризовано зміст усіх видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти. Посібник знайомить читача з особистісними та професійними якостями практичного психолога, необхідними для успіху його діяльності. У додатках наведено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність практичного психолога у сфері освіти. Посібник адресований студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальностями «Практична психологія» та «Психологія», а також викладачам та практичним психологам.

Основи вжиткової творчості і методика викладання: Навч. посіб./М.І. Резніченко, Т.П. Ковальчук, Л.Р. Богайчук та ін. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 224 с: іл.

За модульною системою викладено основні методики художнього навчання основ декоративного розпису тканин, художнього оброблення паперу, ручного ткацтва, клаптикової композиції. Значну увагу приділено питанням розвитку системи художніх умінь створювати декоративні композиції вжиткового призначення. Для студентів вищих навчальних закладів.

Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. — 3-тє вид., доповн. — К. : Академвидав, 2012. — 528 с. — (Серія " Альма-матер «).

У третьому виданні навчального посібника розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. Містить термінологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації мисленнєвої діяльності. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Клименко М. О. Техноекологія : навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 256 с. (Серія «Альма-матер»).

Техноекологія досліджує широкий спектр прикладних проблем, спричинених антропогенним навантаженням на довкілля. У її предметному полі зосереджені знання, на яких ґрунтуються експертне екологічне оцінювання промислових проектів і виробничих процесів, нормативи шкідливого впливу на довкілля в різних сферах господарювання, санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги, стандарти влаштування полігонів твердих побутових і промислових відходів. Усе це систематизовано і детально розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Адресовано студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться організаторам виробництва, фахівцям із екологічного аудиту, екологічної експертизи, учасникам природоохоронної діяльності.

Тодорова І.С., Павленко В. I. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011.-228 с.

Навчальний посібник створений для методичного супроводу вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка» за кредитно-модульною системою навчання. Посібник містить навчальну програму, методичні рекомендації до вивчення дисципліни, карту самостійної роботи студентів, порядок і критерії оцінювання знань. До кожної теми пропонуються опорний конспект, словник термінів, плани семінарських занять, запитання для самоконтролю, практичні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток психолого-педагогічного мислення майбутніх фахівців. До навчального посібника доданий компакт-диск, на якому у вигляді презентації Power Point є виклад усіх тем за допомогою схем, таблиць, малюнків, коротких і змістовних визначень. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, вчителів і школярів, практичних психологів і методистів.

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібн. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Каравела, 2012.-400 с.

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології. Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів.

Єрмолова В. М. Навчаємо граючись: метод. посіб. для вчителів фізичн. культури загальноосвіт. навч. закладів / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова, В. В. Деревянко. — К.: Літера ЛТД, 2012. — 208 с. : іл.

Методичний посібник містить значний обсяг практичного матеріалу, який буде корисний учителям фізичної культури 1 — 4 класів і класоводам загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки і проведення як урочної, так і позакласної роботи з фізичного виховання. Наприкінці посібника вміщено програму з фізичної культури для 1 — 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Захарчук-Чугай Р. В. Українське народне декоративне мистецтво : навч. посіб. / Р. В. Захарчук-Чугай, Є. А. Антонович. — К. : Знання, 2012. — 342 с.

Чи знаєте ви історію українського народного декоративного мистецтва? Звідки пішли його витоки і в чому виявляється його самобутність? Які особливості розвитку українського народного мистецтва за кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь запропонований навчальний посібник. У ньому також проаналізовано основні вироби народного декоративного мистецтва (художні тканини, килими, одяг, вишивку, в’язання тощо) як невід’ємної складової національної духовно-мистецької культури українського народу. Окремий розділ присвячено народному декоративному мистецтву Українського Полісся — одного з найунікальніших регіонів слов’янського світу. Подано відомості про народне мистецтво українців у близькому й далекому зарубіжжі. Для студентів і викладачів мистецьких, педагогічних, гуманітарних факультетів ВНЗ, учнів художніх педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закладів художнього профілю. Посібник може бути корисним для викладачів і учнів коледжів, ліцеїв, гімназій, шкіл, керівників мистецьких студій і гуртків, музейних працівників, організаторів туристичної діяльності, а також усіх, хто цікавиться українським народним декоративним мистецтвом.

УКРАЇНА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. — Том 1. — К.: КВЩ, 2007. — 544 с: іл.


Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з давніх часів до пізньої античності. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть вам пізнати історію України — історію великого народу.
Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткової інформації щодо вивчення курсу історії України.

УКРАЇНА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. — Том 2. — К.: КРІОН, 2009. — 544 с: іл.


Науково-популярне видання, в якому в хронологічній послідовності висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини XIII ст. Багато фактів, багато чисельні чудові ілюстрації допоможуть вам пізнати історію України історію великого народу.
Розраховано на широке коло читачів. Може бути використане як джерело інформації щодо вивчення курсів з історії України.

УКРАЇНА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. — Том 3. — К.: КРІОН, 2008. — 520 с: іл.

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від часів Батиєвої навали до
укладення Люблінської унії 1569 р. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу.
Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії України.

УКРАЇНА: ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ. — Том 4. — К.: КРІОН, 2009. — 608 с: іл.


Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від часів укладення Люблінської
унії 1569 р. і входження переважної частини українських земель до складу Речі Посполитої — до кінця XVIII ст. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу.
Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії України.


Україна: хронологія розвитку. — Том 5. — К.: КРІОН, 2011. — 560 с: іл.


Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р., у період, коли українські землі перебували в складі двох імперій — Романових і Габсбургів. Цікаві факти, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу.
Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань у вивченні курсу історії України.

Україна: хронологія розвитку. — Том 6. — К.: КРІОН, 2011. — 832 с: іл.


Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1917 р. до 2010 р., у період, коли на території сучасної України відбувалися буремні події, які змінили світ і врешті-решт призвели до створення Незалежної держави Україна. Цікаві факти, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу. Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане
як джерело додаткових знань у вивченні курсу історії України.

Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій [Текст]: навч. посібн. / Т.М. Басюк, НО. Думанський, О.В. Пасічник [нове видання]. — Львів : «Новий Світ — 2000», 2010. — 390, [2] с.

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять «інформація», «кодування даних», «системи числення», «архітектура комп’ютера», «програмне забезпечення». Призначено дтя студентів вищих навчальних закладів, які ХОЧУТЬ підвищити свої знання в галузі інформаційних технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence. Може бути корисним користувачам комп’ютерів, викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.

Берко А.Ю., Буров Є.В., Верес О.М. та ін. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. — Львів: «Новий Світ-2000», 2010. −282 с.

Навчальний посібник призначається для студентів випускного курсу, що навчаються за спеціальностями галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика» та «Системна інженерія». Зміст навчального посібника охоплює основні питання проведення та оформлення результатів магістерських досліджень і виконання магістерської дисертаційної роботи. Навчальний посібник укладений згідно рекомендацій міжнародної програми Computing Curricula 2001: Computer Science, рекомендаційних матеріалів Міністерства освіти і науки України, нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». У навчальному посібнику подано необхідний обсяг теоретичного матеріалу, рекомендації та вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних (дисертаційних) робіт і методичні вказівки до їхнього оформлення та захисту. Обсяг викладеного матеріалу є достатнім для отримання фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків в галузі дослідження, проектування, побудови і застосування комп’ютерних систем різноманітного спрямування.

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навчальний посібник / В. А. Мосіяшенко. — 3-тє вид., стер. — Суми : Університетська книга, 2010. — 175, [1] с.

Реформування національної системи освіти в Україні, модернізація вас шкільної справи неможливі без опори на народні традиції виховання. У посібнику розглядаються особливості народної педагогіки як неодмінної умови подальшого розвитку наукової педагогічної теорії і практики, як надійного орієнтиру у створенні виховної система у період українського державотворення й формування високоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів освіти, магістрантів, учителів загальноосвітніх шкіл та всіх, хто цікавиться проблемами української етнопедагогіки.

Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. — К. : Знання, 2011. — 431 с.— (Вища освіта XXI століття).

Підручник розкриває зміст головних літературознавчих понять, напрямів і течій, знайомить з історією розвитку світової теоретико-літературної думки. Значна увага приділяється специфіці й поетиці художньої літератури, проблемам генології і типологізації від бароко до постмодернізму. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком літературознавства.

 

Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю, В., Грабар Т. П. Психологія управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 664 с.

Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аcпекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що грунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, пракссології. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського, Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.

 

 

Kaтренко А.В. Управління ІТ-проектами . [Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами] : [підручник]. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2011. — 550 с.

В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах. Наведена класифікація проектів за різноманітними класифікаційними ознаками, поняття циклу життя проекту та продукту, характеристики фаз та моделі циклу життя проекту. Розглянуті особливості розроблення й документування циклів життя високотехнологічних проектів, методологічні принципи та моделі циклу життя ІТ-проектів та програмних засобів. Викладені еволюція систем управління проектами, аспекти интеграції стратегії організації і проектів, особливості проектного підходу в бізнесі. Розглянуті стандарти, експертні області, області знань та процеси управління проектами, особливості сертифікації фахівців, види організаційних структур, особливості формування та управління командою проекту. Викладені особливості та інструменти календарного планування проекту, структурування та деталізація проекту, типи розкладів проекту, побудова мережевого графіку проекту та алгоритми розрахунку його параметрів методом критичного шляху, оптимізація проекту за критеріями вартості та тривалості. Розглянуті основні поняття та способи управління ризиками, методи оцінювання та аналізу ризику, метод PERT, календарне планування та проблематика управління ресурсами проекту, управління вартістю проекту. Викладені проблеми закриття проекту, ухвалення результатів, документи про набутий досвід, аналіз закриття проекту.

 

Катренко Л. А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум : навчальний посібник / Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. — 4-те вид., стер. — Суми : Університетська книга, 2011. — 540 с.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум. Наведено теми і плани проведення практичних занять, даються розширені методичні рекомендації та нормативні документи, контрольні питання, теми рефератів. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, спеціалістам з охорони праці.

Яцимирський В. К., Павленко В. О., Савченко I. О., Воловенко Ю. М., Сиромятніков В. Г. Хімія : для ун-тів : повний курс в одному томі: підруч : для вищ. навч. закл. / В. К. Яцимирський, В. О. Павленко, I. О. Савченко [та ін.]. — К.; Ірпінь: Перун, 2010. — 432 с.: іл.

На хімічних факультетах університетів хімія детально вивчається за окремими її розділами. В той же час для багатьох спеціальностей (біологічних, медичних, технологічних, інженерів харчової промисловості тощо) виникла потреба в уніфікованому підручнику авторів-однодумців. Універсальний підручник дає змогу студентам прослідкувати взаємозв’язок між розділами хімії, що складають єдину науку, одну з найголовніших серед базових природничих наук. Цій меті присвячено підручник «Хімія для університетів», який охоплює практично всі розділи хімії.

Кащеєв Л. Б. Інформатика. Основи комп’ютерної графіки: Навчальний посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 160 с.— (Курс за вибором).

Видання є посібником із багаторівневою побудовою навчального матеріалу, призначене для вивчення учнями старшої школи основ растрової та векторної графіки. У посібнику розглянуті особливості роботи в растрових і векторних редакторах, уміщено огляд сучасних графічних редакторів і спеціальних програм. Після кожного заняття запропоновано запитання для самоконтролю та практичні завдання для контролю знань. До посібника безкоштовно додається CD-диск із кольоровими ілюстраціями посібника, матеріалами до практичних робіт для покрокового виконання завдань, графічним матеріалом для колажів і малюнків. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.

Гірник А. М. Основи конфліктології. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 222 с.

Книгу присвячено актуальним проблемам діагностики, дослідження, експертизи та залагодження конфліктних ситуацій. Уперше у вітчизняній літературі ґрунтовно розглянуто історію розвитку поглядів на конфлікт та управління конфліктом. Докладно висвітлено способи мирного залагодження соціальних конфліктів. Розраховано на соціологів, соціальних працівників, психологів, управлінців, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також аспірантів і студентів.

Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011. — 200 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості про види, форми і жанри образотворчого мистецтва. Розглядаються психологічні та педагогічні аспекти художнього виховання дітей в умовах початкового оволодіння ними образотворчою діяльністю й естетичним сприйманням творів образотворчого мистецтва. Адресований студентам вищих педагогічних закладів освіти, фахівцям дошкільних закладів та початкової школи.

Прокопчук B.C. Шкільне краєзнавство. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Кондор, 2011.— 338с.

Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу «Шкільне краєзнавство» для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку до майбутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної учнівської краєзнавчої діяльності. Розрахований на викладачів, студентів у першу чергу педагогічних, а також гуманітарних вищих навчальних закладів, учителів, учнів, керівників позашкільних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами історії і методики шкільного краєзнавства.

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін. Культурологія. Навч. посіб. 3-тє вид. / За ред. Гриценко Т. Б. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 392 с.

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.

Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник / В. М. Кислий. — Суми: Університетська книга, 2011. — 224 с.

Розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні, висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності, особливості проведення теоретичних та експериментальних досліджень, правила оформлення результатів наукових праць. Для студентів старших курсів, аспірантів, наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Навч. посіб. 2-ге вид — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 280 с.

Розкривається значення охорони праці як нормативної дисципліни при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах, її основні поняття, етапи розвитку, законодавче забезпечення, методологічна база. Висвітлюється перевага економічних методів управління охороною праці, економічне стимулювання заходів щодо створення безпечних умов праці, методика розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці, вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів, заходи і засоби щодо попередження дії на людину небезпечних і шкідливих факторів. Для студентів, викладачів, практичних працівників.

Основи культурології: Навч. посіб. / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки. -К.: Центр учбової літератури, 2012. — 400 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя — діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності. З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ курсу, у посібник до кожної теми включені питання для самоконтролю, плани семінарських занять, завдання до самостійної роботи. Посібник також містить значну кількість тестових завдань, різноманітних за своїм змістом та формою, скомпонованих залежно від своєї складності у чотири рівні. Для поглибленого засвоєння основних культурологічних понять додається глосарій. Навчальний посібник розроблено для студентів І курсу всіх форм навчання економічних спеціальностей.

Історія української культури. Навч. посіб./ За ред. О. Ю. Павлової- К.: Центр учбової літератури, 2012. — 352 с.

Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.

Дуткевич Т. В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 256 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології.

Право соціального забезпечення України: підруч. [для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін.] / за ред. П. Д. Пилипенка. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Ін Юре, 2010. — 504 с.

У підручнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення України» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні. Крім загальнонаукових положень про предмет, метод, систему, принципи та функції права соціального забезпечення, окремі розділи підручника присвячено з’ясуванню соціальних ризиків, що лежать в основі права на соціальне забезпечення, соціальному страхуванню, особливостям пенсійного забезпечення, соціальним допомогам, пільгам та іншим видам і формам соціального забезпечення. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів праці та соціального захисту, всіх тих, хто цікавиться правом соціального забезпечення.

Рульєв В.А., Гуткевич C.O., Мостенська Т.Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2012. −310 с.

Комплексно висвітлено відповідно до нормативної програми дисципліни «Управління персоналом» широке коло питань: стратегії та політики, ресурсного забезпечення, планування, управління процесами руху кадрів, регулювання трудової діяльності, управління робочим часом працівників, мотивації і стимулювання їх праці, а також ефективності управління персоналом. Запропоновані запитання і тести до кожної теми у навчальному посібнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентами навчального матеріалу у процесі самостійної роботи. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління персоналом.

Шейко В.М., Білоцерківський В.Я. Історія української культури : навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. — 3-тє вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 271с.

Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем XIX— XX століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с.

Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з’ясовуються її зв’язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, сутність і соціальні засади політики, особливості її системного виміру та ідеологічного обгрунтування в різних світових ідейно-політичних доктринах, наукові засади міжнародної політики. Основний зміст політики аналізується в інституціональному та людському вимірах. Для студентів вищих навчальних закладів.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : Підручник. — 3-те видання. — К.: Алерта ; ЦУЛ, 2011.-524 с.

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми із загальної теорії держави і права для юридичних вищих навчальних закладів України. Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави. Усі питання курсу викладено з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досягнень світової і вітчизняної юриспрунденцїї, оновленого національного законодавства, узагальнень юридичної практики. Для студентів, курсантів, магістрантів, аспірантів, ад’юнктів, викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про право і державу.

Трудове право України: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.]; за ред. П. Д. Пили-пенка. — 4-те вид., переробл. і доповн. — К. : Ін Юре, 2010.— 536 с.

У підручнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим правом.

Туркот T.l. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011. — 516 с.

У посібнику висвітлені теоретичні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ; соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його педагогічного іміджу, шляхи попередження і вирішення педагогічних конфліктів. Посібник адресований студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам студій підвищення педагогічної кваліфікації, Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія : навчальний посібник / В. М. Поліщук. — Вид. 3-тє, виправ. — Суми : Університетська книга, 2010. — 352 с.

У посібнику викладено основний зміст вікової та педагогічної психології як окремих галузей психологічного знання. Пропонуються апробовані форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню інформації, розвивають пізнавальні інтереси, стимулюють дослідницьку діяльність, мотивацію до самовдосконалення. Посібник підготовлений для впровадження у педагогічних університетах кредитно-модульної системи організації навчального процесу поряд із традиційними формами навчання. Для викладачів, студентів педагогічних університетів.

Кащеєв Л. Б. Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник / Л. Б. Кащеєв, С. В. Коваленко, С. М. Коваленко.— X.: Веста, 2011.— 192 е.— (Курс за вибором).

Пропонований навчальний посібник є складовою частиною навчально-методичного комплекту з основ візуального програмування, до складу якого також входять зошит для практичних робіт і методичні рекомендації для вчителів. Метою посібника є навчання основ сучасного програмування. Видання орієнтоване на старшокласників, які роблять перші кроки у візуальному програмуванні мовою Delphi.

Вишневський О. I. Методика навчання іноземних мов: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2011. — 206 с.

Навчальний посібник «Методика навчання іноземних мов адресовано студентам, які готуються до викладання англійської, німецької та французької мов у середній школі. У ньому стисло викладено основні методичні рекомендації, що втілюють діяльнісний підхід до навчання цих предметів і загалом відповідають концептуальним засадам, запропонованим автором у його праці «Теоретичні основи сучасної української педагогіки». Призначено для студентів спеціальних факультетів, а також вчителів іноземних мов, усіх, хто цікавиться методикою навчання іноземних мов.

Нові підходи до історичної освіти в умовах багатокультурного суспільства: навч. посіб. для студ. ВНЗ / К.О.Баханов, С.С.Баханова, Є.В.Більченко, В.О.Венгерська, П.В.Вербицька, П.І.Кендзьор, І.А.Костюк, С.О.Терно / за заг. ред. К.О.Баханова. — Л.: ЗУКЦ, 2012. — 164 с.

Навчальний посібник містить теоретичні та навчально-методичні матеріали щодо реалізації принципу багатокультурності у системі історичної освіти. Адресований студентам та викладачам ВНЗ, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, методистам системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Повну версію матеріалів посібника можна переглянути за Інтернет адресою http://www.novadoba.org.ua/theoretical-module

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посібн. — Львів : ЗУКЦ, 2012. — 332 с. : іл.

Навчальний посібник розкриває багатокультурне розмаїття історії України і призначений для використання на уроках історії України, всесвітньої історії, а також на факультативах, спецкурсах та у позакласній діяльності. Для учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів, істориків, викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів. Повну версію матеріалів посібника можна переглянути за Інтернет адресою: http:// www.novadoba.org.ua/together-on-the-same-land-book

Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. —- X. : Вид. група «Основа», 2012. — 3-тє вид. — 255, [1] с. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

Як зробити урок корисним і цікавим? Яким має бути сучасний учитель? Що та як робити на кожному етапі уроку? Як правильно розсадити дітей на уроці? Які методи та прийоми навчання обрати? Як підготуватися до письмових робіт і тестування? Як працювати з обдарованими дітьми? Як урізноманітнити навчальний процес за допомогою ігор? На ці та багато інших запитань відповість наш посібник. Для вчителів, методистів, студентів вищих навчальних закладів.

Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). Підручник / За ред. проф. В.В. Немченко, О.Ю. Редько . — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 540 с.

Підручник розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України. Підручник розраховано на економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів.

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак .- К.: Центр учбової літератури, 2011. — 468 с.

У підручнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу: наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства. Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом. Підручник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, а також для підприємців, керівників і фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління персоналом підприємства.

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 3-тє вид. — К.: Каравела, 2011. — 592 с.

Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Розглянуто роботу операційних систем Windows ХР та Linux. В доступній формі описано принципи роботи з програмами сімейства Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint. Описано роботу з програмами оптичного розпізнавання, перекладу та перевірки правопису тексту. Окремий розділ присвячено питанням комп’ютерної графіки. Значну увагу приділено програмуванню в середовищі Object Pascal. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок. Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарних, соціально-економічних, інженерно-технічних, медичних, педагогічних та природничих спеціальностей, аспірантів та викладачів, а також усіх тих, хто вирішив зробити досягнення інформаційних технологій повноправним елементом свого арсеналу професійних інтересів.

Березан О. В. Хімія. Збірник задач для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. — 352 с.

Книга містить задачі до всіх розділів хімії, що вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, які можуть бути використані для індивідуальної та групової роботи з учнями, що вивчають хімію і готуються до вступу у вищі учбові заклади. Для вчителів хімії та учнів.

Атаманчук П. С, Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 276 с.

Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на формування належних предметних компетентностей, вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів складності. Рекомендується для використання в своїй діяльності студентам та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої галузі.

Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія людини з обмеженими можливостями. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 264 с.

Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. пос. — 3-тє вид., переробл. і доп. — Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2010. — 336 с.

У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викладання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та чинної програми початкових класів і програми методики викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах. Посібник призначений для студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів педагогічних університетів та інститутів. Його можуть використовувати й учні педагогічних училищ, учителі початкових класів та методисти початкової ланки освіти.

Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. — К. : Академвидав, 2011. — 240 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розкрито загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання, найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми його побудови. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам, особистісним чинникам педагогічного успіху. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде вчителям і науковцям освітньої галузі.

Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. 3. Дудник. — К. : Академвидав, 2012. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам-практикам, усім зацікавленим в організуванні педагогічного процесу на інноваційній основі.

Черняк В.М., Бочелюк 0.І. Озеленення ділянки дошкільного навчального закладу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 392 с: іл.

В навчально-методичному посібнику розкриваються біологічні особливості декоративних рослин, умови їх існування, догляд за ними та захист від хвороб і шкідників. У посібнику дано рекомендації щодо оформлення ділянки дошкільного закладу зеленими насадженнями та квітково-декоративними рослинами. Видання адресоване студентам вищих педагогічних навчальних закладів, педагогічним працівникам освітніх та позашкільних установ, усім тим, хто цікавиться декоративним садівництвом та квітникарством.

Дікань Л.В. Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; за ред. проф. Л.В. Дікань. — К. : Знання, 2011. — 503 с.

У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади державного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.

Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навч. посіб. / Л. В. Дікань. — К. : Знання, 2010. — 395 с.

Розглянуто необхідність, роль та значення контролю в сучасних умовах. Розкрито сутність, зміст, організацію, шляхи здійснення фінансово-господарського контролю. Висвітлено світовий досвід здійснення фінансово-господарського контролю в розрізі таких його форм, як державний фінансовий контроль, незалежний аудит та податковий контроль. Особлива увага приділяється здійсненню фінансово-господарського контролю в різних галузях економіки: промислове виробництво, сфера послуг, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, а також у неприбуткових організаціях та банківських установах. Наводяться тестові завдання для самоперевірки, практичні завдання, глосарій. Посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.

Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. М. Дибкова. — 3-тє вид., доп. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с. — (Серія «Альма-матер»).

Інформаційні технології, що обумовлюють процеси в усіх сферах людської діяльності, потребують фахівців із високим рівнем інформаційної компетенції, на формування якої зорієнтований пропонований навчальний посібник. У ньому представлено апаратні та програмні засоби сучасних персональних комп’ютерів, принципи роботи в середовищі Windows ХР; описано застосування прикладних програм Microsoft Office; розкрито основи програмування мовою Visual Basic 6.0, розроблення власних Web-сторінок на HTML. Ідеться також про ризики щодо безпеки інформації та методи її захисту, напрями розвитку новітніх інформаційних технологій. Рекомендований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто опановує інформаційні технології чи використовує їх у своїй роботі.

Федій О. А. Естетотерапія. Навч. посіб. 2-ге вид. перерос, та доп. — К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. — 304 с.

У посібнику представлена оригінальна авторська концепція естетотерапсвтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості. Курси дисциплін з естетотерапії розроблені у кредитно-модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу. Друге видання доповнене блоком історико-педагогічного аналізу естетотерапевтичних ідей у філософській та педагогічній літературі, комплексом тематичних індивідуально-творчих завдань, теоретико-методичною інформацією щодо сучасних видів естетотерапії.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 2-ге вид., доп. — К. : Академвидав, 2010. — 456 с. (Серія «Альма-матер»).

Передумовою повноцінного осягнення магістрантами, аспірантами змістово-структурних та організаційних аспектів навчання у вищій школі є пізнання розкритих у пропонованому посібнику загальних засад педагогіки вищої школи, сутності, змісту і завдань, форм і засобів організування навчання студентів, сучасних навчальних технологій. Системно викладено в ньому основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним, особливості взаємодії його управлінських органів із громадським самоврядуванням. Для студентів (магістрантів) вищих навчальних закладів. Корисним буде аспірантам, викладачам у вдосконаленні змісту і стилю роботи, усім зацікавленим глибше пізнати особливості функціонування і перспективи сучасної вищої освіти.

Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. — К. : Літера ЛТД, 2011. —368 с.

Пропонований посібник містить рекомендації щодо проведення занять з фізичної культури з посиланням на нормативні документи; нормативні документи, що регламентують порядок проведення занять з фізичної культури (станом на 01.03.2011 p.); навчальну програму з фізичної культури для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (інваріативний та варіативний модулі); програми варіативних модулів (зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та обладнання, необхідне для освоєння модуля); практичні поради фахівців щодо безпечного проведення занять з фізичної культури. Мета посібника — сприяти оптимізації навчально-виховного процесу, що зокрема передбачає дотримання вимог техніки безпеки та профілактику травматизму на уроках з фізичної культури. Адресовано керівникам закладів освіти, класним керівникам, методистам, учителям фізичної культури, учням та їхнім батькам.

Методика навчання фізики у старшій школі : навч. посіб. / [В. Ф. Савченко, М. П. Бойко, М. М. Ді-дович та ін.]; за ред. В. Ф. Савченка. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 296 с. — (Серія «Альма-матер»).

Методична підготовка студента передбачає формування в нього якостей, необхідних для свідомої і компетентної організації навчальної роботи в середній школі. Ці вимоги враховані у змісті і структурі пропонованого навчального посібника, побудованого на найновіших надбаннях методики організації навчального процесу й викладання фізики в середній школі. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Галян О. I. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О. І. Галян, І. М. Галян. — К. : Академвидав, 2012. — 400 с. — (Серія «Альма-матер»).

Передумовами пізнання психологічної реальності є оволодіння методами, інструментарієм, техніками експериментальної психології, раціональне планування, ретельна підготовка і науково вивірене здійснення психологічного експерименту, вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Це становить зміст пропонованого навчального посібника. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям, які займаються експериментальними дослідженнями у психології.

Християнська етика. Хрестоматія. 5-6 класи / Упоряд. Кізілов В.А — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2010. — 144 с.

У посібник увійшли вірші, оповідання, казки, загадки, інсценування на християнську тематику. Книга складається з 5 розділів: «Про Бога», «Свята», «Сімейні цінності», «Загадки» та «Інсценування». Запропоноване видання стане у нагоді катехитам, вчителям недільних шкіл та християнської етики, дбайливим батькам та допитливим дітям.

Історія українознавства : навч. посіб. / [П. П. Кононенко, Л. К. Токар, О. Г. Бажан та ін.] ; за ред. П. П. Кононенка. — К. : Академвидав, 2011. — 512 с. (Серія «Альма-матер»).

Розвиток науки про Україну та українство відбувався у нерозривній єдності із самоусвідомленням, консолідацією, самоствердженням українського народу, формуванням суспільних і державних форм його буття. Витоки її сягають передісторичних часів, а основні віхи пов’язані з державотворчими процесами, діяльністю видатних представників вітчизняної науки і культури. Усе це зумовило зміст і структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито предметну специфіку, особливості концептуальних побудов українознавства на різних етапах розвитку. Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, кого цікавить історія науки про самопізнання українського народу.

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2012 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд. В. В. Бабій, Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. — Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. — 244 с.

«Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» видається з 1991 року. До нього включаються матеріали про визначні події історії, громадсько-політичного і культурного життя області, ювілеї видатних уродженців краю та відомих діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Волинню. Посібник відкривається хронологічним переліком пам’ятних дат на 2012 рік. Про основні події подаються: дата, назва, авторська текстова довідка, список літератури, у якому вказуються документи, книги, статті зі збірників і періодичних видань, довідники та бібліографічні посібники. У «Календарі» є покажчик імен видатних діячів, представлених у ньому, списки авторів, які брали участь у написанні історичних і біографічних довідок, та укладачів. Видання буде корисним для культосвітніх працівників, викладачів, студентів, краєзнавців.

Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс /Загальна редакція А.П. Каніщенко, Г.О. Ткачук/ Вид. 3-тє, переробл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. — 264 с.

Даний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, майбутнім учителям, вихователям груп продовженого дня, батькам, які мають бажання поглиблено вивчати мову зі своїми дітьми.

Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 232 с.

Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, набув широкого впровадження в роботі з різними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами соціальних служб. Навчальний посібник містить теоретичні засади та алгоритм технології реалізації соціального супроводу як одного із видів соціальної роботи. Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

Карпенко Н.В. Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога (вчителя, вихователя): навч. посібник. 2-е вид. — К.: Каравела, 2010. — 248 с.

Посібник містить у собі методики, що допоможуть обстежити психічний розвиток дитини будь-якого періоду, починаючи з одного року до десяти років (раннього віку, дошкільного, молодшого шкільного віку). Методики розміщені у такому порядку, у якому їх слід використовувати при організації обстеження дитини. Ефективність застосування перевірена у роботі з психологами-практиками, методистами, вихователями та зі студентами під час педагогічних практик. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. Видання друге, доповнене. — Тернопіль: Видавництво Астон, 2011.-252 с.

У посібнику розглянуто питання обробки паперу, картону, текстильних матеріалів, деревини, металу, пластмас, роботи з природним матеріалом, також технічного моделювання. Розкрито питання завдань, змісту, організації та методів навчання учнів початкових класів з трудового навчання. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти по спеціальності 5.010102 «Початкове навчання». Може бути використаний вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл.

Кіндрацька Г.I. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. — 2-гевид., переробл. і доповн. —К.: Знання, 2010. — 406 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни «Стратегічний менеджмент» містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику проведення SWOT-аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, менеджерів організацій.

Кішук Н.В. Основи методики вивчення елементів геометрії у початковій школі / Н.В. Кіщук. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 104 с.

У посібнику висвітлено психолого-педагогічні основи вивчення елементів геометрії у початковій школі. Запропоновано нові підходи, що визначають зміст і структуру пропедевтичного курсу геометрії. Особливу увагу приділено методиці організації навчальної діяльності молодших школярів, яка спрямована на розвиток їхніх геометричних і просторових уявлень. Посібник призначено для викладачів і студентів факультетів підготовки вчителів початкових класів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів початкових класів і методистів початкової ланки освіти.

Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2011. — 144 с.

Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки наукової творчості та логіки наукових досліджень. Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочій програмі з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

Колошук Н. Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Надія Колошук. -Луцьк: ПВД «Твердиня», 2010. — 104 с.

У посібнику подано огляд критичної рецепції творчості Івана Багряного та, виходячи з її проблемних аспектів, власну інтерпретацію найвизначніших книг письменника. Зокрема, йдеться про автобіографічні твори тюремно-гулагівської тематики — роман «Тигролови», драматичну повість «Морітурі», романи «Сад Гетсиманський» та «Людина біжить над прірвою», а також видані ґрунтовними зібраннями листи й публіцистику (розглядаються у порівнянні з мемуаристикою Уласа Самчука). Розглянуто також специфіку урбаністичного художнього простору прози Багряного (в порівнянні з доробком його старшого колеги-земляка Б. Антоненка-Давидовича) — образ-локус малого міста, котрий є характерною ознакою української літератури «розстріляного відродження». Матеріал дослідження може бути використаний для підготовки лекцій, семінарів, практичних занять та шкільних уроків у процесі вивчення української літератури. Для науковців-філологів, викладачів, учителів, студентів.

Козловський А.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. — К. : Знання, 2011. — 463 с.

У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп’ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп’ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами і використовує їх для розв’язання практичних задач.

Косинський B.I. Сучасні інформаційні технології : навч. посіб. / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. — К. : Знання, 2011. — 318 с.

У навчальному посібнику розкрито основні принципи створення цифрових інформаційних технологій, особливості використання комп’ютерних програмно-технічних засобів для обробки економічної інформації та базові засади електронної економіки. Наведений ілюстративний матеріал, досконала структурованість розділів та підрозділів книги допоможуть читачеві швидше та легше оволодіти сучасними інформаційними технологіями. У кінці кожного розділу подано навчальний тренінг, що включає основні поняття, контрольні запитання і завдання та літературу, необхідні для закріплення здобутих знань і навичок. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, економістам-практикам та підприємцям, які використовують у роботі комп’ютерну техніку та інформаційні технології.

Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С, Ганич Н. М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 528 с.

У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію. Призначено для студентів напряму «Міжнародні відносини», «Туризм», «Менеджмент організацій», слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників туристичної сфери, органів місцевого самоврядування.

Кудрик Л. Г., Сурмяк Ю. Р. Діти Індиго — зерна нового людства. Посібник для вчителів, виховників і батьків. — Львів: Аверс, 2011. — 376 с.

У науково-популярному посібнику чи не вперше в українській педагогіці зроблено спробу цілісного осмислення феномену Дітей Нової Свідомості, подано їх характеристику в біологічному, психологічному, духовному, педагогічному та інших аспектах. Особливості Нових Дітей розглянуто у контексті міркувань про духовну природу людини, її еволюційне становлення, розвиток людської свідомості. Подано гіпотези, факти, концепції про сучасних Нових Дітей (Індиго і Кристалічних), переважно філософсько-езотеричного змісту. Представлено біблійні погляди на взаємини батьків і дітей, виховання молодого покоління. Порушено також проблеми фізичного і духовного здоров’я сучасних дітей, успішної соціалізації і самореалізації у теперішніх складних умовах, налагодження здорового способу життя шляхом подолання усталених стереотипів, пізнання вселенських законів, відновлення втраченої гармонії з природою, Богом, самим собою. Посібник буде корисний тим, хто цікавиться питаннями освіти й виховання і працює з дітьми, — перш за все батькам, учителям, виховникам, лікарям, психологам, студентам, а також усім, хто не байдужий до проблеми самопізнання і самовдосконалення людини.

Кулініч І. О. Психологія управління : підручник / І. О. Кулініч. — К. : Знання, 2011. — 415 с.

У підручнику розглянуто основні проблеми психології управління, розкрито поняття, загальні засади, методологію, структуру, функції, історію розвитку та сучасні тенденції управління. Всебічно висвітлено психологічні особливості управління, а також різноманітні прикладні проблеми. Використано досвід іноземних фахівців та результати проведених досліджень. Для студентів економічних спеціальностей, студентів-психологів, які спеціалізуються з психології управління та менеджменту, економічної психології, аспірантів, керівників-практиків, менеджерів організацій різних форм власності, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами психології управління.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В.М. Лапін. — 7-ме вид., переробл. і допов. — К. : Знання, 2011. — 334 с.

У посібнику розглянуто проблеми екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Показано взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем — природним, техногенним, соціальним. Охарактеризовано негативні чинники середовища життєдіяльності, а також їх вплив на здоров’я людини. Приділено увагу правовому регулюванню безпеки життєдіяльності. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів.

Лень В. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 608 с. — (Серія «Альма-матер»).

Здійснення бухгалтерського обліку передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур, сутність яких з’ясовано у пропонованому навчальному посібнику. У ньому детально і послідовно розкрито теми дисциплін «Фінансовий облік І» і «Фінансовий облік II» з огляду на вимоги нового Податкового кодексу України стосовно бухгалтерської та фінансової діяльності, чинного законодавства і Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фахівцям-практикам, керівникам підприємств, менеджерам усіх рівнів управління.

Левчук Л.Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю. Естетика: Підручник / За заг. ред. Л. Т. Левчук. — 3-тє вид., донов, і пе-реробл. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 520 с.

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багатовіковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики XX столітгя. Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями естетики.

Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. noc. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 190 с.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою «Історія педагогіки» для вузів. Враховуючи специфіку оцінювання пізнавальної діяльності студентів-заочників розроблена система модулів з вартісною оцінкою всіх видів діяльності студентів (практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю). Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ та педагогічних коледжів.

Левшин М.М. Математика : навч. посібник для напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів : у 3 ч. Ч. 1 / М.М. Левшин, Є.О. Лодатко ; за заг. ред. Є.О. Лодатка. -Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 264 с.

Посібник підготовлено відповідно до чинних стандартів галузі знань «Педагогічна освіта» напряму підготовки «Початкова освіта». До посібника включено теоретичний матеріал, який призначається для опрацювання на початковому етапі вивчення курсу математики. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).

У навчальному посібнику розкрито сутність, функціональну специфіку, етапи розвитку дитячого і молодіжного рухів, діяльність дитячих і молодіжних організацій, неформальних груп в Україні, способи соціально-педагогічного сприяння їхнім справам. Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху.

Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія : навч. посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак ; за ред. М.К. Шеремет. — К. : Знання, 2010. —293 с.

У посібнику розкриваються науково-теоретичні та методологічні засади логопсихології як самостійної галузі спеціальної психології з урахуванням сучасних досягнень психолінгвістики, нейропсихології, спеціальної психології, логопедії. Обґрунтовуються закономірності психічного розвитку нормальної дитини і дитини, яка має патологію. Розглядається структура розвитку дитини з порушеннями мовлення, аналізується систематика порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням сучасних класифікацій мовленнєвих розладів. Наводяться практичні моделі психокорекційної допомоги дітям з різними формами мовленнєвих порушень. Розраховано на студентів дефектологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також логопедів-практиків, спеціальних психологів, ко-рекційних педагогів та інших фахівців відповідного профілю.

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібн. — 2-ге вид., випр. і доп. -К.: Каравела. 2012. — 264 с.

У посібнику висвітлюються сучасні досягнення у педагогічній психології. Призначений для студентів вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, для слухачів післядипломної освіти, вчителів, практичних психологів, соціальних працівників, вихователів та батьків.

Топузов О. М., Надтока О.Ф., Назаренко Л.П., Вішнікіна Л.П., Шуканова А.А., Самойленко В.М. Методика навчання географії материків і океанів. Навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів.- К.: ДНВП «Картографія», 2011.- 128 с.

У посібнику коротко характеризується зміст і структура курсу географії материків і океанів, особливості процесу навчання та його навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення. Особлива увага приділяється актуальним питанням оптимального тематичного планування, упровадженню нетрадиційних форм організації навчання на уроках, контролю і корекції навчальних досягнень учнів за допомогою тестування. Проте, основний наголос робиться на проектуванні та проведенні уроків географії як основної форми організації навчально-виховного процесу у сучасній школі. У методичному посібнику наводяться орієнтовні плани-конспекти уроків різних типів як традиційної, так і нетрадиційної форми, користуючись якими вчитель матиме змогу вдосконалити прийоми проектування уроків географії материків і океанів.

Мозговий В. I. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. 4-те вид., Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010 — 592 с.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно. Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.

Олійник Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. — К. : Знання, 2012. — 558 с.

Це підручник нового покоління. Його автори — провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, — висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини — нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії. Підручник розрахований насамперед на студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми майбутнього виживання людства.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко. В. М. Руденко. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 248с. —(Серія «Альма-матер »).

У сучасній навчально-виховній системі все актуальнішим стає технологічний підхід в організації процесу навчання, який активізує ініціативність учнів на уроці, сприяє підвищенню якості їх взаємодії з учителем, стимулює їхні творчі здібності. Сутність та особливості його впровадження розкрито в пропонованому навчальному посібнику. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Палій А. А. Диференціальна психологія : навч. посіб. / А. А. Палій. — К. : Академвидав, 2010. — 432 с. — (Серія «Альма-матер»).

Люди різняться не тільки статевою, соціокультурною належністю, зовнішніми ознаками. Неоднаково проявляються в них і властивості нервової системи, характери, здібності, інтелект, творчий потенціал, воля, психомоторні і пізнавальні стилі, що зумовлює відмінності у саморозкритті, самоствердженні, життєвих сценаріях. Ці та багато інших питань є предметом диференціальної психології, вивчення якої дає цілісне уявлення про природу психічної варіативності, індивідуальні, типологічні, групові відмінності між людьми, становлення індивідуальності на різних етапах розвитку, вплив статевих, сімейних, соціальних, виховних чинників на особистість.

Перехейда О. М. Дайджест педагогічних рад / О. М. Перехейда — X. : Вид. група «Основа», 2012. — 304 с. — (Серія «Адміністратору школи»).

У посібник увійшли розробки педагогічних рад з актуальних питань організації навчально-виховного процесу. Представлені матеріали допоможуть адміністрації школи підготувати й організувати цікаві та ефективні засідання педагогічних рад. Для керівників навчальних закладів.

Приходько Ю.О., Юрченко B.I. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. — К.: Каравела, 2012.-328 с.

У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів. Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності «Психологія», «Практична психологія», а також майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою.

Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія людини з обмеженими можливостями. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 264 с.

Проаналізовано теоретико-методологічні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду педагогічної діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи з підвищення рівня готовності вчителя до професійної діяльності. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник / Н. Ю. Максимова. — К. : Либідь, 2011. — 520 с.

У посібнику розкриваються психологічна сутність, причини та прояви поведінки, що не відповідає суспільно прийнятим нормам. Розглядаються конкретні методи виявлення схильності до соціальної дезадаптації, правопорушень, злочинної та саморуйнівної поведінки, а також методи вивчення психічного розвитку осіб з девіантною поведінкою. Запропоновано програми й техніки консультативно-корекційної роботи з девіантами відповідно до різновиду їхньої соціальної дезадаптації, визначено умови створення оптимальної ситуації розвитку. Для психологів, соціальних педагогів та працівників, студентів зазначених спеціальностей, персоналу установ пенітенціарної служби України, співробітників кримінальної міліції та служб у справах дітей.

Лубський В. I. Релігієзнавство : підручник / В. І. Лубський, В. I. Теремко, М. В. Лубська; [за ред. В. I. Лубського]. — З-те вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2011. — 464 с. — (Серія «Альма-матер»).

Підручник містить відомості щодо структури, принципів, методології релігієзнавства, його взаємодії з іншими галузями гуманітарних знань. У ньому висвітлено походження, сутність структури релігії як феномену людського буття, подано класифікацію релігійних систем, розкрито особливості ранніх політеїстичних вірувань, національних, світових релігій, неорелігій, релігійних учень секулярного змісту та їх роль в духовному розвитку людства. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва. — К. : Академвидав, 2011. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розкрито особливості давніх вірувань, культів, ранніх і сучасних національних та світових релігій. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто професійно вивчає історію й особливості релігій світу чи просто цікавиться ними.

Лубський В. І. Горбаченко Т. Г. Лубська М. В. Яковенко А. I. Релігієзнавство: Підручник / За ред. Лубського В. I. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 448 с.

У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття; основні концепції дослідження релігії, їх можливості; сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Завдання підручника — сприяти вивченню основних питань теорії та практики релігієзнавства як гуманітарної науки, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії і висвітлити формування феномена релігії який постає як поступовий процес інтегрування традиційних теологічних знань, екзистенційних філософських надбань і рефлексії над здобуттям практичного досвіду формування особистості навколо аксіологічної системи релігій.

Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 304 с. (Серія «Альма-матер»)

Людина пізнавала світ і символіку своїх вражень та досвіду втілювала у ритмічному слові, пісні, танці, інсценізаціях. Із часом вони урізноманітнювалися, набували специфічних етнонаціональних ознак, витворюючи дивовижні духовно-естетичні системи, які називають народною творчістю, фольклором. Унікальним явищем у цьому просторі є український фольклор, особливості, історію розвитку, родо-жанрову структуру, тематичну палітру якого розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу.

Шаповалова М. С, Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження: Підручник / За ред. Я. І. Кравця. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2011. — 476 с.

Підручник містить короткий виклад історії зарубіжної літератури періоду Середніх віків і Відродження. В ньому широко використані й узагальнені дослідження з питань історії зарубіжних літератур відповідних періодів. Подано конкретно-історичний аналіз процесу розвитку літератури Італії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Іспанії, Англії та слов’янських країн у хронологічних межах від III ст. до 40-х років XVII ст. У деталізованому висвітленні подано творчість найвидатніших письменників: Данте, Боккаччо, Рабле, Сервантеса, Шекспіра та ін. У тексті й бібліографії міститься інформація про нові досягнення вітчизняних учених, культурні зв’язки між Україною і Західною та Центральною Європою, а також відомості про нові переклади художніх текстів українською мовою. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів.

Шара Є.Ю., Бідюк О.О., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2011. — 424 с.

Навчальний посібник написано відповідно до типових програм навчальних дисциплін «Фінансовий облік» та «Податковий облік» затверджених Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності «Облік і аудит». Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навч. посіб. -К.: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності «Облік і аудит». Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник / 5-те вид., доп. і перероб. — К.: Арій. 2010. — 576 с.

Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови. Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій та установ.

Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 248 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної діяльності, технології, методи і форми роботи з девіантними і обдарованими дітьми та молоддю, неблагополучними сім’ями, групами, підлітковими та молодіжними об’єднаннями; подаються шляхи подолання конфліктних і кризових ситуацій; висвітлюється організація соціально-педагогічної роботи соціального педагога в системі освіти України. Пропонується методичний матеріал для проведення практичних занять і виконання завдання самостійної роботи; передбачені контрольні запитання і підсумкові тести на виявлення рівня знань. Матеріали посібника можуть бути використані для підготовки вчителів початкових класів при вивченні курсу «Соціальна педагогіка», орієнтовані на соціальних педагогів, соціальних працівників, будуть корисні співробітникам громадських об’єднань та організацій, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів і соціальних педагогів.

Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін : навч. посіб. / П. П. Шляхтун. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 224 с. — (Серія «Альма-матер»).

У навчальному посібнику охарактеризовано соціально-гуманітарні науки — історію України, філософію, економічну теорію, соціологію, політологію, культурологію — як навчальні дисципліни у вищій школі України. З’ясовано особливості методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін у контексті Болонського процесу. Для студентів вищих навчальних закладів.

Соколович Ю. А. Фізика: Довідник з прикладами розв’язування задач /Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова,- 5-те вид.— X.: Веста, 2011.— 464 с.

Пропоноване видання — це докладний виклад усього курсу фізики середньої школи. За кожною темою курсу подано аналіз задач, які розкривають суть вивченого, допомагають повторити і систематизувати навчальний матеріал, перевірити глибину оволодіння знаннями. Довідник призначений для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв і гімназій (у тому числі фізико-математичного профілю), абітурієнтів, учителів фізики.

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. 2-е вид.— К.: Каравела, 2011. —408 с.

У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень. Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології. Розрахований на студентів, аспірантів, пошукачів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного соціологічного знання.

Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. −280 с.

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості. Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.

Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів: Навч. посібн. — К.: Каравела, 2010. — 176 с.

Навчально-методичний посібник розроблений для практичних психологів в системі освіти. Практикум дає можливість узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації психологічної служби в школі. У практикумі робиться акцент на технологічних аспектах діяльності психолога в системі освіти, починаючи від організації його праці, взаємодії з педагогічним колективом та закінчуючи конкретними методиками, які використовуються в роботі з різними віковими групами дітей та їхніми сім’ями. Такий підхід є можливим на основі поєднання теоретичної інформації з практичними вправами семінарських занять та самостійної підготовки студентів зі спеціально розроблених питань. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Лісовський П.М. Суспільна риторика: Навчальний посібник/ П.М. Лісовський. — К.: Кондор, 2012.-244 с.

На міждисциплінарному рівні розглядаються актуальні засади суспільної риторики в сучасному інформаційному світі. Значну увагу приділено характерним особливостям юридичного та військово-патріотичного мовлення, зокрема питанням патріотичного виховання молоді як запоруки якості освіти. Розраховано на студентів, слухачів і викладачів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами суспільної риторики.

Майстер-клас учителя початкових класів : Кращі відкриті уроки / Укладач : О. І. Світлична — Тернопіль : Підручники і посібники 2012. —176 с.

У посібнику подано розробки кращих відкритих уроків учителів початкових класів Збаразького району Тернопільської області, у яких використано інтерактивні технології з метою розвитку творчої особистості молодшого школяра. Для вчителів початкових класів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. для студентів-філологів. — К. : Ленвіт, 2011 р. — 291 с.

У посібнику висвітлюються основні напрями, зміст і форми методики навчання української літератури в загальноосвітній школі на нових концептуальних засадах. Напрацювання традиційної методики літератури поєднуються з інноваційними моделями навчання і виховання на уроках та в позакласній і позашкільній роботі. Розкриваються шляхи після-дипломної педагогічної освіти, можливості неперервного професійного саморозвитку. Для студентів-філологів та аспірантів, учителів-словесників та викладачів вищої школи.

Тєлєжкіна О. О. Усі види мовного розбору: фонетичний, морфологічний, словотвірний, синтаксичний / О.О. Тєлєжкіна . — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 300, [4] с. — (Серія «Навчаюсь сам»).

Пропонований посібник містить схеми усіх видів мовного аналізу відповідно до чинної програми шкільного курсу української мови: фонетичний, орфографічний, лексичний, фразеологічний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний розбір. Крім того, у книзі проаналізовано типові труднощі, наведено зразки розборів, систему вправ і матеріал для довідок. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних і класичних університетів.

Ткач Ю. М. Математика. Задачі економічного змісту в математиці: Навчально-методичний посібник / Ю. М. Ткач.— X.: Вид-во «Ранок», 2011.— 176 с.— (Курс за вибором).

Пропонований посібник містить плани-конспекти занять курсу за вибором з математики, що допоможе розширити та поглибити уявлення учнів про застосування математики в практичній діяльності, різних галузях науки. Наведено приклади розв’язування задач з докладними коментарями, а також контрольні запитання до кожної теми. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів.

Ткалич М. Г. Тендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. — К. : Академвидав, 2011. — 248 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику, крім загальнотеоретичних, методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, гендерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості, соціально-психологічну феноменологію гендерних ролей. Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г. Л. Токмань .- К.: ВЦ «Академія», 2012. — 312 с. — (Серія «Альма-матер»).

У підручнику йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться вчителям-словесникам.

Цветков О. П. Культура і релігія : навч. посіб. / О. П. Цветков. — К. : Академвидав, 2011. — 192 с. — (Серія «Альма-матер»).

У пропонованому навчальному посібнику розкрито характер і роль взаємодії культури та релігії у процесі розвитку світової цивілізації. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто прагне глибше усвідомити смислопороджувальний вплив релігійного світогляду на культуру.

Синьова Є.П. Тифлопсихологія: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 365 с. — (Вища освіта XXI століття).

У підручнику висвітлено особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, психічних станів, діяльності, особистісних властивостей спілкування людей при глибоких порушеннях зору. Розглянуто питання про можливості та умови компенсації зорової недостатності, корекції психічного і соціального розвитку особистості при сліпоті та слабозорості. Призначено для студентів університетів, які навчаються за освітніми напрямами «Корекційна освіта», «Психологія», «Соціальна педагогіка», науковців у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки, практичних працівників дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів, усіх, хто бажає набути компетентності у питаннях виховання сліпих і слабозорих дітей, спілкування і допомоги людям з глибокими вадами зору.

Кучеренко Д. Г., Мартишок О. В., Сахаров В. Є. та ін. Україна і світ (країни/теріторії світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти). Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011.- 416 с.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу (територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

Шевчук С. В., Кабиш О. О., Клименко I. В. Сучасна українська літературна мова : Навчальний посібник. — К.: Алерта, 2011.-544 с.

У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу «Сучасна українська літературна мова» і детально сплановану систему контролю знань. Навчальний посібник побудовано за модулями, що містять теоретичний матеріал, схеми лінгвістичного аналізу та тестові завдання до кожної теми. Теоретичний матеріал викладено послідовно, систематизовано й логічно вмотивовано відповідно до типової програми з курсу. У тестах представлено завдання різної складності: на встановлення відповідностей, з вибором однієї правильної відповіді, відкриті завдання з короткою відповіддю, що дають можливість об’єктивно й усебічно перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його на практиці, диференціювати й класифікувати мовні явища. Окремим блоком подано міні-тексти з різноплановими завдання, що охоплюють увесь курс сучасної української літературної мови й сприяють узагальненню, систематизації й закріпленню вивченого матеріалу, формують аналітичні здібності, уміння застосовувати загальні положення лінгвістичної теорії під час пояснення конкретних мовних явищ. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс «Сучасна українська літературна мова», учнів гімназій і ліцеїв з поглибленим вивченням української мови і всіх, хто прагне удосконалити свої знання з української мови.

Шевчук С.В., Клименко I.В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник. — 2-ге вид., виправ, і доповнен. — К.: Алерта, 2011. — 696 с.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

Варзацька Л.О. Українська мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах : навчально-методичний посібник / Л.О. Варзацька. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 360 с.

Пропонується сконструйована автором модель особистісно орієнтованого розвивального навчання рідної мови й мовлення. Системою комплексних вправ, їх послідовністю програмується хід навчально-виховного процесу, що є для учнів основою самонавчання, саморозвитку, творчої активності.

Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : Літера ЛТД, 2011. — 364 с.

У навчальному посібнику висвітлено всі розділи, передбачені програмою з методики викладання української мови в початкових класах для педагогічних навчальних закладів II–IV рівнів акредитації. Матеріали посібника зорієнтовані на Державний стандарт початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мова і література» та нову програму з української мови для чотирирічної початкової школи.

Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. — К. : Академвидав, 2011. — 256 с. — (Серія «Альма-матер»).

Складний комплекс моральних питань у виховній діяльності, а також тлумачення їх педагогічною етикою утворюють зміст пропонованого навчального посібника. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто має справу з навчанням і вихованням.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. — 3-тє вид., стер. — Суми : Університетська книга, 2011. — 428 с.

Навчальний посібник складено згідно з програмою для педагогічних університетів та училищ. У ньому розглянуто основи системи фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, методика проведення основних форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному закладі. Висвітлені питання планування та обліку роботи, керівництва фізичним вихованням у дошкільників, особливості викладання курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у педагогічних училищах. Для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності «Дошкільне виховання», студентів педагогічних коледжів та училищ кваліфікації 8010101 — магістр, 7010101 — бакалавр, 6010101 — спеціаліст.

Всесвітня історія : навч. посіб. / Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах. — К. : Знання, 2011. — 895 с. — (Вища освіта XXI століття).

Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках. Для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією.

Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навчальний посібник / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. −2-ге вид. — Суми : Університетська книга, 2010. — 319, [1] с.

Охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі самостійної педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання. Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта», викладачів вищих навчальних закладів, факультетів перепідготовки та підвищення кваліфікації дошкільних працівників.

Давидеико Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І. Історія зарубіжної літератури XX століття: Навч. посіб. 3-тє вид. -К.: Центр учбової літератури, 2011.- 488 с.

«Історія зарубіжної літератури XX століття» — остання із гуманітарних дисциплін, якою завершується курс «Історії зарубіжної літератури» для студентів педагогічних вузів незалежно від обраної ними форми навчання. Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XX століття», варіанти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій — практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ — додатковобібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, словник термінів і попять, бібліографія. Посібник стане у нагоді студентам гуманітарних факультетів.

Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда та ін. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 304 с.

Пропонований методичний посібник ознайомлює з інноваційним підходом до організації навчання — інтерактивною технологією, завдяки якій процес навчання стає цікавим, різноманітним, особистісно орієнтованим, демократичним, гуманним. Для вчителів початкових класів, студентів.

М. І. Жалдак. Ю. В. Горошко, Є. Ф. Вінниченко. Математика з комп’ютером. Посібник для вчителів. −2-ге вид., — К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.-282 с.

У посібнику розглянуто можливості використання комп’ютера для супроводу навчання математики в середніх навчальних закладах. На численних прикладах демонструється рюзв’язування за допомогою комп’ютера різного роду задач з алгебри і початків аналізу, геометрії, елементів стохастики, що зводяться до відшукання розв’язків рівнянь і нерівностей та їх систем, дослідження функцій, обчислення визначених інтегралів, статистичного опрацювання експериментальних даних та ін. Посібник призначений для вчителів математики та інформатики, може бути корисний також учням старших класів, СПТУ, студентам педагогічних училищ і молодших курсів вузів, де вивчається математика.

Жилко Н. М. Англійська мова : вправи з граматики : навч. посіб. / Н. М. Жилко, Л. С. Панова. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 304 с. (Серія «Альма-матер»).

Навчальний посібник містить правила та вправи для засвоєння найуживаніших граматичних явищ англійської мови. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, хто оволодіває англійською мовою.

Живко 3. Б., Ревак І. О., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Навчальний посібник. — К.: Алерта, 2012. −496 с.

Викладено основні науково-теоретичні й практичні положення курсу «Контрольно-ревізійна діяльність» згідно з навчальною програмою юридичних та економічних вищих навчальних закладів з урахуванням вимог міжнародних бухгалтерських стандартів, відповідних законів України та інших нормативних актів. Висвітлено особливості перевірки під час ревізії, проведення аудиту в умовах комп’ютерних технологій. Розглянуто методику проведення аудиту та взаємодію ревізорів з правоохоронними органами. Подано тестово-словниковий матеріал за модулями курсу. Для курсантів, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аудиторів, практичних працівників бухгалтерій, контрольно-ревізійних підрозділів, фінансово-економічних відділів, членів внутрішньогосподарських комісій, контролюючих та правоохоронних органів.

 

Гончаренко М. С., Набока І. Є. Етновалеологія. Навчальний посібник. — Харків: «Бурун-Книга», Київ: КНТ, 2012.-296 с.

Навчальний посібник містить характеристику стану здоров’я українського народу у різних регіонах країни; розкриває особливості світогляду, моральних цінностей та виховних ідеалів українців, відбиває специфіку родинного виховання, сімейної обрядовості та оздоровчих технологій в етнокультурі українського етносу. Призначається для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.

Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: Навч. посібн. -К.: Каравела, 2012.-240 с.

Навчальний посібник «Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія» розрахований передусім на викладачів і студентів факультетів психології вищих навчальних закладів. У посібнику систематизовано представлено практичний і хрестоматійний матеріал з розвитку людини похилого віку згідно з навчальною програмою до курсу «Геронтопсихологія». Може стати у нагоді студентам вищих навчальних закладів, практичним психологам, соціальним працівникам, усім, хто хоче розширити власні знання з цієї галузі психології.

Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. / Л. Л. Хоружа. — К. : Академвидав, 2012. — 208 с. — (Серія «Альма-матер»).

У посібнику висвітлено сутність і значення професійної етики педагога як детермінанти його взаємин з учасниками навчально-виховного процесу, моральні засади педагогічної професії, проблеми розвитку етики як основи фахового вдосконалення та умови розкриття творчого потенціалу вчителя в контексті сучасної освіти. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться педагогам, психологам, соціальним працівникам і всім, хто прагне морально-духовного зростання.

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. -К.: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.

Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 — соціальна педагогіка, 6.030103 — практична психологія, 6.010102 — початкова освіта. В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів. Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у посібнику подано короткий термінологічний словник та покажчик термінів і понять.

Історія України: Новітня доба : навч. посіб. / [В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.] ; за ред. В. М. Литвина. — К. : Академвидав, 2012. — 480 с.

Навчальний посібник написаний колективом кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі багаторічного досвіду наукових досліджень проблем української історії та викладання курсу «Новітня історія України». У ньому із сучасних методологічних позицій осмислюється значний фактичний матеріал, узагальнюються здобутки історіографії, а також нові факти суспільного життя. Його структура і зміст відповідають навчальній програмі дисципліни. Містить він і завдання для самостійної роботи, термінологічний словник та іменний покажчик. Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться новітньою історією України.

Лобанова А.С., Калашнікова Л.В. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій: Навч. посібник. — К.: Каравела, 2012. — 368 с.

Посібник містить відомості щодо специфіки реалізації роботи з підлітками, поведінка яких відхиляється від загальновизнаних соціальних норм. У межах соціально-психологічного підходу до вивчення девіантної поведінки здійснюється диференційоване вивчення підліткових девіацій, визначаються причинно-наслідкові зв’язки між різними формами їх прояву, формуються теоретичні знання й практичні уміння соціально-психологічної допомоги підліткам-девіантам та їх соціальному оточенню. Книга стане у пригоді студентам, які вивчають соціальну роботу, психологію, соціологію, превентивну педагогіку, шкільним психологам, педагогам, соціальним працівникам, працівникам правоохоронних органів тощо.

О. О. Майданник Конституційне право України: Навч. посіб. — К: Алерта, 2011. — 380 с.

У навчальному посібнику на основі чинного конституційного законодавства розглянуті основні питання теорії конституційного права, висвітлено інститути конституційного права України, проаналізовані особливості, що їм притаманні, питання регулювання суспільних відносин нормами конституційного права України, правовий статус суб’єктів конституційно-правових відносин, їхня правозастосовча діяльність, особливості констигуційно-правової відповідальності. Поданий матеріал вміщує питання для самоперевірки та контролю, тестові завдання. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, на широке коло читачів, які цікавляться проблемами конституційного права.

 

Нагору