Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ новацій та передових педагогічних технологій На головну

 

Контактний телефон: (0332) 242225

Електронна адреса: ppt@vippo.org.ua

 

Склад відділу:

 

Шинкарук Ірина Вікторівна — завідувач (i.shynkaruk@vippo.org.ua, тел. 0507156879);

Свитка Наталія Валеріївна — методист (n.svytka@vippo.org.ua, тел. 0936574414).

 

Мета та основні завдання діяльності відділу:

 

Мета:

Ефективне впровадження новацій у всі сфери освітньої діяльності, професійна і психологічна підготовка педагогічних працівників до нових вимог ринку праці, нестандартного творчого мислення, самовдосконалення, здійснення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності.

 

Основні завдання:

· спрямування роботи відділу на вирішення наукової проблеми ВІППО «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти»;
· робота над науково-методичною проблемою відділу «Інноваційні педагогічні технології та їх вплив на зростання професійної компетентності педагога»;
· удосконалення роботи з інформацією, оновлення інформаційних банків даних для забезпечення якості та ефективності впровадження освітніх інновацій, прискорення інноваційних процесів у системі освіти та управління навчальними закладами;
· виявлення та підтримка педагогічних працівників, які творчо працюють, підвищення їх професійної майстерності, популяризація творчих педагогічних здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій;
· координація інноваційної діяльності, оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення закладів освіти області;
· допомога кожному вчителеві в розвитку його ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної школи;
· орієнтація вчителя на осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяння виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки;
· удосконалення науково-методичного забезпечення змісту освіти і навчально-виховного процесу у співпраці з ЦІППО Університету менеджменту освіти АПН України, іншими вищими навчальними закладами.

 

Основні напрямки діяльності:

· робота відділу у вирішенні наукової проблеми ВІППО;
· робота над науково-методичною проблемою відділу;
· Всеукраїнський конкурс «Учитель року»;
· всеукраїнські методичні турніри;
· обласна виставка методичних і дидактичних досягнень «Творчі сходинки педагогів Волині»;
· вивчення перспективного педагогічного досвіду;
· співпраця з ВНЗ;
· координація інноваційної діяльності навчальних закладів;
· робота авторських шкіл;
· проблемні семінари, зустрічі за круглим столом;
· «Школа майбутнього»;
· «Школа новаторства»;
· робота творчих динамічних груп;
· видавнича діяльність.

 

Відповідальна за зміст сторінки І.В. Шинкарук

Нагору