Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Бібліографічний огляд літератури "Поетеса, перекладач, громадська діячка..." (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки)На головну

Сміховська В.Є., завідувач бібліотеки ВІППО

Поетеса, перекладач, громадська діячка...
(Бібліографічний огляд літератури).

 

Життя Лесі Українки — це подвиг митця,
один із тих подвигів, що підносять людину
в очах сучасників, роблять її нетьмарною
зіркою в очах потомків.

О. Гончар

 

Леся Українка ... Це ім’я належить до найвеличніших імен нашого народу. Українська поетеса, публіцист, перекладач, громадська діячка, про яку Іван Франко сказав, що «це талант сильний, мужній, хоч і не позбавлений жіночої грації і ніжності».

 

Творчість Лесі Українки багата й різноманітна. За своє коротке життя авторка залишила нащадкам великий літературний доробок — полум’яну поезію, філософську драматургію, прозу, оригінальні публіцистичні та літературно-критичні статті, численні переклади.

 

Про геніальну дочку українського народу написано чимало книжок, наукових розвідок та публіцистичних і популярних статей. Деякі з них представлено у пропонованому бібліографічному огляді. Видання, які вміщені в огляді розкривають свій образ Лесі Українки, допомагаючи читачу пізнати певні моменти життєвого і творчого шляху поетеси, час і оточення, в якому вона жила, умови, за яких сформувалася ця надзвичайна натура.

 

Леся Українка. Сюжети з життя: фотокнига / Автори-упорядники Н. Чіп, І. Веремєєва. — К.: ТОВ «Спалах», 2001.- 166 с.

Фотокнига «Леся Українка. Сюжети з життя» — це цікава розповідь про поетесу, її життя, коло її близьких та друзів, середовище, що живило і надихало її талант.

Розповіді Лесиної сестри Ольги Косач-Кривинюк з її ґрунтовного нью-йорського видання «Леся Українка. Хронологія життя і творчості», листування молодшої сестри Ізидори Косач-Борисової з науковцями київського Музею Лесі Українки дозволяють читачеві максимально наблизитись до Постаті геніальної поетки, поринути в часі у світ її дум і мрій...

Також в книзі поміщено автограф перекладу уривку з Біблії «Послання апостола Павла до коринфян. Глава ХІІІ», який у 1904 році на прохання Ольги Кобилянської переклала письменниця українською мовою.

Це видання особливо цікаве тим, що побудоване на оригінальних документах та фотознімках з фондів Музею видатних діячів української культури.

 

Наступне видання:

Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; Передмова Михайлини Коцюбинської. — К.: Смолоскип, 2011.- 264 с.

Творчість Лесі Українки — пристрасного лірика — органічно злита з її особистістю, і події її життя, до найінтимніших моментів «біографії душі», стають природним, украй важливим коментарем для розуміння текстів, так само як тексти — ключем до її життя.

Дана книга містить текстологічні дослідження Лариси Мірошниченко, у ході яких постають усе нові й нові об’єкти спостережень (події, манускрипти, епістолярій, спогади, іконографія), часом розгортаються у великі панорамні картини «життєтворчості», становлячи документально обґрунтовану генеалогію творів поетеси.

В передмові до книги Михайлина Коцюбинська зазначила, що «зусилля, спрямовані на правильне прочитання, а відтак і тлумачення одного не коментованого слова розкривають цікаві сторінки родинного побуту, взаємин між сестрами, розширюють наші уявлення про лектуру Лесі Українки, її читацькі уподобання та інтелектуальні потреби».

 

Ще одне цікаве видання волинської авторки, кандидата філологічних наук:

Савчук В.А. Доля листів Лесі Українки: монографія / Валентина Савчук. — Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011.- 168 с.

У монографії здійснено спробу цілісного викладу історії збирання і видання епістолярної спадщини Лесі Українки, аналізу опублікованих листів письменниці в джерелознавчому та текстологічному аспектах. Уперше введено в обіг великий масив вилучених радянською цензурою уривків із кореспонденцій поетеси; встановлено причини, кількість та серйозність порушень творчої волі Лесі Українки в її надрукованих епістолярних текстах.

 

 

 

Заслуговує уваги і інша монографія літературознавця, текстолога Аврахова Григорія Герасимовича «Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку», яка видана також волинським видавництвом «Твердиня».

Аврахов Г.Г. Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку ( До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) / Г.Г. Аврахов.- Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007.- 228 с.

У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцятитомного видання творів Лесі Українки 1975-1979 рр. Об’єктом наукової критики взято рясні покривдження авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій сучасних пере- публікацій класиків до незліченних помилок, фальсифікаційних лакун, невиправданих кон’єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакадемічного видання спадщини Лесі Українки.

В основу даного видання покладено примірник самвидавного рукопису книги 1979 р., який зберігається у Волинському краєзнавчому музеї, перероблений та доповнений автором.

 

Наступна книга, присвячена життю і творчості Лесі Українки:

Панасенко Т.М. Леся Українка / Т.М. Панасенко.- Харків: Фоліо, 2013.- 123 с.

В цьому науково-популярному виданні авторка описала драматичне життя славетної української поетеси, яке стало втіленням дієвої любові до України та її народу.

Невиліковно хвора і під кінець життя майже позбавлена можливості пересування, Леся навіть з-поміж здорових людей вирізнялась своєю активною життєвою позицією і енергійністю, її творчість і донині вражає широтою тематики. Дана книга складається з декількох розділів, які присвячені тій чи іншій події в житті Лесі Українки. Текст у виданні супроводжується чималою кількістю цитат, взятих з листування письменниці і її рідних.

Леся Українка всім своїм життям та своєю літературною спадщиною довела світові, що ми, українці, маємо глибоку історію і гідні поваги не лише тому, що живемо в центрі Європи. Ми європейці не лише географічно, ми — той народ, який подарував цивілізації неоціненні духовні скарби.

 

«Вам, українцям, є чим пишатися у своїй культурі. Яких могутніх людей дала ваша література, яку славну традицію! Шевченко, Франко, Леся Українка — це ж не тільки поети величезного таланту і невичерпної творчої енергії, — вони люди з великим людським серцем і розумом, з героїчною силою духу. У них є чого повчитися не тільки українцям!».

Максим Горький.

 

Список використаної літератури:

  1. Аврахов Г.Г. Леся Українка: Проблеми текстології та історії друку ( До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979) / Г.Г. Аврахов. — Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. — 228 с.

  2. Леся Українка. Сюжети з життя: фотокнига / Автори-упорядники Н. Чіп, І. Веремєєва. — К.: ТОВ «Спалах», 2001. — 166 с.

  3. Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко; Передмова Михайлини Коцюбинської. — К.: Смолоскип, 2011. — 264 с.

  4. Панасенко Т.М. Леся Українка / Т.М. Панасенко.- Харків: Фоліо, 2013. — 123 с.

  5. Савчук В.А. Доля листів Лесі Українки: монографія / Валентина Савчук. — Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. — 168 с.

  6. Леся Українка. Думки про творчість поетеси // Шкільна бібліотека. — 2016. —  № 1. — С. 49-56.

 

Нагору