Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ природничих дисциплін На головну

Телефон: (0332) 24-61-07

 

Працівники відділу:

 

Григор’єва Наталія Володимирівна - завідувач (географія);

Стуга Лариса Миколаївна - методист (біологія);

Кащенюк Мирослава Ростиславівна - методист (хімія).

 

Основні завдання діяльності відділу:

планувати, організовувати та здійснювати навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності вчителів географії, біології, хімії, економіки;
забезпечувати якість навчальних занять, надавати методичну, консультативну допомогу слухачам курсів підвищення кваліфікації;
вивчати, узагальнювати, розповсюджувати передовий педагогічний досвід, аналізувати результативність і ефективність професійної діяльності педагогів.

 

Основні напрямки діяльності відділу:

реалізація нормативних актів державних органів управління, розпорядчих документів управління освіти і науки облдержадміністрації, державних і регіональних програм у галузі освіти;

пошук шляхів підвищення ефективності курсової перепідготовки вчителів. Модернізація змісту та структури навчального плану;

впровадження у навчальний процес активних та інтерактивних форм роботи, використання інформаційних технологій;

орієнтація навчально-виховного процесу з природничих дисциплін та економіки на формування особистісно орієнтованої спрямованості його змісту;

вивчення стану викладання природничих дисциплін та економіки в освітніх закладах області, вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

сприяння розвитку творчості вчителя, поширенню педагогічних інновацій;

науково-методичне забезпечення педагогічної діяльності вчителів природничих дисциплін та економіки, підвищення їх професійної кваліфікації, фахового, загальнокультурного, методичного рівнів через удосконалення системи курсової перепідготовки, взаємодію з районними та міськими методкабінетами і шкільними методичними службами;

системне підвищення кваліфікації вчителів основної школи з орієнтацією на організацію допрофільного навчання; вчителів старшої школи, які викладають профільні предмети і курси за вибором, на формування в учнів уміння застосовувати знання на практиці;

вдосконалення роботи з обдарованими учнями.

 

Навчальні програми

Методичні рекомендації з хімії

 Перелік навчальних програм та навчальної літератури, рекомендованих МОН України для економіки та фінансової грамотності на 2021-22 навчальний рік

Курс «Фінансова грамотність»

Програма з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів 7-9 класи

Перелік навчальних програм для факультативних занять і спецкурсів з хімії і біології

Навчальне обладнання для кабінетів географії загальноосвітніх навчальних закладів

Перелік навчальних програм курсів за вибором та факультативів для допрофільної підготовки та профільного навчання з біології та екології (рекомендовані МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах)

Профільне навчання з географії

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Григор’єва Н. В.

Нагору