Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Ректор ВІППОНа головну

Олешко Петро Степанович

Телефон (0332) 24-22-35.

 

Олешко Петро Степанович, народився 21 вересня 1962 року в с. Тракторист Осокаровського району Карагандинської області в сім’ї колгоспників. Громадянин України. Постійно проживає в Україні останні 20 років.

 

Освіта вища. У 1988 році закінчив Ризьке вище військово-політичне Червонопрапорне училище ім. Маршала Радянського Союзу Бірюзова С. С. за спеціальністю «Військово-політична ракетних військ».

 

У 1991 закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, історичний факультет за спеціальністю «Учитель історії та суспільствознавства».

 

У 2002 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів) захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

 

2015 р. закінчив ПрАт ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

 

1981-1983 рр. — строкова військова служба в лавах Радянської Армії.

1983-1984 рр. — завідуючий виробництвом ресторану «Стир» (м. Луцьк).

1984-1985 рр. — майстер виробничого навчання Луцького ПТУ управління торгівлі.

1985-1992 рр. — надстрокова служба в Збройних силах України.

1993-1995 рр. — заступник директора ПФ «Вір» (м. Луцьк).

1995-2000 рр. — директор ПБВКФ «Хімбудсервіс» (м. Луцьк).

2000-2004 рр. — голова правління СГ ТОВ «Україна» (с. Городище Луцького р-ну).

2004-2008 рр. — фінансовий директор ТзОВ «Меткомплектплюс» (м. Луцьк).

2008-2012 рр. — доцент кафедри гуманітарних дисциплін Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

2012-2013 рр. — доцент МАУП.

З жовтня 2013 року ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

3 квітня 2014 року присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ 038273).

Директор благодійного Фонду ветеранів МВС у Волинській області, Головний отаман МГО «Козацтво Запорозьке» Волинський округ.

Депутат Волинської обласної ради п’ятого та шостого скликань.

З січня 2015 року голова правління Волонтерського центру «Серце патріота».

 

Основні публікації

 1. Олешко П. Економічне та політичне становище польських землевласників Волині в умовах Російської імперії / П. Олешко // Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. статей. —  Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. —  С. 244-252.

 2. Олешко П. Волинь козацька: в особах та пам’ятках / П. Олешко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць, присвячений ролі особи в історії України і Волині та 120-річчю з дня народження А. Мельника. —  Луцьк : ЛІРоЛ, 2010. — С. 194-197.

 3. Олешко П. С. Європейська інтеграція України : посібн. для самостійного вивчення курсу / П. С. Олешко. — Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2011. —  72 с.

 4. Олешко П. Особливості реалізації столипінської аграрної реформи на Волині / П. Олешко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць. —  Рівне : РДГУ, 2009. —  Вип. 17. —  С. 65-69.

 5. Панишко Т. Г. Оцінка політичними партіями Польщі змін у системі землеволодіння внаслідок аграрної реформи (1920-1923 рр.) / Т. Г. Панишко, П. С. Олешко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. —  2011. —  № 10. —  С. 83-87.

 6. Олешко П. С. Хмелярство на Волині в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. / П. С. Олешко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. —  2011. —  № 23. —  С. 76-81.

 7. Олешко П. С. Аграрна столипінська реформа і її значення для Волині на початку ХХ століття / П. С. Олешко // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття : Дванадцяті читання пам’яті В. Липинського // Матеріали доповідей учасників VII Міжнар. науково-практичної конф. (14 травня 2009 р.). —  Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. —  С. 53-56.

 8. Олешко П. Еволюція землеволодіння на Волині у ІІ пол. ХІХ — поч. ХХ ст.: історіографія проблеми / П. Олешко // Слов’янський вісник : зб. наук. праць. —  Вип. 13. —  Рівне, 2012. —  С. 89-92.

 9. Олешко П. Аграрна політика царського уряду на Волині у ІІ пол. ХІХ — на початку ХХ століття / П. Олешко // Питання історії нового та новітнього часу : зб. наук. статей. —  Вип. 6. — Чернівці : ЧДУ, 1999. —  С. 241-247.

 10. Олешко П. Луцька Хрестовоздвиженська церква: історія та сьогодення / П. Олешко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць. —  Вип. VI. —  Луцьк : ЛІРоЛ, 2011. —  С. 40-44.

 11. Олешко П. С. До питання про роль козацького землеволодіння у суспільно-політичному житті України XVI-XVIII століть / П. С. Олешко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинь — край козацький : матеріали 1-ї та 2-ї всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань збереження й дальшого розвитку козацьких традицій, які відбулися 23-24 червня 2007 р. і 22 жовтня 2010 р. на базі Музею історії сільського господарства Волині — скансену : наук. зб. — Вип. 36. —  Луцьк : Надстир’я, 2010. — С. 51-55.

 12. Олешко П. Вплив російського законодавства на зміни у системі землеволодіння на Волині після польського повстання 1863 року / П. Олешко / Наук. вісн. ВДУ. —  1999. —  № 5. —  С. 73-76.

 13. Олешко П. Польське та українське велике землеволодіння на Волині в ІІ-й пол. ХІХ — поч. ХХ ст. / П. Олешко, Г. Панишко // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. —  Т. 2. —  Чернівці : Рута, 2001. — С. 177-181.

 14. Олешко П. С. Особливості аграрного реформування 50-60-х років ХІХ ст. на Волині / П. С. Олешко // Український селянин : праці Науково-дослідного інституту селянства. —  Вип. 2. —  Черкаси, 2001. —  С. 34-39.

 15. Олешко П. Землеволодіння на Волині у другій половині ХІХ — поч. ХХ ст. : аналіз джерел / П. Олешко // Наук. вісн. СНУ ім. Лесі Українки. Вип. 12. Історичні науки. —  2013. —  № 12. —  С. 148-153.

 16. Олешко П. Особливості колонізації Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. / П. Олешко // Літопис Волині : Всеукр. наук. часопис. —  2011. —  Ч. 10. —  С. 28-33.

 17. Олешко П. Аграрно-господарські відносини у маєтку Сумовських на Волині у 20-х — 30-х рр. ХХ ст. / П. Олешко, Г. Т. Панишко // Україна — Польща історія і сучасність : збірник наук. праць і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1923-1983). —  С. 441-450.

 18. Олешко П. Козацтво на Волині як об’єкт історико-краєзнавчих досліджень : методичні рекомендації / П. Олешко. —  Луцьк : ВІППО, 2013. — 64 с.

 19. Олешко П. Історія України: княжа доба : методичні рекомендації вчителю історії. — Луцьк : ВІППО, 2013. — 60 с.

 20. Олешко П. С. Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти / П. С. Олешко // Педагогічний пошук. — 2014. — № 3. — С. 6-8.

 21. Бондаренко Г. «Волинезнавство». Пропонується до обговорення проект нової програми факультативного курсу / Г. Бондаренко, П. Олешко, Г. Романчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. збірн. Вип. 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. —  Луцьк : [б. в.], 2014. — 499 c. —  С. 19-35.

 22. Олешко П. Краєзнавство в овітньому просторі Волині / П. Олешко, Г. Романчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині : наук. збірн. Вип. 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. —  Луцьк : [б. в.], 2014. — 499 c. —  С. 94-100.

 23. Олешко П. С. Розвиток регіональної післядипломної педагогічної освіти: сучасні тенденції та виклики/ П. С. Олешко // Педагогічний пошук. — 2015. — № 1. —  С. 6-10.

 24. Олешко П. С. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в освітньому просторі Волині / П. С. Олешко // Спадщина В. О. Сухомлинського — джерело сучасної педагогічної і практики : монографія / авт. кол. : В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін. ; упоряд. П. С. Олешко. —  Луцьк : Надстир’я, 2016. — 256 с. — С. 51-62.

 25. Олешко П. С. Серце патріота / П. С. Олешко // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичній конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннь «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина» / упорядк. В. О. Сухомлинської, П. С. Олешка. — Луцьк : Надстир’я, 2016. —  316 с. —  С. 199-202.

 26. Олешко П. С. Завдання на шляху реформування освіти / П. С. Олешко // Педагогічний пошук. — 2016. — № 3. — С. 9-10.

 27. Олешко П. С. Неперервна освіта педагогів області в умовах змін / П. С. Олешко // Педагогічний пошук. — 2016. — № 3 — Презентація.

 28. Олешко П. С. Життя в пошуку, горінні й творчості / П. С. Олешко // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового : наук. зб. / упоряд. А. Силюк, О. Мельник. — Луцьк : [б. в.], 2016. — С. 45-49.

 29. Олешко П. Модест Левицький: просвітницька, наукова та педагогічна діяльність (до історіографії проблеми) / П. Олешко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти : наук. зб. Вип. 60. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського письменника, педагога, державного та громадського діяча (1866-1932). — Луцьк, 2016. — 212 с. — С. 186-189.
 30. Олешко П. С. Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти / П. С. Олешко / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» : сборник научных трудов. — Т 2. — Киев, 2017. — № 2 (24). — 176 с. — С. 88-91.
 31. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко, П. С. Олешко [та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. — Луцьк : Вежа-Друк, 2017. — 412 с.
 32. Олешко П. С. Музей освіти Волині: історія та сучасність // Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю : педагогічні читання : зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. Я. Савченко. — Житомир : ФО-П Левковець Н. М., 2017. — 274 с. — С. 189-194.
 33. Олешко П. Реалізація положень аграрного законодавства Російської імперії на території Волинської губернії на початку ХХ ст. / П. Олешко // Українське державотворення: проблеми і сучасність : зб. наук. праць. Вип. ХІІІ / ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк [та ін.]. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. - С. 130-137.

 34. Lozovska I. Ekological education of high school students by means of specialized teaching in lyceum-boarding school / I. Lozovska, P. Oleshko // Knowledge, Education, Law, Management. - 2017. - № 2 (18). - 79 p.

 35. Олешко П. Діяльність Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти з розвитку Волинезнавства / П. Олешко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині : Наук. зб. : Вип. 64. Матеріали науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя масової депортації волинян в 1947 р. і 75-річчя знищення єврейського населення в 1942 р. на Волині, 6 грудня 2017 р., м. Камінь-Каширський / упоряд. Г. Бондаренко, Н. Пась, А. Силюк. - Луцьк, 2017. - С.299-304.

 36. Олешко П. С. Післядипломна педагогічна освіта області в умовах «Нової української школи» / П. С. Олешко // Педагогічний пошук. - 2017. - № 3. - С. 3-6.

 37. Олешко П. С. Патріотичне виховання у педагогічній системі Василя Сухомлинського / П. С. Олешко / Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - Кропивницький: КОД, 2018. - С. 214-218.


 

Посадові обов’язки:


забезпечення діяльності Інституту, виходячи з вимог Положення та Статуту Інституту, інших нормативних актів про освіту;

представлення Інституту в усіх органах влади, установах, підприємствах і організаціях;

розпорядження майном Інституту за згодою обласної Ради, укладання угод, відкриття рахунків у казначействі, видача доручень;

прийняття та звільнення з роботи працівників відповідно до чинного законодавства;

координація роботи проректорів, завідувачів кафедр;

керівництво роботою ректорату, вченої ради, науково-методичної ради, атестаційної комісії;

координація роботи щодо здійснення міжнародних зв’язків;

визначення в установленому порядку організаційної структури управління інституту;

затвердження штатного розпису, тарифікації;

участь у роботі атестаційної комісії управління освіти і науки облдержадміністрації;

координація роботи з планування діяльності Інституту та вирішення питань науково-методичної, видавничої, фінансово-господарської і виробничої діяльності, передбачених Статутом і Положенням;

координація роботи з підготовки матеріалів щодо ліцензування та акредитації Інституту, відкриття нових напрямків освітньої діяльності.

Нагору