Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Директор ВІППОНа головну

Олешко Петро Степанович

директор, кандидат історичних наук, професор

Телефон (0332) 24-22-35
E-mail: rektor.oleshko@vippo.org.ua


 

Олешко Петро Степанович, народився 21 вересня 1962 року в с. Тракторист Осокаровського району Карагандинської області в сім’ї колгоспників. Громадянин України. Постійно проживає в Україні останні 20 років.

 

Освіта вища. У 1988 році закінчив Ризьке вище військово-політичне Червонопрапорне училище ім. Маршала Радянського Союзу Бірюзова С. С. за спеціальністю «Військово-політична ракетних військ».

 

У 1991 закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, історичний факультет за спеціальністю «Учитель історії та суспільствознавства».

 

У 2002 в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів) захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

 

2015 р. закінчив ПрАт ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

 

1981-1983 рр. — строкова військова служба в лавах Радянської Армії.

1983-1984 рр. — завідуючий виробництвом ресторану «Стир» (м. Луцьк).

1984-1985 рр. — майстер виробничого навчання Луцького ПТУ управління торгівлі.

1985-1992 рр. — надстрокова служба в Збройних силах України.

1993-1995 рр. — заступник директора ПФ «Вір» (м. Луцьк).

1995-2000 рр. — директор ПБВКФ «Хімбудсервіс» (м. Луцьк).

2000-2004 рр. — голова правління СГ ТОВ «Україна» (с. Городище Луцького р-ну).

2004-2008 рр. — фінансовий директор ТзОВ «Меткомплектплюс» (м. Луцьк).

2008-2012 рр. — доцент кафедри гуманітарних дисциплін Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

2012-2013 рр. — доцент МАУП.

З жовтня 2013 року ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

3 квітня 2014 року присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ 038273).

Директор благодійного Фонду ветеранів МВС у Волинській області, Головний отаман МГО «Козацтво Запорозьке» Волинський округ.

Депутат Волинської обласної ради п’ятого та шостого скликань.

З січня 2015 року голова правління Волонтерського центру «Серце патріота».

 

 


 1. Олешко П. Вплив російського законодавства на зміни у системі землеволодіння на Волині після польського повстання 1863 року. Наук. вісн. ВДУ. 1999. № 5. С. 73-76.

 2. Олешко П. Аграрна політика царського уряду на Волині у ІІ пол. ХІХ - на початку ХХ століття. Питання історії нового та новітнього часу: зб. наук. статей. Вип. 6. Чернівці: ЧДУ, 1999. С. 241-247.
 3. Олешко П. Панишко Г. Польське та українське велике землеволодіння на Волині в ІІ-й пол. ХІХ - поч. ХХ ст. Українська історична наука на порозі ХХІ століття. Т. 2. Чернівці: Рута, 2001. С. 177-181.
 4. Олешко П. С. Особливості аграрного реформування 50-60-х років ХІХ ст. на Волині. Український селянин: праці Науково-дослідного інституту селянства. Вип. 2. Черкаси, 2001. С. 34-39.
 5. Олешко П. Панишко Г. Т.  Аграрно-господарські відносини у маєтку Сумовських на Волині у 20-х - 30-х рр. ХХ ст. Україна - Польща історія і сучасність: зб. наук. праць і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1923-1983). Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2003. Вип. 13. Ч. І. С. 441-450.
 6. Олешко П. С. Аграрна столипінська реформа і її значення для Волині на початку ХХ століття. Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: Дванадцяті читання пам’яті В. Липинського. Матеріали доповідей учасників VII Міжнар. науково-практичної конф. (14 травня 2009 р.). Луцьк: Волин. обл. друк., 2009. С. 53-56.
 7. Олешко П. Особливості реалізації столипінської аграрної реформи на Волині. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. праць. Рівне: РДГУ, 2009. Вип. 17. С. 65-69.
 8. Олешко П. Економічне та політичне становище польських землевласників Волині в умовах Російської імперії. Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі: зб. наук. статей. Житомир: В. Б. Котвицький, 2010. С. 244-252.
 9. Олешко П. С. До питання про роль козацького землеволодіння у суспільно-політичному житті України XVI-XVIII століть. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Волинь - край козацький: матеріали 1-ї та 2-ї всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань збереження й дальшого розвитку козацьких традицій, які відбулися 23-24 червня 2007 р. і 22 жовтня 2010 р. на базі Музею історії сільського господарства Волині - скансену : наук. зб. Вип. 36. Луцьк: Надстир’я, 2010. С. 51-55.
 10. Олешко П. Волинь козацька: в особах та пам’ятках Українське державотворення: проблеми і сучасність: зб. наук. праць, присвячений ролі особи в історії України і Волині та 120-річчю з дня народження А. Мельника. Луцьк: ЛІРоЛ, 2010. С. 194-197.
 11. Олешко П. С. Європейська інтеграція України: посібн. для самостійного вивчення курсу. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2011. 72 с.
 12. Панишко Т. Г., Олешко П. С. Оцінка політичними партіями Польщі змін у системі землеволодіння внаслідок аграрної реформи (1920-1923 рр.). Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2011. № 10. С. 83-87.
 13. Олешко П. С. Хмелярство на Волині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2011. № 23. С. 76-81.
 14. Олешко П. Луцька Хрестовоздвиженська церква: історія та сьогодення. Українське державотворення: проблеми і сучасність: зб. наук. праць. Вип. VI. Луцьк: ЛІРоЛ, 2011.  С. 40-44.
 15. Олешко П. Особливості колонізації Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. Літопис Волині: Всеукр. наук. часопис. 2011. Ч. 10. С. 28-33.
 16. Олешко П. Еволюція землеволодіння на Волині у ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.: історіографія проблеми. Слов’янський вісник: зб. наук. праць. Вип. 13. Рівне, 2012. С. 89-92.
 17. Олешко П. Землеволодіння на Волині у другій половині ХІХ - поч. ХХ ст.: аналіз джерел. Наук. вісн. СНУ ім. Лесі Українки. Вип. 12. Історичні науки. 2013. № 12. С. 148-153.
 18. Олешко П. Козацтво на Волині як об’єкт історико-краєзнавчих досліджень: методичні рекомендації. Луцьк: ВІППО, 2013. 64 с.
 19. Олешко П. Історія України: княжа доба: методичні рекомендації вчителю історії. Луцьк: ВІППО, 2013. 60 с.
 20. Олешко П. С. Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти. Пед. пошук. 2014. № 3. С. 6-8.
 21. Бондаренко Г., Олешко П., Романчук Г. «Волинезнавство». Пропонується до обговорення проект нової програми факультативного курсу. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині: наук. збірн. Вип. 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк.  Луцьк, 2014. 499 c. С. 19-35.
 22. Олешко П., Романчук Г. Краєзнавство в освітньому просторі Волині. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти на Волині: наук. збірн. Вип. 52. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 25-річчю з часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 20 листопада 2014 року, м. Луцьк / упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. Луцьк, 2014. 499 c. С. 94-100.
 23. Олешко П. С. Регіональна післядипломна педагогічна освіта: пошук нових стратегій і моделей розвитку. Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2014 року. Ч. І. Луцьк, 2014. С. 7-11.
 24. Олешко П. С. Розвиток регіональної післядипломної педагогічної освіти: сучасні тенденції та виклики. Пед. пошук. 2015. № 1. С. 6-10.
 25. Олешко П. С. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в освітньому просторі Волині. Спадщина В. О. Сухомлинського - джерело сучасної педагогічної і практики: монографія / авт. кол.: В. О. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін.; упоряд. П. С. Олешко. Луцьк: Надстир’я, 2016. 256 с. С. 51-62.
 26. Олешко П. С. Серце патріота. Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичній конференції і ХХІІІ Всеукраїнських педагогічних читаннь «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина» / упорядк. В. О. Сухомлинської, П. С. Олешка. Луцьк: Надстир’я, 2016. 316 с. С. 199-202.
 27. Олешко П. С. Завдання на шляху реформування освіти. Пед. пошук. 2016. № 3. С. 9-10.
 28. Олешко П. С. Неперервна освіта педагогів області в умовах змін. Пед. пошук. 2016. № 3. Презентація.
 29. Олешко П. С. Життя в пошуку, горінні й творчості. Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового: наук. зб. / упоряд. А. Силюк, О. Мельник. Луцьк, 2016. С. 45-49.
 30. Олешко П. Модест Левицький: просвітницька, наукова та педагогічна діяльність (до історіографії проблеми). Минуле і сучасне Волині та Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти. наук. зб. Вип. 60. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського письменника, педагога, державного та громадського діяча (1866-1932). Луцьк, 2016. 212 с. С. 186-189.
 31. Олешко П. С. Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: сборник научных трудов. Т. 2. Киев, 2017. № 2 (24). 176 с. С. 88-91.
 32. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст: монографія / О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко, П. С. Олешко [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 412 с.
 33. Олешко П. С. Музей освіти Волині: історія та сучасність. Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: педагогічні читання: зб. наук.-метод. праць / за заг. ред. О. В. Сухомлинської, О. Я. Савченко. Житомир: ФО-П Левковець Н. М., 2017. 274 с. С. 189-194.
 34. Олешко П. Реалізація положень аграрного законодавства Російської імперії на території Волинської губернії на початку ХХ ст. Українське державотворення: проблеми і сучасність: зб. наук. праць. Вип. ХІІІ / ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк [та ін.]. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. С. 130-137.
 35. Lozovska I. Oleshko P. Eсological education of high school students by means of specialized teaching in lyceum-boarding school. Knowledge, Education, Law, Management.  2017. № 2 (18). 79 p.
 36. Олешко П. Діяльність Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти з розвитку Волинезнавства. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський район в історії України та Волині: Наук. зб.: Вип. 64. Матеріали науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя масової депортації волинян в 1947 р. і 75-річчя знищення єврейського населення в 1942 р. на Волині, 6 грудня 2017 р., м. Камінь-Каширський / упоряд. Г. Бондаренко, Н. Пась, А. Силюк. Луцьк, 2017. С.299-304.
 37. Олешко П. С. Післядипломна педагогічна освіта області в умовах «Нової української школи». Пед. пошук. 2017. № 3. С. 3-6.
 38. Олешко П. С. Григорій Гуртовий - історик волинського козацтва. Волинь - край козацький: наук. зб. Луцьк: ВІППО, 2018. С. 104-112.
 39. Олешко П. С. Історія освіти Волині у сучасних дослідженнях волинських краєзнавців. Педагогічне краєзнавство Волині: Матеріали наук.-практ. конф. (29 березня 2018 року) / упоряд.: О. О. Юринець, Б. С. Шахраюк. Володимир-Волинський: ВВПК, 2018. С. 14-18.
 40. Олешко П. С. Михайло Григорович Киричук, директор Волинського інституту вдосконалення кваліфікації вчителів у 1962-1967 роках. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії: наук. зб. Вип. 65 / упоряд.: Г. Бондаренко, І. Прокопів, А. Семенюк, А. Селюк. Ковель, 2018. С. 546-550.
 41. Олешко П. С. Патріотичне виховання у педагогічній системі Василя Сухомлинського. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.  Кропивницький: КОД, 2018.  С. 214-218.
 42. Олешко П. С. Післядипломна педагогічна освіта як складова неперервної освіти дорослих. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього», 24-26 травня 2018 року. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С.11-15.
 43. Олешко П. С. Розвиток післядипломної освіти Волинської області в умовах реформування галузі. Післядипломна освіта в Україні. 2018. № 1. С. 39-41.
 44. Олешко П. С. Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах інноваційного освітнього середовища. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 64: зб. наук праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. 236 с. С. 156-162.
 45. Олешко П. С. Професійна компетентність керівника закладу освіти як чинник забезпечення якості освіти в умовах інноваційного освітнього середовища. Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип. LXXXIV. Херсон, 2018. Т. 2. С. 140-146.
 46. Олешко П. Становлення та розвиток освітнього простору Олики: історіографія проблеми. Олика та Радзивілли в історії України, Польщі й Білорусі: зб. наук. праць. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 261-273.
 47. Олешко П. Створення освітнього середовища для професійного зростання вчителя. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали V Міжнар наук.-практ. конф. (Луцьк, 23-24 травня 2019 року) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 79-81.
 48. Kushlakova N. Oleshko P. Printed publications of russian techniсal society branches as a source of history of science and technology. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. - 3rd ed. - Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2019. - Р. 149-168.
 49. Олешко П. Роль педагогів у формуванні позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя. Залучення учнів до здорового способу життя та популяризація варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури через всеукраїнський проект «JuniorZ»: матеріали міжнар наук.-практ. конф. (15-16 квітня 2019 р., м. Луцьк) / уклад. О. Ю. Дикий. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. С. 7-11.
 50. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДНВЗ «Ун-т менеджменту освіти». Київ, 2019. 196 с.
 51. Олешко П. С. Формування управлінської компетентності керівника в освітньому середовищі закладу освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. Київ: ЦІПО, 2019, 36 с.
 52. Олешко П. Спадщина В. О. Сухомлинського у післядипломній освіті вчителя Нової української школи на Волині. Нова педагогічна думка. 2019. № 3. С. 133-135.
 53. Barko V., Ostapovich V., Oleshko P. Ukrainian adaptation of the questionnaire of level and structure of emotional intelligence for the psychological selection of policemen. Psychological journal. 2019; 5 (3(23)): 9-25; DOI: 10.31108/1.2019.3.23.1. [in Ukrainian]
 54. Олешко П. Краєзнавча освіта в діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток краєзнавства і краєзнавчої освіти. Науковий збірник. Випуск 66-67. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 30-річчю від часу створення Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 6-7 грудня 2019 року, м. Луцьк / упоряд. Г. Бондаренко, О. Каліщук, А. Силюк, А. Шваб, І. Пасюк, С. Чибирак. Луцьк, 2019. С. 54-60.
 55. Олешко П. С. Створення освітнього середовища післядипломної освіти для професійного розвитку педагогів. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти: матеріали  всеукр.  наук.-практ. конф. (22-23 листопада 2019 р., м. Луцьк) / упоряд.: А. М. Луцюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2019. С. 9-13.
 56. Олешко. П. С., Оксенюк І. Л. Використання електронного освітнього ресурсу для організації самостійної роботи слухачів в закладі післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання. Педагогічний пошук. 2019. № 3 (103). С. 21-26.
 57. Олешко П. С., Оксенюк І. Л., Андрущук І. М. Використання електронного освітнього ресурсу для організації самостійної роботи слухачів в закладі післядипломної педагогічної освіти за змішаною формою навчання. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол. С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти». Київ, 2019. 196 с. С. 132‒140.
 58. Олешко. П. С. Педагогічні здобутки Олени Пчілки та наші завдання. Педагогічний пошук. 2019. № 3 (103). С. 54-55.
 59. Олешко П. С., Кінах Н. В. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: І. Андрощук [та ін.]. Київ: ЮСТОН, 2019. Вип. 9 (38). C. 113-132. (Серія «Педагогічні науки»).
 60. Олешко П. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти як ресурс інноваційного розвитку галузі Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект): колективна монографія /за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. С. 11‒19.
 61. Олешко П. Ткачук Н. Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в освітньо-інформаційному середовищі закладу післядипломної освіти. Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти (теоретико-прикладний аспект): колективна монографія / за ред. П. C. Олешка, Н. М. Ткачук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2019. С. 91‒106.
 62. Олешко П. С., Кінах Н. В. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. 2019. Вип. 9 (38). Серія «Педагогічні науки». С. 113‒129.
 63. Tkachuk Nadiia, Oliinyk Viktor, Androshchuk Iryna, Oleshko Petro. Educationalаnd Information Environment Postgraduate Education Institutions аs а Resource оf Designing Individual Educational Training оf Pedagogy / International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnejim. Marii Grzegorzewskiej, 2019/2. V. 6. No 2. Рр. 78‒89.
 64. Олешко П. С. Збереження та розвиток козацьких традицій Волинського краю у доробку Григорія Гуртового. Краєзнавство. Науковий журнал. 2019. № 4 (109). С. 84-94.
 65. Олійник В. В., Андрощук І. М., Остапйовська І. І., Олешко П. С., Пріма Д. А. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75. № 1. С. 212‒224.
 66. Сергеєва Л. М., Олешко П. С., Кінах Н. В., Купрієвич В. О. Організаційно-методичний супровід підсумкової атестації слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів професійної (професійно-технічної) освіти: метод. рек. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 60 с.
 67. Олешко П. С. До читачів «Педагогічного пошуку» з нагоди ювілею Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний пошук. 2020. № 1 (105). С. 5.
 68. Олешко П. С. Очільник інституту в 1962-1967 рр. М. Г. Киричук. Педагогічний пошук. 2020. № 1 (105). С. 6-9.
 69. Petrenko L., Romanova G., Puhovska L., Sultanova L., Oleshko P. Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education PDS2CT-20_paper_27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди».
 70. Semenog, O., Semenikhina, O., Oleshko, P., Prima, R., Varava, O., & Pykaliuk, R. (2020). Formation of Media Educational Skills of a Future Teacher in the Professional Training. Revista Româneascăpentru Educaţie Multidimensională, 12(3), 219-245. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/319.
 71. Андрощук І., Балахтар В., Балахтар К., Олешко П. Творчість як фактор психологічного благополуччя викладачів вищих навчальних закладів. The New Educationa lReview. 2020. Vol. 60, No. 2. С. 191‒202.
 72. Олешко П. К. Д. Ушинський про учительські семінарії. Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті навчання й виховання української молоді: збірник матеріалів Четвертих педагогічних читань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» та науковців-дослідників психолого-педагогічної спадщини Ушинського (27 лютого 2020 року, м. Луцьк, Луцький педагогічний коледж) / уклад. С. С. Марчука. Луцьк: Волиньполіграф, 2020. 108 с. С. 72‒75.
 73. Олешко П. Краєзнавча освіта в системі підготовки вчителя. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любешівщина в історії України і Волині. Науковий збірник. Випуск 68. Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, Луцьк-Любешів / упоряд. Г. Бондаренко, О. Кух, А. Силюк, А. Шваб, С. Чибирак. Луцьк: ПП Іванюк В. П. 2020. С. 392-394.
 74. Олешко П. Перший ювілей Косачівських читань. Освіта та виховання в родині Косачів: матеріали V Всеукр Косачівських пед. читань, приурочених до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського художника і педагога-організатора художньої освіти на Волині і в Україні та 150-річчя від дня народження Лесі Українки (26 червня 2020 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО. 2020. С. 7-10.
 75. Олешко П. С. Вступне слово. Професіоналізм, інновації, творчість - основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи: матеріали форуму інновацій (05 червня 2020 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2020. С. 6-8.
 76. Олешко П. С. Забезпечення якості освітнього процесу в закладі професійної освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 282 с. С. 198‒200.
 77. Олешко П. С. Запровадження системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти: тези. Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти» м. Львів, 15-16 вересня 2020 року. Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 45‒47.
 78. Олешко П. С. Перший ювілей Косачівських читань. Педагогічний пошук. 2020. № 3 (107). С. 42-43.
 79. Олешко П. С. Пріоритети розвитку ВІППО у 2013-2020 роках. Становлення та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти у Волинській області: колективна монографія / за ред. П. С. Олешка, Н. М. Ткачук, Г. Д. Романчук. Луцьк: КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. 380 с. С. 55-66.
 80. Олешко П. С. Стратегічний компонент в структурі управлінської компетентності керівника закладу освіти. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь,7 квітня 2020 р.). Ірпінь-Київ, 2020. С. 235‒237.
 81. Олешко П. С., Кінах Н. В. Система менеджменту якості освітніх послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти: тези. Збірник матеріалів IX  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» м. Київ, 16 жовтня 2020 р, Київ: Open Sci Lab, 2020. С. 441-448.
 82. Олійник В. В., Андрощук І. М., Остапйовська І. І., Олешко П. С., Пріма Д. А. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75. № 1. С. 212‒224.
 83. Олешко П. С. До читачів «Педагогічного пошуку» з нагоди ювілею Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний пошук. 2020. № 1 (105). С. 5.
 84. Олешко П. Михайло Киричук на чолі післядипломної освіти Волинського краю. Українське державотворення: проблеми і сучасність. Зб. наук. праць. Вип. XVI / Ред. кол.: Г. В. Бондаренко, О. Й. Дем’янюк. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. С. 31-39. 
 85. Олешко П. С. Кластерний підхід до розвитку освітніх послуг у системі професійної освіти. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. 228 с. С. 67‒68.
 86. Олешко П. С. Формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога: управлінські та технологічні аспекти. Неперервна освіта; актуальні дискурси: кол. монографія. 2021. Подано до друку.
 87. Олешко П. С. Внесок Романа Антоновича Арцишевського (1946-2017) у розвиток ВІППО як наукової інституції. Педагогічний пошук. 2021. № 2 (110). С. 3-5. URL: https://drive.google.com/file/d/1vpOFrZ5r92-XVxi3hhdWG_Jpte3UJz3l/view
 88. Semenov, O., Oleshko, P., Tsymbal, S., Liashko, V., Shevchenko, A., & Popovych, I. (2021). Research of social expectations of university students in the dimensions of psychological well-being. Revista Eduweb, 15(3), 124-138. URL:https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2021.15.03.10
 89. Олешко П. Вступне слово. Агатангел Кримський і Волинь: матеріали Всеукраїнського круглого столу, приуроченого до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського та 150-річчя від дня народження Лесі Українки (28 січня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд.: П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 6-7.
 90. Олешко П. Вітальне слово. Освіта та виховання в родині Косачів. Феномен Лесі Українки: матеріали VI Всеукр. Косачівських педагогічних читань, приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки (25 червня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд. П. С. Олешко, Н. М. Кот, А. М. Силюк. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 7.
 91. Олешко П. С. Вступне слово. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 8.
 92. Олешко П. С. Професійний розвиток педагога в умовах запровадження STEМ-освіти та передумови створення STEМ-лабораторії. STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 31-43.
 93. Олешко П. Г. О. Гуртовий - зачинатель педагогічного краєзнавства та музейної педагогіки на Волині. Волинь - край козацький. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2021 р., м. Луцьк) / упоряд. А. В. Хитрик. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 82-89.
 94. Олешко П. С. Вступне слово. Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання квест-технології»: матеріали круглого столу (25 жовтня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. С. 5-6.

 

 

Посадові обов’язки:


забезпечення діяльності Інституту, виходячи з вимог Положення та Статуту Інституту, інших нормативних актів про освіту;

представлення Інституту в усіх органах влади, установах, підприємствах і організаціях;

розпорядження майном Інституту за згодою обласної Ради, укладання угод, відкриття рахунків у казначействі, видача доручень;

прийняття та звільнення з роботи працівників відповідно до чинного законодавства;

координація роботи заступників директора, завідувачів кафедр;

керівництво роботою адміністрації, вченої ради, науково-методичної ради, атестаційної комісії;

координація роботи щодо здійснення міжнародних зв’язків;

визначення в установленому порядку організаційної структури управління інституту;

затвердження штатного розпису, тарифікації;

 участь у роботі атестаційної комісії управління освіти і науки облдержадміністрації 

координація роботи з планування діяльності Інституту та вирішення питань науково-методичної, видавничої, фінансово-господарської і виробничої діяльності, передбачених Статутом і Положенням;

координація роботи з підготовки матеріалів щодо ліцензування та акредитації Інституту, відкриття нових напрямків освітньої діяльності.

Нагору