Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів На головну

 

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна пошта: vippotm@ukr.net

 

Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці
В. О. Сухомлинський

 

Історична довідка: кафедра в структурі Інституту функціонує з 17.11.1997 р.


Працівники кафедри:

 

Дикий Олег Юрійович  - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук;

Муляр Оксана Петрівна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук;

Миць Мар’яна Ярославівна - старший викладач, кандидат історичних наук;

Нечипорук Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент;

Трачук Тетяна Володимирівна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук;

Ясінська Наталія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент;

Ягенська Галина Василівна - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України (за сумісництвом);

Кобель Григорій Петрович - доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент (за сумісництвом);

Жалко Тетяна Йосипівна - доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент (за сумісництвом)

Бацмай Світлана Анатоліївна старший викладач кафедри;

Ткачук Руслана Анатоліївна - старший лаборант

 

 


На кафедрі працювали


Науково-дослідна тема кафедри: «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти»


Теми науково-дослідної роботи викладачів кафедри:

 

«Методика навчання військово-прикладного семиборства» - Дикий О.Ю.

«Методичні аспекти формування толерантності учнів у викладанні предметів суспільно-гуманітарного напряму» - Муляр О. П.

«Формування громадянської компетентності учнів на уроці та в позаурочний час» - Миць М. Я.

«Іншомовні компетентності як передумова професійного розвитку педагога» - Нечипорук О. В.

«Розвиток професійної компетентності вчителів математики через дослідницький підхід до науково-методичної діяльності» - Трачук Т. В.

«Використання моделювання у процесі вивчення біології в основній школі» - Ягенська Г. В.

«Використання проектних технологій на уроках як важливий фактор професійного розвитку педагога» - Ясінська Н. В.

«Вдосконалення інтеграційних процесів фізики з іншими науками та впровадження у практику роботи вчителів-предметників міжпредметних зв’язків фізики з іншими дисциплінами природничо-математичного циклу» - Кобель Г. П.

«Культура спілкування як чинник формування професійної компетентності вчителя» - Жалко Т. Й.

 


 

 

Основні завдання діяльності кафедри

 виконання навчального навантаження викладачами;
 впровадження у навчальний процес сучасних лекцій, спецкурсів, тренінгів та семінарів з теорії та методики викладання шкільних предметів;
 розробка моделей структурування змісту та методів роботи з педагогами в системі післядипломної педагогічної освіти, які спрямовані на удосконалення фахової майстерності;
 створення інформаційних і дидактичних матеріалів на електронних носіях для забезпечення курсової, міжкурсової освіти;
 керування науковою роботою вчителів з метою вдосконалення професійної майстерності й компетентності;
 участь у різного рівня конференціях, семінарах, тренінгах, фестивалях, з’їздах, спрямованих на вдосконалення системи навчання та виховання загальної та післядипломної освіти;
 організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах;
 організація та проведення обласних науково-практичних конференцій, семінарів, педчитань, круглих столів, тренінгів у ВІППО;
 видавнича діяльність;
 співпраця з районними відділами освіти та методичними кабінетами області;
 рецензування науково-методичних праць учителів, викладачів області.

 

Тематика авторських програм спецкурсів

 «Нові підходи до суспільствознавчої освіти в умовах полікультурного суспільства» (18 год.);
 «Етапи української державності» (16 год.);
 «Зелений пакет — екологічна освіта задля сталого розвитку» (10 год.);
 «Проблемні питання з історії української культури» (28 год.);
 «Культурологічний компонент у викладанні шкільного курсу зарубіжної літератури» (26 год.);
 «Міжпредметні зв’язки у викладанні шкільного курсу історії» (14 год.);
 «Історія української мови» (8 год.);
 «Підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до формування критичного мислення учнів» (12 год.);
 «Ігрові технології: суть, структура, функції, види» (8 год.);
 «Педагогічна майстерність учителя математики» (18 год.);
 «Культура вчителя математики» (18 год.);
 «Особливості методики розв’язування нестандартних задач математичних олімпіад» (18 год.);
 «Евристичне навчання математики» (18 год.);
 «Нестандартні підходи до розв’язування задач підвищеної складності з геометрії» (18 год.);
 «Нестандартні підходи до розв’язування задач підвищеної складності з алгебри» (18 год.);
 «Інтегрування математичних та економічних знань. Математика в економіці» (18 год.);
 «Інтегрування математичних та природничих знань. Математика в фізиці, біології, хімії» (18 год.);
 «Використання методу проектів у навчально-виховному процесі» (18 год.);
 «Формування дослідницьких умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з біології» (10 год.);
 «Реалізація моделі методичної системи формування дослідницьких умінь учнів на уроках та в позакласній роботі з біології» (8год.);
 «Розширення освітнього простору вчителів та учнів шляхом використання англомовних ресурсів з біології» (8год)
 Методи розв’язування фізичних задач (12 год);
 Міжпредметні зв’язки фізики із дисциплінами природничо-математичного циклу (8 год);
 Основи метрології (8 год).

 

Назви навчальних дисциплін

 «Сучасна методика викладання предметів»;
 «Методика сучасного уроку»;
 «Теорія та методика дошкільної освіти»;
 «Історія бібліотечної справи»;
 «Бібліотекознавство»;
 «Українознавство»;
 «Дидактика шкільної освіти»;
 «Теорія та методика навчання математики»;
 «Організація підготовки учнів до інтелектуальних змагань»;
 «Філософські проблеми математики»;
 «Розвиток математики та математичної освіти в Україні»;
 «Педагогічна практика»

 

Координація дослідно-експериментальної роботи

Викладачі кафедри здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області з таких проблем:

 «Формування мотивації на здоровий спосіб життя школярів в умовах інноваційного освітнього середовища» — Ясінська Н. В.
 «Формування толерантної особистості в умовах сучасного навчального закладу» — Муляр О. П.
 «Формування громадянської компетентності учнів в умовах євроінтеграції України» — Миць М. Я.
 «Формування соціально активної особистості учня в умовах „школи повного дня“» — Муляр О. П.

 «Формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін» - Миць М. Я.

 «Психолого-педагогічна корекція та фізична терапія дітей з особливими освітніми потребами» - Дикий О. Ю.

 


Відповідальний за зміст сторінки О. Ю. Дикий

Нагору