Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів На головну

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна пошта: ktm@vippo.org.ua

 

Історична довідка


Кафедра в структурі інституту функціонує з 17 листопада 1997 року. Завідувачами кафедри були:
Бондаренко Г. В. — кандидат історичних наук, професор, член-кореспондент Академії історичних наук, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії імені Д. Яворницького;
Ясінська Н. В. — кандидат педагогічних наук, доцент;
Дикий О. Ю. — кандидат педагогічних наук.
Кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів — це базовий структурний підрозділ Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, що провадить освітню, методичну й наукову діяльність з підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням установленого порядку атестації, сертифікації педагогічних працівників.
Кафедра об’єднує фахівців, які здійснюють одночасно такі види діяльності: навчальну, науково-методичну, науково-дослідну, інноваційну та організаційну.
Робота кафедри ґрунтується на принципах: верховенства права, науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, академічної доброчесності, академічної свободи, забезпечення якості освітньої діяльності, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір; колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень, що віднесені до її компетенції; персональної і колективної відповідальності.


Муляр Оксана Петрівна,

завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент


Працівники кафедри:

Муляр Оксана Петрівна — завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Донець Іван Вячеславович — доцент кафедри, кандидат філософських наук

Жалко Тетяна Йосипівна — доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Кобель Григорій Петрович — доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент (за сумісництвом)

Мартинюк Олександр Семенович — професор кафедри, доктор педагогічних наук (за сумісництвом)

Миць Мар’яна Ярославівна  доцент кафедри, кандидат історичних наук

Онищук Оксана Олександрівна — доцент кафедри, кандидат технічних наук (за сумісництвом)

Олешко Петро Степанович - директор, кандидат історичних наук, професор

Трачук Тетяна Володимирівна — доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Ягенська Галина Василівна  доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, народний вчитель України

Оксенюк Ігор Леонідович - старший викладач кафедри

Поліщук Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри

 


Проєкт наукового дослідження кафедри

 Професійний розвиток педагогів в умовах реалізації Концепції Нової української школи


Наукова тема кафедри

«Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».


Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри:

Індивідуальна професійна траєкторія вчителя суспільно гуманітарних дисциплін в освітньому процесі НУШ. — Муляр О.П.

Вдосконалення і розвиток професійної компетентності вчителя математики за індивідуальною освітньою траєкторією. — Трачук Т.В.

Індивідуальна траєкторія розвитку комунікативної компетентності педагога. — Жалко Т.Й.

STEM-технології в системі реалізації концепції неперервної освіти. — Мартинюк О.С.

Роль і місце фізичних задач у професійному розвитку вчителя фізики. — Кобель Г.П.

Реалізація методичної системи формування дослідницьких умінь учнів в процесі вивчення біології. — Ягенська Г.В.

Емоційна компетентність як складова психологічно-фасилітативної компетентності вчителя. — Донець І.В.

Формування інформаційного середовища вчителя суспільних дисциплін в системі післядипломної педагогічної освіти. — Миць М.Я.

Інформаційно-цифрова компетентність сучасного вчителя Нової української школи. — Онищук О.О.

 Інноваційний розвиток закладів післядипломної педагогічної освіти - Олешко П.С.

 Розвиток інформаційно-цифрової компетентності педагога засобами хмарних технологій - Оксенюк І. Л.

 Формування інноваційної компетентності педагогів - Поліщук Н. А.

Навантаження працівників кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів на І півріччя 2023 року

 Завантажити навантаження (очна/онлайн форма)

 Завантажити навантаження (очно-дистанційна форма)

 

Тематика авторських програм спецкурсів

Спецкурс «Дискусійні методи навчання в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Громадянська освіта в контексті НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Інноваційне освітнє середовище в контексті НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Інтегроване навчання та технології критичного мислення в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Компетентнісно орієнтований урок правознавства в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Методичні аспекти формування толерантності в освітньому процесі НУШ», укладач завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Оксана Петрівна
Спецкурс «Освітня робототехніка в системі сучасних педагогічних технологій», укладач доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Мартинюк Олександр Семенович
Спецкурс «Інноваційні напрямки STEM-технологій як засоби реалізації неперервної освіти», укладач доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Мартинюк Олександр Семенович
Спецкурс «Культура спілкування сучасного вчителя», укладач доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Жалко Тетяна Йосипівна
Спецкурс «Використання міжпредметних зв’язків у вивченні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу», укладач кандидат історичних наук, старший викладач кафедри Миць Мар’яна Ярославівна

Спецкурс «Методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ"», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна

Спецкурс «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна
Спецкурс «Педагогіка партнерства. Дитиноцентризм», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна
Спецкурс «Підвищення соціальної і здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна
Спецкурс «Формування інноваційної компетентності педагогів», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна
Спецкурс «Організація навчання через дослідження на основі запитів учнів початкової школи», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна
Спецкурс «Особливості перебування ВІЛ-позитивної дитини у закладах освіти», укладач старший викладач кафедри Поліщук Наталія Анатоліївна


Дослідно-експериментальна робота

Викладачі кафедри здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи в освітніх закладах області з таких проблем:

Тема

Заклад освіти

Термін, етап проведення

Науковий керівник

«Формування освітнього середовища в умовах міжкультурної комунікації суб’єктів освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти»

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15» Луцької міської ради Волинської області

2021-2026 роки

Муляр О.П.

«Комунікативна компетентність як основа формування життєвих умінь громадянина у демократичному суспільстві»

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради

2022-2027 роки

Муляр О.П.

«Формування громадянської компетентності учнів засобами мистецького краєзнавства»

Луцький ліцей № 11 Луцької міської ради

2022-2027 роки

Миць М.Я.

«Формування екологічної компетентності учнів в умовах євроінтеграції засобами міжнародної співпраці»

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради

2022-2027 роки

Миць М.Я.


Плани роботи кафедри

План роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів на 2022 рік

 План роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів на 2023 рік

 

Звіти роботи кафедри

Звіт роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів за 2020 рік

Звіт роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів за 2021 рік

 Звіт роботи кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів за 2022 рік

 

Матеріали круглого столу «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти»

Збірник «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у контексті реалізації концепції „Нова українська школа“»

 Відповідальна за зміст сторінки Муляр О.П
Нагору