Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

До 290-річчя від дня народження Григорія Савича СковородиНа головну

«Сковорода вчив, що святість життя — тільки в справах»

(Лев Толстой)

(До 290-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди)

 

 

Григорій Савич Сковорода (1722 — 1794) — видатний український просвітитель, філософ і поет. Народився на Полтавщині в сім’ї козака. Здобув освіту у Київській академії. Перервавши навчання, співав у придворній капелі в Санкт-Петербурзі. Побував у кількох європейських країнах. В 1753 р. викладав поетику та етику в Переяславському колегіумі, 1759 −1764 рр. — в Харківському колегіумі. Через переслідування за демократизм і наукову самостійність у викладанні залишив педагогічну діяльність і з 1969 р. до кінця життя залишався мандрівним учителем. Саме на цей час припадає створення ним найголовніших філософських праць і поезій. Серед літературних творів найпопулярнішими була збірка «Сад божественних пісень» та «Байки харківські».

 

У педагогічних поглядах Сковороди віддзеркалилися основні напрями прогресивної педагогіки: гуманізм, демократизм, висока моральність, любов до батьківщини й народу. Головним педагогічним принципом Григорій Савич вважав виховання природних здібностей людини, проголошував ідею природного виховання. Великого значення надавав вихованню любові до праці, самодіяльності учнів, керівній ролі батьків і вчителів. Обстоював загальнодоступне, безплатне навчання для всіх верств населення.

 

Григорій Сковорода сповідував філософську концепцію «двох натур» — видимої (створена Богом) і невидимої (Бог). Світ він поділяв на три частини: великий (макрокосмос), малий (мікрокосмос) і символічний (Біблія). У центрі вчення Сковороди — другий світ, тобто людина. Похований Григорій Савич Сковорода у с. Пан-Іванівці (нині с. Сковородинівка) на Харківщині.

 

Духовна спадщина Сковороди, що увібрала передові ідеї ХVIII ст., зайняла почесне місце не тільки в історії української, але й в історії світової культури.

 

Рекомендована література:

Головаха І. Філософ-гуманіст Г.С. Сковорода / І. Головаха, І. Стогній.- К.: Видавництво політичної літератури України,1972.- 76 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С.У. Гончаренко.- Рівне: Волинські обереги, 2011.- 552 с.

Григорій Сковорода на портреті і в житті / Автори і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря.- К.: Спалах, 2004.- 180 с.

Григорій Сковорода 250. Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / Упоряд. І.П. Стогній, П.Ю. Шабатин.- К.: Наукова думка, 1975.- 256 с.

Єшкілєв В. Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди/ В. Єшкілєв.- К.: ВЦ «Академія», 2012.- 248 с.

 

Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн.- К.: Книга, 2005.-528 с.

Пільгук І. Григорій Сковорода: художній життєпис / І. Пільгук.- К.: Дніпро, 1971.- 264 с.

Попов П.М. Григорій Сковорода / П.М. Попов.-К.: Дніпро, 1969.- 174 с.

Сковорода Г.С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г.С. Сковорода; Упоряд. І.В. Іваньо.- К.: Наукова думка, 1983.-544 с.

Сковорода Г.С. Сад божественних пісень/ Г.С. Сковорода; упоряд. В.О. Шевчук.- К.: Школа, 2007.- 334 с.

Сковорода Г.С. Світ ловив мене, та не впіймав / Г.С. Сковорода; худож.-оформлювач Б.П. Бублик.- Харків: Фоліо, 2006.- 607 с.

Табачников И.А. Григорий Сковорода / И.А. Табачников.- М.: Мысль, 1972.- 207 с.

Шевчук В.А. Григорій Сковорода: роман / В.А. Шевчук.- К.: Радянський письменник, 1969.- 320 с.

Барабаш Ю.Я. «Знаю человека...» Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь / Ю.Я. Барабаш .- М.: Худож. лит., 1989.- 335 с.
 

Богосвятська А. Григорій Сковорода — духовний код української культури // Українська мова й література в сучасній школі.- 2012.- № 10.- С. 45-60.

Боронь О. Конкордація повного зібрання творів Григорія Сковороди // Слово і час.- 2011.- № 2.- 113-114.

Григорій Савич Сковорода // Вивчаємо українську мову та літературу.- 2010.- № 34.- С. 18-19.

Івахненко Л. Григорій Сковорода — видатний український письменник, філософ. Урок-дослідження в 9-му класі // Українська мова та література.- 2011.-№ 33-34.- С.16-19.

Ільїн В.В., Ткаченко Л.І. Григорій Сковорода як відповідь на виклик епохи // Шлях освіти.- 2011.- № 2.- С. 44-47.

Каналюк В. Байки Григорія Сковороди // Дивослово.- 2011.- № 10 .- С. 24-28.

Нікітіна В. Григорій Сковорода і Переяславщина // Історія в сучасній школі.- 2012.- № 1.- С. 17-20.

Остапенко І.В. Літературний Харків. Живий музей // Вивчаємо українську мову та літературу.- 2011.- № 34-36.- С. 76-83.

Ткаченко Л.І. Г.С. Сковорода і В.О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки // Педагогіка і психологія.- 2012.- № 2.- С. 77-83.

Уманська Т., Таран Н. «Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця» (Г. Сковорода) // Бібліотечка «Дивослова».- 2012.- № 2.- С. 3-13.

Уманська Т. Тваринний світ у байках Григорія Сковороди // Українська мова та література.- 2011.- № 33-34.- С. 20-25.

Цимбаляк М. «Серце тоді насичується, коли освічується» Сенс людського життя. Розмірковування над афоризмами Григорія Сковороди // Українська мова та література.- 2011.- № 19-20.- С.15-23.

Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди.- 2011.- № 11.- С. 48-52.

Шевчук Т. Емблематичні збірки XVII-XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди // Слово і час.- 2010.- № 7.- С. 71-84.

Шевчук Т. Григорій Сковорода: шлях мудреця: п’єса //Дивослово.-2011.- № 1.- С.29-32.

Шевчук Т. Музичний код творчості Григорія Сковороди // Слово і час.- 2011.- № 5.- С. 24-34.

Нагору