Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ освітньої та інноваційної діяльностіНа головну

Відділ освітньої та інноваційної діяльності


Поліщук Н. А. — завідувач
Тел. (0332) 24-22-35

Історична довідка

 

У 2003 році на виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках було створено науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» як окремий структурний підрозділ Інституту.
У 2011 році, враховуючи різноплановість, інноваційний характер проблематики діяльності, науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» перейменовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій.

У 2014 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК).

У 2021 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій, а з 01.09.21 - у відділ освітніх інновацій.

З 01.09. 2022 року відділ реорганізовано у відділ освітньої та інноваційної діяльності. 

Метою діяльності є реалізація державної політики в галузі загальної середньої освіти згідно концепції Нової української школи, шляхом розроблення та впровадження сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій навчання, забезпечення умов інноваційного розвитку регіональної системи освіти.

Основними  завданнями діяльності Відділу є:

 

 • Співпраця з ТГ, Центрами професійного розвитку педагогічних працівників, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами України.
 • Забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в закладах освіти області.
 • Методичний супровід національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання в закладах освіти.
 • Забезпечення організаційно-методичного супроводу освітнього процесу за освітніми програмами підвищення кваліфікації.
 • Організаційно-методичний супровід впровадження STEM-освіти в закладах освіти Волині.
 • Науково-методичний супровід проведення фахових конкурсів.
 • Організація роботи музею історії освіти Волині.

 

 

Склад відділу:

Поліщук Наталія Анатоліївна - завідувач відділу

n.polishchuk@vippo.org.ua

Здоров’язбережувальна педагогіка, підвищення фахового рівня педагогів щодо толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей; підготовка вчителів до впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок; підвищення кваліфікації педагогів Нової української школи з питань упровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Формування інноваційної компетентності педагогів.

 

Камінська Валентина Василівна — методист


v.kaminska@vippo.org.ua

 

Формування готовності педагогів до використання квест-технології в професійній діяльності, музейна педагогіка, шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі ППО

 

Остапйовська Аліна Валеріївна - методист.

a.khytryk@vippo.org.ua

 

Моніторинг потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти

 


Червінська Наталія Леонтіївна - методист.

 

n.chervinska@vippo.org.ua

Науково-методичний супровід неперервної освіти педагогів освітньої галузі «Мистецтво» та керівників гуртків мистецького напряму ЗЗСО.

Забезпечення підготовки вчителів Нової української школи в умовах реформування мистецької освітньої галузі; впровадження художньо-педагогічних інновацій в освітній процес

Романюк Наталія Сергіївна - методист.

 

n.romaniuk@vippo.org.ua

Організація і проведення методичних освітніх заходів в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та шкільних бібліотекарів.


Сагайко Володимир Сергійович - методист.

 

v.sahaiko@vippo.org.ua

Науково-методичний супровід неперервної освіти педагогів освітньої галузі «Фізична культура», курсів морального спрямування, предмета «Основи здоров’я»


Силюк Анатолій Михайлович - методист.

 

a.syliuk@vippo.org.ua

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді; організація краєзнавчої роботи та діяльності шкільних музеїв та музейних кімнат; співпраця з громадськими організаціями


Корнейко Микола Миколайович - методист.

 

m.korneiko@vippo.org.ua

Виховання патріотизму як складової моделі випускника Нової української школи на уроках «Захист України»

Нечепа Надія Анатоліївна - методист.

 

NechepaNadia@gmail.com

Науково-методичний супровід неперервної освіти педагогів освітньої галузі «Фізична культура»


Кравчук Богдан Олександрович, екскурсовод

 

Науково-методична тема відділу «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти».

 

Проект наукового дослідження

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

 STEM-ОСВІТА В НУШ

 ФЕСТИВАЛЬ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

Координація дослідно-експериментальної роботи

 

Напрями дослідно-експериментальної роботи у закладах загальної середньої освіти

 

 • Моделювання STEM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти.
 • Розвиток м’яких навичок учнів в умовах компетентнісного підходу.
 • Моделювання STEM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку успішної особистості випускника наукового ліцею.
 • Розвиток життєвих навичок учнів в умовах сприятливого освітнього середовища.

 

 БАНК СУБ’ЄКТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ В МЕЖАХ НАУКОВОЇ ТЕМИ ВІДДІЛУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

 Звіт за результатами науково-дослідної теми "Формування еколого-валеологічної культури школярів засобами STEM-освіти"

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» «Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю».

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 - природничий ліцей» Луцької міської ради з теми «Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку соціально активної особистості».


Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність

 

Координування та впровадження всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів:

STEM-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 

 

Нормативні та інструктивно-методичні матеріали щодо викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво»

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Електронні версії підручників

НУШ

 

Програмне забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти

Накази

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 року № 17 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти»

 

Інструктивно-методичні листи щодо змісту, оформлення та використання навчальних програм з позашкільної освіти

Лист МОН від 27.07.2022 № 18507-22 Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022-2023 н. р.

Лист МОН від 17.08.2021 № 1.9-414 Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021-2022 н. р.

Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти у 2018-2019 н.р.

 Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2017 № 1/-9-429 «Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти» 

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 № 1/-9-519 «Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 № 1/-9-501 «Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»

Конкурси

Матеріали переможців Всеукраїнського конкурсу Джерело творчості 2015-2022 рр.

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

 

 

Нормативно-правова база. Музеї при закладах освіти

Про музеї та музейну справу. Закон України

Про затвердження Положення про Музейний фонд України. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1147

Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів. Наказ Міністерства культури України від 21 липня 2016 р. № 580, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 р. за № 1129/29259 

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України. Наказ Міністерства освіти і науки № 1195 від 22.10.2014

Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Положення про присвоєння звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Каталог паспортизованих музеїв при закладах освіти Волинської області 


Методичні рекомендації


Накази

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України» від 14 травня 1999 року № 139

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» від 12 серпня 2014 року № 931

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек» від 26 червня 2017 року № 929

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16 липня 2007 року № 44

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» від 23 березня 2016 р. № 219-р 

Концепція Нової української школи

Рекомендації Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України

Конкурси

Матеріали переможців і лауреатів 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2020»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»

 


Результати інноваційної діяльності

 Інноваційні освітні підходи до навчання дітей нового покоління: матеріали фестивалю освітніх інновацій (15 червня 2022 р., м. Луцьк) /укладачі.: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2022. с.

 STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.

Збірка матеріалів круглого столу "Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання квест-технології"

Е-збірка матеріалів круглого столу: «Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування та реалізації»

Е-збірка матеріалів «Реалізація Концепції „Нова українська школа“ в умовах інноваційного освітнього середовища»

 Збірка статей "Професіоналізм, інновації, творчість - основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи: матеріали форуму інновацій"


Додаткова інформація щодо діяльності відділу

 

Звіт за результатами науково-дослідної теми «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти»

Публікації працівників відділу

Звіт за результатами наукової проблеми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти» Поліщук Н.А.

Модель формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти

 

Нормативно-правова база діяльності відділу

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

 Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

 Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

 Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 Позашкільна освіта

 Позашкільна освіта
Відповідальні за зміст сторінки Н.А. Поліщук, В. В. Камінська
Нагору