Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ освітніх інноваційНа головну

Відділ освітніх інновацій


Поліщук Н. А. — завідувач
Тел. (0332) 24-22-35

 

Історична довідка

У 2003 році на виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках було створено науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» як окремий структурний підрозділ Інституту.
У 2011 році, враховуючи різноплановість, інноваційний характер проблематики діяльності, науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» перейменовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій.
У 2014 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК).
У 2021 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій, а з 01.09.21 - у відділ освітніх інновацій.

 

Склад відділу:

Поліщук Наталія Анатоліївна — завідувач відділу


n.polishchuk@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів


Екологічна освіта і виховання молодших школярів, здоров’язбережувальна педагогіка, підвищення фахового рівня педагогів щодо толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей; підготовка вчителів до впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок; підвищення кваліфікації педагогів Нової української школи з питань упровадження інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Камінська Валентина Василівна — методист


v.kaminska@vippo.org.ua


Коло наукових інтересів

Формування готовності педагогів до використання квест-технології в професійній діяльності, музейна педагогіка, шляхи розвитку загальнокультурної компетентності педагогів у системі ППО

 

Хитрик Аліна Валеріївна - методист.

a.khytryk@vippo.org.ua

Коло наукових інтересів

Моніторинг потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти

 

  Романчук Галина Дмитрівна — методист

 

Метою діяльності відділу освітніх інновацій є забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в закладах освіти області, дослiдження стану та перспектив освітнього процесу у ЗЗСО, визначення потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти, післядипломної освіти педагогічних кадрів, дослiдження різноманітних аспектiв її функцiонування та низку iнших проблем.

 

Основні завдання діяльності відділу:

 

 

 • науково-методичний супровід впровадження у практику роботи закладів загальної середньої освіти концепцій та ідей, спрямованих на використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
 • організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти;
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організаційно-методичний супровід впровадження STEM-освіти в закладах освіти Волині,
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти й окремих педагогічних працівників;
 • трансформацiя соцiологiчної iнформації в практичнi рекомендацiї;
 • проведення комплексних соцiально-психологiчних досліджень;
 • прогнозування основних тенденцiй розвитку школи в регiоні;
 • встановлення контактів та спiвпраця з мiськими та районними віддiлами освiти, ТГ, Центрами професійного розвитку педагогічних працівників, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами України.

 

Анкетування 

Анкетування слухачів курсів підвищення кваліфікації
Анкетування слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників ЗДО

 

Науково-методична тема відділу «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти».

 

Проект наукового дослідження

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

Координація дослідно-експериментальної роботи

 

Напрями дослідно-експериментальної роботи у закладах загальної середньої освіти

 

 • забезпечення компетентнісного підходу в організації освітнього процесу;
 • формування інноваційного освітнього середовища щодо:

 

1) формування життєвих компетентностей учнів;

2) забезпечення соціальної адаптації;

3) збереження і зміцнення здоров’я.

 

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області» «Формування соціально-психологічної компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров’ю».

 Звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 - природничий ліцей» Луцької міської ради з теми «Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як основи розвитку соціально активної особистості».

 БАНК СУБЄКТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ В МЕЖАХ НАУКОВОЇ ТЕМИ ВІДДІЛУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ


Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність

 

Координування та впровадження всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів:

STEM-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text

 

 

Результати інноваційної діяльності

 STEM-ОСВІТА В НУШ

 ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

 STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.

Збірка матеріалів круглого столу "Забезпечення суб’єктності навчання шляхом використання квест-технології"

Е-збірка матеріалів круглого столу: «Формування інноваційного здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування та реалізації»

Е-збірка матеріалів «Реалізація Концепції „Нова українська школа“ в умовах інноваційного освітнього середовища»

 Збірка статей "Професіоналізм, інновації, творчість - основа розвитку потенціалу учителя Нової української школи: матеріали форуму інновацій"

 

Навчально-методична діяльність

 

Тематика авторських програм спецкурсів:

 Поліщук Н. Освітня програма підвищення кваліфікації «Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).
 Камінська В. Освітня програма семінару-практикуму «Основи впровадження квест-технології в професійній діяльності педагога» (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).
 Камінська В. Освітня програма семінару-практикуму «Розвиток професійних компетентностей педагогів засобами квест-технології» (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).
 Поліщук Н. Освітня програма семінару-практикуму «Формування інноваційної компетентності педагогів». (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).
 Поліщук Н. Освітня програма семінару-практикуму «Організація навчання через дослідження на основі запитів учнів початкової школи» (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).
 Поліщук Н. Освітня програма семінару-практикуму «Підвищення соціальної і здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників» (Схвалено вченою радою. Протокол № 7 від 28.12.2021р.).


«Культурно-педагогічний експрес» (інформаційний ресурс)

Каталог корисних посилань на інтернет-джерела культурно-просвітницького спрямування / укладач Камінська В. В.
Культурно-освітніми стежками краю: видатні діячі

Екскурсійні об’єкти як засіб пізнання історико-культурної спадщини краю

 

Додаткова інформація щодо діяльності відділу

 

Звіт за результатами науково-дослідної теми «Формування інноваційної компетентності педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти»

Публікації працівників відділу

Звіт за результатами наукової проблеми «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти» Поліщук Н.А.

Модель формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти

 

Нормативно-правова база діяльності відділу

Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 

МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-педагогічної вебінар-конференції «Формування в закладі освіти компетентності екологічної грамотності та здорового життя»

Відео вебінар-конференції

https://www.youtube.com/watch?v=zgSLdYvd5_s&feature=youtu.be

 

 Відповідальні за зміст сторінки Н.А. Поліщук, В. В. Камінська
Нагору