Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)На головну

Науково-дослідна лабораторія освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК)
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Телефон: (0332) 242235

 

Історична довідка

У 2003 році на виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках було створено науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» як окремий структурний підрозділ Інституту.

У 2011 році, враховуючи різноплановість, інноваційний характер проблематики діяльності, науково-дослідну лабораторію «Сільська школа» перейменовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій.

У 2014 році науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій реорганізовано у науково-дослідну лабораторію освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК).

 

Склад лабораторії:

Ткачук Надія Михайлівна — завідувач, кандидат педагогічних наук

nadiatkachuk4@gmail.com

Коло наукових інтересів

Інноваційна педагогічна діяльність, інноваційне освітнє середовище, освітнє середовище профільної школи, підготовка вчителя до роботи в профільній школі, компетентнісний підхід в організації навчально-виховного процесу.

Тема дисертації: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти» (13.00.04 — теорія і методика професійної освіти).

Камінська Валентина Василівна — науковий співробітник лабораторії

kaminska_1970@ukr.net

 

Коло наукових інтересів

Музейна педагогіка, основи організації та діяльності музеїв при ЗНЗ, професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного середовища.

 

 

Поліщук Наталія Анатоліївна — науковий співробітник лабораторії

polistuk3@ukr.net

 

Коло наукових інтересів

Екологічна освіта і виховання молодших школярів, здоров’язбережувальна педагогіка, підвищення фахового рівня педагогів щодо толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей; підготовка вчителів до впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок.

 

 

 

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є здійснення прикладних наукових досліджень, спрямованих на розробку, одержання та впровадження нових знань у сфері післядипломної та загальної середньої освіти, забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності в закладах освіти області, координація діяльності районних (міських) методкабінетів (центрів).

 

Основні завдання діяльності лабораторії:


 • здійснення науково-теоретичної та експериментальної діяльності, спрямованої на одержання нових знань у сфері післядипломної, системи загальної середньої та дошкільної освіти;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в закладах освіти області;
 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо науково-методичного супроводу системи загальної середньої та дошкільної освіти;
 • науково-методичний супровід впровадження у практику роботи закладів загальної середньої освіти концепцій та ідей, спрямованих на використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
 • організація, наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної діяльності в закладах освіти;
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розроблення та реалізації міжнародних програм і проектів у сфері післядипломної освіти на підставі дво- чи багатосторонніх угод та договорів із зарубіжними партнерами та залученням зацікавлених сторін;
 • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо наукової, дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності закладів освіти й окремих педагогічних працівників.

 

 

Наукова діяльність лабораторії

Науково-дослідна тема лабораторії «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти».

Теми науково-дослідної роботи працівників лабораторії:

«Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності» (Ткачук Н. М.).

«Професійний розвиток педагогів в умовах взаємодії школи й соціокультурного середовища» (Камінська В.В.).

«Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти» (Поліщук Н. А.).

 

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

Координація дослідно-експериментальної роботи


Напрями дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області

 • забезпечення компетентнісного підходу в організації навчально-виховного процесу;

 • формування інноваційного освітнього середовища щодо:

   

  1) формування життєвих компетентностей учнів;

  2) забезпечення соціальної адаптації;

  3) збереження і зміцнення здоров’я.

   

   

 

Банк суб’єктів дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня в межах теми лабораторії

Проект: «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах неперервної освіти»

Проект: «Лідер освітніх інновацій»

 

Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність

 

Координування та впровадження всеукраїнських та міжнародних освітніх програм, проектів:

STEM-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти

Методичні рекомендації щодо впровадження

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Посилання https://intellect-ukraine.org/

Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка децентралізації в Україні»

Посилання http://wiki.sklinternational.org.ua/

Проект «Вчимося жити разом»

Методичні рекомендації

Презентація

 

Результати інноваційної діяльності

Е-посібник «Шкільний клуб підприємництва: вчимося діяти» — за результатами проекту «Шкільна академія підприємництва».

Уроки з підприємницьким тлом : Навчальні матеріали / За заг. ред. Е. Бобінської, Р. Шияна, М. Товкало. — Варшава: Сова, 2014. — 398 с.

Е-збірка матеріалів круглого столу

 


Навчально-методична діяльність

 

Тематика авторських програм спецкурсів:

 • «Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі» (Ткачук Н. М.).

 • «Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади» (Ткачук Н. М.).

 • «Клуби за інтересами як інноваційна форма позаурочної діяльності» (Ткачук Н. М.).

 • «Формування екологічної компетентності вчителя початкових класів» (Поліщук Н. А.).

 • «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної та дошкільної освіти» (Поліщук Н. А.).

 • «Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок» (Поліщук Н.А.).

 • «Основи музейної справи в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі» (Камінська В. В.).

 

Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

Положення про обласну школу методиста-новатора завідувачів та працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів): схвалено вченою радою ВІППО (Протокол № 2, від 20.03.15) / укладач Ткачук Н. М.

Методичні рекомендації щодо формування системи методичної служби в об’єднаних територіальних громадах Волинської області

 

«Культурно-педагогічний експрес» (інформаційний ресурс)

Каталог корисних посилань на інтернет-джерела культурно-просвітницького спрямування / укладач Камінська В. В.
Афіша культурно-мистецьких заходів (м. Луцьк)
Презентація

 

Додаткова інформація щодо діяльності науково-дослідної лабораторії

 

План роботи науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) на 2018 р.

Публікації наукових співробітників лабораторії

Положення про лабораторію

Звіт за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону»

Звіт за результатами наукової проблеми «Здоров’язбережувальне освітнє середовище як умова якісної організації навчально-виховного процесу ЗНЗ» Поліщук Н.А.

Звіт за результатами наукової проблеми «Формування професійної готовності педагогів до використання інноваційних аспектів музейної педагогіки в навчально-виховному процесі» Камінської В. В.

 

Нормативно-правова база діяльності лабораторії

Методичні рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад

Наказ МОН України від 08.12.2008 № 1119, «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»

Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

 Відповідальні за зміст сторінки Н. М. Ткачук, Н. А. Поліщук, В. В. Камінська