Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освітиНа головну

Телефон: (0332) 24-22-25

Електронна адреса: sd@vippo.org.ua

 

Працівники лабораторії

Ясінська Наталія Василівна — завідувач, кандидат педагогічних наук, доцент

Кот Наталія Миколаївна — старший науковий співробітник

Романчук Галина Дмитрівна — науковий співробітник

 

Анкетування


Діяльність лабораторії

 

Зміни, що вiдбуваються в сучасному освiтньому просторi, вимагають багатоаспектного та різнорівневого вивчення i прогнозування. Адекватна реакція на ці зміни з боку управлінських та методичних структур, корекцiя вiдповiдних процесів та позитивний вплив на них можливі на основі глибокого знання причин, що викликають ці зміни, аналiзу ставлення до них суб’єктів педагогiчного процесу.

 

Саме тому науково-дослідна лабораторія соцiологiчних досліджень та розвитку освіти від початку своєї діяльності мала за мету дослiдження стану та перспектив освітнього процесу в освітніх закладах рiзних типів, визначення потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти, післядипломної освіти педагогічних кадрів, дослiдження різноманітних аспектiв її функцiонування та низку iнших проблем.

 

При плануваннi своєї роботи ми намагаємося максимально враховувати потреби практикiв, щоби проведені нами дослiдження, їх науковий аналiз дав можливiсть працівникам мiських та районних відділів освiти, працівникам ОТГ, директорам шкiл, учителям враховувати нашi рекомендації у повсякденнiй діяльності.

 

Науково-дослідна лабораторія соцiологiчних досліджень та розвитку освіти проводить рiзні за типом та методами дослiдження, зокрема, щорічний соціологiчний моніторинг «Випускник» та «Регіональна система післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку», тематичнi, проблемні дослідження «Екологічна освіта та виховання у вимірі Нової української школи», «Роль учителя початкових класів у реалізації Концепції «Нова українська школа», «Опорний заклад: проблеми і перспективи функціонування та розвитку», «Соціально-психологічний клімат в учнівських колективах», «Інноваційне середовище освітнього закладу: проблеми формування і перспективи розвитку», «Сучасний волинський вчитель», Вивчення громадської думки слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо якості надання освітніх послуг у ВІППО (онлайн-анкетування) тощо.

 

Матеріали досліджень публікуються на сторiнках науково-методичного вiсника «Педагогiчний пошук», інформуються у роботi зі слухачами курсiв та рiзними категоріями педагогiчних працiвників у мiстах та районах областi, в ОТГ. Для службового користування видаються «Матерiали соцiологiчних дослiджень».

Спiвробiтники лабораторії щорiчно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регiональних науково-практичних конференцiях, Веб-конференціях, форумах, з’їздах тощо.

 

Наукова діяльність лабораторії

 

Науково-дослідна тема лабораторії «Соціологічний аналіз проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в освітньому середовищі регіону»

 Проєкт

 


На пiдвищення ефективності діяльності лабораторiї спрямовано такі завдання:

  • збільшення обсягiв та iнтенсивностi соціологічних досліджень;
  • трансформацiя соцiологiчної iнформації в практичнi рекомендацiї;
  • проведення комплексних соцiально-психологiчних досліджень;
  • прогнозування основних тенденцiй розвитку школи в регiоні;
  • встановлення контактів та спiвпраця з мiськими та районними віддiлами освiти, ОТГ, методичними кабінетами області, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами України.

 


Положення про науково-дослідну лабораторію соціологічних досліджень та розвитку освіти

Звіт про наукову роботу в 2019 році науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти

Публікації наукових співробітників лабораторії ( 2019р.)

Лауреати премії імені Михайла Кравчука

Лауреати премії імені Лесі Українки

 

 

Відповідальна за зміст сторінки Н. М. Кот

Нагору