Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Науково-дослідна лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освітиНа головну

Телефон: (0332) 24-22-25

Електронна адреса: sd@vippo.org.ua

 

Працівники лабораторії

Ясінська Наталія Василівна - завідувач, кандидат педагогічних наук, доцент

Кот Наталія Миколаївна - старший науковий співробітник

Романчук Галина Дмитрівна - науковий співробітник

 

 

Анкетування


Діяльність лабораторії

Зміни, що вiдбуваються в сучасному освiтньому просторi, вимагають багатоаспектного та різнорівневого вивчення i прогнозування. Адекватна реакція на ці зміни з боку управлінських та методичних структур, корекцiя вiдповiдних процесів та позитивний вплив на них можливі на основі глибокого знання причин, що викликають ці зміни, аналiзу ставлення до них суб’єктів педагогiчного процесу.Саме тому соцiологiчна лабораторія від початку своєї діяльності мала за мету дослiдження стану та перспектив навчально-виховного процесу в освітніх закладах рiзних типів, визначення потреб, запитів, інтересiв i настроїв рiзних груп педагогiв, учнів, батьків, вивчення громадської думки вчительства з актуальних проблем розвитку освіти, вивчення потреб i вимог суспiльства до системи освіти, післядипломної освіти педагогічних кадрів, дослiдження різноманітних аспектiв її функцiонування та низку iнших проблем.При плануваннi своєї роботи ми намагаємося максимально враховувати потреби практикiв, щоб проведені нами дослiдження, їх науковий аналiз дав можливiсть працівникам мiських та районних відділів освiти, директорам шкiл, учителям враховувати нашi рекомендації у повсякденнiй діяльності.Лабораторія проводить рiзні за типом та методами дослiдження, зокрема, щорічний соціологiчний моніторинг «Випускник» та «Регіональна система післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку», тематичнi, проблемні дослідження «Учнівське самоврядування: плюси та мінуси», «Обдарованi діти: досвід та проблеми роботи», «Позашкілля Волині», «Державно-громадське управління школою», «Класний керівник у контексті модернізації освіти», «Вчитель про себе і свою професію» тощо.Матеріали досліджень знаходять вiдбиття на сторiнках науково-методичного вiсника «Педагогiчний пошук», у роботi зі слухачами курсiв та рiзними категоріями педагогiчних працiвників у мiстах і районах областi. Для службового користування видаються «Матерiали соцiологiчних дослiджень».Спiвробiтники лабораторії щорiчно беруть участь у всеукраїнських та регiональних наукових конференцiях.На пiдвищення ефективності діяльності лабораторiї спрямовано такі завдання:

збільшення обсягiв та iнтенсивностi соціологічних досліджень;
трансформацiя соцiологiчної iнформації в практичнi рекомендацiї;
проведення комплексних соцiально-психологiчних досліджень;
прогнозування основних тенденцiй розвитку школи в регiоні;
встановлення тiсних контактів і спiвпраці з мiськими та районними віддiлами освiти, методичними кабінетами області, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами України.

 


 

 Публікації

 


 

Лауреати премії Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації за заслуги в галузі освіти
Лауреати премії імені Михайла Кравчука
Лауреати премії імені Лесі Українки

Відповідальна за зміст сторінки Н. М. Кот

Нагору