Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ виховної роботиНа головну

Історична довідка

У 1950 році розпочав діяльність кабінет з позашкільної роботи, завідувачем якого працювала Т. Шагрова.

З 1962 року кабінет виховної роботи та шкільних бібліотет очолювала Віра Іванівна Пиркова (30 років). Тут працювали досвідчені педагоги-методисти: О. Корольчук, Т. Шопова, П. А. Пономаренко, В. І. Бездєтков, В. Дружук, М. О. Мотуляк, А. М. Савченко, Л. Й. Грицай, Д. Й. Максимчук, А. К. Капітанюк, Л. В. Павлів, В. Д. Іовлєв.

Понад 30 років працювала Надія Гнатівна Жилінська, методист з виховної роботи та шкільних бібліотек.

З 1988 року завідувач кабінету виховної роботи — Ірина Вікторівна Никитюк.

У 1993 році кабінет виховної роботи реорганізовано у відділ, що об’єднав кабінети музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури і допризовної підготовки.


Працівники відділу:

Никитюк Ірина Вікторівна — завідувач відділу виховної роботи (науково-методичний супровід виховної діяльності освітніх закладів; співпраця з територіальними громадами, ЦПРО; постійно-діючий семінар керівників методичних об’єднань заступників директорів шкіл з виховної роботи; категорії — заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники);

Романюк Наталія Сергіївна — методист відділу (позашкільна освіта, інформаційно-методичне забезпечення роботи шкільних бібліотек);

Силюк Анатолій Михайлович — методист відділу (інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді; краєзнавство; співпраця з громадськими організаціями);

Червінська Наталія Леонтіївна — методист відділу (предмети освітньої галузі «Мистецтво»);

Сагайко Володимир Сергійович — методист відділу (предмети «Фізична культура»; «Основи здоров’я»; " Захист України (основи медичних знань)«);

Корнейко Микола Миколайович — методист відділу (предмет «Захист України»);

 

Науково-методична проблема відділу

Проєктування професійного розвитку педагогів на ціннісних засадах Нової ураїнської школи

Методисти відділу виховної роботи працюють відповідно до функціональних обов’язків над вирішенням таких пріоритетних напрямів:

 «Створення виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів» — Никитюк І. В.;

 «Формування фахової майстерності вчителів освітньої галузі «Мистецтво» — Червінська Н. Л.;

 «Формування соціальної активності особистості в умовах інноваційно-освітнього середовища» — Романюк Н. С.;

  «Формування громадянських компетентностей педагогів в умовах реалізації концепції НУШ» — Силюк А.М.;

 «Формування здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору» — Сагайко В.С.,

 «Виховання патріотизму як складової моделі випускника Нової української школи на уроках «Захисту України» — Корнейко М. М.;

 

Напрями і зміст діяльності методистів відділу

Навчально-методична робота:

 координація діяльності освітніх закладів щодо виконання нормативних актів і документів Уряду, Міністерства освіти і науки України з проблем виховання. Зокрема, «Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» (рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 6 від 02 липня 2018 року);

 участь у реалізації державних програм, концепцій з проблем виховання дітей та молоді; у розробці програм освітньої діяльності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 надання методичної та практичної допомоги освітнім закладам;

 вивчення, узагальнення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій;

 впровадження інноваційних освітніх технологій у практику; апробація нових програм, посібників, підручників та здійснення їх експертної оцінки;

 аналіз стану викладання предметів освітньої галузі "Мистецтво"Фізична культура«; «Основи здоров’я»; „«, „Захист України“ (основи медичних знань») у закладах загальної середньої освіти;

 підготовка і проведення курсів підвищення кваліфікації відповідно до програм освітньої діяльності, науково-практичних конференцій, форумів, семінарів-практикумів, конкурсів, педагогічних читань, круглих столів, тренінгів для різних категорій педагогічних працівників.

 

Співпраця з вищими закладами освіти, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

 Комунальна установа «Волинська обласна Мала академія наук»;

 Волинський обласний еколого-натуралістичний центр;

 Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради;

 Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради;

 Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

 Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;

  Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Ф.Стравінського;

 Волинський осередок Національної спілки композиторів України;

 Волинська організація Національної спілки художників України;

 Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

 Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної спілки;

 Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України;

 Волинська обласна бібліотека для юнацтва;

 Громадська організація «Чарівний пензлик»;

 Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви»;

 Волинський краєзнавчий музей;

 Волинський обласний ліцей з посиленою військовою підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні;

 Волинський обласний військовий комісаріат;

 Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат.

 

Нормативно-правові документи  з питань виховання

Закони

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII

Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX 

Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 № 2402-III 

Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12. 2017 № 2229

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIIІ

Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111

Державний стандарт базової середньої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи : ухвал. рішенням Колегії МОН 27.10.2016

Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» (рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол №6 від 02 липня 2018 року)

Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок : лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362

Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству : лист М-ва освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480.

Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю : лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646

Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 1/10-3500

Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047

 

Національно-патріотичне виховання

Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII

Стратегія національно-патріотичного виховання : затверджена Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019

Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025 року : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673

Концепція Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року : схвалена розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932

 

Захист України

Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання : постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845

Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") : затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845

 

Нормативні та інструктивно-методичні матеріали щодо викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво»

Концепція

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Електронні версії підручників

 

Нормативне забезпечення предметів: «Захист України»;"Фізична культура"; «Основи здоров’я»; « Захист України (основи медичних знань)»)

Програми гурткової роботи ЗУ

Фізична культура

Захист Вітчизни

Основи здоров’я

Навчальні програми

 

Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти

 http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/

 

Програмне забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти

Інструктивно-методичні листи щодо змісту, оформлення та використання навчальних програм з позашкільної освіти

Лист МОН від 17.08.2021 № 1.9-414 Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021-2022 н. р.

Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти у 2018-2019 н.р.

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 № 1/-9-519 «Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 № 1/-9-501 «Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»

Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, що затверджені місцевими органами виконавчої влади

Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України

Перелік навчальної літератури з позашкільної освіти

Перелік типових навчальних програм для ЗПО 

Інформація про забезпечення діяльності гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань програмами за напрямами позашкільної освіти

Програмне забезпечення закладів позашкільної освіти області

 

Конкурси

Матеріали переможців і лауреатів 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2020»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2020»

Матеріали переможців Всеукраїнського конкурсу Джерело творчості 2015-2022 рр.

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017»

Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році

Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

 

Відповідальна за зміст сторінки: Никитюк Ірина Вікторівна

Нагору