Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ виховної роботиНа головну

Історична довідка

У 1950 році розпочав діяльність кабінет з позашкільної роботи, завідувачем якого працювала Т. Шагрова.

З 1962 року кабінет виховної роботи та шкільних бібліотет очолювала Віра Іванівна Пиркова (30 років). Тут працювали досвідчені педагоги-методисти: О. Корольчук, Т. Шопова, П. А. Пономаренко, В. І. Бездєтков, В. Дружук, М. О. Мотуляк, А. М. Савченко, Л. Й. Грицай, Д. Й. Максимчук, А. К. Капітанюк, Л. В. Павлів, В. Д. Іовлєв.

Понад 30 років працювала Надія Гнатівна Жилінська, методист з виховної роботи та шкільних бібліотек.

З 1988 року завідувач кабінету виховної роботи — Ірина Вікторівна Никитюк.

У 1993 році кабінет виховної роботи реорганізовано у відділ, що об’єднав кабінети музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури і допризовної підготовки.

 

Працівники відділу:

Никитюк Ірина Вікторівна — завідувач відділу виховної роботи (науково-методичний супровід виховної діяльності освітніх закладів; категорії — заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори, класні керівники);

Романюк Наталія Сергіївна — методист відділу (позашкільна освіта, інформаційно-методичне забезпечення роботи шкільних бібліотек);

Силюк Анатолій Михайлович — методист відділу (інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді; краєзнавство; робота шкільних музеїв; співпраця з громадськими організаціями);

Червінська Наталія Леонтіївна — методист відділу (предмети освітньої галузі «Мистецтво»);

Корнейко Микола Миколайович — методист відділу (предмет «Захист України»);

Сагайко Володимир Сергійович — методист відділу (предмети «Фізична культура»; «Основи здоров’я»; «Захист України» (основи медичних знань)).

 

Науково-методична проблема відділу

Проєктування професійного розвитку педагогів на ціннісних засадах Нової ураїнської школи

 

Методисти відділу виховної роботи працюють відповідно до функціональних обов’язків над вирішенням таких пріоритетних напрямів:

 «Створення виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів» — Никитюк І. В.;

 «Формування фахової майстерності вчителів освітньої галузі «Мистецтво» — Червінська Н. Л.;

 «Формування соціальної активності особистості в умовах інноваційно-освітнього середовища» — Романюк Н. С.;

 «Формування громадянських компетентностей педагогів в умовах реалізації концепції НУШ» — Силюк А.М.;

 «Формування здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору» — Сагайко В.С.,

 «Виховання патріотизму як складової моделі випускника Нової української школи на уроках «Захисту України» — Корнейко М. М.

 

Напрями і зміст діяльності відділу

Навчально-методична робота:

 координація діяльності освітніх закладів щодо виконання нормативних актів і документів Уряду, Міністерства освіти і науки України з проблем виховання. Зокрема, «Програма «Нова українська школа у поступі до цінностей» (рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 6 від 02 липня 2018 року);

 участь у реалізації державних програм, концепцій з проблем виховання дітей та молоді; у розробці програм освітньої діяльності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 надання методичної та практичної допомоги освітнім закладам;

 вивчення, узагальнення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій;

 впровадження інноваційних освітніх технологій у практику; апробація нових програм, посібників, підручників та здійснення їх експертної оцінки;

 аналіз стану викладання предметів освітньої галузі "Мистецтво"Фізична культура«; «Основи здоров’я»; «Захист України» (основи медичних знань«) у закладах загальної середньої освіти;

 підготовка і проведення курсів підвищення кваліфікації відповідно до програм освітньої діяльності, науково-практичних конференцій, форумів, семінарів-практикумів, конкурсів, педагогічних читань, круглих столів, тренінгів для різних категорій педагогічних працівників.

 

Співпраця з вищими закладами освіти, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України

 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

 Комунальна установа «Волинська обласна Мала академія наук»;

 Волинський обласний еколого-натуралістичний центр;

 Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради;

 Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради;

 Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

 Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;

 Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Ф.Стравінського;

 Волинський осередок Національної спілки композиторів України;

 Волинська організація Національної спілки художників України;

 Волинський обласний осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України;

 Волинський обласний творчий осередок Всеукраїнської хореографічної спілки;

 Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України;

 Волинська обласна бібліотека для юнацтва;

 Громадська організація «Чарівний пензлик»;

 Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви»;

 Волинський краєзнавчий музей;

 Волинський обласний ліцей з посиленою військовою підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні;

 Волинський обласний військовий комісаріат;

 Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат.

 

Нормативні та інструктивно-методичні листи з питань виховної роботи

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання

Нормативно-правова база з питань превентивного виховання

 

Нормативні та інструктивно-методичні матеріали щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу

Концепція

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Електронні версії підручників

 

Нормативне забезпечення предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та «Основи здоров’я»

Програми гурткової роботи ЗВ

Вчителю фізичної культури

Фізична культура

Захист Вітчизни

Основи здоров’я

Навчальні програми

 

Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти

http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/

 

Програмне забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти

Накази 

Наказ МОН від 05.01.2021 року № 17 Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти


Інструктивно-методичні листи щодо змісту, оформлення та використання навчальних програм з позашкільної освіти

Лист МОН від 17.08.2021 № 1.9-414 Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021-2022 н. р.

Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти у 2018-2019 н.р.

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2017 № 1/-9-429 «Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 № 1/-9-519 «Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 № 1/-9-501 «Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»

 

Конкурси

 

Матеріали переможців і лауреатів 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2020»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2020»

Матеріали переможців Всеукраїнського конкурсу Джерело творчості 2015-2021 рр.

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека — 2017»

Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році

Нормативно-правові документи Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році

Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

 

Відповідальна за зміст сторінки: Никитюк Ірина Вікторівна

Нагору