Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Відділ виховної роботиНа головну


Історична довідка

У 1950 році розпочав діяльність кабінет з позашкільної роботи, завідувачем якого працювала Т. Шагрова. Протягом тридцяти років його очолювала Віра Іванівна Пиркова (з 1962 року). Поступово розширювався штатний розпис кабінету. Тут працювали досвідчені педагоги-методисти: О. Корольчук, Т. Шопова, П. А. Пономаренко, В. І. Бездєтков, Г. П. Мурогов, В. Дружук, М. О. Мотуляк, А. М. Савченко, Л. Й. Грицай, Д. Й. Максимчук, А. К. Капітанюк, Л. В. Павлів, В. Д. Іовлєв. Понад 30 років працювала Надія Гнатівна Жилінська, методист з виховної роботи.

В активі працівників кабінету були педагоги — ветерани праці, котрі чимало зусиль доклали для навчання і виховання педагогічних кадрів, а саме: М. А. Бойко, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Рожищенської СШ № 1, заслужений учитель України; Г. О. Гуртовий, заслужений працівник культури, нагороджений орденом «Знак Пошани»; Р. Я. Горщар, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Любешівської СШ; І. А. Тильчик, заслужений учитель України, Г. М. Бірюк, Г. І. Березюк, Є. С. Казьмірук, М. І. Азаркевич, І. М. Лойко, Л. В. Петрусевич, Г. П. Поліщук — керівники позашкільних установ.

З 1988 року завідувач кабінету виховної роботи — Ірина Вікторівна Никитюк. У 1993 році його реорганізовано у відділ виховної роботи, що об’єднав кабінети музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури і допризовної підготовки.


Працівники відділу:

Никитюк Ірина Вікторівна — завідувач відділу, методист з виховної роботи;

Романюк Наталія Сергіївна — методист з виховної роботи;

Червінська Наталія Леонтіївна — методист з предметів освітньої галузі «Мистецтво»;

Корнейко Микола Миколайович - методист з предмета «Захист України»;

Сагайко Володимир Сергійович - методист з предмета "Фізична культура".

 

 

Напрями і зміст діяльності відділу

Навчально-методична робота:

координація діяльності закладів і установ освіти щодо виконання нормативних актів і документів Уряду, Міністерства освіти і науки України з проблем виховання. Зокрема, ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році;

участь у розробці та реалізації державних програм, концепцій для забезпечення соціального замовлення держави з проблем виховання дітей та молоді;

програмно-методичне забезпечення позашкільного навчально-виховного процесу;

розробка рекомендацій щодо діяльності різноманітних об’єднань учнівської молоді за інтересами;

надання методичної та практичної допомоги органам та закладам освіти, загальноосвітнім та позашкільним закладам з питань організації виховного процесу;

впровадження у практику загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів перспективного педагогічного досвіду, освітніх інноваційних технологій виховання та виховних систем;

вивчення системи національного виховання, позакласної та позашкільної виховної роботи;

науково-методична розробка і впровадження інноваційних технологій у практику; апробація нових програм, посібників, підручників та здійснення їх експериментальних оцінок;

аналіз стану викладання предметів художньо-естетичного циклу, «Фізична культура», «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Стандартів освіти;

надання допомоги методичним службам і методичним об’єднанням учителів районів (міст) області з питань організації та проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури та військово-патріотичного виховання;

виявлення, вивчення, аналіз, оцінка, узагальнення й поширення перспективного передового педагогічного досвіду та педагогічних інновацій;

дослідницько-експериментальна робота у навчальних закладах щодо удосконалення навчально-виховного процесу;

підготовка і проведення курсів підвищення кваліфікації, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів, педагогічних читань, тренінгів для різних категорій педагогічних працівників:

  • методистів з виховної роботи районних, міських відділів, управлінь освіти;

  • методистів предметів художньо-естетичного циклу, «Фізичної культури», «Захист Вітчизни», «Основ здоров’я»;

  • методистів та керівників гуртків позашкільних навчальних закладів;

  • заступників директорів шкіл з виховної роботи;

  • класних керівників;

  • педагогів-організаторів;

  • учителів музичного мистецтва і художньої культури;

  • вчителів образотворчого мистецтва і художньої культури;

  • вчителів з предметів «Фізичної культури», «Захист Вітчизни», «Основ здоров’я».

 

Методисти відділу виховної роботи працюють відповідно до функціональних обов’язків над вирішенням таких перспективних завдань, зокрема:

«Оновлення змісту виховної роботи в сучасних умовах з врахуванням регіонального і вітчизняного досвіду»;

«Впровадження нових виховних технологій у виховний процес» — Никитюк І. В., Погонська О. М.;

«Оновлення змісту управлінської та методичної роботи з учителями фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» — Корнейко М. М.;

«Формування фахової майстерності вчителів художньо-естетичного циклу» — Червінська Н. Л.

 

Визначено проблеми для вирішення спільно з кафедрами, лабораторіями, центром практичної психології та соціальної роботи.

 

У системі цих завдань пріоритетним є науково-методичне забезпечення проблеми «Створення виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів».

 

Нормативні та інструктивно-методичні листи з питань виховної роботи

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання

Нормативно-правова база з питань превентивного виховання

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10.2011)

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичні рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.2015)

Архів

 

Нормативні та інструктивно-методичні матеріали щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу

Концепція

Інформація про створення всеукраїнської асоціації вчителів мистецтва

Методичні рекомендації

Навчальні програми

Календарно-тематичне планування

Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Л. Масол «Про історію викладання предметів художньо-естетичного циклу у вітчизняній освіті»

Наказ МОН № 1222 від 21. 08. 2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 

Нормативне забезпечення предметів «Фізична культура», «Захист Вітчизни» та «Основи здоров’я»

Програми гурткової роботи ЗВ 

Вчителю фізичної культури

Фізична культура

Захист Вітчизни

Основи здоров’я

Навчальні програми

 

Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти

 http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/

 

Програмне забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти


Інструктивно-методичні листи щодо змісту, оформлення та використання навчальних програм з позашкільної освіти

Про навчальні програми та навчальну літературу  з позашкільної освіти у 2018-2019 н.р

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2017 № 1/-9-429 «Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти» 

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.10.2016 № 1/-9-519 «Про використання у 2016/2017 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.10.2015 № 1/-9-501 «Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»

Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, що затверджені місцевими органами виконавчої влади

Перелік навчальних програм з позашкільної освіти, що мають гриф Міністерства освіти і науки України

Перелік навчальної літератури з позашкільної освіти

Перелік типових навчальних програм для ПНЗ

Інформація про забезпечення діяльності гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальними програмами за напрямами позашкільної освіти

Програмне забезпечення позашкільних навчальних закладів області

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-537 «Про методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 н. р.»

 

Конкурси

 

Матеріали переможців і лауреатів 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2020"

Наказ "Про підсумки 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2020"

Матеріали переможців Всеукраїнського конкурсу Джерело творчості 2015-2020 рр.

Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості»

Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017»

Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році

Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» у 2015 році

Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»

Про підсумки проведення першого етапу ІІ Всеукраїнського конкурсу есе «Я — європеєць»

 

 

Переглянути повну інформацію про відділ виховної роботи

 

 

Відповідальна за зміст сторінки: Никитюк Ірина Вікторівна

Нагору