Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Кафедра менеджменту освітиНа головну

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна пошта: kmo@vippo.org.ua


 

Коротка довідка про кафедру

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік затверджено у кількості 6,75 ставок, із них:

Всього ставок

Розподіл за джерелами фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

 

професорів

доцентів

ст. викладачів

 

професорів

доцентів

ст. викладачів

6,75

-

4,25

2,5

-

-

-

-

Склад кафедри:

Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри — 1 ставка;

Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент — 1 ставка;

Лук’янчук Г. Я., ст. викладач — 1 ставка;

Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних наук, доцент — 1 ставка;

Рудь О. В., старший викладач — 1 ставка;

Радецька І. В., кандидат економічних наук, доцент — 1 ставка;

Шинкарук І.В.  ст. викладач — 0,5 ставки;

Гребенюк А.В., кандидат філософських наук — 0,25 ставки;

 

 Аудиторне навантаження викладачів кафедри на 2021 рік:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

На  2021 рік (год.)

1.

Сташенко Михайло Олександрович

344

2.

Корнейко Алла Олександрівна

388

3.

Лук’янчук Галина Ярославівна

436

4.

Остапйовський Ігор Євгенович

224

5.

Рудь Оксана Володимирівна

436

6.

Радецька Ірина В’ячеславівна

388
7. Шинкарук Ірина Вікторівна 224
8. Гребенюк Арсен Вікторович 110

 

Всього

2570

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки: старший лаборант кафедри Самойленко Дарина Валеріївна.

У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 20,6 кв. м.

 "Навантаження науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту освіти на ІІ півріччя 2021 року"

Науково-дослідна тема кафедри

План роботи кафедри на 2021 рік

 

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:

 

Сташенко М. О. «Організаційна складова управлінської компетентності керівника»
Корнейко А. О. «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в системі якості освіти»
Лук’янчук Г. Я. «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти в адаптивних умовах»
Остапйовський І. Є. «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу освітніх закладів»
Рудь О. В. «Медіа-інформаційна компетентність керівника закладу освіти»
Радецька І. В. «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на прийняття управлінських рішень»

Гребенюк А.В. «Інформаційне управління у сфері освіти»

Шинкарук І.В. «Інноваційна компетентність як  складова безперервного професійного розвитку керівника»

 

Навчальні дисципліни:


І. Соціально-гуманітарний модуль

«Медіаосвіта і медіаграмотність» ( Рудь О. В., Сташенко М. О.)

«Філософія освіти» (Сташенко М. О.)

«Менеджмент інновацій в освіті» (Сташенко М. О., Лук’янчук Г. Я.)

«Теорія організації» (Сташенко М. О.)

«Політичні інститути і процеси в Україні». (Корнейко А.Л. )

«Соціальна та екологічна безпека діяльності навчального закладу» (Сташенко М. О.)

«Релігія і наука» (Рудь О. В.)

«Історія християнства» (Рудь О. В. )

ІІ. Професіний модуль

«Техніка управлінської діяльності» (Сташенко М. О., Турчик І. В., Лук’янчук Г. Я.)

«Менеджмент організації» (Сташенко М. О.,   Остапйовський І. Є)

«Управління навчальною та виховною діяльністю» ( Остапйовський І. Є ., Корнейко А.О., Лук’янчук Г. Я.)

«Методологія та методи наукових досліджень» (Турчик І. В.)

«Моніторинг якості освіти» (Лук’янчук Г. Я.)

«Міжконфесійна специфіка християнської етики» (Рудь О. В.)

ІІІ. Фаховий модуль

«Керівник навчального закладу» (Сташенко М. О.)

«Управління фінансово-економічною діяльністю» (Сташенко М. О..)

«Правові аспекти управління навчальним закладом» (Корнейко А. О., Лукʼянчук Г. Я.)

«Християнська етика у комплексі релігієзнавчих дисциплін» (Рудь О. В.)

 

Форми організації науково-методичної роботи за вибором педагогів (сертифікат) науково-педагогічних працівників кафедри на 2021 рік

 

Освітні програми семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо схвалено вченою радою, протокол №6 від 26.11.2020 р. та затверджено наказом директора ВІППО №212-од від 27.11.2020 р.

 

№ з/п

Тема

Місце та термін проведення

Цільова група

Відповідальний

Примітка

1

Навчально-методичний семінар «Управління професійним розвитком педагогічних працівників: технологічний аспект»

ВІППО, січень, жовтень

Новопризначені керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Лук’янчук Г. Я.

6 год

2

Навчально-методичний семінар «Моніторингові дослідження у внутрішній системі забезпечення якості освіти ЗЗСО: організація та проведення»

ВІППО, лютий, вересень

Керівники ЗО, вчителі, представники органів управління освітою в містах, районах, ОТГ обл.

Корнейко А. О.

8 год

3

Навчально-методичний семінар «Урок в технологіях критичного мислення: менеджмент, планування, аналіз, самоаналіз»

ВІППО, лютий, листопад

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Лук’янчук Г. Я.

6 год

4

Навчально-методичний семінар «Моніторинг якості професійної діяльності як технологія і мотиваційний фактор педагога НУШ»

ВІППО, лютий

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Лук’янчук Г. Я.

6 год

5

Семінар-практикум «Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект»

ВІППО, березень

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Рудь О. В., Сташенко М. О.

16 год

6

Семінар-практикум «Управління мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів ЗЗСО»

м. Нововолинськ, квітень

Керівники, педагогічні працівники ЗЗСО

Радецька І. В.

8 год

7

Семінар-практикум «Управління мотивацією професійної діяльності керівних та педагогічних кадрів ЗЗСО»

Заборольська сільська рада (ОГ)Луцького району, с. Боголюби, травень;

ВІППО, жовтень

Керівники, педагогічні працівники ЗЗСО

Радецька І. В.

6 год

8

Навчальний тренінг «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність в інноваційному освітньому менеджменті»

ВІППО, червень, серпень

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Рудь О. В., Сташенко М. О.

16 год

9

Тренінг «Серфінг управління як інноваційний ресурс у роботі керівника закладу освіти»

ВІППО, вересень

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Радецька І. В.

8 год

10

Навчально-методичний семінар «Сертифікація педагогів як складова індивідуальної траєкторії професійного розвитку: формат та етапи проведення»

ВІППО, листопад

Керівники ЗЗСО, вчителі НУШ, представники органів управління освітою в ОТГ обл.

Корнейко А. О.

8 год

11

Вебсемінар-практикум «Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

ВІППО, листопад

Керівники ЗЗСО, педагогічні працівники

Сташенко М. О., Рудь О. В.

8 год

 


 ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА


 Дослідно-експериментальна робота

 


Викладачі кафедри здійснюють науковий супровід дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області з таких проблем:

 

«Формування корпоративної культури навчального закладу в умовах інноваційного освітнього простору» (Комунальний заклад «Луцький НВК № 26 Луцької міської ради Волинської області». Науковий керівник: Турчик І. В., кандидат економічних наук, доцент)

«Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» (Столинсько-Смолярська загальноосвітня школа І-ІІ ст. Любомльської районної ради Волинської області. Науковий керівник: Рудь О.В., ст. викладач; науковий консультант: Сташенко М. О., завідувач кафедри менеджменту освіти ВІППО, к.ф.-м.н., доцент).

«Впровадження дистанційної освіти в умовах інноваційного освітнього середовища вечірньої (змінної) школи». (Комунальний заклад Луцька вечірня (змінна) школа. Науковий керівник: Лук’янчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти; науковий консультант: Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти).

«Національне виховання особистості в умовах полікультурного середовища». (Комунальний заклад Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області Науковий керівник: Лук’янчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти; науковий консультант: Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти).

«Розвиток соціальної та пізнавальної активності учнів шляхом впровадження акмеологічних технологій» (Луцький НВК ЗОШ — інтернат І-ІІІ ступенів — правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Волинської області Науковий керівник: Лук’янчук Г. Я., ст. викл. кафедри менеджменту освіти; науковий консультант: Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти).


ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

"ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІН"

 

 Звіт про роботу кафедри у 2020 році

 Звіт про завершення науково дослідної роботи з теми «Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі»

Звіт про роботу кафедри у 2019 році

Звіт про роботу кафедри у 2018 році

Звіт про роботу кафедри у 2017 році

Регіональна міжкафедральна науково-практична інтернет-конференція (2016)

Видавнича діяльність кафедри у 2016 році

Звіт про роботу кафедри у 2016 році

Видавнича діяльність кафедри у 2015 році

Звіт кафедри про роботу за 2015 рік

Звіт кафедри про роботу за 2014 рік

 

Відповідальний за зміст сторінки М. О. Сташенко
Нагору