Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Кафедра менеджменту освітиНа головну

Телефон: (0332) 24-71-52

Електронна пошта: kmo@vippo.org.ua


 

Коротка довідка про кафедру

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік затверджено у кількості 6,75 ставок, із них:

Всього ставок

Розподіл за джерелами фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

 

професорів

доцентів

ст. викладачів

 

професорів

доцентів

ст. викладачів

6,75

-

4,25

2,5

-

-

-

-

Склад кафедри:

Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри — 1 ставка;

Корнейко А. О., кандидат історичних наук, доцент — 1 ставка;

Лук’янчук Г. Я., ст. викладач — 1 ставка;

Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних наук, доцент — 1 ставка;

Рудь О. В., старший викладач — 1 ставка;

Радецька І. В., кандидат економічних наук, доцент — 1 ставка;

Шинкарук І.В.  ст. викладач — 0,5 ставки;

Гребенюк А.В., кандидат філософських наук — 0,25 ставки;

 

 Аудиторне навантаження викладачів кафедри на І півріччя 2023 року:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

 год.

1.

Сташенко Михайло Олександрович

224

2.

Корнейко Алла Олександрівна

266

3.

Лук’янчук Галина Ярославівна

280

4.

Остапйовський Ігор Євгенович

266

5.

Рудь Оксана Володимирівна

280

6.

Радецька Ірина В’ячеславівна

266
7. Шинкарук Ірина Вікторівна 144
8. Гребенюк Арсен Вікторович 68

 

Всього

1794

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки: старший лаборант кафедри Самойленко Дарина Валеріївна.

У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 20,6 кв. м.

 

 "Навантаження науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту освіти на І півріччя 2023 року"

 "Навантаження науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту освіти на І півріччя 2023 року" (Очно-дистанційна форма)

 

Науково-дослідна тема кафедри

План роботи кафедри на 2023 рік

 

 

Напрямки наукових досліджень викладачів кафедри:

 

Сташенко М. О. «Організаційна складова управлінської компетентності керівника»
Корнейко А. О. «Моніторингова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в системі якості освіти»
Лук’янчук Г. Я. «Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти в адаптивних умовах»
Остапйовський І. Є. «Теоретико-прикладні аспекти менеджменту персоналу освітніх закладів»
Рудь О. В. «Медіа-інформаційна компетентність керівника закладу освіти»
Радецька І. В. «Фінансово-економічна автономія закладу освіти та її вплив на прийняття управлінських рішень»

Гребенюк А.В. «Інформаційне управління у сфері освіти»

Шинкарук І.В. «Інноваційна компетентність як  складова безперервного професійного розвитку керівника»

 

Навчальні дисципліни:


І. Соціально-гуманітарний модуль

«Медіаосвіта і медіаграмотність» ( Рудь О. В., Сташенко М. О.)

«Філософія освіти» (Сташенко М. О.)

«Менеджмент інновацій в освіті» (Сташенко М. О., Лук’янчук Г. Я.)

«Теорія організації» (Сташенко М. О.)

«Політичні інститути і процеси в Україні». (Корнейко А.Л. )

«Соціальна та екологічна безпека діяльності навчального закладу» (Сташенко М. О.)

«Релігія і наука» (Рудь О. В.)

«Історія християнства» (Рудь О. В. )

ІІ. Професіний модуль

«Техніка управлінської діяльності» (Сташенко М. О., Турчик І. В., Лук’янчук Г. Я.)

«Менеджмент організації» (Сташенко М. О.,   Остапйовський І. Є)

«Управління навчальною та виховною діяльністю» ( Остапйовський І. Є ., Корнейко А.О., Лук’янчук Г. Я.)

«Методологія та методи наукових досліджень» (Турчик І. В.)

«Моніторинг якості освіти» (Лук’янчук Г. Я.)

«Міжконфесійна специфіка християнської етики» (Рудь О. В.)

ІІІ. Фаховий модуль

«Керівник навчального закладу» (Сташенко М. О.)

«Управління фінансово-економічною діяльністю» (Сташенко М. О..)

«Правові аспекти управління навчальним закладом» (Корнейко А. О., Лукʼянчук Г. Я.)

«Християнська етика у комплексі релігієзнавчих дисциплін» (Рудь О. В.)

 

 Дослідно-експериментальна робота

Рудь О. В. - Координація дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» (Наказ МОН України від 18 серпня 2017 року № 1199 )

 

Науково-практична конференція

«Управління якістю освіти в умовах реалізації формули НУШ»

 

Інтернет-конференція

"Формування професійної компетентності керівника закладу освіти в умовах змін"

 

 Звіт про роботу кафедри у 2022 році

 Звіт про роботу кафедри у 2021 році

 Звіт про роботу кафедри у 2020 році

 Звіт про завершення науково дослідної роботи з теми «Формування професійної культури керівника навчального закладу в сучасному освітньому середовищі»

Звіт про роботу кафедри у 2019 році

Звіт про роботу кафедри у 2018 році

Звіт про роботу кафедри у 2017 році

Регіональна міжкафедральна науково-практична інтернет-конференція (2016)

Видавнича діяльність кафедри у 2016 році

Звіт про роботу кафедри у 2016 році

Видавнича діяльність кафедри у 2015 році

Звіт кафедри про роботу за 2015 рік

Звіт кафедри про роботу за 2014 рік

 

Відповідальний за зміст сторінки М. О. Сташенко
Нагору