Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освітнього середовища НУШНа головну

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис громадян Української держави — головна мета національного виховання, визначена Національною доктриною розвитку освіти. Для реалізації цієї сучасної освітньої стратегії у співпраці з Волинською Радою Церков утворено координаційну робочу групу представників релігійних організацій, що входять до складу ВРЦ, діячів громадських рухів, та працівників освіти (Наказ управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації від 15.01.2012 р. № 10).

 

8 жовтня, на виконання плану роботи ВІППО (Розділ ІІІ п.3.2 пп.7), науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент Сташенко Михайло Олександрович та старший викладач Рудь Оксана Володимирівна, підготували і, спільно з членами координаційної робочої групи представників Волинської Ради Церков провели у Волинському ІППО науково-практичну конференцію «Аксіологічний аспект гуманітарної парадигми освітнього середовища НУШ». Важливою складовою духовно-морального виховання у системі освіти Волинської області, без сумніву, є курси духовно-морального спрямування (КДМС), тому, для популяризації цих напрямків освітньої діяльності, до участі у роботі конференції були залучені викладачі предметів «Християнська етика в українській культурі» та «Основи християнської етики» (офлайн, онлайн).

 

Із доповіддю «Теоретичні засади та методологія духовно-морального виховання молодого покоління в Україні» до учасників конференції звернувся доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Острозька академія», член Громадської ради зі співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН України, координатор викладання предметів ДМС та платформи «Цінності» Жуковський Василь Миколайович

На питанні «Христоцентричне духовно-моральне виховання: аксіологічний контекст» зупинилась співдоповідач кандидат філософських наук, доцент, голова Асоціації педагогів-християн Волині Євтодюк Антоніна Володимирівна.


Актуальність дискурсу через призму реалізації аксіологічної парадигми освіти та розвитку фахової компетентності педагога представили у виступах науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти ВІППО: Сташенко М. О., завідувач кафедри, к. ф.-м. н., доцент «Розвиток професійної компетентності педагога у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій» та Рудь О. В., ст. викладач «Інтегрування біблійних християнських принципів в освітній процес та виховну роботу ЗЗСО»


На питанні «Співпраця сім᾽ї, релігійної громади та педагогічних працівників при викладанні КДМС — реалізація педагогіки партнерства» зупинився о. Андрій Ротченков, священик ПЦУ.

«Досвід релігійної громади у духовно-моральному вихованні молоді та шляхи співпраці із ЗЗСО» представив о. Рустик Капауз, священик УПЦ.

Процес формування життєвих компетентностей на основі духовно-морального виховання зумовлюється інтегрованим підходом. Візія інтегрованості як провідної форми залучення дітей до духовно-моральних цінностей пояснюється поліфонічністю і багатоаспектністю предмета, проблемне поле якого перебуває у різних галузях культури, різних галузях знання, у навчальних дисциплінах, що викладаються у школі й позашкільних закладах освіти. Де б не відбувався процес передавання знань та формування ціннісного ставлення: у закладі освіти, у позашкільних закладах, в таборах відпочинку, в гуртках, у процесі самоосвіти, є потреба повно та об’єктивно їх розкривати.


На питанні «Історико-культурологічні аспекти релігійних вчень» зупинився о. Роман Власюк, священик РКЦ.

Функціональні векториі співпраці сімї, релігійної громади і суспільних інституцій у полірелігійному суспільстві виокремив у виступі «Міжконфесійні стратегії духовно-морального виховання» Володимир Мелес, старший пастор Церкви адвентистів сьомого дня.

Питання «Методичний інструментарій та практичні кейси учителя КДМС» (з досвіду роботи) та «Наповнення освітнього процесу християнськими цінностями та біблійними принципами» презентували члени КРГ ВРЦ та ПО педагоги-практики Гаврисюк О. Я, магістр релігієзнавства, Кубай М. С., вчитель історії, КДМС приватної СЗОШ І-ІІІ ступенів «Скарбниця мудрості».


Завершенням роботи конференції був Круглий стіл «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» (учасники дискурсу — члени Координаційної робочої групи представників Волинської Ради Церков та працівників освіти, вчителі КДМС).

Політика децентралізації та автономії освітніх установ передбачає право закладу освіти самостійно укладати навчальні плани, вибору освітніх програм на розсуд педагогічного колективу та побажання батьків учнів. Результатом роботи конференції було прийняття резолюції про стратегію подальшої співпраці та рішення про підготовку і проведення круглого столу представників ВРЦ, органів влади, керівників ЗЗСО за участі журналістів Волині для реалізації педагогіки партнерства у питанні формування духовності учнівської молоді.

Рудь О. В., ст. викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО

 

 Скачати фотографії конференції

Нагору