Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнська науково-практична конференція

Тра 17
16

16 травня 2017 року у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи». У заході взяли участь представники різних регіонів України (м. Київ, Волинська, Івано-Франківська, Черкаська, Хмельницька області). Науковці та учителі-практики висловлювали погляди щодо реалізації компетентнісного підходу в умовах Нової української школи та впровадження інноваційних моделей побудови компетентнісно орієнтованого підходу в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу, розглядали теоретичні та практичні підходи для створення інноваційного середовища післядипломної педагогічної освіти як однієї з пріоритетних умов формування професійної компетентності сучасного вчителя.

 

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Волинського ІППО, кандидат історичних наук, доцент Петро Олешко. Він акцентував увагу на актуальності проблематики конференції в умовах реалізації Концепції «Нової української школи», зазначивши, що реформування освіти передбачає розвиток інноваційних перетворень у різних сферах життєдіяльності людини, набуття компетентностей особистістю задля підвищення конкурентоздатності, інтеграції у світовий освітній простір. Саме це і актуалізує пошук ефективних шляхів розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища післядипломної освіти.

 

Тетяна Ремех, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, виступила з доповіддю «Компетентнісний підхід до навчання учнів історичної та громадянської освіти». Науковець зазначила, що компетентнісний підхід у навчанні суспільствознавчої освіти корелюється визначеними основами стандарту освіти Нової української школи. Відтак найактуальнішими в методиці історичної та громадянської освіти є питання відбору та застосування інноваційних форм, методів, технологій і засобів навчання учнів, спрямованих на оптимальне розв’язання компетентнісного підходу, вимірювання рівнів сформованості в учнів компетентностей в умовах Нової української школи.

 

Валентина Вітюк, проректор з наукової роботи Волинського ІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, виступила з доповіддю «Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах Нової української школи». Вона акцентувала увагу на тому, що в умовах постійного ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів украй важливим є безперервне оволодіння педагогами прогресивними технологіями навчання й виховання. Розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок, неможливе без побудови інноваційного освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти області, модернізації змісту підвищення кваліфікації педагогів, забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ, створення мережевої взаємодії з методичними службами за допомогою сучасних інформаційних технологій, реалізації міжнародних освітніх проектів та програм, інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору регіону, використання ІТ-засобів та ІТ-сервісів у сфері освіти.

 

Наталія Ясінська, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, у доповіді «Розвиток професійної компетентності педагога як умова формування освітнього середовища» наголосила, що саме професійна компетентність є вирішальним чинником у роботі сучасного педагога і детермінує якість його роботи. Основними показниками педагогічної компетентності є: особистісні якості; неперервне підвищення загальної та професійної культури; пошукова діяльність; конструювання власного педагогічного досвіду тощо.

 

Галина Ягенська, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО, вчитель біології Луцької гімназії № 21 імені М. Кравчука, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, виступила з доповіддю «Навчальні завдання як засіб реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті». Учитель-практик проаналізувала функції навчальних завдань у контексті компетентнісного підходу в освіті — мотиваційну, розвивальну, інформаційну, контролюючо-оцінювальну, рефлексивну. Навела приклади навчальних завдань, які сприяють формуванню ключових компетентностей учнів. Виокремила потенціал міжпредметних зв’язків у діяльнісній площині та шляхи його використання в навчальному закладі для формування в учнів уміння вчитися.

 

Після завершення пленарного засідання учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції продовжили роботу в таких секціях:

«Реалізація компетентнісного підходу в умовах Нової української школи» (модератор — завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, канд. пед. наук, доцент Ясінська Н. В.);

«Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти в умовах формування професійної компетентності педагога» (модератор — доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, канд. пед. наук Муляр О. П.);

«Науково-дослідна та дослідно-експериментальна діяльність як складова інноваційного середовища післядипломної педагогічної освіти» (модератор — доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, канд. іст. наук Миць М. Я.);

«Виховання особистості на цінностях в контексті сучасних методологічних підходів» (модератори — доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, канд. пед. наук Трачук Т. В., ст. викладач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, канд. геогр. наук Юровчик В. Г.).

 

За результатами роботи видано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компетентнісно орієнтований підхід в освіті: сучасні виклики та підходи».

 

Оксана Муляр,

канд. пед. наук, доцент кафедри теорії

та методики викладання шкільних предметів

Волинського ІППО

 

Нагору