Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Круглий стіл

Жов 17
05

Сучасні зміни системи освіти зосереджені на реалізації Концепції нової української школи, що стартує 1 вересня 2018 року. Проте вже зараз вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення усіх факторів від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу. Загальна середня освіта покликана забезпечити умови для духовного становлення: морального, інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

 

5 жовтня, відповідно до плану роботи ВІППО (Розділ IV п. 4), працівники кафедри менеджменту освіти: завідувач к. ф.-м. н., доцент М. О. Сташенко та ст. викладач О. В. Рудь підготували і провели обласний круглий стіл учителів КДМС «Пріоритетність духовно-морального виховання дітей та молоді у процесі формування життєвих компетенцій особистості» за участі членів координаційної робочої групи представників Волинської ради церков.

 

Процес духовно-морального виховання учнів передбачає оновлення життя і помислів вихованців вищими смислами у їх ставленні до національної і світової духовної спадщини, історії України, традицій, звичаїв, обрядів, мови, культури, віри, пошуків ідеалу і змісту життя, розвиток ідеї патріотизму. Учасники круглого столу виокремили курси духовно-морального спрямування у пріоритеті яких є формування духовних компетентностей учнівської молоді, як провідний інструментарій реалізації духовно-морального виховання у системі освіти.

 

Завідувач кафедри менеджменту освіти к. ф.-м. н., доцент М. О. Сташенко у виступах зупинився на питаннях «Децентралізації освіти як інструментарію зміни її парадигми» і «Міжпредметних духовно-моральних компетентностей початкової загальної освіти. Інтеграції християнських принципів у освітній процес». Теми «Курси духовно-морального спрямування як один із інструментаріїв формування життєвих компетентностей учнів нової української школи» та «Конструювання курсів духовно-морального спрямування. Методики і педагогічні технології у викладанні КДМС» представила слухачам ст. викладач О. В. Рудь. Присутні активно долучились до обговорення запропонованих модераторами питань. Плідного обговорення набула і проблема системного фахового зростання педагогів. Адже неможливо якісно провести реформу середньої освіти, якщо вона не супроводжуватиметься зміною підходів до підготовки вчителя.

 

Ще однією темою стало відзначення 500-ліття Реформації.

 

На виконання Указу Президента України № 357/2016 від 26.08.2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 935-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації», листа МОН України «Щодо відзначення в Україні 500-річчя Реформації» від 23.02.2017 № 1/9-100, організатори заходу запропонували учасникам до обговорення тему «Реформація — рух, що змінив світ».


До висвітлення провідних ідей цього історичного процесу запросили фахівців, науковців, дослідників протестантизму.

 

Науковою доповіддю «Реформація: історичний екскурс. Вплив на Україну» зі слухачами поділився Понятовський Фелікс Климентійович — доктор богослов᾽я, проректор Українського гуманітарного інституту. «Вплив Реформації на освіту» висвітлив Скоць Ігор Зіновійович — магістр богослов«я, викладач богословських дисциплін. Зі змістовними пропозиціями про співпрацю звернувся до присутніх заступник голови правління Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» Ляснік Віталій Миколайович, запропонувавши для опрацювання і поширення матеріали про Реформацію. Не оминули присутні питання морального виховання та духовного зростання молодого покоління — а саме потребу профілактики негативних явищ (алкоголю, наркозалежності, ігроманії, тощо), представивши розроблені заходи для учнів ЗНЗ.

 

Узагальненим результатом роботи круглого столу є усвідомлення вчителем того, що найважливішою педагогічною проблемою в сучасних умовах стає проблема найефективнішого використання потенціалу національних, духовних цінностей і розвитку системи релігійної освіти. Домінантою навчально-виховного процесу, побудованого на принципах науковості, історичності, системності, інтегрованості має стати формування в учнів життєвих компетентностей, що забезпечать реалізацію особистісного потенціалу в суспільних процесах.

 

Нагору