Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього»

Тра 18
24

Міністерство освіти і науки України

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти імені Василя Сухомлинського»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА В МОДУСАХ МИНУЛОГО, ТЕПЕРІШНЬОГО, МАЙБУТНЬОГО», яка відбудеться 24 травня 2018 року у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

1. Парадигмальність і дидактична визначеність неперервної освіти.

2. Теорія і практика неперервної освіти педагогів в умовах реформування освітньої галузі.

3. Інноваційні моделі й технології професійного розвитку педагогів Нової української школи.

4. Методологія, форми, методи та засоби організації неперервної фізико-математичної освіти.

5. Творчий розвиток особистості школяра на засадах оновленого змісту программ фізико-математичних дисциплін.

 

Запрошуємо до участі науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, методистів районних (міських) методичних кабінетів, педагогів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які мають професійний інтерес до теми конференції.

 

Робочі мови: українська, англійська.

 

Матеріали доповідей конференції будуть опубліковані у збірнику тез. На одну доповідь - один авторський примірник збірника. Доставка збірника проводиться за рахунок коштів автора.

 

Для участі в конференції потрібно до 18 травня 2018 року надіслати на електронну адресу vippofm@ukr.net.:

  • заявку (зразок додається) в файлі з назвою «прізвище_заявка»;
  • тези доповідей, 3-5 сторінок (назва файлу «прізвище_тези»);
  • копію (фото чи скан) платіжного доручення або переказу з вказаним прізвищем автора (обов’язково) тез у файлі з назвою «прізвище_оплата».

Вартість друку тез - 30 грн за сторінку.

Оплату проводити на карту Ощадбанку. Отримувач: Савош Валентин Олексійович.

Карта № 4790700002205905. Призначення платежу: за друк статті.

Оплата проживання й харчування здійснюється за рахунок учасників.

Координатор конференції: Савош Валентин Олексійович, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (0507794903; 0687767371).

 

 

Заявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Науковий керівник (для авторів без наукового ступеня)

 

Організація, вуз

 

Посада

 

Тема доповіді

 

Форма участі у конференції

 

Номер відділення «Нової пошти», місто (куди буде вислано збірник)

 

Мобільний телефон

 

E-mail

 

Кількість необхідних примірників

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів

  • Обсяг: 3-5 повних сторінок формату A4 (297х210мм), орієнтація - книжкова. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 20 мм. Шрифт: гарнітура - TimesNewRoman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5; стиль - Normal (звичайний). УДК (лівий куток сторінки).
  • Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), вчене звання, науковий ступінь, навчальний заклад друкуються у правому кутку сторінки.
  • Назва тез друкується посередині сторінки жирними великими літерами.
  • Список використаних джерел (TimesNewRoman, 12, курсив) розміщується після тексту (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно з національним стандартом України «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015»; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Не використовувати гіперпосилання.
  • Ілюстративний матеріал подається у форматах tif або jpg окремими файлами. Графіки, діаграми, схеми, таблиці потрібно подавати чорно-білими. Якщо у статті наводяться схеми, їх належить згрупувати. Символи і формули обов’язково набирають у редакторі формул.
  • Назва документа з матеріалами доповіді повинна відповідати прізвищу учасника конференції.

 

 

Нагору