Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Засідання вченої ради Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Тра 18
17
Переглянути фото події

Протокол № 3
засідання вченої ради Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти

17 травня 2018 року

Голова: Олешко П. С.
Вчений секретар: Муляр О. П.

Присутні:
19 членів ради (список присутніх додається)

 

Порядок денний:
1. Про ідею україноцентризму як інтегруючого принципу формування професійної майстерності вчителя. Доповідає: Миць М. Я.
2. Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 — ліцей» Володимир-Волинської міської ради з теми «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості». Доповідає: Ткачук Н. М.
3. Про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у Столинсько-Смолярській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів». Доповідає: Рудь О. В.
4. Про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька гімназії № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Підвищення якості освіти через впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів гімназії». Доповідає: Ткачук Н. М.
5. Про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища». Доповідає: Вітюк В. В.
6. Про завершення дослідно-експериментальної роботи у Любомльській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради з проблеми «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості». Доповідає: Ткачук Н. М.
7. Про підтримку ініціативи педагогічних колективів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти області. Доповідає: Вітюк В. В.
8. Про схвалення регіонального освітнього проекту «Нова школа — новий вчитель». Доповідає: Вітюк В. В.
9. Про рекомендацію матеріалів до друку. Доповідає: Муляр О. П.
10. Різне.


СЛУХАЛИ: Миць М.Я., кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО про ідею україноцентризму як інтегруючого принципу формування професійної майстерності вчителя (довідка додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Довідку про ідею україноцентризму як інтегруючого принципу формування професійної майстерності вчителя взяти до уваги.
2. Кафедрі теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО (Миць М.Я.):
2.1. Використовувати напрацювання з вище названої проблеми в організації навчального процесу з педагогами Волині в умовах курсової, міжкурсової підготовки.
2.2. Отримані результати висвітлити у фахових виданнях, методичних рекомендаціях, під час проведення конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів.
2.3. Опублікувати статтю в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук».
2.4. Розробити методичні рекомендації для вчителів суспільно гуманітарних дисциплін «Україноцентризм як інтегруючий принцип викладання суспільно гуманітарних дисциплін у закладах освіти».

СЛУХАЛИ: Ткачук Н. М., кандидата педагогічних наук, проректора з наукової роботи Волинського ІППО про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 — ліцей» Володимир-Волинської міської ради з теми «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості» (звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт щодо реалізації І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у Володимир-Волинському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 — ліцей» Володимир-Волинської міської ради Волинської області за темою «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості».
2. Схвалити програму ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І — ІІІ ступенів № 3 — ліцей» за темою «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості».
3. Кафедрі педагогіки і психології Волинського ІППО (Ткачук Н.М.):
3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 — ліцей» щодо реалізації програми ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.
3.2. Координувати апробацію інноваційних технологій (STEM-технологій) в експериментальному навчальному закладі.
3.3. Надати допомогу у підготовці звіту про результати реалізації Програми ІІ (формувального) етапу проведення дослідно-експериментальної роботи.
3.4. Сприяти висвітленню на сторінках педагогічної преси, в науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» результатів та досвіду роботи дослідно-експериментальної діяльності з проблеми «Моделювання інноваційного педагогічного процесу як умова розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості».

СЛУХАЛИ: Рудь О. В., старшого викладача кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО про реалізацію І (діагностико-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи у Столинсько-Смолярській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» (звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт старшого викладача кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО Рудь О. В. про реалізацію І (діагностично-концептуального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» на базі Столинсько-Смолярської ЗОШ І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області (вересень 2017 р. — вересень 2018 р.)
2. Схвалити програму ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів» на базі Столинсько-Смолярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області
3. Кафедрі менеджменту освіти Волинського ІППО (Рудь О. В.):
3.1. Продовжувати наукове керівництво дослідно-експериментальної роботи у Столинсько-Смолярській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Любомльської районної ради Волинської області.
3.2. Забезпечити управлінський і методичний супровід розробки та апробації інноваційної моделі формування життєвих компетентностей учнів.
3.3. Сприяти популяризації досвіду інноваційної діяльності закладу освіти на методичних заходах обласного рівня.
3.4. Організувати консультування та навчання вчителів, батьків, представників громадськості з питань становлення духовно-моральної культури учнів та формування життєвих компетентностей.
3.5. Розробити програму моніторингу ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.
3.6. Спільно з закладом освіти підготувати і провести семінари-тренінги, семінари-практикуми з метою верифікації результатів формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.
3.7. Забезпечити інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи з теми «Духовно-моральне виховання як фактор формування життєвих компетентностей школярів», сприяти висвітленню на сторінках педагогічної преси, у науково-методичному віснику «Педагогічний пошук» результатів дослідно-експериментальної роботи.

СЛУХАЛИ: Ткачук Н. М., кандидата педагогічних наук, проректора з наукової роботи Волинського ІППО про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Підвищення якості освіти через впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів гімназії» (звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Підвищення якості освіти через впровадження інноваційної системи оцінювання досягнень учнів гімназії».
2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи дозволяє констатувати, що педагогічним колективом комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» реалізовано наступне:
2.1. Впроваджено інноваційну модель оцінювання досягнень учнів «Портфоліо».
2.2. Створено навчальне, методичне, управлінське, діагностичне забезпечення використання інноваційної моделі оцінювання досягнень учнів «Електронне портфоліо».
2.3. Реалізовано цільові проекти щодо управління дослідно-експериментальною роботою в закладі освіти.
2.4. Запроваджено використання хмарних сервісів ресурси «Відкритого Світу».
2.5. Впроваджено проектні технологій в позакласній діяльності.
2.6. Розроблено та апробовано «Положення про портфоліо гімназиста».
2.7. Укладено та апробовано програму допрофільного курсу «Human health» («Здоров’я людини»), програму підготовки учасників дебатного клубу.
2.8. Розроблено орієнтовне календарне планування основних етапів виконання учнівської науково-дослідницької роботи.
2.9. Створено програму психолого-педагогічного супроводу дослідно-експериментальної роботи.
2.10. Укладено методичні рекомендації «Портфоліо — технологія якісного оцінювання».
3. Кафедрі педагогіки і психології (Ткачук Н. М.) надати допомогу комунальному закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області» щодо практичної реалізації результатів дослідно-експериментальної роботи.
3.1. Сприяти висвітленню узагальненого досвіду роботи дослідно-експериментального діяльності з проблеми у фахових виданнях, науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», педагогічній пресі.

СЛУХАЛИ: Вітюк В. В., кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО про завершення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» з проблеми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища» (звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у комунальному закладі «Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» з теми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища».
2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи дозволяє констатувати:
2.1. Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня проведена відповідно нормативно-правових документів.
2.2. Систематично здійснювався науково-методичний та психолого-педагогічний супровід дослідно-експериментальної роботи.
2.3. Розроблено і апробовано модель освітнього середовища для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей різних вікових категорій.
2.4. Упроваджено сервіси «Google Apps for Education».
2.5. Створено психолого-педагогічні умови для розвитку інтелектуально-творчого потенціалу учнів.
2.6. Здійснено психолого-педагогічний супровід підготовки учнів до інтелектуальних випробувань, творчих конкурсів; проведено діагностику розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів на всіх етапах експерименту.
2.7. Удосконалено структуру і план роботи учнівського наукового товариства «Інтелект».
2.8. Здійснено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, результатів участі в інтелектуальних і творчих змаганнях різних рівнів.
2.9. Проведено заняття з батьківського всеобучу, заняття Малої академії народної педагогіки, здійснено консультування членів родин з теми експериментальної роботи;
2.10. Забезпечено участь педагогів і учнів НВК у Міжнародних проектах: «Мувіт», «Folk Ukraine», міжнародному проекті «StarT», в освітньому онлайн-середовищі «Міksike».
2.11. Розпочато дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи „Розумники“ (Smart Kids) протягом 2017-2022 рр.
2.11. Сформовано інформаційно-методичний фонд доробку творчих груп педагогів з проблеми експерименту.
2.12. Видано методичні рекомендації за результатами дослідно-експериментальної роботи „Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: структура, призначення та функції“, „Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища“.
3. Кафедрі педагогіки і психології (Вітюк В. В.) надати допомогу комунальному закладу Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» щодо практичної реалізації результатів дослідно-експериментальної роботи:
3.1. Взяти участь у роботі семінару для заступників директорів з дослідно-експериментальної роботи закладів загальної середньої освіти «Роль дослідно-експериментальної діяльності у створенні освітнього простору гімназії як інноваційної соціально-педагогічної системи».
3.2. Сприяти висвітленню на сторінках педагогічної преси результатів та досвіду роботи дослідно-експериментального діяльності з теми «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах інноваційного освітнього середовища».

СЛУХАЛИ: Ткачук Н. М., кандидата педагогічних наук, проректора з наукової роботи Волинського ІППО про завершення дослідно-експериментальної роботи у Любомльській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради з проблеми «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості» (звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про завершення дослідно-експериментальної роботи у Любомльській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради з проблеми «Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості».
2. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи дозволяє констатувати, що педагогічним колективом Любомльської загальноосвітньої школи І — ІІІ ступенів № 3 реалізовано наступне:
2.1. Впроваджено інноваційні елементи в освітньо-інформаційне середовище навчального закладу.
2.2. Забезпечено освітнє середовище закладу освіти технологічним ресурсом для впровадження інформаційно-комунікативних технологій.
2.3. Розроблено та апробовано систему варіативної складової навчального плану школи для формування соціально активної особистості.
2.4. Реалізовано новий зміст шкільної методичної роботи шляхом цільових навчально-методичних проектів.
2.5. Апробовано систему психолого-педагогічного супроводу інноваційної діяльності в рамках проблеми експерименту.
2.6. Визначено педагогічні умови виховного процесу, що сприяють позитивній динаміці розвитку соціальної активності учнів різних вікових категорій.
2.7. Розроблено методичні рекомендації «Формуємо соціально активну особистість на уроці».
2.8. Укладено методичну розробку «Формування соціально активної особистості через систему виховних заходів»,
3. Кафедрі педагогіки і психології (Ткачук Н. М.) надати допомогу Любомльській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради щодо практичної реалізації результатів дослідно-експериментальної роботи.
3.1. Сприяти висвітленню узагальненого досвіду роботи дослідно-експериментального діяльності з проблеми у фахових виданнях, науково-методичному віснику «Педагогічний пошук», педагогічній пресі.

СЛУХАЛИ: Вітюк В. В., кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО про підтримку ініціативи педагогічного колективу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Моделювання інноваційного освітнього простору в умовах інтегрованого підходу до навчання».
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати ініціативу педагогічного колективу комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс „Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського“ Луцької міської ради Волинської області» щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Моделювання інноваційного освітнього простору в умовах інтегрованого підходу до навчання».
2. Затвердити науковим керівником Вітюк Валентину Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО.
3. Затвердити науковими консультантами Поліхун Наталію Іванівну, кандидата педагогічних наук, завідувача відділу підтримки обдарованості та міжнародного співробітництва Інститут обдарованої дитини АПН України та Бабія Миколу Федоровича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри вікової та педагогічної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

СЛУХАЛИ: Вітюк В. В., кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО про підтримку ініціативи педагогічного колективу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня — гімназія» м. Горохів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах інноваційного освітнього середовища».
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати ініціативу педагогічного колективу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня — гімназія» м. Горохів щодо проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах інноваційного освітнього середовища».
2. Затвердити науковим керівником Вітюк Валентину Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО.
3. Затвердити науковим консультантом Олешка Петра Степановича, кандидата історичних наук, доцента, ректора Волинського ІППО.

СЛУХАЛИ: Вітюк В. В., кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО про схвалення регіонального освітнього проекту «Нова школа — новий вчитель».
УХВАЛИЛИ:
Схвалити регіональний освітній проект «Нова школа — новий вчитель».

СЛУХАЛИ: Муляр О. П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО про рекомендацію матеріалів до друку:
1. Монографія «Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя», видання 2-ге, виправлене та доповнене, Луцюка А. М., кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки і психології Волинського ІППО .
Рецензенти: Савченко О. Я., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (рецензія додається);
Бондар Л. С., кандидат педагогічних наук (рецензія додається).
2. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього».
Редакційна колегія:
Олешко П. С. — ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук, доцент;
Вітюк В. В. — проректор з науково-методичної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
Дем’янюк О. Й. — проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор історичних наук, професор;
Ткачук Н. М. — проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
Луцюк А. М. — завідувач кафедри педагогіки і психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
Савош В. О. — завідувач відділу фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
Кобель Г. П. — доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;
Мартинюк О. С. — професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, доцент;
Ткаченко І. А. — професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент;
Давиденко А. А. — завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор;
Голодюк Л. С. — заступник директора з науково-методичної діяльності комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент;
Гребенюк В. І. — літературний редактор;
Гаврилюк Л. І. — технічний редактор.

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати матеріали до друку:
1. Монографія «Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя», видання 2-ге, виправлене та доповнене, Луцюка А. М., кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки і психології Волинського ІППО .
2. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього».

СЛУХАЛИ: Вітюк В. В., кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з науково-методичної роботи Волинського ІППО про схвалення шаблону розробки програм для інших видів підвищення кваліфікації.
УХВАЛИЛИ:
Схвалити шаблон розробки програм для інших видів підвищення кваліфікації.

 

Нагору