Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Науково-практична конференція з педагогічного краєзнавства «Волинь край козацький»

Жов 18
30

 

Інформаційний лист

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія волинезнавства при ВІППО

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Центр дослідів Волині при СНУ

Волинський краєзнавчий музей

Музей-скансен історії сільського господарства Волині

Торчинський народний історичний музей ім. Григорія Гуртового

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 

У жовтні 2018 року проводять науково-практичну конференцію з педагогічного краєзнавства «Волинь край козацький»

Передбачаються такі напрями роботи конференції:

1. Історія козацтва в Україні.

2. Джерела та історіографія.

3. Волинь і козацтво.

4. Козацькі традиції.

5. Сучасне козацтво в Україні.

6. Роль козацтва в освіті та вихованні.

 

Під час роботи конференції планується проведення круглих столів:

1. Козацька спадщина Григорія Гуртового (смт Торчин).

2. Козацькі традиції (смт Рокині).

3. Презентації освітньо-навчальних заходів (м. Луцьк).

 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником. Матеріали доповідей і повідомлень просимо надсилати на електронну адресу infovippolutsk@gmail.com не пізніше 1 вересня 2018 р. із врахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи до 10 сторінок тексту, набраному в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 15 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12], відповідно до списку джерел та літератури, що розміщується наприкінці тексту. Поля: зліва, справа, зверху, знизу — 2 см. Оформлення списку джерел та літератури — 12 кегль, інтервал — 1. Ілюстрації у форматі TIF (300 dpi) або JPEG з обов’язковими підписами в окремому файлі.

2. Після списку джерел та літератури подаються відомості про автора: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції. Вчасно подані матеріали вважатимуться заявкою на участь в конференції, після чого автор/автори отримають запрошення на конференцію.

Проїзд за власний рахунок учасників конференції, харчування та проживання за рахунок приймаючої сторони.

Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресами:

— Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Ткачук Надія Михайлівна, e-mail: tkachuk4@gmail.com, моб. тел. 0956036646

— Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Бондаренко Геннадій Васильович, e-mail: bgv1946@ukr.net, моб. тел. 0978983706

 

Оргкомітет

 

Нагору