Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

«Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо) Нової української школи».

Жов 18
30
Переглянути фото події

Основою цивілізаційного розвитку України є її духовний, інтелектуальний та соціальний капітал. Прагнення України увійти до складу економічно розвинених країн світу вимагає системного пошуку нових креативних наукових підходів, розробки неординарних проектів вирішення сучасних економічних, екологічних, соціальних проблем та, водночас, потребує збереження власної етнічної ідентичності української нації і примноження багатої духовної спадщини. В одному з інтерв’ю Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич справедливо стверджує: «Найстрашніше — освічена людина без цінностей».

 

В основу сучасної концепції організації освітнього процесу покладено компетентнісний підхід, результатом якого має стати компетентний випускник ЗЗСО. Цей процес не буде завершений без інтегрування біблійних засад та духовно-морального компоненту християнських принципів до змісту навчальних дисциплін: література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо, — які покликані сформувати цілісне уявлення духовної скарбниці народу і людства. У сучасному освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти йдеться про синтез наукової і релігійної картин світу та використання історико-культурологічного компоненту, а отже глибше вивчення саме біблійних християнських принципів, що історично домінують в Україні.

 

30 жовтня, відповідно плану ро боти на 2018 р.( Розділ V. Науково-методична діяльність п. І), кафедра менеджменту освіти підготувала і провела у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти обласний проблемний семінар «Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо) Нової української школи».

Запрошені голови методичних об᾽єднань учителів КДМС, педагоги, які викладають предмети «Християнська етика в українській культурі» та «Основи християнської етики»

Метою заходу було опрацювання методологічних засад процесу інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо) Нової української школи. Підготовка педагогічних працівників до реалізації аксіологічної парадигми освіти, що забезпечує культурну наступність (трансляцію культурних норм, цінностей, ідей) і розвиток людської ін­дивідуальності як спосіб підготовки людини до успішного існування в соціумі.

 

Завдання семінару — вивчення шляхів розбудови освітнього простору, що забезпечить достатню педагогічну підтримку в складному процесі ста­новлення та розвитку духовного світу та духовних орієнтирів, формування духовної безпеки як превентивно-освітнього механізму. Здійснення освітнього впливу в процесі трансляції духо­вних цінностей для забезпечення вимоги щодо універсалізації, інтерперсоналізації та інституа­лізації духовного світу особистості та його вклю­чення у духовне життя соціуму.

 

У процесі роботи розглянуто питання:

Духовно-моральна складова аксіологічної парадигми НУШ

Сташенко М. О., завідувач кафедри менеджменту освіти ВІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Інтеграція релігійного аспекту в освітній процес ЗЗСО. (Презентація пропозицій Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України до Державного стандарту загальної середньої освіти, щодо психологічного портрету випускника ЗЗСО на основі посилення значення духовно-моральних цінностей із подальшим розробленням відповідних освітніх програм)

Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО

Біблія як історичне джерело у процесі вивчення всесвітньої історії. Використання Біблії на уроках Історії України

Кубай М. С., вчитель історії приватної спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст «Скарбниця мудрості»

«Спочатку було Слово...» (Біблія на уроках української літератури)

Октисюк Т. І., вчитель української мови і літератури «НВК-ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок села Самари-Оріхові Ратнівського району

«Біблійні теми у літературі»

Прадійчук О. Л., вчитель світової літератури та курсів ДМС ОНЗ «Люблинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів»; Квік С. Я., вчитель світової літератури ЗОШ І-ІІ ст. с. Кисилин Локачинського р-ну.

Опрацювання біблійних засад на уроках біології, екології

Лопошук В. В., вчитель біології, хімії, КДМС Столинсько-Смолярської ЗОШ Любомльського р-ну

 

За результатами роботи обласного проблемного семінару «Інтегрування біблійних засад і духовно-морального компоненту до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо) Нової української школи» сформовано основні принципи модернізації освітнього простору області через інтеграцію християнських цінностей, виходячи із законодавства України:

— поступовість і добровільність;

— науковість і всебічність на основі віротерпимості і толерантності та позаконфесійності;

— нероздільність освіти і виховання. Актуалізація біблійних християнських принципів, що історично домінують в Україні, як складника національно-патріотичного виховання учнівської молоді; спрямування роботи вчителя на інтегрування навчального матеріалу, що виправдано і логічно збагачує освітній процес вивченням духовної спадщини, сприяє формуванню загальнокультурної, громадянської компетентностей, як складової духовної компетентності особистості.

 

О. В. Рудь, старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО

 

Нагору