Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Засідання круглого столу з питань оцінювання якості діяльності педагогічних кадрів

Бер 19
13
Переглянути фото події

13 березня 2019 року в Волинському ІППО відбулося засідання круглого столу за темою «Розвиток правової культури педагогічних та керівних кадрів освіти засобами педагогічної атестації в умовах реалізації Закону України „Про освіту“ та Концепції нової української школи». Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти за сприяння проректора з наукової роботи Ткачук Надії Михайлівни підняли цілий ряд складних питань оцінювання якості діяльності педагогічних кадрів. Зокрема, було зазначено, що станом на сьогодні є багато неврегульованих моментів, у тому числі юридичного характеру. Юридичний консультант Волинського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Сергійович Матвіїшин відповів на запитання, що прозвучали від учасників круглого столу.

 

Виступаючі (В. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент, І. В. Турчик, кандидат економічних наук, доцент, Г. Я. Лук’янчук, старший викладач кафедри менеджменту освіти, та інші) розкрили особливості сучасних підходів до оцінювання якості діяльності педагогічних кадрів у сучасному закладі освіти. Присутні зауважили, що такі зустрічі є корисними та потрібно їх проводити частіше, а також запрошувати на них працівників управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА з метою взаємного узгодження проблемних питань атестації педагогів Волині.

Учасниками круглого столу ухвалено Резолюцію щодо правового врегулювання взаємовідносин між керівною та керованою ланкою освіти.

 

Резолюція

круглого столу

«Розвиток правової культури педагогічних та керівних кадрів засобами педагогічної атестації в умовах реалізації Закону України „Про освіту“ та Концепції нової української школи» 13.03.2019 року


Учасники круглого столу з проблеми «Розвиток правової культури педагогічних та керівних кадрів засобами педагогічної атестації в умовах реалізації Закону України „Про освіту“ та Концепції нової української школи» відзначають, що серед пріоритетних напрямів державної політики в освіті України, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої роботи, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. Це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності та наявності об’єктивного механізму оцінювання результатів педагогічної праці вчителя.

 

Законодавчо-нормативна необізнаність призводить до грубих порушень прав людини, приниження її честі й гідності. Характерне явище правового інфантилізму спотворює правову свідомість особистості, що проявляється у несформованості правових знань або їх недостатній глибині. Це відносно м’яка за наслідками форма деформації правосвідомості. Знання та виконання законодавчих вимог у галузі освіти, своїх професійних обов’язків, статуту школи, правил внутрішнього розпорядку є обов’язком кожного педагога.

 

Атестація педагогічних працівників, попри тривалу практику застосування, на жаль, не стала засобом об’єктивного оцінювання професійної діяльності вчителів. І хоча її проводять відповідно до вимог Закону України «Про освіту» з метою активізації професійної діяльності, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету вчительської праці, систему заходів, передбачених процедурою атестації, здебільшого спрямовано на забезпечення педагогами ефективності навчально-виховного процесу. Проте педагог, як і раніше, почувається незахищеним перед не завжди компетентним складом атестаційної комісії та надмірними вимогами керівників навчальних закладів щодо оформлення атестаційних матеріалів.

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами 2013 р.) містить ряд неузгоджених позицій стосовно окремих випадків атестації, тому атестаційним комісіям важко визначитися з прийняттям конкретних рішень щодо атестації педагогів. Сам зміст умов та порядку присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань часто дисонує з іншим законодавчими та нормативно-правовими актами, що призводить до невизначеності та часто порушує організаційні основи атестації.

Навіть неповний аналіз усталеної практики атестації педагогічних працівників свідчить про потребу розробки та впровадження нових підходів до оцінювання рівня їхньої професійної кваліфікації.

 

Обговоривши актуальні проблемні питання правових відносин у процесі атестації педагогічних працівників, учасники круглого столу ухвалили:

1. З метою надання резонансу актуальності піднятої проблеми, інформувати педагогічні колективи про зміст обговорення проблем круглого столу.

2. Профспілковим органам закладів та установ освіти, Волинському обласному комітету Профспілки працівників освіти і науки України розглянути питання дотримання правових норм взаємодії керівників закладів та установ освіти з однієї сторони та педагогічних працівників з другої з метою приведення їх у відповідність до нормативно-законодавчої бази освіти України. Строго дотримуватися норм законодавчих та підзаконних актів відповідно до їх ієрархії. З цією метою організувати в педагогічних колективах заходи з постійного вивчення та оновлення знань з законодавства, трудових відносин між керівниками та педагогічними працівниками щодо процедури атестації.

3. У процесі підготовки до атестації у трудових педагогічних колективах проводити інформативні заходи щодо підвищення рівня правової культури суб’єктів педагогічної взаємодії. Проводити заходи щодо формування правових знань учасників трудових взаємин у педагогічних колективах. Місцевим органам управління освітою припинити практику вимагання законодавчо не унормованих вимог щодо професійної діяльності педагогів.

4. Ініціювати створення обласної творчої групи з розробки законодавчо унормованої моделі оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників закладів освіти в процесі педагогічної атестації.

5. Пропонувати управлінню освіти, науки та молоді Волинської ОДА вийти з ініціативою до управління культури Волинської ОДА про створення спільного положення про атестацію шкільних бібліотекарів та розробити критерії оцінювання їх професійної діяльності.

6. Керівникам навчальних закладів, працівникам місцевих органів управління освітою ініціювати введення в практику діяльності педагогічних колективів алгоритму підготовки річних (семестрових) планів роботи закладів освіти щодо вивільнення їх від заходів, що суперечать законодавчим та нормативно-правовим документам центральних органів управління освітою.

7. В організації та проведенні атестації педагогічних працівників закладів освіти дотримуватися принципів толерантності, гуманізму, цінування свобод і прав особистості, запобігати порушень професійної педагогічної, управлінської етики як самими педагогами так і керівниками закладів освіти.

8. Пропонувати Міністерству освіти і науки України розглянути питання зміни змісту Типового положення про атестацію педагогічних працівників та механізму процедури атестації щодо приведення у відповідність з сучасними вимогами до якості освітнього процесу та якості педагогічних кадрів. Розробити стандартну процедуру збору, узагальнення інформації про діяльність педагогічного працівника для всіх освітніх закладів. Переглянути посадові інструкції і привести їх у відповідність до статей нарахування заробітних плат педагогів, кваліфікаційних вимог типового положення про атестацію, вимог характеристики, яка складається на педагогічного працівника, оскільки станом на сьогодні вони містять абсолютно різний, невиправдано розширений і безсистемний набір якостей. Тим більше, якщо в різних нормативно-законодавчих документах після переліку певного набору вимог та обов’язків педагога часто пишуть «тощо», що порушує підходи до унормування посадових обов’язків.

9. Рекомендувати Волинському обласному комітету Профспілки працівників освіти організувати постійне навчання голів профспілкових комітетів з питань розвитку правової освіти педагогів, керівників закладів освіти, правової культури взаємин між керівниками та педагогічними працівниками в процесі педагогічної атестації.

 

Луцьк, 2019 р.

 

 

Нагору