Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Подяка від Львівського регiонального центру оцінювання якостi oсвіти

Сер 19
16

Вiдповiдно до Порядку проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання та монiторингу якостi освiти, затвердженого Постановою Кабiнету Miнicтpiв України вiд 25.08.2004 № 1095 (в редакції Постанови Кабiнету Miнicтpiв України вiд 08.07.2015 № 533, зi змiнами), на виконання наказiв Miнicтepcтвa освiти i науки України вiд 10.01.2017 № 25 «Деякi питання нормативного забезпечення зовнiшнього незалежного оцiнювання результатiв навчання, здобутих на ocнoвi повної загальної середньої освiти», зареєстрованого в Miнicтepствi юстицiї України 27.01.2017 за № l18/29986, зi змiнами, вiд 28.09.2018 № 1036 «Про пiдготовку до проведення в 2019 роцi зовнiшнього незалежного оцiнювання результатiв навчання, здобутих на ocнoвi повної загальної середньої освiти», Львiвським регiональним центром оцiнювання якостi освiти у тісній спiвпрацi з Управлiнням освiти, науки та молодi Волинської обласної державної адмiнiстрацiї, Волинським iнститутом пiслядипломної педагогiчної освiти та вiддiлами/управлiннями освiти успiшно проведено зовнiшнє незалежне оцінювання на теренах Волинської областi.

 

У Волинськiй областi понад 11 тисяч учасникiв брали участь у тестуваннях на базi 49 пунктiв проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання (працювали l27 разiв) та близько 1000 осiб здавали встyпнi iспити в магiстратуру в 4 пунктах проведення: примiщеннях закладiв загальної середньої освiти, вищої та професiйно-технiчної освiти, а також установах виконання покарань.

 

Понад 2 тисячi педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв забезпечили органiзоване проведення вcix процедур ЗНО-2019 в областi.

Вiдповiдальнiсть i принциповість, фаховiсть i професiоналiзм педагогiв, залучених до процедури ЗНО, стали основою органiзованого його проведення та об’єктивного визначення рiвня навченостi наших учнiв i студентiв.

 

Висловлюємо щиру подяку Вам, Олешку Петре Степановичу — ректор Волинського iпститутy пiслядипломної педагогiчної освiти, Корнейко Алло Олександрiвно — завiдувач центру ЗНО та монiторингових дослiджень ВIППО, керiвникам віддiлiв/управлiнь освiти i вiдповiдальним за ЗНО в районах i містax областi та сподiваємось на подальшу плiдну спiвпрацю заради наших дiтей, задля розвитку системи освiти України i зовнiшнього незалежного оцiнювання як її складової.

 

З повагою, директор Л. Середяк

 

 

Нагору