Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Обласна науково-практична конференція «Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект»

Жов 19
10

 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Інституту 10 жовтня 2019 року відбудеться обласна науково-практична конференція «Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект».


Основні напрями роботи конференції:

— Рекреаційний потенціал природоохоронних об’єктів Волинської області.

— Наукові та навчальні дослідження в межах природно-заповідних територій.

— Природно-заповідний фонд рідного краю як середовище формування та розвитку природничо-наукової компетентності учнів.

— Екологічна стежка природно-заповідного фонду як навчальна лабораторія.

— Екологічні ризики існування природно-заповідних територій та об’єктів Волинської області.

— Екологічна освіта щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

— Формування професійної компетентності вчителя щодо впровадження освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку, екологічної освіти та виховання.

 

Запрошуємо до участі наукових, науково-педагогічних працівників, учителів природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти, методистів з предметів природничого циклу районних (міських) методичних кабінетів, відповідальних осіб за методичну роботу у гуманітарних відділах об’єднаних територіальних громад.

 

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 2019 року надіслати на електронну адресу vippogeo@ukr.net:

  • заявку (додаток А) (назва файлу «прізвище_заявка»;
  • тези доповідей або статтю (вимоги у додатку Б).

Видання матеріалів конференції

 

Планується видання збірника матеріалів науково-практичної конференції. Тези виступів, статті просимо надіслати до 30 вересня 2019 року на е-mail: vippogeo@ukr.net з обов’язковою вказівкою теми, прізвища автора і місця роботи.

Додаток А

Заявка учасника

обласної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд Волинської області: освітній аспект»

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________

2. Науковий ступінь __________________________________________________________

3. Учене звання ______________________________________________________________

4. Місце роботи ______________________________________________________________

5. Посада ___________________________________________________________________

6. Контактні телефони, E-mail __________________________________________________

7. Тема статті (тез)____________________________________________________________

8. Необхідність у запрошенні __________________________________________________

Додаток Б

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Обсяг тез — 3 сторінки, обсяг статті — 5-10 сторінок. Текст набирається в редакторі Word шрифтом «Times New Roman» (розмір −14; інтервал — 1,5; поля — по 20 мм). Прізвище, ім’я автора (повністю, жирним шрифтом), вчене звання, науковий ступінь, заклад освіти друкуються у правому кутку сторінки. Назва друкується посередині сторінки жирними великими літерами.

Посилання на цитовані джерела, якщо вони є у тексті, подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку використаних джерел, друга — номер сторінки, наприклад: [15, с. 9]. Список використаних джерел оформляти в алфавітному порядку відповідно до нової редакції бібліографічних вимог.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

 

Реєстрація учасників обласної науково-практичної конференції 10 жовтня 2019 року з 9.00.

Початок роботи конференції о 10.00 в актовій залі Волинського ІППО.

Відрядження за рахунок сторони, що відряджає.

Адреса оргкомітету:

43021, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, каб.36.

Координатор - Григор’єва Наталія Володимирівна.

Контакти: +380996695811, e-mail: vippogeo@ukr.net

 

Нагору