Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти»

Лис 19
23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОДА

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні пані та панове!

Запрошуємо Вас до участі

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»,

яка відбудеться 22-23 листопада 2019 року

у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти

           

Тематичні напрями роботи

1. Теоретико-прикладні дослідження проблеми неперервного професійного розвитку педагогів.

2. Проектування конкурентного середовища післядипломної педагогічної освіти в  контексті стратегій реформування галузі.

3. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу  в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

4. Підвищення кваліфікації педагогів та професійний розвиток у контексті вимог Нової української школи.

5. Розвиток професійної компетентності керівних  кадрів в умовах децентралізації влади та функціонування об’єднаних територіальних громад.

6. Відкритий освітній простір та інформаційно-комунікаційні технології в післядипломній освіті.

7. Інноваційна освітня діяльність у закладах освіти як складова розвитку професійної компетентності педагогів.

8. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку освіти в регіоні.

Робочі мови: українська, польська.

 

Форми участі: очна, заочна.

 

Запрошуємо до участі науково-педагогічних працівників, методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти, методистів районних (міських) методичних кабінетів, працівників гуманітарних відділів ОТГ/ відділів освіти ОТГ, педагогів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які мають професійний інтерес до теми конференції.

 

Умови:

Для участі в конференції потрібно до 1 листопада 2019 року надіслати на електронну адресу vippo-lutsyuk@ukr.net:

  • заявку (додаток А);
  • статтю, тези (додаток Б).

 

Для участі у роботі конференції необхідно сплатити до 1 листопада 2019 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 200 грн.

Оплату здійснювати на картку Приватбанку 5168757406226623, одержувач  Остапйовський Олександр Ігорович. Матеріали на конференцію (заявка, стаття, тези, копія квитанції про сплату організаційного внеску із зазначенням прізвища) подаються в електронному вигляді на адресу оргкомітету: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Винниченка, 31, 43025, ел. пошта:  vippo-lutsyuk@ukr.net, з поміткою «На конференцію».

 

Телефони:

(0332) 24-22-35 - приймальня інституту;

(097)4852583 - Ткачук Надія Михайлівна, проректор з наукової роботи;

(099)1836906 - Луцюк Анатолій Михайлович, завідувач кафедри.

 

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачують учасники власним коштом або за рахунок сторони, що відряджає.

 

Реєстрація учасників - 22 листопада з 9.00 до 10.00 год. у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти

 

Інформаційний лист є офіційним запрошенням

на Всеукраїнську науково-практичну конференцію

 

 Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів!

   

Додаток А

 

Заявка учасника

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Професійний розвиток педагогів

в умовах освітнього середовища післядипломної освіти» 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________

2. Науковий ступінь _______________________________________________________

3. Учене звання ___________________________________________________________

4. Місце роботи ___________________________________________________________

5. Посада  ________________________________________________________________

6. Адреса службова _______________________________________________________

7. Адреса домашня ________________________________________________________

8. Контактні телефони, E-mail _______________________________________________

9. Секція ________________________________________________________________

10. Форма участі (необхідне підкреслити): доповідь на конференції і публікація статті/тез, тільки доповідь, тільки публікація статті/тез, участь без доповіді та публікацій.

11. Тема статті, тез________________________________________________________

12. Потреба у поселенні (готель чи гуртожиток)________________________________

13. Згода автора на використання та обробку персональних даних_________________

 

Дата заповнення_______________

 

 Додаток Б

 

Вимоги

до оформлення статей і тез

 

Обсяг: статті - 5-7 сторінок, тез - 3 повних сторінки комп’ютерного набору формату А-4 (надсилати на ел. пошту vippo-lutsyuk@ukr.net).

Текст набирається в редакторі Word шрифтом «Times New Roman» (розмір - 14; інтервал - 1,5; поля - по 20 мм). УДК - лівий куток першої сторінки).

Посилання на цитовані джерела, якщо вони є в тексті, подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, друга - номер сторінки. Наприклад: [15, с. 9]. Список використаних джерел подавати за Національним стандартом України ДТСУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів, дотримання авторського права. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають зазначеним вимогам.

 

 

Нагору