Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Новини ВІППО » На головну

Кутовий Р. С. Моніторинг умов організації освітнього процесу вчителів у системі забезпечення якості середньої освіти [Текст] : Науково-методичні матеріали / Роман Сергійович Кутовий. — Луцьк : ВІППО; Вежа-Друк, 2019. — 88 с.

Лис 19
27

Кутовий Р. С. Моніторинг умов організації освітнього процесу вчителів у системі забезпечення якості середньої освіти [Текст] : Науково-методичні матеріали / Роман Сергійович Кутовий. — Луцьк : ВІППО; Вежа-Друк, 2019. — 88 с.

 

Опубліковано авторські науково-методичні матеріали, присвячені дослідженню питань моніторингу умов організації освітнього процесу вчителів у системі забезпечення якості середньої освіти, що мають очевидну актуальність та суспільний попит у зв’язку із проведенням в Україні освітніх реформ, побудовою Нової української школи, потребою якісного зростання освітніх послуг для громадян на основі принципів компетентності, дитиноцентризму та комфортного освітнього середовища.

 

Дослідження методиста відділу ЗНО та МД ВІППО Р. С. Кутового проведено на виконання річного плану роботи інституту на 2019 рік, в руслі розробки науково-дослідної теми відділу «Моніторингові дослідження як засіб оперативного управління якістю освіти», власної теми дослідження автора «Використання результатів локального моніторингового дослідження динаміки рівня освітніх досягнень учнів ЗЗСО як підстава для управлінської корекції показників якості освіти», рекомендовано до друку науково-методичною радою ВІППО (протокол № 4 від 17 жовтня 2019 р.).

 

У передмові до книжки заступник начальника, начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти УОНМ ВОДА Т. І. Соломіна зазначила, що «майбутній успіх можна будувати лише за умови чіткого розуміння причин і наслідків успішних і неуспішних рішень, встановлення причинно-наслідкових зав’язків щодо об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на формування самодостатньої управлінської команди». У виданні проаналізовано та узагальнено понад 12-літній цінний практичний досвід роботи відділу ЗНО та моніторингових досліджень у структурі Волинського інституту ППО з організації, проведення, використання результатів освітніх моніторингів.

 

Перший розділ містить теоретичне обґрунтування ролі освітнього моніторингу у реформованій системі забезпечення якості середньої освіти. Практичні аспекти реалізації алгоритму моніторингу умов організації освітнього процесу вчителів у середній школі розглянуто у другому розділі роботи. Заключний третій розділ містить аналіз особливостей використання результатів моніторингу для потреб замовника, науково-теоретичне осмислення практики освітнього моніторингу та її використання у системі післядипломної освіти.

 

У науково-методичних матеріалах запропоновано ряд інноваційних авторських розробок, зокрема:

  • аналіз матриці моніторингу динаміки рівня освітніх досягнень учнів та місця в ній сегменту дослідження умов організації освітнього процесу вчителів;
  • установлення модульної структури комплексного моніторингу та плідних перспектив трансформації дослідження з використанням технології дистанційного анкетування;
  • уніфікацію алгоритму заходів організації та проведення моніторингу рівня освітніх досягнень учнів ЗЗСО.

Робота забезпечена науковим апаратом, містить ілюстративні матеріали та світлини проведених заходів, інтерактивні компоненти, виконана в ошатній поліграфії. Видання адресоване управлінцям, освітянам, науковцям, які займаються питаннями забезпечення, підвищення, контролю, дослідження якості середньої освіти в Україні.

 

Р. С. Кутовий, методист відділу ЗНО та МД ВІППО

 

 

Нагору