Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Круглий стіл онлайн «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти»

Чер 20
18

Шановні колеги!

 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі круглого столу онлайн «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти», який відбудеться 18 червня 2020 року.


Мета проведення заходу полягає в необхідності пошуку шляхів формування фахової компетентності педагогів, сприянні діалогу науковців і практиків щодо сучасних моделей та векторів розвитку фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти.

Питання для обговорення:

1) Розвиток фахової компетентності педагогічних кадрів у сучасних умовах: забезпечення умов для свідомого вибору напрямів індивідуального розвитку фахової компетентності педагогів.

2) Нові державні стандарти як орієнтир у визначенні змісту розвитку фахової компетентності педагогів.

3) Інтеграція теоретичної та практичної підготовки вчителів у контексті розбудови Нової української школи.

4) Нові технологічні підходи до навчання осіб з особливими освітніми потребами: забезпечення освітнього процесу в інклюзивному класі.

5) Інноваційні інформаційно-комунікативні ресурси та цифрові технології в освітньому процесі: виклики сьогодення.

6) Обговорення проєкту Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти».

 

Для участі у заході необхідно до 10.06.2020 р. заповнити онлайн-заявку за посиланням: https://forms.gle/EP6Jnwbc9HPs9qZt5

Запрошення на пряму трансляцію буде надіслано на вказаний вами в заявці особистий

е-mail.

У чаті прямої трансляції буде можливість поставити запитання.

Офіційні мови заходу: українська.

Форма участі — безкоштовна.

За результатами роботи круглого столу буде опубліковано електронний збірник, розміщений на сайті Волинського ІППО у рубриці «Конференції», та видано сертифікат учасника.

Контактні особи:

Модератор круглого столу: Муляр Оксана Петрівна, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат педагогічних наук. +380(050)2891561

Технічний супровід: Ткачук Руслана Анатоліївна, старший лаборант кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів. +380(067)1745756.

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

10.06.2020 — кінцевий термін реєстрації та прийняття матеріалів.

18.06.2020 — круглий стіл онлайн «Розвиток фахової компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти».

 

Прийом матеріалів круглого столу онлайн ‒ до 10 червня 2020 року на електронну пошту оргкомітету конференції ktm@vippo.org.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЇ:

Формат тексту ‒ Microsoft Word (*.doc, *.docx);

Поля ‒ (верхнє, нижнє, ліве, праве) 2 см;

Шрифт Times New Roman, кегль — 14;

Міжрядковий інтервал — 1,5.

Обсяг тез ‒ до 4 сторінок;

Ступінь унікальності авторського тексту: не менше 60 %.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. Усі матеріали друкуються в авторській редакції. Подані тексти не редагуються і не повертаються.

 

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ:

1. Назва доповіді (великі літери, посередині, жирним шрифтом, кегль 14).

2. Прізвище, ім’я та по батькові автора (посередині, жирним шрифтом, після пропуску одного рядка).

3. Посада (викладач, учитель, здобувач освіти) ‒ курсивом.

4. Назва навчального закладу ‒ курсивом.

5. Основний текст (після пропуску двох рядків).

6. Література.

ЗРАЗОК ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ОСВІТНЬОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ

Трачук Т. В.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО

Актуальність теми.

(тези...)

Література

1. Вoлкoвa Н. П. Педaгoгікa. Київ: Aкaдемія, 2007. 576 c.

ЗРАЗОК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ:

ФІЗИЧНЕ ТА ПСИХОФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ КОЗАЦЬКОЇ МОЛОДІ

Янішевський С. С.

учитель фізичної культури комунального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Копачівка» Копачівської сільської ради Волинської області

Актуальність теми.

(тези)

Література

1. Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. Київ: МАУП, 2007. 384 с.

ЗРАЗОК ДЛЯ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ:

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Зайченко М. В.

студент кафедри теорії і методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,

науковий керівник — Вітюк В. В., доц., канд. пед. наук

Актуальність теми.

(тези)

Література

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: ministry@mon.gov.ua (дата звернення: 21.08.2019).

 

 

Нагору