Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

V Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання «Освіта та виховання в родині Косачів»

Чер 20
26

 

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи Волинського ІППО на 2020 рік з метою вирішення актуальних навчально-виховних проблем сучасної освіти на основі популяризації та використання традиційних технологій народного виховання і навчання, характерних для відомих українських родин, зокрема, Олени Пчілки та Косачів, поширення передового досвіду та творчих здобутків педагогів Волині, 26 червня 2020 року проводяться V Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання «Освіта та виховання в родині Косачів», приурочені до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського художника і педагога-організатора художньої освіти на Волині і в Україні та 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Тематичні напрями роботи читань:

1. Леся Українка та Олена Пчілка в контексті української та світової педагогічної практики та думки.

2. Творче використання педагогами, бібліотечними та музейними працівниками життєвого та творчого шляху Олени Пчілки, Лесі Українки, Андроника Лазарчука, Модеста Левицького, Агатангела Кримського у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

3. Заклади освіти, бібліотеки та музеї у вшануванні пам’яті Лесі Українки та родини Косачів на Волині.

За результатами передбачається видання електронного збірника матеріалів. Заявку на участь у читаннях, тези виступів (до 3-х стор.), статті (до 12 стор.) просимо надіслати до 20 червня 2020 року на е-mail: g.romanchuk@vippo.org.ua, anatoliysylyuk@ukr.net. Вимоги до оформлення — у додатку.

Контактні телефони: 0505642554 — Романчук Галина Дмитрівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО; 0977914725 — Силюк Анатолій Михайлович, методист відділу виховної роботи ВІППОі

 

 

Директор П. Олешко

 

Романчук, 0505642554

Силюк, 0977914725

 

ДОДАТОК

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 

організовують 26 червня 2020 року V Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання «Освіта та виховання в родині Косачів», приурочені до 150-річчя Андроника Лазарчука, відомого українського художника і педагога-організатора художньої освіти на Волині і в Україні та 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

Тематичні напрями роботи читань:

1.     Леся Українка та Олена Пчілка в контексті української та світової педагогічної практики та думки.

2.     Творче використання педагогами, бібліотечними та музейними працівниками життєвого та творчого шляху Олени Пчілки, Лесі Українки, Андроника Лазарчука, Модеста Левицького, Агатангела Кримського у навчанні та вихованні підростаючого покоління..

3.     Заклади освіти, бібліотеки та музеї у вшануванні пам’яті Лесі Українки та родини Косачів на Волині. 

 

За результатами роботи круглого столу буде опубліковано електронний збірник, розміщений на сайті Волинського ІППО у рубриці «Конференції», та видано сертифікат учасника.

Заявку на участь, тези виступів (до 3-х стор.), статті (до 12 стор.) просимо надіслати до 26 червня 2020 року на е-mail: g.romanchuk@vippo.org.ua, anatoliysylyuk@ukr.net

Подані матеріали не редагуються і не повертаються. Всі матеріали друкуються в авторській редакції.

Участь та публікація в електронному збірнику - безкоштовна. 

Контактні телефони: 0505642554 - Романчук Галина Дмитрівна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО; 0977914725 - Силюк Анатолій Михайлович, методист відділу виховної роботи ВІППО. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЇ:

Формат тексту ‒ Microsoft Word (*.doc, *.docx);

Поля ‒ (верхнє,нижнє, ліве, праве) 2 см;

Шрифт  Times New Roman, кегль - 14;

Міжрядковий інтервал - 1,5.

Обсяг тез ‒ до 3 сторінок;

Ступінь унікальності авторського тексту: не менше 60 %.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. Усі матеріали друкуються в авторській редакції. Подані тексти не редагуються і не повертаються.

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ:

1.     УДК - зліва, ім’я, прізвище автора - зверху справа, жирним шрифтом.

2.     Посада (викладач, учитель, здобувач освіти) ‒ курсивом.

3.     Назва навчального закладу ‒ курсивом.

4.     Назва доповіді (великі літери, посередині, жирним шрифтом, кегль 14).

5.     Основний текст (після пропуску двох рядків).

6.     Література.

ЗРАЗОК

УДК                                                                                                                                                                                                        Світлана Бурчак,

кандидат філологічних наук,

посада,

Луцький педагогічний коледж,

м. Луцьк

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Актуальність теми.

Основний текст (тези, стаття)

Література

1.     Руденко Ю., Губко О. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність. Київ: МАУП, 2007. 384 с.

 

 

 

Нагору