Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Підвищення кваліфікації в період карантину

Лип 20
07
Переглянути фото події

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти забезпечує задоволення потреб та запитів керівних і педагогічних кадрів щодо розвитку їхньої професійної компетентності. Провідною ідеєю нового змісту підвищення кваліфікації є підготовка такого педагога, який розуміє важливість сучасних освітніх ідей, готовий до інноваційної педагогічної дії в умовах Нової української школи. У контексті завдань реформування освітньої галузі увагу зосереджено, насамперед, на роботі з педагогами, як найважливішому ресурсі проведення змін.

 

Карантин вніс свої корективи в діяльність Інституту, проте швидке реагування на виклики часу, сприяло подальшому підвищенню кваліфікації педагогічних працівників області у новому форматі.

Протягом І півріччя 2020 року курси підвищення кваліфікації успішно закінчили 4963 педагоги (в період карантину 3166 педагогів) шляхом навчання на фахових та тематичних курсах підвищення кваліфікації.

 

Формами організації науково-методичної роботи за вибором педагогів було охоплено 3126 педагогів (1103 педагогів у період карантину пройшло навчання на онлайн-семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо).

За період карантину працівниками Волинського ІППО розроблено понад 60 електронних матеріалів для дистанційних курсів, які створювалися у дуже стислі терміни. У цей період оновлено лекційні й практичні матеріали для онлайн-курсів, перевірено масу практичних робіт, створено кейси практичних робіт педагогів, розроблено й опрацьовано тести та анкети, проведено онлайн-семінари і т. д. Підвищення кваліфікації педагогів відбувалось через платформу дистанційного навчання ВІППО, через сервіси ZOOM, Meet, Google Classroom, Viber-групи тощо.

 

Упродовж підвищення кваліфікації педагогів у період карантину науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО проведено соціологічне опитування педагогів, які підвищували кваліфікацію в період карантину (665 респондентів). Проведене опитування освітян здійснено, виходячи з необхідності швидкого адекватного реагування на ситуацію, що пов’язана із запровадженням загальнонаціонального карантину щодо поширення вірусу COVID-19.

 

Серед опитаних: вчителі початкових класів, біології, географії, хімії, англійської мови, історії та правознавства, інформатики, мистецтва, української мови та літератури, зарубіжної літератури, інклюзивних класів ЗЗСО, заступники директорів шкіл з виховної роботи, практичні психологи та соціальні педагоги, вихователі груп продовженого дня, бібліотекарі та ін.; за стажем роботи: 20-30 років — 27,1 %; 15-20 років — 21,2 %; 30-40 років — 17 %; 5-10 років — 13,8 %; 10-15 років — 10,5 %; до 5 років — 6 %, понад 40 років — 4,4 %; за статтю: 92 % жінок та 8 % чоловіків; за місцем проживання: 37,2 % респондентів проживають у місті, 50,9 % — у селі та 11,9 % — у селищі міського типу.

 

Підвищенням кваліфікації за дистанційною формою навчання задоволені 95,7 % респондентів (рис. 1).

 

Рисунок 1. Відповіді респондентів на запитання «Чи задоволені Ви підвищенням кваліфікації у форматі дистанційного навчання?»

Нас цікавило наскільки значимою для кожного респондента була тематика занять, запропонована в процесі підвищення кваліфікації. Високою була значимість тематики для 84,3 % опитаних, середньою — для 14,2 %, незначною — 0,9 % респондентів (рис. 2).

 

Рисунок 2. Відповіді респондентів на запитання «Значимість для Вас особисто тематики онлайн-підвищення кваліфікації, запропонованої ВІППО»

В «іншому» дописано респондентами: «на курси записалась сама, планової необхідності не було, особисто-професійний підвищений інтерес до теми пройденого курсу», «деякі теми високо актуальні, деякі — мають середню актуальність», «достатня» тощо.

Мети, яку переслідували, обираючи місцем підвищення кваліфікації саме ВІППО досягли 94,2 % респондентів, відповідь «ні» обрали 0,3 % опитаних, «важко відповісти» — 4,9 %, «інше» — 0,6 %. В «іншому» дописано «ще б один тиждень... 5 днів це мало, але і за це дякую», «навіть перевершила свої очікування», «більше так, ніж ні».

 

Рисунок 3. Відповіді респондентів на запитання «Чи досягли Ви мети, яку переслідували, обираючи місцем підвищення кваліфікації ВІППО?»

Однак, найбільш прийнятною формою підвищення кваліфікації залишається для респондентів — очна (57,3 %), дистанційна (2,3 %); очно-дистанційна (16,5 %), онлайн (22,7 %). В «іншому» дописано «залежно від сімейних обставин», «очна та онлайн», «очна, але онлайн теж сподобалась» та ін. Респонденти дистанційної форми навчання на аналогічне запитання відповідали так: очна — 54,5 %, дистанційна — 9,7 %, очно-дистанційна — 19,8 %, онлайн — 16 % (рис. 4).

 

Рисунок 4. Відповіді респондентів (онлайн-навчання) на запитання «Яка форма підвищення кваліфікації для Вас найбільш прийнятна?»

 

Щодо матеріально-технічного забезпечення навчання в онлайн-форматі, то 85,7 % респондентів користувались власними комп’ютерами та телефонами, 7,3 % працювали в школі, користуючись шкільним комп’ютером та інтернетом 5,6 % використовували шкільний комп’ютер, яким користувалися вдома, 0,9 % назвали в «іншому» (наприклад, «у моєму комп’ютері зум не брав») (рис. 5).

 

Рисунок 5. Відповіді респондентів на запитання «Для підвищення кваліфікації в форматі онлайн Ви використовували?»

 

Дискомфорт у підвищенні кваліфікації в онлайн-форматі виникав з таких причин: респонденти недостатньо володіли навичками для використання технічних засобів, їм бракувало знань та вмінь роботи на різних платформах (31,8 %), погане інтернет забезпечення (23,3 %), техніка, якою користувались, не дозволяла працювати на пропонованих викладачами платформах (18,9 %). В іншому респонденти написали: «теми, що пропонуються викладачами мене не зацікавили». Як бачимо, 26 % опитаних не вказали на проблеми. Очевидно вони їх не мали.

Інформацію щодо підвищення кваліфікації у ВІППО в онлайн-форматі педагоги отримували з таких джерел: їх інформувало керівництво закладу освіти, в якому вони працюють (55,8 %), на сайті ВІППО (16,8 %), від методистів колег (2,4 %) тощо. В «іншому» дописано «Цікавлюсь досвідом роботи п. Ягенської Г. В., тому звернулась», «У нас в школі все вирішує директор» тощо (рис. 6).

 

Рисунок 6. Відповіді респондентів (онлайн-навчання) на запитання «Де Ви отримали інформацію щодо онлайн-підвищення кваліфікації у ВІППО?»

 

Досвіду підвищення кваліфікації в онлайн-форматі не мали 69,8 % опитаних, навчались онлайн в громадських організаціях та інших інститутах 29,7 % респондентів.

Запитання на рефлексію щодо впливу навчання на фахове та особистісне зростання показало, що ріст відбувся на рівні «значно зріс» 86 % педагогів. Респонденти відзначають оволодіння елементами новітніх освітніх технологій, «дізналися багато нового та корисного» тощо. Оцінили себе на рівні «практично залишилося все без змін» 1,3 % респондентів. Варіант відповіді «нічого нового не побачили і не почули» не обрав жоден опитуваний. 7,3 % респондентів дописали, що хотілося б ще більше актуальних тем.

Респонденти дистанційної форми навчання так відповіли на запитання «Наскільки підвищення кваліфікації вплине на Вашу подальшу роботу?»: значно вплине — 94,4 %, не вплине — 1 %, важко сказати — 4,6 % (рис. 7).

 

Рисунок 7. Відповіді респондентів на запитання «Як Ви вважаєте, наскільки підвищення кваліфікації вплине на Вашу практичну роботу?»

 

Результати підвищення кваліфікації педагогів в період карантину підтверджують доцільність такого навчання в особливих умовах, відкривають нові можливості перед педагогами, дають можливість експериментувати та опановувати нові форми навчання.

 

П. С. Олешко,

директор Волинського ІППО

 

Нагору