Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Упровадження в освітній процес Нової української школи інтегрованого курсу «Культура добросусідства»

Вер 20
03

Курс «Культура добросусідства» упроваджується у школах України уже декілька років. Він сприяє реалізації Концепції нової української школи та Державного стандарту початкової освіти і спрямований на формування й розвиток соціальної, громадянської та міжкультурної компетентності дітей і дорослих, а також соціальної інклюзії вразливих груп населення.

 

Курс «Культура добросусідства» є єдиним наскрізним курсом у системі освіти України і охоплює дошкільну, загальну середню, професійно-технічну і вищу освіту, а також освіту дорослих. Інтегрований курс «Культура добросусідства» сприяє вихованню громадян своєї Батьківщини і патріотів, які поділяють демократичні цінності, володіють критичним мисленням, відповідально ставляться до громади, рідного краю та прагнуть зберігати, розвивати й примножувати природний, економічний і культурний потенціал України.

 

Зміст курсу є інтегрованим. У ньому подано відомості з ботаніки, географії, джерелознавства, екології, етики, етнології, зоології, історії, конфліктології, культурології, медіаосвіти, мистецтвознавства, мовознавства, основ здоров’я, підприємництва, політології, релігієзнавства, таймменеджменту, технологій, фольклористики тощо. Це дає змогу здобувачеві/здобувачці освіти побачити явища навколишнього життя в їхньому взаємозв’язку і взаємовпливі, а пріоритетність виконання виховних і розвивальних завдань через активну практичну діяльність сприятиме формуванню певних навичок і моделей поведінки, насамперед спрямованих на розвиток особистості, її соціальної компетентності, прищеплення громадянської відповідальності й поваги до різноманітності.

Курс «Культура добросусідства» має навчально-методичне забезпечення. Він розробляється з урахуванням міжрегіональної специфіки.

 

У Волинському ІППО над розробкою регіонального компоненту з курсу «Культура добросусідства» працювала регіональна творча група у складі Араджионі Маргарити Анатоліївни, кандидата історичних наук, провідного наукового співробітника Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України; Муляр Оксани Петрівни, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, Бугайчук Іванни Віталіївни, учителя початкових класів КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області». Пропонуємо педагогам області першу частину робочого зошита для дітей і матеріали для батьків і педагогів «Я, моя сім’я і мої сусіди. Волинь».

 

Навчальний посібник схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України № 22.1/12-Г-336 від 07.06.2019 р.).

 

Оксана Муляр, кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри теорії та методики

викладання шкільних предметів Волинського ІППО

 

Нагору