Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Новини ВІППО » На головну

«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект».

Вер 20
27

Природно, що для педагогіки осягнення соціальності, моральності та духовності є однією з нагальних потреб. За гуманістичною теорією, в центрі суспільного розвитку має бути людина. Йдеться насамперед про те, щоб ця людина, будучи громадянином країни, знала не тільки державну мову, традиції тощо, але й не втратила своєї індивідуальності, неповторності — зберегла свою культуру. Тому, необхідно створити сприятливі умови для реалізації нею духовно-творчого потенціалу. Національною доктриною розвитку освіти визначена головна мета національного виховання — набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис громадян Української держави.

 

Виховну стратегію Української держави затверджено низкою законодавчих актів, зміст яких спрямовано на утвердження в суспільстві людиноцентричної концепції (сприяння самореалізації особистості, розвитку пізнавальної активності самопізнання свого «я»), антропоцентричної концепції (посилення відповідальності сім’ї за виховання дітей, удосконалення освітнього і виховного процесів через упровадження до шкільної практики предметів духовно-морального спрямування) для системного формування життєвих компетентностей випускника ЗЗСО. Озвучивши дотичність освітнього і виховного процесу до релігійності, йдеться про використання релігійного аспекту як елементу світоглядної освіти на уроках переважної більшості навчальних дисциплін: історії, біології і географії, української і світової літератури, географії, фізики та ін. Неможливо виховувати молоду людину світовою літературою, мистецтвом, не подавши ази місцевої, історично складеної релігійності.

 

На запрошення педагогічного колективу «ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок» с. Велимче 26-27 серпня старший викладач кафедри менеджменту освіти О. В. Рудь підготувала і провела навчальний семінар-практикум «РЕЛІГІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ».

Мета заходу: науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників шляхом опрацювання нормативно-правового аспекту використання релігійного компоненту в освітньому менеджменті; системи наукових підходів, принципів, та інноваційних технологій, формування компетентності міжконфесійних принципів викладання КДМС, толерантного ставлення до представників різних релігійних течій. Розвивати знання основ релігієзнавства, розкрити філософські та історичні аспекти взаємозвʼязку релігії та науки, створити цілісне, системне та неупереджене бачення еволюції та розвитку релігійних напрямків.

 

Розкрити еволюцію розвитку християнського віровчення.

Опрацювати історичні аспекти запровадження і поширення християнства на території України і становлення церкви, їх вплив на розвиток культури, духовності.

Проаналізувати формування взаємин державних і релігійних структур. Сучасний стан розвитку християнства.

Актуалізувати сучасний синтез наукової і релігійної картин світу, як домінанту розвитку світоглядної освіти.

Педагогічні працівники успішно виконали навчальну ПРОГРАМУ, захистили власні творчі проекти та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=listdocsem

 

Скачати програму

Нагору