Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Обласна творча лабораторія вихователя-методиста закладу дошкільної освіти № 23 м. Луцька Піддубної Л. А. «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗДО»

Лют 21
05

З 25.01.2021 року по 05.02.2021 року працювала творча лабораторія вихователя-методиста ЗДО № 23 Піддубної Л. А. в онлайн-форматі для слухачів курсів при ВІППО, учасниками якої стали 29 вихователів закладів дошкільної освіти Волинської області.

 

Лариса Піддубна розпочала навчання з анкетування педагогів щодо організації інноваційної діяльності та використання її в освітньому процесі. Акцентувала увагу на вмінні педагога реалізувати потенційні можливості, творчо підходити до організації самоосвіти та професійного зростання в плані використання інноваційних технологій.

 

Педагог ділилася творчими напрацюваннями «Професійна мобільність педагога в контексті використання інноваційних технологій». Наголосила на важливих характеристиках, які мають бути притаманні педагогам на етапах вивчення та впровадження інноваційних технологій: високий рівень професійно-особистісних прагнень; ініціативність та відповідальність; лояльне ставлення до змін, уміння відмовитися від традицій і стереотипів, змінювати власні установки й переконання; відсутність психологічних бар’єрів чи страху перед новими видами діяльності; креативність і творче мислення; здатність продукувати ідеї та втілювати їх; розвинена здатність до рефлексії, самоаналізу, потреба в самовдосконаленні та безперервній самоосвіті.

 

Вихователі ЗДО № 23 Латайчук О. А., Лакатош Г. Й., Антонюк О. І., Когут Н. А., Болібрух Н. А., Городюк Л. В. презентували відео майстер-класів щодо використання та впровадження інноваційних технологій: «казкові лабіринти гри» В. Воскобовича, музейної педагогіки, розвиток творчих здібностей за методикою Л. Шульги, використання спадщини В. О. Сухомлинського, ТРВЗ.

 

Учасникам був презентований проєкт використання здоров’язбережувальних технологій «Настрій здоров’я» та методичні рекомендації «Проектний дивограй», «Мистецтво сюжетно-рольової гри».

У ході роботи творчої лабораторії слухачі розробили та поділилися творчими доробками проєкту «Я і моє ім’я», в якому висвітлили різні форми роботи з вихованцями протягом тижня, акцентували увагу на діяльнісному та компетентнісному підходах у роботі з дітьми та важливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільника.

Учасники творчої лабораторії дійшли висновку, що вирішальною умовою у побудові освітнього процесу на засадах інтеграції визначаємо формування інноваційного клімату в колективі через спрямованість методичної роботи на забезпечення підвищення психолого-педагогічної кваліфікації педагогів у питанні переорієнтації як ціннісних засад сучасної освіти, так і методично-практичних аспектів освітньої діяльності.

 

Березіна О. М., методист відділу початкового

навчання та дошкільного виховання

 

Нагору