Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

«Релігійний компонент в освітньому менеджменті: нормативно-правовий аспект».

Бер 21
30

Виховну стратегію Української держави затверджено низкою законодавчих актів, зміст яких спрямовано на утвердження у суспільстві людиноцентричної концепції (сприяння самореалізації особистості, розвитку пізнавальної активності самопізнання свого «я»), антропоцентричної концепції (посилення відповідальності сім’ї за виховання дітей, удосконалення освітнього і виховного процесів через упровадження до освітнього середовища предметів духовно-морального спрямування) для системного формування життєвих компетентностей випускника ЗЗСО.

 

Озвучивши дотичність освітнього і виховного процесу до релігійності, йдеться про використання релігійного аспекту як елементу світоглядної освіти на уроках переважної більшості навчальних дисциплін: історії, біології і географії, української і світової літератури, фізики та ін. Неможливо виховувати молоду людину світовою літературою, мистецтвом, не подавши ази місцевої, історично складеної релігійності.

 

На виконання плану роботи Волинського ІППО (Розділ ІІІ п.1.3 пп 29) науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри М. О. Сташенко та старший викладач О. В. Рудь підготували і провели 29-30 березня в онлайн формі навчальний семінар-практикум «РЕЛІГІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ».

 

Мета заходу: науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників шляхом опрацювання нормативно-правового аспекту використання релігійного компоненту в освітньому менеджменті; системи наукових підходів, принципів, та інноваційних технологій, формування компетентності міжконфесійних принципів викладання КДМС, толерантного ставлення до представників різних релігійних течій.

Розвивати знання основ релігієзнавства, розкрити філософські та історичні аспекти взаємозвʼязку релігії та науки, створити цілісне, системне та неупереджене бачення еволюції та розвитку релігійних напрямків.

 

Розглянути еволюцію розвитку християнського віровчення.

Опрацювати історичні аспекти запровадження і поширення християнства на території України і становлення церкви, їх вплив на розвиток культури, духовності.

Проаналізувати формування взаємин державних і релігійних структур. Сучасний стан розвитку християнства.

Актуалізувати сучасний синтез наукової і релігійної картин світу, як домінанту розвитку світоглядної освіти.

Педагогічні працівники успішно виконали навчальну ПРОГРАМУ, захистили творчі проекти та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації (http://vippo.org.ua/index.php?pagename=listdoc2021 ).

 

Скачати програму

 

Нагору