Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Волинський ІППО отримав грант від УКФ у розмірі майже 1 млн гривень у секторі «Інклюзивне суспільство»

Лип 21
27

З липня по жовтень 2021 року Волинський ІППО у партнерстві з Донецьким ОІППО реалізовуватиме грантовий проект «Мистецтво — інструмент інклюзивного навчання для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери у дітей з особливими освітніми потребами» за підтримки Українського культурного фонду.

 

Проект полягає у створенні умов для розвитку культурного креативного середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації музичних оркестрів, лялькових театрів, творчих студій в 24-х інклюзивно — ресурсних центрах Волині і Донеччини та поширення нових технік і моделей корекційно-розвиткових занять в роботу національної мережі ІРЦ. Основне завдання проекту — створення інклюзивних креативних просторів для широких аудиторій, в т.ч. людей з інвалідністю.

 

Цей проект є вкрай актуальним, так як сьогодні в Україні відбувається системне реформування інклюзивної освіти шляхом створення сучасних інклюзивно-ресурсних центрів, основою діяльності яких є соціальний підхід, а в центрі уваги -дитина, її особливі освітні потреби, розвиток різних сфер її життя і обдарованості, що відповідає міжнародним стандартам з прав людини у сфері освіти. Реалізація передбачених проектом заходів для спеціалістів ІРЦ та педагогів інклюзивних класів (груп) забезпечить їх співпрацю із профільними фахівцями культури у напрямку використання психотерапевтичних технологій в поєднанні з культурними та мистецькими заходами. Така підготовка буде здійснюватись систематично при підвищенні фахового рівня і проведенні різних видів методичної роботи з педагогами на базі Волинського та Донецького ІППО.

 

Результатом реалізації проекту будуть створені терапевтичні освітні продукти які через мистецтво розвиватимуть творчі здібності, забезпечать вплив на послаблення основного дефекту дитини, формування її особистості. Напрацьовані техніки для створення позитивного емоційного фону у дітей з особливими освітніми потребами що сприятимуть: зняттю тривожності і активізації мовленнєвої функції дитини; формуванню вербальних і невербальних комунікативних навичок; стимуляції дихання і рухових функцій; розвитку загальної і дрібної моторики ; відчуття темпу, ритму, часу; розвитку сенсорних процесів (відчуттів, сприймання, уявлень) та розумових здібностей і фантазії; тренування спостережливості; виховання вольових якостей, витримки і здатності стримувати афекти.

 

Унікальність даного проекту полягає у довготривалості ефекту після його реалізації. Це не лише виїзні заняття з дітьми та «work shop» проведені разово, а створення постійно діючих музичних оркестрів із використанням шумових музичних інструментів, лялькових театрів, творчих студій на базі 24 ІРЦ, забезпечення ІРЦ необхідними засобами та матеріалами за рахунок грантових коштів УКФ, для подальшого використаня і розвитку створених мистецьких середовищ, формування зв’язків між педагогами ІРЦ двох регіонів, обмін досвідом; зв’язків між батьками діток, що потребують корекції — створення такого собі суспільного середовища з спільними проблемами та інтересами, потребами; також соціалізація і культурний розвиток таких дітей. Але, найголовніше — це створення нових методик, інклюзивних практик, засобів, методів та механізмів роботи, котрі педагоги ІРЦ ще багато років потому зможуть використовувати у своїй діяльності. Унікальність проекту, також полягає і у розумінні людини як творчої особистості, котра з певних причин обмежена фізичними і психічними вадами, і донесення такої думки до суспільства. Творча діяльність стимулюватиме бажання дитини з інвалідністю спілкуватися, розширювати міжособистісні стосунки. Це способи які пом’якшать стан відмежованості від інших і дадуть змогу запевнити себе в приналежності до життя не тільки своєї соціальної групи, а й суспільства в цілому.

 

По заврешенню, результати проекту — відео, методичні та творчі матеріали, техніки, будуть розміщені на публічних та доступних платформах для поширення створених інклюзивних продуктів задля задоволення культурних потреб людей з інвалідністю, на сайтах обох закладів, у соціальних мержах, на сайті УКФ, на інформаційних каналах та новинних ресурсах Волинської та Донецької областей.

 

Для довідки:

На Волині відкрито 25 інклюзивно-ресурсних центрів, на Донеччині — 29, в які можуть звертатись батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримувати корекційні і реабілітаційні послуги.

 

Інститути післядипломної педагогічної освіти забезпечують розвиток професійних компетентностей фахівців інклюзивно-ресурсних центрів і педагогічних працівників щодо роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

Викликом сьогоднішнього дня є зростання народжуваності дітей з порушеннями психофізичного розвитку (в тому числі з інвалідністю) на Волині: у 2018 р. кількість дітей становила 18 014 осіб, у 2017 р. — 17184 осіб, у 2016 р. — 16826 осіб. Ситуація формує нагальну потребу переймати Європейські практики та поширювати механізми адаптації дітей з особливими освітніми потребами у суспільство, створювати через мистецтво якісні терапевтичні продукти, інтегрувати нові техніки для проведення корекційно розвиткових занять фахівцями ІРЦ.

 

Дослідження потреби щодо створення/розвитку інклюзивного середовища красномовне: 1296 дітей з особливими освітніми потребами отримують послуги корекційно-реабілітаційної роботи в ІРЦ, 1400 дітей навчається та проживає у спеціальних навчальних закладах Волинської області, 570 дітей навчається в інклюзивних класах шкіл та групах дитячих садків що разом становить 3 266 осіб, при загальній чисельності дітей з порушеннями психофізичного (ПФР) розвитку у Волинській області 18 014 осіб.

 

Останні роки аналіз даних по новоствореним ІРЦ: у 2019 році в закладах загальної середньої та дошкільної освіти організовано інклюзивне навчання для 791 дитини з особливими освітніми потребами, у 2020 році — для 1055 дітей. На кінець 2019 року в ІРЦ Волинської області на обліку перебувало 2491 дитина з особливими освітніми потребами. На кінець 2020 року на обліку в ІРЦ перебуває 4479 дітей. Тобто за два останні роки кількість дітей, які потребують допомоги зросла більш як вдвічі.

 

Ключові слова за напрямами: культурні та креативні простори, інклюзивні мистецькі практики, інклюзивна освіта, ІРЦ, УКФ

 

 

 

Нагору