Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнська інтернет-конференція «Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу»

Жов 21
26

Всеукраїнська інтернет-конференція «Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу»

Міністерство освіти і науки України

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра менеджменту освіти

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу», що відбудеться 26 жовтня 2021 року на виконання р. ІІ п. 3.1 Плану роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на 2021 рік.

 

Мета конференції: сприяння розбудові ефективної системи медіаосвіти, об’єднання зусиль науковців та практиків для розробки рекомендацій системі освіти щодо осмислення нових реалій інтегрування медіаграмотності в освітні практики НУШ; розвиток медіаінформаційної компетентності керівників, педагогічних працівників як складової професійних компетентностей працівників освіти в умовах реформування освітньої галузі; розв’язання найгостріших проблем та захисту від деструктивних медіавпливів; обмін досвідом між фахівцями, що сприятиме розвитку медіаосвітнього руху.

 

Напрями роботи конференції:

Медіаграмотність як сучасна потреба інформаційного суспільства.

Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарній агресії.

Медіаграмотність як необхідна складова професійної компетентності сучасного педагога.

Інтегрування медіаграмотності в освітній простір:

— Медіаосвіта як складова Державного стандарту середньої освіти.

— Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти.

— Наскрізна медіаосвіта як засіб розвитку критичного мислення особистості.

— Медіаосвіта і медіаграмотність: інтегровані практики.

— Освітні практики в часи інфодемії.

— Інтеграція медіаінформаційної грамотності у післядипломну педагогічну освіту.

 

До участі запрошуються:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, освітні управлінці, методисти, керівники закладів освіти і всі зацікавлені заявленою проблемою.

Робочі мови конференції:

українська, англійська, російська.

Форма проведення: онлайн.

Для участі в конференції до 20.10.2021 року (включно) потрібно заповнити реєстраційну форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyOd41LMZMbroUEuWMqsAd-XdwVsCaL1o9moDU0C92yTxUg/viewform?usp=sf_link

Участь у конференції безкоштовна.

Форми участі в конференції:

— виступ — до 15 хвилин;

— участь без доповіді та публікації;

— публікація статті (тез).

25 жовтня зареєстровані учасники отримають посилання-запрошення на свої електронні адреси.

За результатами роботи конференції передбачено видання електронного збірника матеріалів. Вимоги до оформлення — у додатку. Тези виступів (до 4-х сторінок) та/або статті (до 12 сторінок).

Усі матеріали друкуватимуться в авторській редакції.

Участь та публікація в електронному збірнику — безкоштовні, PDF-формат якого буде розміщено на сайті ВІППО.

Матеріали до наукового збірника подаються до 25 жовтня 2021 року в електронному вигляді на е-mail: kmo@vippo.org.ua окремими файлами: стаття/тези (Василенко І. І._стаття/тези).

Матеріали конференції в електронному вигляді (програма; посилання на збірник матеріалів конференції) будуть надіслані на е-mail учасників.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити статті/тези, якщо вони не відповідають вимогам чи тематиці конференції.

 

КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ:

Старший викладач кафедри менеджменту освіти

Оксана Володимирівна Рудь тел. +38(050)1733957

 

З повагою — оргкомітет

 

 

Додаток

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів:

Матеріали доповіді висвітлюються однією з робочих мов конференції.

Обсяг доповіді: тези — до 4 сторінки; статті — до 12 стор.;

Формат роботи: Місгоsoft Word — (*.doc)

Шрифт Times New Roman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал — 1,5; абзацний відступ — 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!); сторінки не нумеруються; використовувати лише такі лапки: ""; треба розрізняти тире (-), дефіс (-); посилання подавати в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад: [4, с. 145].

Параметри сторінок: розмір лівого поля — 30 мм, правого — 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів — 20 мм.

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.

Стаття/тези супроводжується відомостями про автора (П. І. Б., посада, місце роботи, науковий ступінь, учене звання, у називному відмінку, праворуч, звичайний шрифт).

Назва статті — по центру ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ — виділена напівжирним;

Анотація обсягом 2-4 речення та ключові слова до статті (3-5 слів) українською та англійською мовами.

Стаття має обов’язково містити такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших розвідок.

Бібліографічні джерела подавати за алфавітом з дотриманням стандартів ДСТУ 8302:2015.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам і тематиці конференції.

 

 

 

Нагору