Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Глобальний тиждень медіа та інформаційної грамотності

Жов 21
26

26 жовтня 2021 року, на виконання р. ІІ п. 3.1 Плану роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти на 2021 рік, науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Академією української преси підготували і провели Всеукраїнську інтернет-конференцію «Медіаосвіта та медіаграмотність як інноваційна освітня лінія навчального середовища: освітні категорії та виклик часу». До участі в заході зареєструвалися науковці, представники освітянської спільноти, громадськості міст Києва, Маріуполя,Чернігова, Слов’янська, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Херсонської областей.

 

Захід мав на меті сприяння розбудові ефективної системи медіаосвіти, об’єднання зусиль науковців та практиків для розробки рекомендацій щодо осмислення нових реалій інтегрування медіаграмотності в освітні практики НУШ; розвиток медіаінформаційної компетентності керівників, педагогічних працівників як складової професійних компетентностей працівників освіти в умовах реформування галузі; розв’язання найгостріших проблем та захист від деструктивних медіавпливів.

З вітальним словом до учасників звернувся заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського ІППО, доктор історичних наук, професор Олександр Йосипович Демянюк.


Фаховість дискусії забезпечила головна спеціалістка директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України (відділ змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти) Раїса Іванівна Євтушенко. Звертаючись до присутніх презентувала медіаінформаційну компетентність як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарній агресії. У Державному стандарті початкової освіти (затверджений урядом 21.02.2018 р.), та Стандарті базової середньої освіти (30.09.2020р.) визначено завдання формувати навички медіаграмотності. Раїса Іванівна зауважила, на потребі наскрізно інтегрувати медіаграмотність у різні предмети: мову, літературу, історію, біологію, тощо.

Партнером МОН України в реалізації цього завдання виступає Академія української преси - громадська організація, яка одна із перших в Україні (з 2010 року) вважає своєю місією розвиток медіаосвіти і медіаграмотності. Президент Академії української преси, доктор філологічних наук, професор Валерій Феліксович Іванов, який досконало знає теорію масової комунікації, технологію проведення соціологічних актів, нюанси журналістської етики, дрібниці науки про соціальні комунікації, блискуче володіє практикою контент-аналізу у своєму виступі зауважив, що у документах МОН і в програмах, посібниках, які вже рекомендовані Міносвіти, онлайн-інструментарії закріплено розуміння медіаграмотності як критичного погляду на медіатексти. А розроблена система тренінгів, вебінарів інших форм розвитку медіакомпетентності громадян, педагогічних працівників забезпечує підготовку до життя у сучасних реаліях.

 

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційних технологій та системи мас-медіа потребує цілеспрямованої підготовки до вмілого та безпечного користування ними. Сьогодні особистість уже з перших хвилин свідомого життя опиняється в епіцентрі медіаполя. Саме тому вона повинна навчитися отримувати правдиву інформацію про себе і про все те, що може вплинути на неї і оцінювати її - себто вміти читати медіатексти, створені різними медіа в різних жанрах. Основний фокус інноваційних медіаосвітніх проєктів у Новій українській школі - це формування навичок критичного мислення, як багатоаспектного, системного та тривалого процесу навчання учнів. Презентацію напрацювань та освітніх проєктів «Медіаосвіта і Стандарт загальної середньої освіти» представила знана медіаекспертка Оксана Валеріївна Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм Академії української преси, наукова співробітниця відділу кіномистецтва і телебачення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України, провідний мистецтвознавець відділу кінознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

«Як нам не наплодити «медia-франкенштейнів»?» - науковий дискурс щодо формування медіаграмотності на принципах дидактики; аксіологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів навчання, що відображають набуття не лише знань, навичок і вмінь, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення представила Тетяна Вікторівна Іванова, завідувачка кафедрою соціальних комунікацій Маріупольского державного університету, докторка педагогічних наук, професорка, медіаекспертка, медіа та бізнес-тренерка, яка підготувала плеяду фахівців - фундаторів медіаосвітнього руху. «Медіаграмотність - це інтегральна характеристика особистості. Для того, щоб сформувати в себе основні ознаки медіаграмотності необхідно працювати над удосконаленням десятків якостей, властивостей; формувати навички і звички. Працювати над установками і цінностями. Медіаграмотність процес безперервний. Її не можна засвоїти один раз і на усе життя. Тому і методи формування цього феномена особистості - безперервні, різноманітні. Вони «працюють» у системі, сильні своєю синергією і цілісністю, конкретністю і цілеспрямованістю...»

 

«Медіаграмотність через гейміфікацію - брейн-ринги, квізи, квести» презентував Олександр Михайлович Гороховський, Голова правління ГО "Центр аналітики і розслідувань", засновник проєкту з протидії дезінформації "БезБрехні", медіатренер. "БезБрехні" є відкритою медіа-платформою, що працює на громадських засадах та за підтримки міжнародних донорських організацій, міжнародних грантових програм посольств країн-донорів. Місією організації є захист та розвиток прав і свобод людини, свободи волевиявлення та вираження поглядів, вільної та незалежної преси та інших ЗМІ, основних принципів демократії, соціальних, економічних та культурних інтересів громадян, реалізація освітньої культурної та просвітницької діяльності задля сприяння встановлення демократичного громадянського суспільства в Україні. Олександр Гороховський, за першим фахом - педагог, познайомив із сучасним міжнародним досвідом, новими медіатрендами через організацію навчальних, тренінгових, освітніх, консультаційних заходів, сучасними інструментами, за допомогою яких можна перевіряти інформацію на достовірність, озброїв техніками фактчекінгу,  поділився навичками і напрацюваннями зі створення онлайн-квізів.

Деякі питання інфодемії в сучасному медіапросторі - розуміння ролі та функції медіа в демократичному суспільстві; умов, за яких медіа зможуть виконувати свої функції; критичне оцінювання контенту медіа у світлі притаманних їм функцій; взаємодія з медіа для самовираження та участі в демократичних процесах були темою виступу Олександра Петровича Мокрогуза, завідувача кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО імені К.Д. Ушинського, доцент, кандидата педагогічних наук.

 

А Валентина Іванівна Потапова, керівниця освітнього напрямку Української Гелсінської спілки з прав людини  голова ГО «Центр громадянської освіти "Альменда"» тренерка з медіаграмотності яка має багаторічний досвід проведення Клубу документального правового фільму, авторка посібника «Как организовать дискуссию по фильму» фахово презентувала учасникам конференції тему «Медіаосвіта як складова розвитку культури демократії та міжкультурного діалогу в курсі «Культура добросусідства» для 5-6 кл.», познайомила зі структурою, змістовим наповненням, методологією, а, головне, важливістю цього курсу. Виокремила розвиток критичного мислення  що забезпечує свідоме споживання медіапродукції і саморегуляцію взаємодії з медіа на основі ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання змісту, джерела, форми і якості інформації, розвиває здатність протистояти зовнішній інформаційній агресії і пропаганді, деструктивним медіаінформаційним впливам.

 

Медіаграмотність у Державному стандарті (природнича освітня галузь) - чудовий і сучасний практичний кейс - інструмент підвищення якості освіти і формування життєвих компетентностей учнів -  представив експерт і тренер з медіаграмотності, директор із науково-методичної роботи ТО "Соняшник", ХОНЛІ "Обдарованість", кандидат біологічних наук, заслужений вчитель України Руслан Васильович Шаламов. Креативні проєкти для вчителів та учнів з фокусом на стійкість до дезінформації в умовах пандемії, поширення досвіду щодо впровадження в освітній процес навчального закладу елементів медіаграмотності, використання розробок проєкту в освітній діяльності відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 898 від 30 вересня 2020 р. «Саме через таке вивчення науки, як ми пропонуємо в проєкті, учнівство зможе впевнитися, що наука, це не те, що відбувається десь далеко, чи відбувалося давно. Навпаки, це те, що так впливає на наше життя, що про це пишуть у періодичній пресі чи інтернеті, як і про політичні, економічні рішення урядів, збройні конфлікти, терористичні акти, селебриті й світське життя тощо. Напевно, сучасним дітям цікавіше буде читати про науку не в підручниках (часто морально й предметно застарілих, подекуди з помилками й нісенітницями), а саме зі шпальт журналів, газет, постів у соціальних мережах, новинних сайтів тощо. Це однозначно покаже учнівству, що те, про що вони вчать у школі, відбувається в реальному житті, відбувається зараз і важливе для життя», - Руслан Шаламов.

 

На питанні «Організаційні та управлінські моделі медіаосвіти», визначенні сутності медіакомпетентності, розкритті дидактичних, психолого-педагогічних і методичних аспектів застосування медіа в освітньому процесі та вивченні впливу різних медіазасобів на навчання і виховання учнів, формуванні практичних навичок використання освітніх медіапродуктів в професійній діяльності педагогічних працівників, формуванні полікультурної карти світу акцентував увагу присутніх модератор конференції завідувач кафедри менеджменту освіти Волинського ІППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент Михайло  Олександрович Сташенко.

Досвід інтегрування медіаграмотності та власні розробки і напрацювання, створені ресурси представили завідувач навчально-методичної лабораторії ІКТ, медіаосвіти та системного адміністрування Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Запорожченко Максим Володимирович та старший викладач кафедри менеджменту освіти ВІППО Оксана Володимирівна Рудь.

     ПРОГРАМА

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту освіти ВІППО завідувач кафедри Михайло  Сташенко та старший викладач Оксана Рудь щиро вдячні медіаекспертам за презентований досвід, і професіоналізм!

 

 

 

Нагору