Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті»

Лис 21
25

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія мистецтв України

Центр ЮНЕСКО «Мала академія наук України»

Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Музейна педагогіка в науковій освіті»
,
що відбудеться 25 листопада 2021 року (четвер) в онлайн-форматі

 

Напрями роботи конференції:

 

1. Нові підходи та методи в музейній педагогіці.

2. Форми сучасної музейної комунікації.

3. Наукова освіта та музейні простори.

4. Музейна педагогіка в позашкільній освіті.

5. Музеї та виклики пандемії COVID-19.

6. Віртуальні музеї: зарубіжний та вітчизняний досвід.

7. Майбутнє музеїв: розвиток і трансформація.

Робоча мова конференції: українська, англійська.

 

Тези доповідей учасників конференції (вимоги до оформлення додаються) будуть опубліковані до початку роботи конференції на сайті Національної академії педагогічних наук України, Національного центру «Мала академія наук України» та розіслані учасникам.

 

Збірнику буде присвоєно ідентифікатор DOI.

 

Паперові варіанти збірника, та сертифікат учасника конференції можна замовити додатково.

 

Участь у конференції — безкоштовна.

 

Електронні версії тез доповідей та заявки (форма заявки додається) про участь у конференції просимо надсилати
до 10 листопада 2021 р. на електронну адресу оргкомітету:

е-mail: conference_napn@ukr.net

У назві файлу необхідно вказати прізвище та ініціали автора (зразок назви файлу: Іваненко_ОС_тези; Іваненко_ОС_заявка).

Контактна особа — Ладоня Катерина Юріївна (тел. 095 255 82 12), conference_napn@ukr.net

 

Заявка

про участь
у конференції

«Музейна педагогіка в науковій освіті»
25 листопада 2021 року (четвер)

Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю)

 

Учений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи

 

Тема доповіді

 

Секція (напрям)

 

Телефон

 

E-mail

 

Форма участі

(вибраний варіант підкреслити)

1) усний виступ + публікація тез доповіді

2) усний виступ без публікації тез доповіді

3) заочна участь у конференції + публікація тез доповіді

Чи потрібен паперовий варіант збірника, сертифікат учасника?

(вибраний варіант підкреслити)

1) збірник +сертифікат учасника

2) сертифікат учасника

3) збірник

 


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

До публікації приймаємо відредаговані, повністю підготовлені до друку оригінальні авторські рукописи, що відповідають напрямам роботи заходу й оформлені за вимогами.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право на редагування рукописів.

Оргкомітет заходу залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення.

Мова публікацій: українська, англійська.

 

Технічні вимоги до оформлення авторського рукопису:

— орієнтовний обсяг: до 5 сторінок;

— формат: А 4;

— набір тексту здійснюється у форматі Мicrosoft Word;

— береги: 20 мм з усіх боків;

— гарнітура: Times New Roman, кегль — 14, міжрядковий інтервал — 1,5;

— абзацний відступ: 1,25 см;

— вирівнювання: по ширині.

 

Загальні вимоги:

— посилання на цитовані джерела потрібно подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку, який подається після статті, друга — номер сторінки, наприклад: [2, с. 45]; якщо два джерела з покликанням на сторінки: [2, с. 45; 4, с. 14-15]; якщо перелік джерел: [1; 3; 7; 8; 12];

— у тексті статті слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире» ( - ) та «дефіс» ( - ); використовувати типографські лапки («...»);

— не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab і робити зайві пробіли під час форматування статті;

— не допускається написання назви, тексту, тощо великими літерами (Caps Lock), окрім випадків передбачених правописом;

— чорно-білі малюнки та світлини належної якості — мають бути продубльовані окремими файлами (*.jpg);

— список літератури має бути оформлений згідно з «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

 

 

Назва

Прізвище Ім’я,

науковий ступінь, звання,

посада,

місце роботи (повністю),

місто

е-mail:

 

Авторський текст....

 

Список літератури

1.

2.

 

Нагору