Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Перший тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»

Лют 22
27

Відповідно до наказу управління освіти і науки Волинської ОДА від 05.10.2021 р. № 375 «Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» з 17 січня до 27 лютого 2022 року в області проходитиме перший тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022» (далі Конкурс) у номінаціях: «Інформатика», «Основи правознавства», «Біологія», «Мистецтво».

Порядок проведення Конкурсу додається.

 

Директор                  Петро Олешко

 

Шинкарук 050 715 6879

 

 

Додаток

до листа ВІППО

від 05.01.2022 № 5/02 - 10

 

 

ПОРЯДОК

проведення першого туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»

 

Перший тур Конкурсу проходитиме в очному або дистанційному режимах, ураховуючи епідеміологічну ситуацію.

Терміни проведення конкурсу:

У номінації «Інформатика»  у два  етапи: з 15 до 23 січня  (відбірковий етап) та з 14 до 20 лютого 2022 року (фінальний етап).

У номінації «Основи правознавства» в один етап: з 24 до 30 січня 2022 року.

У номінації «Біологія» у два етапи з 31 січня до 6 лютого січня (відбірковий етап) та з 21 до 27 лютого 2022 року (фінальний етап).

У номінації «Мистецтво» в один етап з 7 до 13 лютого 2022 року.

 

1.     Конкурсні випробування першого туру конкурсу

На першому турі конкурсу проводяться такі випробування (опис у додатку 1):

-  у номінаціях «Біологія», «Інформатика» - на відбірковому етапі: «Майстер-клас», «Тестування», «Фрагмент дистанційного уроку», на фінальному етапі: «Методичний практикум», «Практична робота», «Урок».

-  У номінації «Основи правознавства» - «Майстер-клас», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», «Урок», «Фрагмент дистанційного уроку»;

у номінації «Мистецтво» - «Майстер-клас», «Практична робота», «Творча робота», «Тестування», «Урок», «Фрагмент дистанційного уроку».

 

2.     Організаційний комітет першого туру:

- здійснює організаційне забезпечення Конкурсу;

- визначає формат проведення етапів (очний чи дистанційний) та дати, місце й особливості проведення випробувань;

- забезпечує ознайомлення учасників з порядком проведення першого туру;

- приймає рішення щодо зміни кількості та формату проведення випробувань.

3. Переможці першого туру конкурсу до 01 березня 2022 року надсилають на електронну адресу vchytel_roku@ukr.net:

-  інформаційну картку у текстовому процесорі Microsoft Word з урахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру конкурсу;

- посилання на відеорезюме;

- портретне фото у форматі JPG/JPEG (400 х 400 пікселів).

У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Біологія». У назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище, наприклад, «Біологія_Хоменко».

4.   Журі першого туру Конкурсу:

-     уточнює, конкретизує, доповнює орієнтовні критерії оцінювання випробувань та встановлює максимальну кількість балів за кожний критерій;

-     теми, завдання, питання випробувань визначаються головою журі, який забезпечує їх секретність до моменту оприлюднення;

-     відеозаписи випробувань першого туру конкурсу розміщуються на інтернет-сайті ВІППО.

5.   Оцінювання та оприлюднення результатів випробувань:

-         оцінювання випробувань першого туру конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі;

-         не допускається обговорення членами журі виступів учасників під час проведення та оцінювання випробування;

-         оцінювання випробувань здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа (додаток 2), підписує та здає його секретареві журі одразу після завершення кожним учасником відповідного випробування;

-         результати оцінювання випробувань першого туру Конкурсу доводяться до відома учасників кожного конкурсного дня;

-         зведені відомості (додаток 3) кожного випробування, рейтингові листи відповідних етапів Конкурсу (додаток 4) у разі проведення в очному форматі підписуються всіма присутніми членами журі, у разі проведення в дистанційному форматі - секретарем журі; оприлюднюються у сканованому вигляді.

6. Визначення переможців та лауреатів:

-     у разі проведення першого туру конкурсу в один етап переможець, лауреати та учасники визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх випробувань туру;

-     у разі проведення першого туру конкурсу в два етапи учасники кожного наступного етапу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань попереднього етапу. Бали, набрані учасниками на попередньому етапі першого туру конкурсу, анулюються.

-     переможець, лауреати та дипломанти першого туру конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань фінального етапу;

-     у фінальному етапі другого туру конкурсу беруть участь не більше 12 конкурсантів, які визначені журі на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань відбіркового етапу конкурсу;

-     під час обрахунку балів фінального етапу другого туру конкурсу бали, набрані учасниками на відбірковому етапі, не враховуються.

-     переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, дипломанти конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань фінального етапу другого туру конкурсу;

-     у випадку однакової кількості балів за результатами кожного етапу відповідного туру конкурсу перевага надається тому учасникові, який має вищий бал у пріоритетному випробуванні;

-     пріоритетні випробування кожного етапу відповідного туру конкурсу визначаються на першому засіданні журі;

-     рішення журі кожного туру конкурсу приймаються колегіально та оформлюються протоколами, які підписують голова та секретар журі;

-     у разі виникнення питань щодо результатів оцінювання випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі.

7.      Громадське спостереження:

-     з метою формування незалежного уявлення про перебіг конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі - спостерігачі);

-     спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися у відповідному організаційному комітеті;

-     під час випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох - від засобів масової інформації;

-     спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню конкурсу, відволікати учасників та членів журі тощо;

-     висновок про перебіг конкурсу спостерігачі мають довести до відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного дня після його завершення;

-     члени організаційного комітету та журі конкурсу сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

 

Додаток 1

 

Випробування

першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»

 

Номінація «Біологія»

 

Відбірковий етап

 

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або студентів.

Кейс конкурсного випробування (клас, навчальна тема) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Вибір методів, прийомів роботи конкурсант/конкурсантка здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.

Тривалість підготовки - 2 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

 

 

Конкурсне випробування «Тестування»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування, що передбачає питання на знання предмета і методики його викладання.

Тривалість виконання - 1 година.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення тесту.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат тестування анулюється.

 

Конкурсне випробування «Фрагмент дистанційного уроку»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення фрагменту дистанційного уроку з вивчення нового матеріалу та первинного застосування нових знань в синхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти, з якими працює вчитель.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається конкурсантом/конкурсанткою самостійно відповідно до навчальної програми з урахуванням календарно-тематичного плану (допускається перенесення тем з обов’язковим дотриманням наступності та послідовності засвоєння навчального матеріалу).

Конкурсанти не пізніше ніж за добу до початку конкурсного випробування надають членам журі:

1) доступ до уроку;

2) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету, цілі та завдання уроку; етапи уроку, а також форми організації уроку, методи та засоби навчання; діяльність вчителя та учнів; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку.

Тривалість фрагменту дистанційного уроку в синхронному режимі - до 15 хвилин; запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: знання предмета; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; доступність та якість дидактичного, ілюстративного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ; дотримання санітарного регламенту.

 

 

Фінальний етап

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою предметно-методичної компетентності.

Формат: виконання методичних завдань:

1) сформулювати на основі запропонованої навчальної або життєвої проблеми біологічного змісту нові проблеми різних рівнів складності та визначити для кожної з них дидактичну цінність;

2) спрогнозувати варіант стратегії розв’язання однієї зі сформульованих проблем, який можуть запропонувати учні; 

3) розробити поради учням щодо розроблення стратегій розв’язання сформульованих проблем;

4) розробити рекомендації для вчителів щодо використання сформульованих проблем в освітньому процесі.

Навчальна або життєва проблема визначається шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки - 3 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: предметно-методична компетентність; гнучкість педагогічного мислення; здатність до продукування альтернативних дидактичних матеріалів; спрямованість сформульованих проблем на формування в учнів ключових та предметних компетентностей; практична спрямованість сформульованих проблем; доцільність порад учням щодо порядку та способів розв’язання сформульованих проблем; доцільність розроблених рекомендацій для вчителів.

 

 

 

Конкурсне випробування «Практична робота»

 

Мета: перевірка вміння конкурсантів/конкурсанток виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат: 

1)    розроблення технологічної картки практичної роботи;

2)    виконання практичної роботи за розробленою технологічною карткою.

Голова журі визначає кейс конкурсного випробування (клас, тема) з урахуванням наявного матеріально-технічного забезпечення та тривалість випробування з урахуванням тематики і складності практичної роботи.

Для оцінювання технологічна картка шифрується. Техніка виконання практичної роботи оцінюється журі безпосередньо під час виконання роботи.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням завдання. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після виконання завдання.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці робота не оцінюється.

Оцінюється: логічність, послідовність побудови технологічної картки; чіткість інструкцій учням щодо виконання практичної роботи; уміння визначати завдання для роботи (відповідність завдань тематиці роботи, їх зміст, кількість, доцільність); володіння технікою виконання практичної роботи, уміння користуватися обладнанням, приладами, інструментами; уміння фіксувати результати виконаної роботи, формулювати висновки; правильність виконання завдань і сформульованих висновків.

  

Конкурсне випробування «Урок»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 6-11 класах.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Теми конкурсних уроків обираються журі відповідно до навчальних програм.

Тривалість підготовки - не менше 20 годин.

Оцінюється: науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

 

 

Номінація «Інформатика»

 

Відбірковий етап

 

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або студентів.

Кейс конкурсного випробування (клас, навчальна тема) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Вибір методів, прийомів роботи конкурсант/конкурсантка здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.

Тривалість підготовки - 2 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

 

Конкурсне випробування «Тестування»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування (знання предмета і методики його викладання) та розв’язування алгоритмічних задач.

Ресурс для випробування «Тестування» на першому турі конкурсу обирається відповідним журі. На другому турі конкурсне випробування проводиться на сайті https://www.e-olymp.com/.

Тривалість виконання - до 2 годин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення тесту.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результати конкурсного випробування анулюються.

 

Конкурсне випробування «Фрагмент дистанційного уроку»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення фрагменту дистанційного уроку з вивчення нового матеріалу та первинного застосування нових знань в синхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти, з якими працює вчитель.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається конкурсантом/конкурсанткою самостійно відповідно до навчальної програми з урахуванням календарно-тематичного плану (допускається перенесення тем з обов’язковим дотриманням наступності та послідовності засвоєння навчального матеріалу).

Конкурсанти не пізніше ніж за добу до початку конкурсного випробування надають членам журі:

1) доступ до уроку;

2) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету, цілі та завдання уроку; етапи уроку, а також форми організації уроку, методи та засоби навчання; діяльність вчителя та учнів; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку.

Тривалість фрагменту дистанційного уроку в синхронному режимі - до 15 хвилин; запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: знання предмета; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; доступність та якість дидактичного, ілюстративного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ; дотримання санітарного регламенту.

  

Фінальний етап

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою предметно-методичної компетентності.

Формат: виконання методичних завдань:

1) створення на основі наданих матеріалів (дані, які описують предметну область: таблиці, графічні зображення тощо) трьох завдань різних рівнів складності та визначення для кожного з них дидактичної цінності (функції);

2) перевірка і оцінювання запропонованого розв’язання задачі учнем, надання рекомендацій щодо роботи над помилками;

3) надання рекомендацій вчителю та учням щодо опрацювання навчальної теми.

Кейс конкурсного випробування (матеріали для створення нових завдань; розв’язок задачі, виконаний учнем; навчальна тема для рекомендацій) визначається шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки - 2 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється:

завдання 1 - здатність до продукування альтернативних дидактичних матеріалів; спрямованість створених дидактичних матеріалів на формування міжпредметних компетентностей та практичних навичок в учнів; уміння визначати функцію та місце в навчальній програмі дидактичного матеріалу; гнучкість педагогічного мислення вчителя;

завдання 2 - рівень оцінювально-аналітичної компетентності (виявлення повної кількості помилок, що були допущені); уміння організовувати корекційну освітню діяльність; доцільність пропонованих методів, форм роботи; урахування попередньо вивченого матеріалу; здатність до розроблення індивідуальної освітньої траєкторії учня;

завдання 3 - здатність до продукування методичних матеріалів для педагогів та учнів; практична спрямованість матеріалів; доцільність пропонованих вчителю методів, прийомів, форм роботи; доцільність пропонованих учням порядку та способів опрацювання навчальної теми; зв’язок з попередньо вивченим матеріалом.

 

Конкурсне випробування «Практична робота»

 

Мета: перевірка вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат: розв’язування комплексних інтегрованих завдань з інформаційних технологій олімпіадного рівня з використанням прикладного програмного забезпечення.

Тривалість виконання - до 3 годин.

Для оцінювання роботи шифруються.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням завдання. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після виконання завдання.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат конкурсного випробування анулюється.

Оцінюється: повнота виконання завдання, раціональний вибір та застосування інструментів програмних засобів.

 

Конкурсне випробування «Урок»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 5-9 класах.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Теми конкурсних уроків обираються за період від початку навчального року до часу проведення конкурсу.

Тривалість підготовки - не менше 20 годин.

Оцінюється: науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

 

Номінація «Мистецтво»

 

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або студентів.

Кейс конкурсного випробування (клас, навчальна тема) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Вибір методів, прийомів роботи конкурсант/конкурсантка здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.

Тривалість підготовки - 2 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

 

 

 

Конкурсне випробування «Практична робота»

 

Мета: перевірка вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат: організація вокально-хорової роботи.

Кейс конкурсного випробування (клас, музичний твір) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки - 1 година.

Тривалість виступу - до 15 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: володіння методикою вокально-хорової роботи, музичним інструментом, голосом, диригентським жестом; грамотне використання термінологічних понять; артистизм.

 

 

Конкурсне випробування «Творча робота»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою предметно-методичної компетентності.

Формат: розроблення плану-сценарію музично-сценічної постановки з режисерськими коментарями (для шкільного театру або позакласного заходу із використанням навчального мистецького матеріалу).

Кейс конкурсного випробування (життєва ситуація або фрагмент літературного твору) визначається шляхом жеребкування. Вік учнів обирається конкурсантом/конкурсанткою самостійно.

Тривалість виконання - 2 години.

Для оцінювання роботи шифруються.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням завдання. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після виконання завдання.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат конкурсного випробування анулюється.

Оцінюється: творчий підхід; спрямованість на усвідомлення учнями специфіки музичного і музично-сценічного мистецтва; формування сценічно-образної культури; урахування вікових та психологічних особливостей учнів; повнота та доцільність режисерських коментарів; доцільність застосування педагогічних інтегративних технологій у музичному навчанні учнів; художня цілісність плану-сценарію, логічна послідовність викладення його окремих елементів; коректність використання попередньо вивченого мистецького матеріалу, здатність до інтерпретації художніх образів музичних творів.

 

 

Конкурсне випробування «Тестування»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування, що передбачає питання на знання предмета і методики його викладання.

Тривалість виконання - 1 година.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення тесту.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат тестування анулюється.

 

 

Конкурсне випробування «Урок»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 1-7 класах за програмою інтегрованого курсу «Мистецтво».

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Теми конкурсних уроків обираються за період від початку навчального року до часу проведення конкурсу.

Тривалість підготовки - не менше 20 годин.

Оцінюється: науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

 

 

Конкурсне випробування «Фрагмент дистанційного уроку»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення фрагменту дистанційного уроку з вивчення нового матеріалу та первинного застосування нових знань в синхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти, з якими працює вчитель.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається конкурсантом/конкурсанткою самостійно відповідно до навчальної програми з урахуванням календарно-тематичного плану (допускається перенесення тем з обов’язковим дотриманням наступності та послідовності засвоєння навчального матеріалу).

Конкурсанти не пізніше ніж за добу до початку конкурсного випробування надають членам журі:

1) доступ до уроку;

2) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету, цілі та завдання уроку; етапи уроку, а також форми організації уроку, методи та засоби навчання; діяльність вчителя та учнів; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку.

Тривалість фрагменту дистанційного уроку в синхронному режимі - до 15 хвилин; запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: знання предмета; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; доступність та якість дидактичного, ілюстративного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ; дотримання санітарного регламенту.

 

 

Номінація «Основи правознавства»

 

Конкурсне випробування «Майстер-клас»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою вміння адаптувати власну педагогічну ідею (методи, прийоми роботи) до специфіки навчальних тем та вікових особливостей учнів.

Формат: проведення майстер-класу для педагогічних працівників або студентів.

Кейс конкурсного випробування (клас, навчальна тема) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Вибір методів, прийомів роботи конкурсант/конкурсантка здійснює самостійно з урахуванням власної педагогічної ідеї, що зазначена в інформаційній картці.

Тривалість підготовки - 2 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється: доцільність вибору методів та прийомів, майстерність та ефективність їх використання; відповідність продемонстрованих методів та прийомів власній педагогічній ідеї, меті, змісту навчання; дотримання принципів проведення майстер-класу; обґрунтованість позиції та лаконічність відповідей.

 

 

Конкурсне випробування «Методичний практикум»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою предметно-методичної компетентності.

Формат: виконання методичних завдань:

1) визначення дидактичної цінності запропонованої юридичної задачі і встановлення всієї юридично значимої інформації, що міститься в ній;

2) перевірка і оцінювання запропонованого розв’язання юридичної задачі учнем, надання рекомендацій щодо роботи над помилками.

Кейс конкурсного випробування (задача; розв’язок задачі, виконаний учнем) визначається шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки - 1 години.

Тривалість виступу - до 20 хвилин, запитання журі - до 5 хвилин.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за підготовкою. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення виступу.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці знімаються штрафні бали, кількість яких визначається на першому засіданні журі.

Оцінюється:

завдання 1 - уміння визначати функцію та місце дидактичного матеріалу в навчальній програмі; правильність встановлення всієї юридично значимої інформації, що міститься в юридичній задачі;

завдання 2 - рівень оцінювально-аналітичної компетентності (виявлення повної кількості помилок, що були допущені); визначення правомірності дій або правомірного шляху виходу із запропонованої ситуації, кваліфікація подій; уміння організувати корекційну освітню діяльність; доцільність пропонованих методів, форм роботи; урахування попередньо вивченого матеріалу; здатність до розроблення індивідуальної освітньої траєкторії учня.

 

 

Конкурсне випробування «Практична робота»

 

Мета: перевірка вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат: письмова робота з розв’язання ситуаційних задач з різних галузей права.

Ситуаційні задачі (не менше трьох), однакові для усіх конкурсантів, визначаються шляхом жеребкування.

Тривалість підготовки - 2 години.

Для оцінювання роботи шифруються.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням завдання. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після виконання завдання.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат конкурсного випробування анулюється.

Оцінюється: уміння оперувати комплексом професійних знань, необхідних для розв’язання ситуаційних задач; ефективність, доцільність, оптимальність запропонованих шляхів розв’язання ситуацій, аргументованість рішення, лаконічність викладу.

 

 

Конкурсне випробування «Тестування»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою рівня знаннєвої складової професійної компетентності.

Формат: комп’ютерне тестування, що передбачає питання на знання предмета і методики його викладання.

Тривалість виконання - 1 година.

У разі проведення конкурсного випробування у дистанційному форматі здійснюється відеоспостереження за виконанням. Також конкурсант/конкурсантка записує екран комп’ютера за допомогою програми OBS Studio (https://obsproject.com/uk/download) та надсилає запис членам журі одразу після завершення тесту.

У разі виявлення сторонньої допомоги конкурсанту/конкурсантці результат тестування анулюється.

 

 

Конкурсне випробування «Урок»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності.

Формат: проведення уроку в 9 класі.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається окремо для кожного конкурсанта/конкурсантки шляхом жеребкування.

Теми конкурсних уроків обираються за період від початку навчального року до часу проведення конкурсу.

Тривалість підготовки - не менше 20 годин.

Оцінюється: науковість, предметно-методична компетентність, творчий підхід; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній, результативність та доцільність використаних методів, засобів і форм роботи, професійні якості вчителя.

 

 

Конкурсне випробування «Фрагмент дистанційного уроку»

 

Мета: демонстрація конкурсантом/конкурсанткою педагогічної майстерності з організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

Формат: проведення фрагменту дистанційного уроку з вивчення нового матеріалу та первинного застосування нових знань в синхронному режимі взаємодії зі здобувачами освіти, з якими працює вчитель.

Кейс конкурсного випробування (клас, тема уроку) визначається конкурсантом/конкурсанткою самостійно відповідно до навчальної програми з урахуванням календарно-тематичного плану (допускається перенесення тем з обов’язковим дотриманням наступності та послідовності засвоєння навчального матеріалу).

Конкурсанти не пізніше ніж за добу до початку конкурсного випробування надають членам журі:

1) доступ до уроку;

2) технологічну карту уроку, де відображено: тему, мету, цілі та завдання уроку; етапи уроку, а також форми організації уроку, методи та засоби навчання; діяльність вчителя та учнів; електронні освітні ресурси (ЕОР), що використовуються на уроці або під час самостійної роботи учнів; способи оцінювання діяльності учнів та форми зворотного зв’язку.

Тривалість фрагменту дистанційного уроку в синхронному режимі - до 15 хвилин; запитання журі - до 5 хвилин.

Оцінюється: знання предмета; спрямованість на формування цілісності знань, предметних та ключових компетентностей, цінностей і ставлень; реалізація наскрізних змістових ліній; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання самостійності та організація самостійної діяльності; організація навчальної взаємодії та зворотного зв’язку; доступність та якість дидактичного, ілюстративного матеріалу; доцільність вибору цифрових технологій, раціональність використання мультимедійних технологій, ЕОР, інтерактивних вправ; дотримання санітарного регламенту.

 

Додаток 2

 

 

Оціночний лист конкурсного випробування «___________»

в номінації «______________»

 

ПІБ конкурсанта/конкурсантки:

_________________________________

 

№ з/п

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

Кількість балів конкурсанта/

конкурсантки

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

Член журі _______________________                                          ________________________

                        (підпис)                                                                            (ПІБ)

 

___________________________________

 

 

 

 

Додаток 3

 

Зведена відомість конкурсного випробування «_____________»

в номінації «______________»

 

№ з/п

ПІБ конкурсанта/конкурсантки

ПІБ членів журі

Разом

Середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова журі _______________________                                          ________________________

                         (підпис)                                                                                  (ПІБ)

Секретар _______________________                                               ________________________

                         (підпис)                                                                                  (ПІБ)

Члени журі: _______________________                                          ________________________

                         (підпис)                                                                                  (ПІБ)

 

__________________________________

Додаток 4

 

Рейтинговий лист _____________етапу ___________туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2022»

у номінації «_____________»

 

№ з/п

ПІБ конкурсанта/конкурсантки

Місце роботи

Конкурсні випробування

Разом

Рейтинг