Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

VІІ Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання

Чер 22
23

Відповідно до плану роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 23 червня 2022 року відбудуться VІІ Всеукраїнські Косачівські педагогічні читання «Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу».

 

До участі запрошуємо науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, краєзнавців, бібліотечних й музейних працівників.

 

Тематичні напрями роботи:

1. Педагогічне краєзнавство: історія та перспективи розвитку.

2. Олена Пчілка: особистість, творчий шлях, доля.

3. Леся Українка та Олена Пчілка в контексті української та світової педагогічної думки та практики.

4. Творче використання педагогами, бібліотечними та музейними працівниками життєвого і творчого шляху Олени Пчілки, Лесі Українки, членів родини Косачів-Драгоманових у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Захід відбуватиметься в онлайн-режимі за допомогою сервісів Google.

Початок об 11:00 год.

Для участі до 20 червня 2022 р. необхідно надіслати заявку (прізвище, ім’я, по батькові, назва закладу освіти, посада, район, місто, ОТГ, електронна пошта, тема виступу, алгоритм участі: виступ, подача матеріалів до збірника, участь без виступу). Посилання та програма будуть надіслані на електронні адреси учасників, які зареєструвалися.

Просимо проінформувати заклади загальної середньої освіти та сприяти участі у VІІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читаннях.

 

Директор Петро ОЛЕШКО

Дем’янюк, 0505234642;

Силюк, 0977914725

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ виховної роботи ВІППО

Лабораторія волинезнавства ВІППО

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань «Освіта та виховання в родині Косачів. Педагогічне краєзнавство: стратегічні орієнтири сучасного освітнього процесу»,

яка відбудеться

23 червня 2022 року на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк, вул. Винниченка, 31).

 

До участі запрошуємо науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, краєзнавців, бібліотечних й музейних працівників.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Педагогічне краєзнавство: історія та перспективи розвитку.

2. Олена Пчілка : особистість, творчий шлях, доля.

3. Леся Українка та Олена Пчілка в контексті української та світової педагогічної думки та практики.

4. Творче використання педагогами, бібліотечними та музейними працівниками життєвого та творчого шляху Олени Пчілки, Лесі Українки, членів родини Косачів-Драгоманових у навчанні та вихованні підростаючого покоління.

 

Для участі у роботі конференції просимо до 20 червня 2021 року надіслати на електронну адресу a.syliuk@vippo.org.ua заявку на участь та тексти тез / статей, оформлених відповідно до зазначених нижче вимог.

Учасники конференції отримають сертифікат учасника (6 год. / 0,2 кр. ЄКТС).

За матеріалами конференції буде укладено електронний науковий збірник і розміщено на сайті ВІППО у рубриці «Конференції».

Участь та публікація в електронному збірнику — безкоштовні.

Про формат проведення конференції буде повідомлено пізніше, враховуючи воєнну ситуацію в державі.

 

Тези / статті приймаються до друку до 20 червня 2022 року з урахуванням наступних вимог:

1. Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. Назва папки з файлами має відповідати прізвищу автора (Петренко). Обсяг тез — до 5-ти, статті — до 10-ти сторінок формату А-4.

2. Послідовність структурних елементів тез / статті: ліворуч — УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч — ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсивом, кегль 14), у наступному — вчене звання, науковий ступінь, посада, заклад (організація, установа), населений пункт (курсивом, кегль 14). Через рядок — назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок — основний текст, через рядок після основного тексту — Джерела та література (кегль 12).

3. Вимоги до набору статті: Основний текст необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кегль, шрифт — Times New Roman. Поля сторінки — 2,0 см. Текст набирається без переносів слів. Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (-), а також використання лапок такого формату: «" («текст»). Виділення фрагменту тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається). Зразок бібліографічного покликання — [1, с. 4], на кілька джерел — [4, с. 55; 10, с.15]. Можливе покликання і без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом. Через один рядок після основного тексту — Джерела та література. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4. Ілюстрації подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF або JPEG (300 dpi) в окремій папці з файлом з підписами до них (нумерація та підписи фотографій обов’язкові).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Подані матеріали не редагуються і не повертаються. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку в науковому збірнику згідно відповідності їх темі конференції та вказаним вимогам.

 

Контактні телефони та e-mail:

Силюк Анатолій Михайлович, методист відділу виховної роботи, тел. 0977914725, a.syliuk@vippo.org.ua.

Дем’янюк Олександр Йосипович, заступник директора з науково-педагогічної діяльності, доктор історичних наук, професор, тел. 0505234642, adem51@ukr.net.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПУБЛІКАЦІЇ:

Формат тексту ‒ Microsoft Word (*.doc, *.docx);

Поля ‒ (верхнє, нижнє, ліве, праве) 2 см;

Шрифт Times New Roman, кегль — 14;

Міжрядковий інтервал — 1,5;

Обсяг тез ‒ до 3 сторінок, статті — до 10 сторінок.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. Усі матеріали друкуються в авторській редакції. Подані тексти не редагуються і не повертаються.

АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕННЯ:

1. УДК — зліва, ім’я, прізвище автора — зверху справа, жирним шрифтом.

2. Посада (викладач, учитель, здобувач освіти) ‒ курсивом.

3. Назва навчального закладу ‒ курсивом.

4. Назва доповіді (великі літери, по середині, жирним шрифтом, кегль 14).

5. Основний текст (після пропуску двох рядків).

6. Джерела і література.

ЗРАЗОК

УДК Світлана Бурчак,

кандидат філологічних наук,

посада,

Луцький педагогічний коледж,

м. Луцьк

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Анотація:

Ключові слова:

Основний текст тез, статті.

Джерела і література

1. Романов С. М. Особливості взаємин батьки — діти в родинах Косачів та Старицьких. Пед. пошук. 2020. № 3 (107). С 44-48.

 

Заявка на участь

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Місце роботи, посада.

3. Тема виступу, статті.

4. Участь: з виступом, без виступу, з публікацією без виступу.

5. Контактні дані: адреса, телефон, електронна пошта.

 

Нагору