Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Семінар «Створення превентивного виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів» (програма методичного хабу «Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі»)

Чер 22
07
Переглянути фото події

Відповідно до плану роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 07 червня 2022 року проведено в онлайн-форматі сертифікований семінар «Створення превентивного виховного простору через науково-методичне забезпечення розвитку компетентностей педагогів» у рамках методичного хабу «Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі».

 

Взяли участь: керівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти, педагоги-організатори, класні керівники, педагоги різного фаху.

Тематичні напрями роботи:

Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освітньої галузі (Вітюк В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної діяльності Волинського ІППО);

Ризикована поведінка людини: сучасні тренди та небезпеки (Семенов О. С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та дошкільної освіти ВНУ, професор кафедри педагогіки та психології ВІППО);

Психологічні аспекти підвищення професійної педагогічної компетентності (робота зі стресом) (Остапйовський О. І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології ВІППО);

Компетентнісне навчання, сприятливе до здоров’я, безпеки, успішної соціалізації особистості (Поліщук Н. А., завідувач відділу освітніх інновацій);

Формування очікуваних результатів навчання здобувачів освіти через призму реалізації різних освітніх галузей (Никитюк Л. М., методист відділу початкового навчання та дошкільного виховання, тренер Нової української школи, «Вчитель-методист»);

Формування медіакомпетентностей як інструментарію безпечного користування онлайн-простором (Рудь О. В., старший викладач кафедри менеджменту ВІППО);

Організаційно-педагогічні умови впровадження ціннісних засад виховання особистості в умовах Нової української школи (Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи ВІППО);

Розвиток інформаційно-освітнього середовища - умова підвищення професійних компетентностей педагогів (Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи ВІППО).

 

Педагогів області зорієнтовано на цілеспрямовану системну діяльність, що сприятиме створенню умов для розвитку зростаючої особистості на основі загальнолюдських і національних цінностей; на активізацію зусиль з підвищення духовного рівня здобувачів освіти, формування у них стійкої системи морально-духовних цінностей. Адже проблема духовності підростаючого покоління зараз стала настільки актуальною, що не буде перебільшенням назвати її національною проблемою, без вирішення якої подальший розвиток України, її державності неможливий. І чи не найголовніша роль тут належить вихованню молоді.

Учасників семінару зосереджено на концептуальні засади формування превентивного виховного середовища; формування компетентності безпечного онлайн-користування інформаційним простором; упровадження інноваційних виховних технологій, що є однією з умов підвищення ефективності виховання здобувачів освіти.


Особливий акцент зроблено на реалізацію програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей»; на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.05.2022 № 328 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні». Перед педагогічними працівниками виникає потреба адаптувати знання та практику, що застосовувалися у мирний час, до реалій війни, реагуючи на виклики суспільства.

Педагоги області утвердились у думці, що процес виховання є наскрізним, формує цінності, дає змогу набути компетентності для життя. Превентивне виховне середовище має відповідати пізнавальним можливостям та інтересам здобувачів освіти різних вікових груп, мати чітко виражений результат, дозволяти виявляти творчість і самостійність, надавати можливість вибору видів і способів діяльності.

Наголошено на можливості самоосвіти як важливому компоненті науково-методичного забезпечення розвитку компетентностей педагогів.

 

Педагогів зорієнтовано:

- на оновлений банк кращих практик психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій, надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства, який розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: http://surl.li/bytpi;

- на онлайн-модуль для керівних кадрів закладів загальної середньої та позашкільної освіти та педагогічних працівників «Освіта на основі життєвих навичок», що розміщено у вільному доступі на Порталі превентивної освіти: http://autta.org.ua/ .

Учасникам семінару рекомендовано для організації практичної діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти бібліографічні аналітико-реферативні посібники педагогічного спрямування, підготовлені у співпраці з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва у рамках серії «Інформаційний простір освіти», зокрема:

- Превентивне виховання в освітньому закладі: теорія, методика, досвід : рек. бібліогр. покажч. / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. - Луцьк : [б. в.], 2021. - 20 с., у якому представлено електронні копії правових джерел, наукових досліджень, методичних рекомендацій та публікацій з досвіду роботи з питань превентивного виховання, розміщених у вільному сегменті інтернету. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/19kfV8bnVINNuxIpBTFnyxgIcfIPoipGE/view

- Виховання особистості на основі цінностей [Електронний ресурс] : метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк ; передмова І. В. Никитюк]. - Луцьк : [б. в.], 2020. - 32 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1J-QGhmN3PdodlxW6nU0dxJPWFJrSYHMM/view

- Проєктування виховної системи в умовах Нової української школи [Електронний ресурс]: метод.-бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. А. Ількевич, І. В. Никитюк]. - Луцьк : [б. в.], 2019. - 42 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1q0FY5AFqLgvIGYWpg5FVzfhED0QQPDm6/view

Для зручності використання цих посібників створено електронні додатки до них з усіма рекомендованими документами у повному обсязі.

 

Никитюк І. В., завідувач відділу виховної роботи