Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнський круглий стіл «Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи»

Лис 22
17

Відповідно до плану роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 17 листопада 2022 року відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи».

До участі запрошуємо науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, краєзнавців, бібліотечних й музейних працівників.

Для розгляду пропонуються наступні питання: політичний, культурний і духовний феномен української діаспори; художня та мистецька спадщина української діаспори у викладанні шкільних предметів; дослідження та взаємовідносини із представниками діаспори — важливий напрямок шкільного краєзнавства; культурний внесок діаспори в становлення незалежності України; українська діаспора в протистоянні російській агресії в Україні.

Участь у заході відбуватиметься в онлайн-режимі за допомогою сервісів Google.

Початок заходу: о 11:00 год.

Для участі в круглому столі до 07 листопада 2022 р. необхідно надіслати заявку на електронну адресу a.syliuk@vippo.org.ua (прізвище, імя, по-батькові, назва закладу освіти, посада, район, місто, ОТГ, електронна пошта, тема виступу, алгоритм участі: виступ, подача матеріалів до збірника, участь без виступу). Посилання на приєднання та програма будуть надіслані на електронні адреси учасників, які зареєструвалися.

Матеріали круглого столу будуть опубліковані в електронному збірнику, який буде доступний на сайті ВІППО. Учасники отримають сертифікат.

Просимо проінформувати заклади загальної середньої освіти та сприяти участі педагогів у Всеукраїнському круглому столі (Інформаційний лист додається).

 

Директор

Петро ОЛЕШКО

 

Силюк, 0977914725

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ виховної роботи ВІППО

Лабораторія волинезнавства ВІППО

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнський круглий стіл «Духовна та культурна спадщина української діаспори в освітньому процесі сучасної школи». який відбудеться 17 листопада 2022 року на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк, вул. Винниченка, 31).

До участі запрошуємо науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників, керівників закладів освіти, краєзнавців, бібліотечних й музейних працівників.

Для розгляду пропонуються наступні питання:

1. Політичний, культурний і духовний феномен української діаспори.

2. Художня та мистецька спадщина української діаспори у викладанні шкільних предметів.

3. Дослідження та взаємовідносини із представниками діаспори — важливий напрямок шкільного краєзнавства.

4. Культурний внесок діаспори в становлення незалежності України.

5. Українська діаспора в протистоянні російській агресії в Україні.

Участь у заході відбуватиметься в онлайн-режимі за допомогою сервісів Google.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 07 листопада 2022 року надіслати на електронну адресу a.syliuk@vippo.org.ua заявку на участь та тексти тез / статей, оформлених відповідно до зазначених нижче вимог.

Учасники конференції отримають сертифікат учасника.

За матеріалами конференції буде укладено електронний науковий збірник і розміщено на сайті ВІППО у рубриці «Конференції».

Участь та публікація в електронному збірнику — безкоштовні.

Тези / статті приймаються до друку до 07 листопада 2022 року з урахуванням наступних вимог:

1. Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word. Назва папки з файлами має відповідати прізвищу автора (Петренко). Обсяг тез — до 5-ти, статті — до 10-ти сторінок формату А-4.

2. Послідовність структурних елементів тез / статті: ліворуч — УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч — ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, курсивом, кегль 14), у наступному — вчене звання, науковий ступінь, посада, заклад (організація, установа), населений пункт (курсивом, кегль 14). Через рядок — назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12, слово «анотація» не пишеться). Через рядок — основний текст, через рядок після основного тексту — Джерела та література (кегль 12).

3. Вимоги до набору статті: Основний текст необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кегль, шрифт — Times New Roman. Поля сторінки — 2,0 см. Текст набирається без переносів слів. Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (-), а також використання лапок такого формату: «" («текст»). Виділення фрагменту тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається). Зразок бібліографічного покликання — [1, с. 4], на кілька джерел — [4, с. 55; 10, с.15]. Можливе покликання і без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом. Через один рядок після основного тексту — Джерела та література. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4. Ілюстрації подаються в електронному варіанті (фото у форматі TIF або JPEG (300 dpi) в окремій папці з файлом з підписами до них (нумерація та підписи фотографій обов’язкові).

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті друкуються в авторській редакції.

Подані матеріали не редагуються і не повертаються. Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друку в науковому збірнику згідно відповідності їх темі конференції та вказаним вимогам.

 

Контактні телефони та e-mail:

Дем’янюк Олександр Йосипович, заступник директора з науково-педагогічної діяльності, доктор історичних наук, професор, тел. 0505234642, adem51@ukr.net;

Силюк Анатолій Михайлович, методист відділу виховної роботи, тел. 0977914725, a.syliuk@vippo.org.ua;

Миць Мар’яна Ярославівна, старший викладач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів, кандидат історичних наук, 0987352298, m.myts@vippo.org.uа.

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів публікації:

Формат тексту Microsoft Word (*.doc, *.docx);

Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) 2 см;

Шрифт Times New Roman, кегль — 14;

Міжрядковий інтервал — 1,5;

Обсяг тез ‒ до 3 сторінок, статті — до 10 сторінок.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. Усі матеріали друкуються в авторській редакції. Подані тексти не редагуються і не повертаються.

Алгоритм оформлення:

1. УДК — зліва, ім’я, прізвище автора — зверху справа, жирним шрифтом.

2. Посада (викладач, учитель, здобувач освіти) ‒ курсивом.

3. Назва навчального закладу ‒ курсивом.

4. Назва доповіді (великі літери, по середині, жирним шрифтом, кегль 14).

5. Основний текст (після пропуску двох рядків).

6. Джерела і література.

ЗРАЗОК

УДК

Світлана Бурчак,

кандидат філологічних наук,

посада,

Луцький педагогічний коледж,

м. Луцьк

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ПРО НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Анотація:

Ключові слова:

Основний текст тез, статті.

Джерела і література

1. Романов С. М. Особливості взаємин батьки — діти в родинах Косачів та Старицьких. Пед. пошук. 2020. № 3 (107). С 44-48.

 

Заявка на участь

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Місце роботи, посада.

3. Тема виступу, тез, статті.

4. Участь: з виступом, без виступу, з публікацією без виступу.

5. Контактні дані: адреса, телефон, електронна пошта.