Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ВІППО » На головну

Всеукраїнська інтернет-конференція «Методологічні та методичні аспекти навчання в освітньому процесі НУШ»

Чер 23
15

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра теорії та методики викладання шкільних предметів запрошує науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти, академічних установ, методистів, керівників та педагогічних працівників закладів освіти і всіх професійно зацікавлених осіб до участі у Всеукраїнській інтернет-конференції «Методологічні та методичні аспекти навчання в освітньому процесі НУШ», яка відбудеться 15 червня 2023 року у Волинському ВІППО.


Мета конференції: конструктивне обговорення актуальних проблем і сучасного бачення завдань, об’єктів, понять щодо формування фахової компетентності педагогів, сприяння діалогу науковців та практиків щодо сучасних моделей та векторів розвитку фахової компетентності педагогів у контексті реалізації концепції «Нова українська школа».

 

Основні напрями роботи конференції:

-       Траєкторія поступу Нової української школи у початковій ланці: досвід та перспективи.

-       Базова загальна середня освіта у контексті Нової української школи.

-       Інклюзивний компонент професійної компетентності педагогічних працівників: виклики та перспективи.

-       Цифрові технології професійного розвитку педагогів: стратегія, напрями, шляхи впровадження.

-       Дитиноцентризм як головний маркер освітнього процесу в Новій українській школі.

-       Компетентнісний підхід як основа для оновлення змісту сучасної позашкільної освіти.

 

Календар конференції

  •    Форма проведення: онлайн.
  •    Прийом матеріалів конференції до 10.06.2023 р.
  •    Дні роботи конференції: 15.06.2023 р.
  •    Відкриття та початок роботи конференції: 10:00.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

 

Умови участі у конференції

Для участі у заході необхідно пройти електронну реєстрацію за покликанням: https://forms.gle/Ffd4p3Zbvyp1Cm4h7 і до 10.06.2023 р. надіслати на електронну адресу ktm@vippo.org.ua статті, тези доповідей до 5 сторінок (назва файлу «прізвище_тези»).

Онлайн-доповідь, онлайн-виступ - участь у обговоренні за темою і напрямами роботи конференції до 10 хвилин.

За участь у конференції учасники отримають сертифікат учасника конференції.

За матеріалами конференції буде укладено електронний збірник статей, тез і розміщено на сайті Волинського ІППО у рубриці «Конференції».

 

Вимоги до оформлення тез

Формат тексту ‒ Word 2003, 2007, 2010; збереження у форматі .doc українською, англійською чи польською мовами;

Береги ‒ (верхнє, нижнє, ліве, праве) 2 см;

Шрифт ‒ Times New Roman, кегль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5, сторінки - без нумерації, не використовувати переносів, не використовувати примітки і гіперпосилання;

Обсяг тез / статей ‒ до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;

Рисунки виконувати в Microsoft Word. Скановані рисунки виконувати з роздільною здатністю не менш ніж 300 dpi;

Кількість авторів тез - не більше трьох осіб;

Ступінь унікальності авторського тексту: не менше 60 %.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав. Усі матеріали друкуються в авторській редакції. Подані матеріали не редагуються і не повертаються.

 

Зразок оформлення тез науково-педагогічного працівника

 

УДОСКОНАЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ОСВІТНЬОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ

Трачук Тетяна,

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії та методики

викладання шкільних предметів ВІППО,

м. Луцьк

Актуальність теми.

(Текст тез...)

Список джерел

оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

 

Зразок оформлення тез для педагогічного працівника

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ПРОСТІР ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НУШ

Махун Людмила,

учитель історії та громадянської освіти ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Дубечне,

Дубечненської ОТГ

Актуальність теми.

(Текст тез.....)

Список джерел

оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

 

Зразок оформлення тез для здобувача освіти

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Мальчук Юліана,

студентка кафедри теорії і методики

початкової освіти Волинського національного

університету імені Лесі Українки,

м. Луцьк

науковий керівник - Іовхімчук Наталія,

доц., канд. пед. наук

Актуальність теми.

(Текст тез.....)

Список джерел

оформляється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»

 

 

З питань організації, участі й роботи конференції звертатися до:

Оксани Муляр - завідувача кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів ВІППО, доцента, кандидата педагогічних наук. +38(050)289-15-61.

Мар᾿яни Кулик - методиста відділу освітньої та інноваційної діяльності. +380(066)81-86-011.