Сьогодні:

Вхід для методистів ВІППО 

Останні новини:

Новини ЗНО На головну

До уваги вступників до магістратури у 2018 році

Тра 18
21

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗНО ДЛЯ МАГІСТРІВ

У 2018 році вступники у магістратуру за спеціальностями 15-ти спеціальностей шести галузей знань системи вищої освіти складатимуть вступні іспити з використанням організаційних процедур зовнішнього незалежного оцінювання.

Іноземну мову у форматі ЗНО (ЄВІ — єдиний вступний іспит) складатимуть вступники спеціальностей:

№ з/п

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Назва

Шифр

Назва

1.

03

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

032

Історія та археологія

033

Філософія

034

Культурологія

2.

05

Соціальні та поведінкові

науки

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

3.

06

Журналістика

061

Журналістика

4.

08

Право

081

Право

5.

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

6.

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292

Міжнародні економічні відносини

293

Міжнародне право

 

Вступники спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» окрім іноземної мови, складатимуть також у формі ЗНО єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ)

 

Порядок організації та проведення вступних випробувань до магістратури, що проводяться за технологією ЗНО затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 270.

Від проходження ЗНО звільняються вступники, що мають медичні покази (у випадках, що описані у спільному наказі Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 /перелік захворювань, які звільняють від ЗНО, перелік захворювань, які потребують створення особливих умов, які немає можливості забезпечити/), а також особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

Для вступників-«перехресників» 14.05-31.05 відбуватимуться додаткові вступні іспити.

РЕЄСТРАЦІЯ.

Реєстрація вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 14 травня до 05 червня (до 18.00 год.).

Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з вищих навчальних закладів, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.

У разі якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за правничою та іншими (з числа 15-ти) спеціальностями, він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір у 2018 році на навчання за ступенем магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка

У процесі формування екзаменаційного листка до реєстраційної програми представником приймальної комісії (реєстратором) вносяться такі дані про вступника:

1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) число, місяць і рік народження ;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, — для осіб, які завершують навчання у 2018 р.;

7) інформація про іноземну мову, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська, німецька, французька, іспанська)

8) (за наявності) інформація про необхідність створення особливих умов та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання(мед. довідка № 086-3/о);

9) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти тестування (ЄВІ/ЄФВВ може проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), у Києві, Слов’янську, Маріуполі Донецької та Сєверодонецьку Луганської областей).

 

 

Після внесення інформації реєстратор роздруковує реєстраційну картку вступника та надає особі для перевірки. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує шляхом підписання реєстраційної картки (у разі виявлення помилок до Програми вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника.

 

Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

УВАГА! Екзаменаційний листок оформлений правильно, якщо на ньому у спеціально відведених місцях:

 

а) наклеєно фотокартку вступника;

б) проставлено печатку закладу вищої освіти (приймальної комісії);

в) зазначено прізвище й ініціали, та проставлено підпис реєстратора, який здійснив формування екзаменаційного листка.

В процесі реєстрації для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється електронна інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» (реєстрація «Кабінетів...» триватиме з 14.05.2018р. до 24.00 год. 05.06.2018р).

Доступ до «Кабінету...» здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

 

 

Документи, необхідні для реєстрації до участі у ЄВІ/ЄФВВ:

 

1) документ, що посвідчує особу (паспорт);

2) фотокартки розміром 3×4 (для документів, чорно-білі або кольорові, із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

4) документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, видана за місцем навчання (для осіб, які завершують навчання у 2018р.);

6) медична довідка 086-3/о (за необхідності створення особливих (спеціальних) умов для вступників з особливими потребами);

 

ІСПИТ

 

ЗНО для вступу в магістратуту відбудеться:

 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови — 11 липня;
 • єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей — 13липня.

Інформація про пункт тестування, в якому вступник проходитиме вступні випробування, зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за три тижні до дня проведення вступних випробувань (до 20.06.2018 для ЄВІ, до 22.06.2018 — для ЄФВВ).

Початок процедур ЗНО в пункті тестування — 10:00 год.

ДОПУСК учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити:

1) екзаменаційний листок;

2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);

3) запрошення-перепустку.

У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступник не допускається до пункту тестування.

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

 

Факт участі вступника у ЗНО зазначається в екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою УЦОЯО.

У ПУНКТІ ТЕСТУВАННЯ:

Вступник зобов’язаний:

— своєчасно прибути до пункту тестування з документом, що посвідчує особу (серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку), та екзаменаційним листком, які пред’явити при вході до ПТ;

— дотримуватися вимог, встановлених для учасників ЗНО;

— ввічливо ставитися до вступників і працівників пункту тестування;

— виконувати вказівки та вимоги працівників пункту тестування щодо процедури проходження вступного іспиту;

— виконувати вступне випробування на робочому місці, визначеному Українським центром;

— виконувати та оформлювати роботу вступного випробування згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.

Вступнику забороняється:

1) приносити до пункту тестування небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті тестування та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання єдиного фахового вступного випробування, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання єдиного фахового вступного випробування);

3) заважати іншим вступникам виконувати єдине фахове вступне випробування;

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт тестування, чи майно осіб, які перебувають у пункті тестування;

5) протягом часу, відведеного для виконання єдиного фахового вступного випробування:

спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали;

копіювати завдання, виносити зошит(и) із завданнями (його частину) та/або бланки відповідей із аудиторії, у якій відбувається тестування;

6) персоналізувати бланки відповідей.

У разі порушення цих вимог, вступник на вимогу осіб, відповідальних за організацію роботи пункту тестування, має повернути матеріали єдиного фахового вступного випробування та залишити пункт тестування.

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати вступних випробувань у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти наступного робочого дня після офіційного оголошення результатів.

Для певних категорій вступників може бути організована друга сесія єдиного фахового вступного випробування, а саме:

1) для осіб, які брали участь у вступному випробуванні, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступного випробування, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії. /Заява для участі в другій сесії подається в день тестування/.

2) для осіб, які не змогли виконати єдине фахове вступне випробування у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій. /Заява для участі в другій сесії подається протягом 3-х календарних днів, включаючи день тестування/.

3) для осіб, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту через причини, що не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути (хвороба, стихійне лихо, викрадення документів, смерть близьких людей, що підтверджено офіційними документами). /Заява для участі в другій сесії подається разом з комплектом документів протягом 3-х календарних днів, включаючи день тестування/.

Друга сесія відбудеться в Києві в терміни, визначені УЦОЯО. Результати другої сесії будуть оголошені не пізніше 10 календарних днів із дня їх проведення.

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Єдиний вступний іспит передбачає виконання екзаменаційної роботи з англійської, німецької, французької, або іспанської мови.

Тестові завдання іспиту з іноземної мови укладено відповідно до Програм ЗНО з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 03.02.2016 р. № 77. Іспит складається із завдань розділів «Читання» та «Використання мови» і не містить частин «Писемне мовлення (Власне висловлювання)» та «Розуміння мови на слух (Аудіювання)».

Загальна кількість завдань роботи — 42: частина «Читання» містить 22 завдання; частина «Використання мови» — 20 завдань.

У сертифікаційній роботі з іноземної мови використовуються завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16).

2.Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів.

Всі завдання оцінюються в 0 або 1 бал

На виконання роботи відведено 60 хвилин. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту — 42 тестових бали.

Результатом ЄВІ є оцінка за шкалою 100-200 балів, визначена за виконання усього тесту

Єдине фахове вступне випробування для вступників у магістратуру з правничих спеціальностей складається з двох блоків: «Тест загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК)» та «Право».

Тестові завдання блоку ТЗНПК укладено відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409. ТЗНПК складається з трьох секцій. Секції розташовуються у фіксованій послідовності:

 • Критичне мислення;
 • Аналітичне мислення;
 • Логічне мислення.

Усі завдання блоку загальних навчальних правничих компетентностей однієї форми — завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується п’ять варіантів відповіді, із яких лише один правильний. Завдання всіх секцій оцінюються однаково. Кожне завдання оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів якщо вказано неправильну відповідь, або указано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Час для роботи над секціями лімітований. У процесі тестування особа може працювати над завданнями конкретної секції лише у визначений час.

Тестові завдання блоку «Право» укладено відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2018 року № 115. Тести містять завдання з 8 базових правничих дисциплін:

 • конституційне право України (9 змістових тем);
 • адміністративне право України (11);
 • цивільне право України (48);
 • цивільне процесуальне право України (20);
 • кримінальне право України(23+13);
 • кримінальне процесуальне право України (18);
 • міжнародне публічне право (25);
 • міжнародний захист прав людини (16).

Результатом єдиного фахового вступного випробування є дві оцінки за шкалою 100-200 балів, визначені окремо за виконання завдань кожного з блоків («Право» та ТЗНПК).

 

Нагору